Rezultatele primului sondaj de opinie online privind gradul de satisfacție al utilizatorilor, lansat de Biroul Național de Statistică

Rezultatele primului sondaj de opinie online privind gradul de
 satisfacție al utilizatorilor, lansat de Biroul Național de Statistică

Sondajul de opinie online privind „Gradul de satisfacție al utilizatorilor de date cu produsele și serviciile statistice furnizate de BNS”, a fost efectuat pentru prima dată de către Biroului Național de Statistică în anul 2021 și este primul din seria sondajelor online pe care Biroul Național de Statistică planifică să le desfășoare cu regularitate.

Scopul acestui sondaj de opinie a fost evaluarea gradului de satisfacție al utilizatorilor cu produsele și serviciile furnizate de BNS pentru a le îmbunătăți calitatea și a le adapta la necesitățile informaționale ale utilizatorilor. Produsele și serviciile statistice evaluate s-au referit la:
 • Site-ul oficial al BNS https://statistica.gov.md;
 • Banca de date statistice http://statbank.statistica.md;
 • Publicațiile statistice;
 • Comunicatele de presă;
 • Infografice;
 • Platforma electronică Gender Pulse https://genderpulse.md;
 • Platforma Recensământul Populației și Locuințelor 2014 http://recensamant.statistica.md;
 • Aplicațiile interactive (Calculatorul IPC, Calculatorul speranței de viață, Vizualizarea situațiilor financiare etc.);
 • Solicitările de date statistice;
 • Rețelele sociale (Facebook, Twitter, Youtube);
 • Linia verde.

Pe parcursul a trei săptămâni, utilizatorii produselor și serviciilor statistice ale BNS au fost invitați să participe la sondajul de opinie, opinia acestora fiind foarte importantă pentru a fi luată în considerație, în procesul de eficientizare și diversificare a produselor și serviciilor statistice, pe care BNS îl realizează continuu ținând cont de necesitățile și sugestiile utilizatorilor de date.

Astfel, obiectivele acestui sondaj de opinie au vizat în mare parte:

 • cunoașterea mai bună a profilului actual al utilizatorilor de produse și servicii statistice și domeniile de date statistice pentru care aceștia manifestă interes în prezent;
 • evaluarea nivelului de utilizare și gradul de satisfacție al utilizatorilor cu produsele și serviciile statistice oferite de BNS;
 • identificarea necesităților utilizatorilor în produse și servicii noi;
 • evaluarea încrederii utilizatorilor în datele statistice diseminate prin intermediul produselor și serviciilor BNS.

În linii generale, rezultatele sondajului de opinie au arătat că utilizatorii sunt satisfăcuți de produsele și serviciile livrate de BNS. Totodată, peste 80% manifestă încredere în datele statistice diseminate în produsele și serviciile BNS. De menționat că, gradul de încredere este direct proporțional cu nivelul de avansare a utilizatorilor de date statistice - cu cât acesta este mai înalt, cu atât gradul de încredere este mai mare.

Pagina web a BNS se bucură de o mare popularitate printre utilizatori. De remarcat că, diferite categorii de utilizatori (avansați, intermediari sau ocazionali) accesează produsele și serviciile BNS în mod diferit – cei avansați acced mai mult la pagina web și banca de date statistice, iar cei ocazionali se informează din paginile BNS de pe rețelele sociale.

Totodată, utilizatorii doresc mai multe informații statistice dezagregate și oferirea mai multor posibilități interactive de a vizualiza și genera statistici, cum ar fi examinarea posibilității de creare a bazelor de date interactive. Printre alte doleanțe ale utilizatorilor este și facilitarea înțelegerii și a utilizării datelor statistice prin oferirea unor forme mai accesibile utilizatorilor, dar și a instruirilor relevante.

Notăm că, activitatea de planificare și pregătire a sondajului online a fost asistată de experți internaționali din cadrul proiectului UE „Asistență Tehnică pentru sprijinirea Biroului Național de Statistică din Republica Moldova”.

De asemenea informăm că BNS inițiază periodic (o dată la 4-6 ani), cercetări sociologice independente care au drept scop evaluarea opiniei utilizatorilor privind calitatea informației statistice produse și diseminate de BNS, din perspectiva conformității cu principiile fundamentale ale statisticii, utilitatea metodologiilor statistice și determinarea măsurii în care această informație satisface necesitățile diferitelor categorii de utilizatori. Ultimul sondaj de opinie, de acest gen, a fost efectuat în anul 2016, iar actualmente este în derulare procesul de angajare a unei companii sociologice pentru efectuarea unei noi cercetări, cu suportul proiectului Parstat, finanțat de UE (mai multe detalii vedeți aici).

Ținem să subliniem că, pentru oficiile naționale de statistică, inclusiv BNS, comunicarea continuă cu utilizatorii de date, în special prin intermediul consultării opiniei acestora, reprezintă un instrument de bază și indispensabil în activitatea acestora și este în corespundere cu Codul de bune practici al statisticilor europene.


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER