Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2019-2020

Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2019-20201,2

Biroul Național de Statistică informează că în perioada 2019-2020 numărul întreprinderilor inovatoare a constituit 448 unități și reprezintă 12,6% din numărul total de întreprinderi incluse în cercetare (în scădere cu 26% față de anii 2017-2018). Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 50% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 17% au realizat inovări de produse și/sau procese, 34% - au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Tabelul 1. Întreprinderi inovatoare pe tipuri, în anii 2017-2020

Indicatori

2017 -2018

2019 -2020

Numărul de întreprinderi, unități

Structura întreprinderilor inovatoare,%

Numărul de întreprinderi, unități

Structura întreprinderilor inovatoare,%

 

Total întreprinderi incluse în cercetare

3326

x

3557

x

 

Întreprinderi inovatoare – total, din care:

605

100,0

448

100,0

 

Întreprinderi care au realizat mai multe tipuri de inovări (de produs, proces, metode de organizare și marketing)

244

40,3

223

49,8

 

Întreprinderi inovatoare de produse și/sau procese

119

19,7

74

16,5

 

din care:

 

 

 

 

 

întreprinderi inovatoare doarde produse

51

8,4

32

7,1

 

întreprinderi inovatoare doarde procese

37

6,1

24

5,4

 

întreprinderi inovatoare de produse și procese

31

5,1

18

4,0

 

Întreprinderi inovatoare de metode de organizare și/sau marketing

242

40,0

151

33,7

 

din care:

 

 

 

 

 

întreprinderi inovatoare doar de metode de organizare

81

13,4

33

7,4

 

întreprinderi inovatoare doarde metode de marketing

91

15,0

56

12,5

 

întreprinderi inovatoare de metode de organizare și metode de marketing

70

11,6

62

13,8

 

Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 49% au activat în domeniul industriei (din care 45% în industria prelucrătoare), iar 51% - în domeniul serviciilor (din care 22% în comerțul cu ridicata, 14% - informații și comunicații, 7% - transport și depozitare).

Tabelul 2. Întreprinderi inovatoare pe activități economice, în 2019-2020

Numărul întreprinderilor incluse în cercetare

Numărul întreprinderilor inovatoare

Structura întreprinderilor inovatoare, %

Total

3557

448

100,0

Industrie – total

1413

219

48,9

Industrie extractivă

55

3

0,7

Industrie prelucrătoare

1220

200

44,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

30

10

2,2

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

108

6

1,3

Servicii – total

2144

229

51,1

Comerț cu ridicata

891

100

22,3

Transport și depozitare

671

32

7,1

Informații și comunicații

334

63

14,1

Activități financiare și asigurări

94

19

4,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

154

15

3,3

Datele tabelului în format .xlsx

În 2019-2020 în municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 272 întreprinderi (61% din total întreprinderi inovatoare), în regiunea de dezvoltare Nord – 69 întreprinderi (15%), în regiunea de dezvoltare Centru – 66 întreprinderi (14%), în regiunea de dezvoltare Sud – 25 întreprinderi (6%), în UTA Găgăuzia – 16 întreprinderi (4%).

Datele graficului în format .xlsx

Din numărul total de întreprinderi inovatoare: 255 întreprinderi (57%) sunt întreprinderi mici cu 10– 49 salariați; 134 de întreprinderi (30%) sunt întreprinderi mijlocii cu 50 – 249 salariați; 59 (13%) sunt întreprinderi cu numărul de salariați 250 și peste. Astfel, numărul total de întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a alcătuit 389 întreprinderi sau 87% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

Datele graficului în format .xlsx

În industrie, 219 întreprinderi au realizat activitate de inovare, dintre care 180 (sau 82%) sunt ÎMM, iar în servicii 229 întreprinderi au realizat activitate de inovare, dintre care 209 (sau 91%) sunt ÎMM.

Tabelul 3. Numărul de întreprinderi inovatoare pe clase de mărimi și regiuni de dezvoltare,în 2019-2020

Total

din care pe regiuni de dezvoltare:

Mun. Chișinău

Nord

Centru

Sud

UTA Găgăuzia

 

Total

448

272

69

66

25

16

 

10 – 49 salariați

255

156

37

40

14

8

 

50 – 249 salariați

134

77

21

19

10

7

 

250 și peste salariați

59

39

11

7

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie – total

219

100

42

45

19

13

 

10 – 49 salariați

105

49

17

23

9

7

 

50 – 249 salariați

75

30

15

16

9

5

 

250 și peste salariați

39

21

10

6

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii – total

229

172

27

21

6

3

 

10 – 49 salariați

150

107

20

17

5

1

 

50 – 249 salariați

59

47

6

3

1

2

 

250 și peste salariați

20

18

1

1

 -

 -

 

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 În cercetarea statistică privind activitatea de inovare sunt incluse entitățile economice cu 10 salariați și mai mult.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mocanu Oxana
Șef al direcției statistică structurală
tel. 067770085

inovare intreprinderi inovatoare

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER