Transport

Transporturi
Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă
 Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier"  disponibil și pe raportare.gov.mdtrimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică, trimestrial de către:
 • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închi- riază 10 şi   mai multe autovehicule de   marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 1-tr. (auto) "Transportul rutier şi lungimea drumurilor private"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 01 martie

Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:

 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată, au în inventar autovehicule sau le înсhiriază, precum şi care au drumuri în proprietate sau administrare;
 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 1-trol. "Prestaţiile şi utilizarea transportului electric"

 anual, până la data de 25 februarie

Se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban.

 Nr. 65-trol. "Prestaţii cu troleibuze"

trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban.

Nr. 1-nav. int. "Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale și mijloacele de transport naval intern"trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice care au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate.
Nr. 1-cf  "Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată, indicii de utilizare a mijloacelor de transport feroviar"lunar, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hârtie şi în format electronic în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova.

Nr. 2-cf  "Transportul feroviar de folosință generală și lungimea liniilor de cale ferată"

anual, până la data de 17 aprilie

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

Nr. 65-cf  "Prestații de transport feroviar de folosință generală"

trimestrial, până la a 50-a zi după perioada de raport

Se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

Nr. 1-ас "Trafic aerian" lunar

Raportul statistic se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa:

 • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică până la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă.
 Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile"

 anual

  Raportul statistic se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa.

  • Autorităţii Aeronautice Civile de către persoanele juridice-operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor până la data de 18 ianuarie;
  • Autoritatea Aeronautică Civilă prezintă raportul centralizator în adresa Biroului Naţional de Statistică până la data de 01 februarie.

    Nr. 6-ас "Trafic prin aeroport"

    trimestrial

    Raportul statistic se prezintă pe suport de hârtie și în format electronic în adresa:

    • Autorităţii Aeronautice Civile de către operatorii de aeroporturi  până la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport;
    • Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raport.
    Transport de gaze prin conducte

    Denumirea formularului

    Periodicitatea, termenul de prezentare

    În adresa cui şi de către cine se prezintă

     Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze"

    trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport

    Se prezintă pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa Biroului Naţional de Statistică de către titularii de licență pentru transportul gazelor naturale.

    Drumurile publice

    Denumirea formularului

    Periodicitatea, termenul de prezentare

    În adresa cui şi de către cine se prezintă

     Nr. 3-drum "Drumurile publice"

     anual, până la data de 5 martie

    Raportul statistic se prezintă pe suport de hârtie în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” și autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, conform competențelor.