Utilităţi publice

Denumirea formularuluiPeriodicitatea, termenul de prezentareÎn adresa cui şi de către cine se prezintă
Nr. 1 "Privind infrastructura străzilor orăşeneşti şi amenajarea spaţiilor verzi urbane (din intravilan) " anual, până la data de 19 martie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie:

  • Primăriile și întreprinderile cu orice formă de proprietate, care efectuează gestionarea infrastructurii străzilor orășenești şi activitatea de înverzire, până la 5 martie Organului Teritorial de Statistică;
  • Organele Teritoriale de Statistică la 19 martie - Biroului Naţional de Statistică.
Nr. 1 apeducte-canalizare "Funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare"anual, până la data de 5 martie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie:

  • Primăriile și întreprinderile ce dispun de sisteme publice de alimentare cu apă și de canalizare inclusiv întreprinderile gestionate de primării, Organului Teritorial de Statistică, până la data de 15 februarie;
  • Organele Teritoriale de Statistică – până la data de 5 martie Biroului Naţional de Statistică.