Activitatea agricolă în anul 20231,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2023 comparativ cu anul 2022 producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile3 s-a majorat cu 23,6% (în preţuri comparabile). Totodată:
  • producţia vegetală a crescut cu 35,1%;
  • producţia animalieră a scăzut cu 1,9%.

Dinamica volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate categoriile în anii 2017-2023 (în comparație cu anul precedent) este prezentată în figura de mai jos.

Descarcă datele în format. xlsx

Evoluția producției pe principalele tipuri de producție agricolă în ultimii doi ani, conform estimărilor preliminare, este prezentată în tabelul ce urmează.

Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile

 

Producţia agricolă, mii tone

 Producţia agricolă

în 2023
în % faţă de 2022

Gradul de influenţă a produselor agricole asupra creşterii (+),
descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2023 faţă de 20224, %

2022

2023

Producţia agricolă - total

x

x

x

+23,6

Producţia vegetală

x

x

x

+24,2

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase boabe – total5

1784,4

3196,4

179,1

+14,6

din care:

grâu5

855,0

1551,7

181,5

+7,7

orz5

132,7

242,6

182,8

+1,1

porumb pentru boabe

752,3

1336,9

177,7

+1,1

leguminoase pentru boabe5

26,3

37,7

143,2

+0,2

Floarea-soarelui5

627,1

752,6

120,0

+3,1

Sfeclă de zahăr5

478,2

405,8

84,9

-0,2

Soia

32,4

38,0

117,4

+0,1

Rapiță5

77,4

210,9

272,6

+3,3

Culturi etero-oleaginoase

10,6

21,5

203,5

+0,3

Cartofi

171,8

171,7

99,9

0,0

Legume  total

257,0

281,1

109,4

+0,7

Culturi bostănoase alimentare

29,1

37,6

129,3

+0,1

Fructe, nuci şi pomuşoare – total

650,5

754,1

115,9

+1,5

Struguri

531,1

567,9

106,9

+0,5

Producţia animalieră

x

x

x

-0,6

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

Creșterea animalelor (în greutate vie)

170,6

168,2

98,6

-0,3

Lapte

270,5

261,3

96,6

-0,2

Ouă (mil. bucăți)

612,9

585,3

95,5

-0,1

Descarcă datele în format. xlsx

În anul 2023 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit cca 75%, producţiei animaliere revenind 25% (în anul 2022, respectiv, 69% și 31%).

Producția vegetală

Recolta anului 2023 față de anul 2022 se caracterizează prin majorarea semnificativă a volumului principalelor culturi agricole: de rapiță – de 2,7 ori, de culturi etero-oleaginoase – de 2,0 ori, de cereale şi leguminoase boabe – cu 79,1% (din ele, a orzului – cu 82,8%, a grâului – cu 81,5%, a porumbului pentru boabe – cu 77,7%, a leguminoaselor pentru boabe – cu 43,2%), de culturi bostănoase alimentare – cu 29,3%, de floarea-soarelui – cu 20,0%, de soia – cu 17,4%, de fructe, nuci și pomușoare – cu 15,9%, de legume – cu 9,4%, de struguri – cu 6,9%. Totodată, recolta de sfeclă de zahăr s-a micșorat cu 15,1%.

În anul 2023 întreprinderile agricole au produs partea principală a producției agricole (conform estimărilor preliminare – peste 61%), inclusiv a volumului de culturi etero-oleaginoase – peste 99%, sfeclă de zahăr – 94,1%, rapiţă – 86,4%, floarea-soarelui – 68,3%, cereale şi leguminoase pentru boabe total – 61,5%, (din care: orz – 79,6%, grâu – 76,5%, leguminoase pentru boabe – 52,3%), soia – 56,3%. Totodată, estimativ, 93,7% din volumul total de culturi bostănoase, 93,1% – de cartofi, 78,3% – de legume, 68,2% – de struguri, 61,8% – de fructe, nuci și pomușoare, 59,4% – de porumb pentru boabe au fost produse de gospodăriile populaţiei și gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

Tabelul 2. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar

 

2022

2023

2023 în % faţă de 2022

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total5

20,9

33,4

159,8

din care:

 

 

 

grâu5

25,8

41,3

160,1

orz5

24,4

40,4

165,6

porumb pentru boabe

17,4

28,0

160,9

leguminoase pentru boabe5

9,1

10,6

116,5

Floarea-soarelui5

14,4

19,4

134,7

Sfeclă de zahăr5

412,7

396,2

96,0

Soia

13,9

15,4

110,8

Rapiţă5

22,6

25,5

112,8

Culturi etero-oleaginoase

24,9

49,7

199,6

Cartofi

76,8

75,0

97,7

Legume de câmp

64,0

67,9

106,1

Culturi bostănoase alimentare

43,8

59,1

134,9

Fructe, nuci şi pomuşoare - total

56,3

66,1

117,4

Struguri

49,1

54,6

111,2

Descarcă datele în format. xlsx

Producția animalieră

Producţia animalieră în anul 2023, conform datelor preliminare, pe principalele tipuri se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 3. Producţia animalieră pe principalele tipuri în anul 2023

 

Total

În % faţă de 2022

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) animalelor (în greutate vie)– total, mii tone

168,2

98,6

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole6

94,1

99,5

55,9

gospodăriile populaţiei

74,1

97,5

44,1

Lapte – total, mii tone

261,3

96,6

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole6

43,3

115,1

16,6

gospodăriile populaţiei

218,0

93,6

83,4

Ouă - total, mil. bucăți

585,3

95,5

100,0

din care:

   

întreprinderile agricole6

252,8

91,5

43,2

gospodăriile populaţiei

332,5

98,8

56,8

Descarcă datele în format. xlsx

Producția (creşterea) animalelor (în greutate vie) în gospodăriile de toate categoriile în anul 2023 față de anul 2022 s-a micșorat cu cca 1,4%. Micșorarea producției a fost generată de descreșterea producției în gospodăriile populației (-2,5%) și în întreprinderile agricole (-0,5%).

În pofida faptului că, în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 15,1%, în gospodăriile de toate categoriile producţia a scăzut cu 3,4% în rezultatul micşorării acesteia în gospodăriile populației cu 6,4%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 4,5% din cauza micșorării producţiei în întreprinderile agricole (-8,5%) și în gospodăriile populației (-1,2%).

Conform stării la 1 ianuarie 2024 față de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile (cu excepția efectivului de porcine), ca rezultat al scăderii șeptelului de animale în gospodăriile populației. Totodată, în întreprinderile agricole se evidențiază creșterea efectivului de ovine și caprine – cu 17,0%, păsări – cu 15,0%, bovine – cu 10,6%, porcine – cu 6,6% (Tabelul 4).

Tabelul 4. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 ianuarie 2024

 

Mii capete

În % față de 1 ianuarie 2023

Ponderea (în % faţă de total)

Bovine – total

101,0

98,7

100,0

 

din care:

   

 

întreprinderile agricole6

28,8

110,6

28,5

 

gospodăriile populaţiei

72,2

94,6

71,5

 

din ele vaci (exluzând vaci la îngrășare) – total

63,1

94,0

100,0

 

din care:

   

 

întreprinderile agricole6

10,5

92,9

16,6

 

gospodăriile populaţiei

52,6

94,3

83,4

 

Porcine – total

350,7

103,1

100,0

 

din care:

   

 

întreprinderile agricole6

230,5

106,6

65,7

 

gospodăriile populaţiei

120,2

97,1

34,3

 

Ovine şi caprine – total

549,9

98,4

100,0

 

din care:

   

 

întreprinderile agricole6

35,2

117,0

6,4

 

gospodăriile populaţiei

514,7

97,0

93,6

 

Păsări (întreprinderile agricole)6

3972,1

115,0

x

 

Descarcă datele în format. xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Conform estimărilor preliminare.
3 Gospodăriile de toate categoriile includ: întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației.
4 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile.
5 În masă după finisare.
6 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

 

Metodologii statistice:

Informații relevante:

2022/2023 2023 2023/2022 activitățile non-agricole agricultura culturi agricole deșeuri agricole întreprinderile agricole producţia globală agricolă producția globală agricolă producția global agricolă produsele agricole sectorul agricol

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER