Republica Moldova a participat la reuniunea Grupului de politici privind cooperarea în domeniul statisticii, organizată de Eurostat

În perioada 8-9 noiembrie curent, conducerea Biroului Național de Statistică a participat la reuniunea Grupului de politici privind cooperarea în domeniul statisticii, care a avut loc la Tirana, Albania. Evenimentul a fost organizat de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat), în comun cu Institutul de Statistică al Albaniei (INSTAT).

La reuniune au fost abordate subiecte importante ce vizează dezvoltarea și cooperarea statistică care cuprinde țările din Balcanii de Vest, Turcia, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, precum și schimbul de date statistice cu Eurostat.

La întrunire au fost remarcate prioritățile europene în statistica oficială cum ar fi ajustarea cadrului legal, aplicarea noilor metode de producere a datelor și a surselor de informație, inclusiv accesul la surse de date administrative și private, utilizarea acestora în scopuri statistice, diseminarea și mai bună a informației datelor statistice. A fost discutată situația actuală privind cooperarea statistică a Eurostat cu țările din Balcanii de Vest, Turcia, Georgia, Moldova și Ucraina în 2023.

În cadrul reuniunii a fost prezentată experiența Republicii Moldova privind utilizarea surselor de date non-tradiționale, adică a datelor administrative și private, pentru producerea statisticilor oficiale. În special, au fost abordate aspecte ce țin de cadrul legal național care a fost ajustat în scopul asigurării accesului efectiv și sustenabil la sursele de date necesare producerii statisticilor, sporirii calității datelor, eficientizării activității statistice și micșorării sarcinii informaționale asupra respondenților prin substituirea rapoartelor statistice cu surse de date alternative disponibile.

De asemenea, a fost relatată experiența Republicii Moldova privind asigurarea protecției și confidențialității datelor cu caracter personal, operaționalizarea accesului la datele individuale în scopuri statistice, precum și exemple de producere a statisticilor experimentale și implementarea acestora în practica statistică. A fost subliniată importanță bunei colaborări cu deținătorii de surse de date administrative și private în vederea producerii datelor statistice diverse, de calitate, în corespundere cu cerințele în creștere ale utilizatorilor.

La reuniune au fost de asemenea prezentate provocările și planurile privind colectarea și transmiterea datelor la Eurostat de către instituțiile naționale de statistică din cele 10 state reprezentate la reuniune, fiind subliniată necesitatea de a spori transmiterea datelor către Eurostat, precum și realizarea evaluărilor (eng. peer-reviews) pentru țările din cadrul pachetului de extindere al Uniunii Europene (UE).

De asemenea, reprezentanții BNS au avut prilejul de a face schimb de experiență cu Institutul Național de Statistică din Albania (INSTAT). În cadrul reuniunii organizate la INSTAT, a fost prezentată experiența instituției privind organizarea Sistemului Statistic Național (SSN) din Albania, Recensământul Populației din 2023, precum și statisticile ramurale. A fost prezentată de asemenea experiența BNS privind legislația statistică, organizarea producției și diseminării statistice în țara noastră.

Oleg Cara, Directorul general al BNS și Elsa Dhuli, Directoarea Institutului de Statistică al Albaniei au discutat și convenit asupra extinderii colaborării dintre instituții, în special în domeniul recensămintelor.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER