Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-octombrie 2010

Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova,
în ianuarie-octombrie 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna octombrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 978,1 mii tone de mărfuri, cu 0,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% – comparativ cu luna octombrie 2009. Parcursul mărfurilor în luna octombrie 2010 a totalizat 332,3 mil. tone-km, cu 2,5% mai mult în raport cu luna septembrie 2010 şi cu 15,1% –faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

În ianuarie-octombrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 6640,5 mii tone de mărfuri, cu 3,5% mai mult faţă de perioada similară din anul 2009. Majorarea volumului de mărfuri transportate a fost condiţionată, în principal, de creşterea acestuia la întreprinderile de transport aerian (+53,1%) şi auto2 (+29,0%).

Parcursul mărfurilor a totalizat 2474,1 mil. tone-km, cu 12,0% mai mult decît în ianuarie-octombrie 2009.

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat
de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

Ianuarie-octombrie 2010

În % faţă de ianuarie-octombrie 2009

Octombrie 2010

în % faţă de septembrie 2010

în % faţă de octombrie 2009

Mărfuri transportate – total, mii tone

6640,5

103,5

100,6

116,3

      din care pe moduri de transport:

feroviar

3018,4

85,5

120,6

100,6

auto2

3511,6

129,0

87,9

137,3

fluvial

109,5

68,7

93,7

70,9

aerian

1,0

153,1

184,1

de 2,2 ori

Parcursul mărfurilor – total, mil. tone-km

2474,1

112,0

102,5

115,1

      din care pe moduri de transport:

feroviar

754,5

89,4

122,8

105,5

auto2

1718,0

126,0

93,8

121,1

fluvial

0,3

56,5

91,1

60,7

aerian

1,3

154,5

144,0

185,7

În ianuarie-octombrie 2010 întreprinderile de transport auto2 au transportat 3511,6 mii tone de mărfuri, cu 29,0% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul auto revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (49,4%) şi Bălţi (14,9%), raioanele: Sîngerei (7,8%),  Străşeni (6,6%), Anenii Noi (5,0%), Ialoveni (2,5%) şi Căuşeni (2,4%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-octombrie 2010 au fost transportate 3018,4 mii tone de mărfuri, sau 85,5% din volumul înregistrat în perioada similară din anul 2009. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie – 29,5% (în ianuarie-octombrie 2009 – 40,4%), metale feroase şi fier vechi – 21,4% (în ianuarie-octombrie 2009 – 19,0%), materiale de construcţie şi ciment – 15,1% (în ianuarie-octombrie 2009 – 11,8%).

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor  în ianuarie-octombrie 2010,
            pe moduri de transport public

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-octombrie 2009

mil.  pasageri-km

în % faţă de ianuarie-octombrie  2009

Transport public:

feroviar*

3739,4

94,7

302,1

93,7

autobuze şi microbuze

87059,6

98,7

2000,6

103,1

fluvial

102,0

99,1

0,2

99,1

aerian

527,0

132,6

623,9

120,1

 * Datele pe ianuarie-septembrie

În ianuarie-octombrie 2010 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 87,1 mil. pasageri, cu 1,3% mai puţin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2009. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (62,4%) şi Bălţi (8,3%), raioanele: Cahul (4,5%), Orhei (3,3%), Ungheni (1,9%), Ialoveni (1,8%), Edineţ (1,5%) şi Străşeni (1,5%).
Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-septembrie 2010 au fost transportaţi 3739,4 mii pasageri, cu 5,3% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2009.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel. 72 84 74


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER