Republica Moldova a urcat în clasamentul internațional privind disponibilitatea și deschiderea datelor statistice oficiale

În anul 2022, Republica Moldova s-a clasat pe locul 17 în lume din 192 de țări evaluate și locul 2 în Europa de Est după disponibilitatea și deschiderea datelor statisticilor oficiale, potrivit Organizației Open Data Watch – Open Data Inventory (ODIN), care efectuează anual o evaluare internațională a site-urilor statisticilor oficiale din mai multe țări ale lumii. Menționăm că la ediția anterioară ODIN (anul 2020), tara noastră a fost pe locul 19 în lume și 3 în Europa de Est, astfel Republica Moldova a urcat în clasament cu 2 poziții față de anul 2020.

La cea de-a șasea ediție, ODIN a evaluat site-urile web ale producătorilor de statistici oficiale ale țărilor evaluate. În cazul Republicii Moldova au fost evaluate, în special site-ul oficial al Biroului Național de Statistică (BNS) http://www.statistica.gov.md și Banca de date a BNS http://statbank.statistica.md. De asemenea, unii indicatori au fost evaluați și de pe platforma de diseminare a rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor 2014 http://recensamant.statistica.md și site-ul Băncii Naționale a Moldovei www.bnm.md. În ansamblu, a fost acumulat un punctaj general de 73 din 100.

În general, evaluarea are loc după mai multe criterii. Criteriul Disponibilitatea datelor se referă la evaluarea a 82 indicatori statistici cheie din 23 de categorii de statistici din domeniile social, economic și de mediu. Acești indicatori sunt evaluați după disponibilitatea dezagregărilor (inclusiv în profil teritorial) și a seriilor de timp disponibile. La acest capitol, pentru perioada de referință, Republica Moldova a avansat cu 7 puncte față de evaluarea precedentă, acumulând un scor de 64 din 100.

Un alt criteriu de evaluare este Deschiderea datelor. Potrivit ODIN, termenul „date deschise” (engl. Open data) este definit astfel: “datele sunt deschise dacă oricine are acces liber să le utilizeze, să le modifice și să le distribuie”. Aceasta înseamnă că datele deschise trebuie să poată fi prelucrate electronic, să fie însoțite de metadate, să poată fi exportate, utilizate și redistribuite liber de orice utilizator fără anumite restricții (cu condiția menționării sursei de date). În anul 2022, scorul mediu al Deschiderii datelor a totalizat 86 puncte din 100, menținându-se la același nivel ca și la evaluarea anterioară.

Menționăm că, în cadrul evaluării sunt oferite și o serie de recomandări care se referă în linii generale la publicarea mai multor date dezagregate pe sexe și în profil teritorial, publicarea mai multor date în formate care pot fi citite de sisteme automatizate, publicarea de metadate mai detaliate, publicarea mai multor date istorice, publicarea datelor mai recente ș.a.

De notat că, scopul ODIN este de a oferi o evaluare obiectivă a disponibilității statisticilor oficiale și a corespunderii acestora la standardele datelor deschise.  Atunci când datele sunt deschise, ele pot fi folosite de către toți actorii societății, fără anumite restricții, pentru îmbunătățirea politicilor guvernamentale și informarea cetățenilor. Oficiile naționale de statistică și partenerii lor de dezvoltare pot utiliza ODIN pentru planificare strategică și ca instrument de măsurare a dezvoltării sistemului statistic național.


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER