Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul III 20221

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)2, în trimestrul III 2022, forța de muncă subutilizată3 în vârstă de 15 ani și peste a constituit 45,1 mii persoane, fiind în descreștere cu 11,7% față de trimestrul III 2021 și cu 33,0% față de trimestrul III 2020. Ponderea forței de muncă subutilizate în totalul forței de muncă extinse4 (rata de subutilizare) a alcătuit 5,0%, fiind în descreștere față de valorile înregistrate în trimestrul III al anilor 2021 și 2020 (Figura 1). În rândul bărbaților rata de subutilizare a fost de 5,3%, la femei - 4,6%, și, respectiv, în mediu urban 5,4% și în mediu rural 4,6%.

Datele graficului în format .xlsx

Toate componentele forței de muncă subutilizate (șomerii BIM5, persoanele subocupate6 și forța de muncă potențială7) au înregistrat valori mai scăzute în comparație cu trimestrul III al anilor 2020 și 2021 (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

În structura forței de muncă subutilizate, ponderea șomerilor și a subocupării au înregistrat valori mai înalte față de perioada respectivă a anului trecut (ponderea șomerilor - 49,5% față de 44,2% și, respectiv, a subocupării - 42,1% față de 40,5%). Totodată, cota-parte a forței de muncă potențiale a fost în descreștere (8,4% în trimestrul III 2022 față de 15,3% în trimestrul III 2021) (Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

Majoritatea forței de muncă subutilizate o constituie persoanele adulte în vârstă de 25-54 ani (cu o pondere de 73,1% pentru bărbați și 63,8% pentru femei). În același timp, rata de subutilizare a forței de muncă înregistrează valori net superioare în rândul tinerilor de 15-24 ani, valoarea acestui indicator (14,4%) fiind mai mare decât nivelul mediu înregistrat pentru total persoane de 15 ani și peste (5,0%).

Analiza ratelor de subutilizare pe grupe de vârstă scoate în evidență cele mai mari discrepanțe în funcție de sexe la persoanele de 25-54 ani (pentru bărbați rata de subocupare este cu 1,5 p.p. mai mare decât pentru femei) și 55-64 ani (cu 1,5 p.p. mai mare pentru femei față de bărbați) (Figura 4). 

Datele graficului în format .xlsx

În categoria de vârstă 20-64 ani rata de subutilizare a forței de muncă a constituit 4,9%. Valoarea acestui indicator pentru această grupă de vârstă a înregistrat disparități importante pe sexe și medii: 5,4% pentru bărbați, 4,5% pentru femei și, respectiv, 5,4% în mediu urban și 4,5% în mediu rural.

Analiza evoluției celor patru indicatori/rate de subutilizare a forței de muncă conform BIM8, care măsoară discrepanțele între oferta și cererea de muncă (LU1- rata șomajului9, LU2 – rata compusă a subocupării în raport cu timpul și a șomajului10; LU3 – rata compusă a șomajului și forței de muncă potențiale11; LU4 – rata de subutilizare a forței de muncă/ indicatorul compozit12) relevă faptul, că, în trimestrul III 2022, valoarea LU1 a fost la același nivel ca și anul trecut, pe când ceilalți indicatori (LU2, LU3 și LU4) au înregistrat valori mai scăzute în comparație cu trimestrul respectiv al anului trecut. (Figura 5).

Datele graficului în format .xlsx

Din analiza distribuției indicatorilor de subutilizare a forței de muncă în funcție de sexe și medii rezultă că, în rândul bărbaților s-au înregistrat valori mai înalte în comparație cu femeile și, respectiv, în mediul urban comparativ cu mediul rural. Cele mai mari discrepanțe au fost înregistrate pentru LU2, care în rândul bărbaților a fost cu 0,8 p.p. mai mare decât pentru femei și, respectiv, în mediul urban, la ambii indicatori LU1 și LU3 - cu 1,9 p.p. mai mare decât în mediul rural (Figura 6).

Datele graficului în format .xlsx

Anexe:

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a râului Nistru și mun. Bender.
Ancheta Forței de muncă (AFM) constituie o cercetare statistică prin sondaj asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md / rubrica Metadate și clasificatoare / Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
Forța de muncă subutilizată cuprinde, conform definiției, persoanele subocupate, șomerii BIM și forța de muncă potențială (Labour underutilization conform BIM sau Labour market slack conform Eurostat).
Forța de muncă extinsă este definită ca suma forței de muncă plus forța de muncă potențială.
Șomeri conform definiției BIM: persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: (a) nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
Persoane subocupate: persoane care au avut un loc de muncă, al căror număr de ore efectiv lucrate, în total, în timpul perioadei de referință, a fost mai mic de 40 ore pe săptămână, care au dorit şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare. 
Forţa de muncă potenţială reprezintă suma a două categorii de persoane: „persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile la moment să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”.
BIM – Biroul Internațional al Muncii.
LU1, rata şomajului BIM reprezintă proporția șomerilor BIM în forța de muncă/populația activă.
10 LU2, rata compusă a subocupării în raport cu timpul și a șomajului reprezintă ponderea persoanelor subocupate și în șomaj în total forță de muncă.
11 LU3, rata compusă a șomajului și a forței de muncă potențiale reprezintă ponderea populației subocupate și în șomaj în total forță de muncă extinsă.
12 LU4, rata de subutilizare a forței de muncă (indicatorul compozit) reprezintă raportul ȋntre forța de muncă subutilizată și forța de muncă extinsă.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind forța de muncă subutilizată în unele state ale lumii:

ILO:

Eurostat:

2021 2022 2022/2021 cifre date forţa de muncă forța de muncă locuri de muncă moldova numărul șomerilor ocuparea populația inactivă populația ocupată rata de activitate rata de ocupare rata şomajului somajul șomajul statistica statistici Subutilizarea

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER