RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.10.2019
Prima / Statistica gender
Statistica gender
Versiune tipar

Statistica gender reprezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii. Ea este unul din instrumentele importante ce permit a ţine evidenţa caracteristicilor femeilor şi bărbaţilor, ca grupe social-demografice specifice, la elaborarea politicii social-demografice optimale, realizarea principiului egalităţii drepturilor şi posibilităţilor femeilor şi bărbaţilor.

Pentru a înţelege mai bine termenii conceptuali folosiţi, utilitatea datelor statistice pentru măsurarea inegalităţilor de gen şi modul în care aceste date pot fi folosite cu eficienţă maximă, Vă propunem să Vă îndrumați de Ghidul utilizatorului statisticilor de gen, elaborat în anul 2008 cu suportul conceptual al Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei în cadrul proiectului comun „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.

În anul 2014 în cadrul proiectului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” Banca de date a fost completată cu un nou compartiment Statistica gender.  Majoritatea indicatorilor din acest compartiment au fost calculaţi pentru prima dată şi nu se regasesc în alte compartimente ale băncii de date. Totodată, indicatorii publicaţi fac parte din Setul minim a indicatorilor gender elaborat de către Comisia pentru Statistică a ONU. Compartimentul Statistica gender din Banca de date conţine date statistice dezagregate pe sexe, care sînt grupate în 4 subcompartimente conform obiectivelor strategice de bază din cadrul Programului Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen, şi anume:

Banca de date statistice:

La 28 martie 2017, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova (BNS) în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, a lansat GenderPulse – primul instrument de vizualizare grafică interactivă, ușor de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Astfel, cu un singur click, utilizatorii pot afla ce salarii au femeile în comparație cu bărbații în diverse sectoare ale economiei și cum au evoluat acestea de-a lungul timpului, sau care e starea de sănătate a femeilor și bărbaților din orașe și sate, sau care este raportul de gen în organele de luare a deciziilor și multe altele.

Statistica gender, analizele din anii precedenți:

 
Comunicate de presă
06.03.2019
Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.
06.03.2018
Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.
07.03.2017
Portret statistic al femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.
04.03.2016
Portretul statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova în anul 2014
Biroul Național de Statistică comunică despre elaborarea Portretului statistic al femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Sinteza prezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii.
 
 
 

Publicaţii

» Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova
» Femei şi bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova
» Profiluri statistice ale femeilor și fetelor din Republica Moldova, pe înțelesul tuturor
» Note analitice privind rezultatele studiului Utilizarea timpului de către femeile şi bărbaţii din Republica Moldova
» Infografice "Utilizarea timpului în Republica Moldova"
»
 Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova
» Set armonizat de indicatori de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen
» Femeile și bărbații în agricultura Republicii Moldova
» Condiţiile de creare şi dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen 

Metodologie/Metadate

» Metadate de referinţă
» Concepte şi definiţii 

Informaţii relevante

» Ghidul utilizatorului statisticilor de gen
»
Seminarul ”Utilizarea indicatorilor de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen”
» Atelierul de lucru "Statisticieni şi elaboratorii de politici au făcut schimb de opinii cu privire la măsurarea antreprenoriatului din perspectiva de gen în Moldova" 
» Conferinţa ”Promovarea politicilor vizînd egalitatea de gen şi procesele demografice prin utilizarea avansată a statisticilor oficiale”

Link-uri utile
» United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25775 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran