Rezultatele activității de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova, în anii 2021-20221

Biroul Național de Statistică informează căîn perioada 2021-2022:
  • ponderea întreprinderilor inovatoare în total întreprinderi a constituit 11,4%, față de 12,6% în anii 2019-2020;
  • cea mai mare pondere în total întreprinderi inovatoare au înregistrat-o întreprinderile din industria prelucrătoare, constituind 46,2% din numărul total de întreprinderi inovatoare;
  • ponderea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a constituit 89,8% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

Din numărul total al întreprinderilor inovatoare, 44,0% au realizat concomitent mai multe tipuri de inovări (de produse, procese, metode de organizare și marketing), 15,2% au realizat inovări de produse și/sau procese, 40,7% au realizat inovări de metode de organizare și/sau marketing.

Tabelul 1. Numărul întreprinderilor pe tipuri de inovări

Indicatori

Pondere în numărul total de întreprinderi (%)

2021-2022

2019-2020

Total întreprinderi

100,0

100,0

Întreprinderi inovatoare - total, din care:

11,4

12,6

Întreprinderi care au realizat mai multe tipuri de inovări (de produs, proces, metode de organizare și marketing)

5,0

6,3

Întreprinderi inovatoare de produse și/sau procese

1,7

2,1

din  care:

0,0

0,0

întreprinderi inovatoare doar de produse

0,5

0,9

întreprinderi inovatoare doar de procese

0,9

0,7

întreprinderi inovatoare de produse și procese

0,3

0,5

Întreprinderi inovatoare de metode de organizare și/sau marketing

4,6

4,2

din  care:

0,0

0,0

întreprinderi inovatoare doar de metode de organizare

1,1

0,9

întreprinderi inovatoare doar de metode de marketing

1,7

1,6

întreprinderi inovatoare de metode de organizare și metode de marketing

1,8

1,7

Întreprinderi non-inovatoare

88,6

87,4

Descarcă datele în format .xlsx

Din numărul total de întreprinderi inovatoare, 50,0% au activat în domeniul industriei (din care 46,4% în industria prelucrătoare) și 50,0% - în domeniul serviciilor (din care 20,2% în comerțul cu ridicata, 11,4% - informații și comunicații, 8,8% - transport și depozitare).

Tabelul 2. Întreprinderi inovatoare pe activități economice, în 2021-2022

 

Structura întreprinderilor inovatoare, %

2021-2022

2019-2020

Total

100,0

100,0

Industrie – total

50,0

48,9

Industrie extractivă

0,2

0,7

Industrie prelucrătoare

46,2

44,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

1,9

2,2

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

1,7

1,3

Servicii – total

50,0

51,1

Comerț cu ridicata

20,2

22,3

Transport și depozitare

8,8

7,1

Informații și comunicații

11,4

14,1

Activități financiare și asigurări

5,0

4,2

Activități profesionale, științifice și tehnice

4,5

3,3

Descarcă datele în format .xlsx

În 2021-2022 în municipiul Chișinău au desfășurat activitate de inovare 54,8% din total întreprinderi inovatoare, regiunea de dezvoltare Centru – 18,8%, regiunea de dezvoltare Nord – 16,4%, regiunea de dezvoltare Sud – 6,7%, UTA Găgăuzia – 3,3%.

Descarcă datele în format .xlsx

Din numărul total de întreprinderi inovatoare 58,6% sunt întreprinderi mici cu 10 - 49 salariați; 31,2% - sunt întreprinderi mijlocii cu 50 – 249 salariați; 10,2% - sunt întreprinderi mari cu numărul de salariați 250 și peste. Astfel, ponderea întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) cu activitatea de inovare a constituit 89,8% din numărul total de întreprinderi inovatoare.

Descarcă datele în format .xlsx

În activitatea de industrie au activat 210 întreprinderi inovatoare, din care 184 sunt ÎMM (88%) și în servicii au activat 210 întreprinderi inovatoare, din care 193 sunt ÎMM (92%).

Tabelul 3. Structura întreprinderilor inovatoare pe clase de mărimi și regiuni de dezvoltare, în 2021-2022

 

Total

din care pe regiuni de dezvoltare:

Mun. Chișinău

Nord

Centru

Sud

UTA Găgăuzia

 

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

10 - 49 salariați

58,6

57,4

49,3

67,1

67,9

57,1

 

50 - 249 salariați

31,2

30,4

37,7

27,8

28,6

35,7

 

250 și peste salariați

10,2

12,2

13,0

5,1

3,6

7,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie - total

50,0

38,3

66,7

58,2

67,9

78,6

 

10 - 49 salariați

50,0

50,0

39,1

50,0

68,4

63,6

 

50 - 249 salariați

37,6

36,4

43,5

41,3

26,3

27,3

 

250 și peste salariați

12,4

13,6

17,4

8,7

5,3

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii – total

50,0

61,7

33,3

41,8

32,1

21,4

 

10 - 49 salariați

67,1

62,0

69,6

90,9

66,7

33,3

 

50 - 249 salariați

24,8

26,8

26,1

9,1

33,3

66,7

 

250 și peste salariați

8,1

11,3

4,3

-

-

-

 

Descarcă datele în format .xlsx

Anexă:

Notă:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Întreprinderi inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse și/sau procese de afaceri noi sau semnificativ îmbunătăţite, au introdus metodenoi de organizare și/sau marketing.
3 Întreprinderile non–inovatoare sunt acele întreprinderi care nu au avut nicio activitate inovatoare în perioada analizată.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER