Situaţia social-economică a Republicii Moldova, edițiile 2008-2016

Stimați utilizatori ai datelor statistice! Vă informăm că în scopul eficientizării modalității de diseminare a informației statistice, Biroul Național de Statistică a decis excluderea din planul de diseminare a raportului trimestrial ”Situația social-economică a Republicii Moldova”. Informația din acest raport se regăsește practic în totalitate în comunicatele de presă publicate pe site pe diverse domenii statistice și care sunt diseminate cu un termen mai restrâns față de acest raport. Totodată, Vă asigurăm că informația care se regăsea doar în acest raport va fi inclusă în alte publicații, precum Buletinul statistic trimestrial, adițional vor fi elaborate și comunicate de presă pentru anumiți indicatori (Vă rugăm să consultați Calendarul comunicatelor de presă).

Tel. de contact. 022 40 30 70


Ediţia conţine informaţii statistice trimestriale despre situaţia economică, socială şi demografică a Republicii Moldova. Publicaţia este structurată în şase compartimente, ce se referă la:

  • produsul intern brut;
  • sectorul de producţie (industria, agricultura, investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii, transporturile, comunicaţiile, turismul, comerț și servicii, comerţul exterior);
  • preţuri;
  • finanţe (executarea bugetului public naţional, activitatea agenţilor economici, activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, activitatea băncilor comerciale, credite, depuneri băneşti şi rotaţia de casă, asigurări, piaţa hîrtiilor de valoare);
  • situaţia socială (remunerarea muncii, pensii, piaţa forţei de muncă, şomajul, situaţia demografică, ocrotirea sănătăţii, infracţiuni).

De asemenea, în publicaţie sunt prezentate precizări metodologice cu referinţă la datele expuse. Informaţia se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

În limbile română şi rusă

Versiuni electronice

Ediţiile 2016

Situaţia social-economică a Republicii Moldova în:

Ediţiile anilor precedenţi


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER