Statisticile în domeniul criminalității și justiției din Republica Moldova  evaluate în raport cu standardele europene și cele internaționale

Biroul Național de Statistică (BNS), cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, au finalizat procesul de evaluare sectorială a statisticii oficiale în domeniul criminalității și justiției din perspectiva alinierii acestora la standardele europene și cele internaționale. Acest rezultat a fost posibil de obținut grație proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei, scopul căruia este de a contribui la sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru bărbați și femei, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate.

Una din activitățile proiectului a vizat evaluarea statisticilor din domeniile criminalității și justiției, produse de autoritățile publice relevante din Republica Moldova, rezultatele căreia au fost prezentate în cadrul unui eveniment public, la data de 14 septembrie anul curent.
 
Evaluarea statisticilor din domeniul respectiv a fost realizată de către experții PNUD, în colaborare cu BNS, în calitate de coordonator al sistemului statistic naționale, în perioada octombrie 2021-iunie 2022. Activitatea a avut drept scop analiza detaliată a calității statisticilor privind criminalitatea și justiția, care sunt produse prioritar în baza datelor din surse administrative furnizate în cadrul Programelor anuale de lucrări statistice (aprobate de Guvern). Drept repere în realizarea evaluării sectoriale au servit, pe de o parte, principiile de calitate din Codul de bune practici ale statisticilor europene printre care sunt relevanța și utilitatea, actualitate, punctualitate și comparabilitatea, în raport cu care a fost determinat gradul de conformitate. Pe de altă parte, evaluatorii PNUD au determinat măsura în care sunt implementate recomandările și clasificările Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), precum și au identificat punctele forte și provocările curente ale sistemului statistic național în domeniu.
 
Prezent la eveniment, Oleg Cara, director general al BNS, a afirmat că: „Recomandările și concluziile prezentei evaluări vor susține eforturile Biroul Național de Statistică, precum și ale celorlalte instituții naționale care produc și diseminează date statistice din domeniul criminalității și justiției, de a îmbunătăți în continuare disponibilitatea și calitatea acestor date, dar și de a implementa agenda de integrare europeană.” În context, Oleg Cara a mai adăugat că statisticile naționale conforme bunelor practici internaționaleși alineate la cerințele UE în domeniul statisticii oficialesunt indispensabile pentru formularea strategiilor și a politicilor în sectorul justiției naționale și pentru integrarea graduală în comunitatea europeană.
 

„Moldova s-a concentrat pe realizarea obiectivelor care reies din angajamentele asumate în Acordul de Asociere semnat cu Uniunea Europeană – armonizarea și standardizarea statisticilor penale și a justiției fiind o prioritate importantă pentru reforma sectorului justiției. Un sistem național integrat de colectare a datelor mai bun, o îmbunătățire a comunicării și cooperării în materie de statistici între instituțiile de aplicare a legii, o mai bună responsabilitate și o analiză profesionistă a datelor vor ajuta cu siguranță Moldova să avanseze în efortul său de a îmbunătăți cooperarea penală și civilă internațională cu jurisdicțiile europene și de a se alinia la cele mai bune standarde europene”, a afirmat Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. 

 
„Angajamentul nostru față de pace, justiție și instituții puternice se bazează pe date solide. Ele reprezintă o bază indispensabilă pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor bazate pe dovezi. Această evaluare aprofundată, realizată de PNUD în colaborare cu Biroul Național de Statistică, este o inițiativă importantă care a venit cu recomandări pentru realizarea unor statistici de calitate superioară, mai bine aliniate la standardele internaționale și cele ale UE. Drept urmare, Moldova va avea date suficiente și fiabile pentru monitorizarea realizării Obiectivului Durabil 16: pace, justiție și instituții puternice”, a menționat Reprezentanta rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova, Andrea Cuzyova.
 

Drept finalitate, au fost elaborate un raport detaliat de evaluare sectorială și o foaie de parcurs pentru a operaționaliza recomandările evaluatorilor și pentru a însoți procesul de armonizare în continuare la standardele statistice UE și recomandările internaționale relevante în domeniu.

Astfel, conform evaluării sectoriale a statisticilor privind criminalitatea și justiția, făcute public la eveniment, Republica Moldova se află în proces de îmbunătățire a capacității sale statistice generale, concentrându-se pe integrarea deplină a statisticilor naționale în sistemul statistic european și urmărind să contribuie cu date pentru Agenda 2030. Totodată, indicatorii privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova sunt disponibili, în linii mari, în conformitate cu standardele europene și internaționale de bază.

În același timp, evaluarea a constatat că statisticile naționale ce vizează domeniile în cauză înfruntă ca și în multe alte state, o serie de provocări și obstacole, incluzând informații dispersate produse de o varietate de surse diferite, dificultatea de a avea mai multe surse disponibile pentru a reconcilia și verifica datele, frecvența neregulată a colectării datelor, schimbul și diseminarea de informații adesea impredictibile. Alte provocări determinate de autoritățile implicate includ lipsa instruirii specifice și a resurselor umane și financiare dedicate acestui segment, în special pentru sondaje în bază de eșantion care ar fi relevante de desfășurat în domeniul dat.

La eveniment au participat reprezentanți ai BNS, Ministerului Justiției și ai autorităților din subordine, Ministerului Afacerilor Interne și ai autorităților din subordine, Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție, Consiliului Superior al Magistraturii, instanțelor de judecată, Consiliului pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, PNUD Moldova, Ambasadei Suedia în Republica Moldova, reprezentanți ai organizațiilor internaționale precum Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC) și Institutului de Statistică din Italia, mediului academic, organizațiile non-guvernamentale active în sector.

În cadrul evenimentului reprezentanții acestor instituții, care au participat la evaluare prin oferirea informației necesare, au avut oportunitatea de a discuta despre Foaia de parcurs prezentată de către experții PNUD și BNS pentru a operaționaliza recomandările evaluatorilor și pentru a însoți procesul de armonizare în continuare la standardele statistice UE și recomandările internaționale relevante în domeniul statisticii privind criminalitatea și justiția. Odată ce participanții au agreat asupra conținutului Foii de parcurs, acțiunile recomandate din acest document ar urma să fie implementate de autoritățile relevante conform competențelor instituționale. 

Materiale aferente:

 


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER