Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în anul 2010

Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în anul 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 787,3 mii tone de mărfuri, cu 16,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,2% mai mult comparativ cu luna decembrie 2009. Parcursul mărfurilor în luna decembrie 2010 a totalizat 342,4 mil. tone-km, cu 7,1% mai mult în raport cu luna noiembrie 2010 şi cu 2,3% mai multfaţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

În anul 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 8380,8 mii tone de mărfuri, cu 4,1% mai mult faţă de anul 2009. Majorarea volumului de mărfuri transportate a fost condiţionată, în principal, de creşterea acestuia la întreprinderile de transport aerian (+55,9%) şi auto2 (+27,3%).

Parcursul mărfurilor a totalizat 3136,1 mil. tone-km, cu 10,1% mai mult decît în anul 2009.

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat
de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

2010

În % faţă de 2009

Decembrie 2010

în % faţă de noiembrie 2010

în % faţă de decembrie 2009

Mărfuri transportate – total, mii tone

8380,8

104,1

83,9

107,2

      din care pe moduri de transport:

feroviar

3858,3

87,4

96,7

93,5

auto2

4394,0

127,3

74,2

126,8

fluvial

127,2

69,9

47,5

129,5

aerian

1,3

155,9

129,2

167,3

Parcursul mărfurilor – total, mil. tone-km

3136,1

110,1

107,1

102,3

      din care pe moduri de transport:

feroviar

958,2

90,6

98,8

94,4

auto2

2175,9

121,7

111,0

105,9

fluvial

0,3

57,4

32,8

136,4

aerian

1,7

152,6

121,4

144,9

În anul 2010 întreprinderile de transport auto2 au transportat 4394,0 mii tone de mărfuri, cu 27,3% mai mult faţă de anul 2009. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul auto revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (49,2%) şi Bălţi (14,4%), raioanele: Sîngerei (8,9%),  Străşeni (6,1%), Anenii Noi (4,9%), Căuşeni (2,6%) şi Ialoveni (2,4%).

Cu mijloacele de transport feroviar în anul 2010 au fost transportate 3858,3 mii tone de mărfuri, sau 87,4% din volumul înregistrat în anul 2009. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie – 31,8% (în anul 2009 – 39,6%), metale feroase şi fier vechi – 18,6% (în anul 2009 – 21,1%), materiale de construcţie şi ciment – 14,0% (în anul 2009 – 10,8%).

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor  în anul 2010,
            pe moduri de transport public

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de 2009

mil.  pasageri-km

în % faţă de 2009

Transport public:

feroviar*

4574,6

95,4

368,5

94,2

autobuze şi microbuze

105964,2

100,1

2393,7

104,1

fluvial

118,8

100,1

0,2

100,1

aerian

649,2

141,3

750,8

124,3

 * Datele pe ianuarie-noiembrie

În anul 2010 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 106,0 mil. pasageri, cu 0,1% mai mult comparativ cu anul 2009. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (62,5%) şi Bălţi (8,4%), raioanele: Cahul (4,5%), Orhei (3,3%), Ungheni (1,9%), Ialoveni (1,8%), Edineţ (1,5%) şi Străşeni (1,5%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-noiembrie 2010 au fost transportaţi  4,6 mil. pasageri, cu 4,6% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2009.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
2  Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şefa secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel. 72 84 74


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER