Comunicate

Resetare
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2023

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023: au activat 21 școli doctorale (la nivelul anului 2022); numărul de doctoranzi a constituit 1,5 mii de persoane, fiind în descreștere cu 0,1 mii de persoane (sau cu 6,1%) comparativ cu anul precedent; 10 instituții de învățământ superior dispuneau de programe de postdoctorant (la nivelul anului 2022).

1426
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent, în entitățile care au desfășurat activitatea de cercetare-dezvoltare: au activat în domeniul dat cu 9 la sută mai puțini salariați; s-au cheltuit pentru activitatea nominalizată cu 40,9 milioane lei mai mult (sau cu 6,5%),  înregistrând cca 0,22% din PIB  (în anul 2022 – 0,23%).  

917
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2023, comparativ cu anul precedent: au activat același număr de 1479 instituții de educație timpurie; numărul de copii înscriși în instituțiile de educație timpurie s-a micșorat cu 3,8 mii de copii (sau cu 2,8%).

1389
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, în învățământul primar și secundar general la începutul anului de studii 2023/24 activau 1201 instituții, dintre care 87 de școli primare, 761 de gimnazii, 344 de licee, 7 școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică și 2 școli serale.

4536
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, în anul de studii 2023/24: rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 21 de unități; la începutul anului de studii, în instituțiile de învățământ superior erau înscriși 56,5 mii de studenți, din care 42,1 mii la ciclul I – studii superioare de licență, 9,5 mii la ciclul II – studii superioare de master și 4,9 mii la studii superioare integrate; în instituțiile de învățământ superior au fost înmatriculate 14,7 mii de persoane la ciclul I (inclusiv studii superioare integrate) și 5,0 mii de persoane la ciclul II.

4113
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2023/24

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2023/24

Biroul Național de Statistică informează că, la începutul anului de studii 2023/24 numărul total de elevi care studiau a constituit 46,1 mii de persoane, dintre care 27,1 mii - cu finanțare bugetară.

2211
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2022

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2022

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2022, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 21 școli doctorale (cu 5 unități mai puține față de anul 2021), organizate în 13 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

3095
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2022

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022, activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 18 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități.

2307
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2022

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2022, educația timpurie a fost organizată în 1479 de instituții (cu 4 instituții mai puțin decât în anul precedent, din care 2 în mediul rural și 2 în urban), din care 809 de unități cu statut de creșă-grădiniță, 563 de grădinițe, 89 de școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe.

2184
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2022/23

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2022/23

Biroul National de Statistică comunică că la începutul anului de studii 2022/23,în învățământul primar și secundar general erau înscriși 334,5 mii de elevi, cu 0,6% mai puțin comparativ cu anul de studii precedent. Din punct de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51% din elevi sunt băieți; 55,1% din elevi își fac studiile în mediul urban.

6293
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2022/23

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2022/23

Biroul National de Statistică comunică că la începutul anului de studii 2022/23, în învățământul superior erau cuprinși 56,7 mii de studenți, în descreștere cu 4,8% față de anul de studii precedent. Din numărul total de studenți o pondere de 62,7% erau înscriși la forma de învățământ cu frecvență, iar 37,3% la studii cu frecvență redusă.

5635
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2022/23

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2022/23

Biroul Național de Statistică comunică că la începutul anului de studii 2022/23 numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 46,0 mii de persoane, inclusiv 12,8 mii de persoane ‒ în centre de excelență, 20,0 mii de persoane ‒ în colegii și 13,2 mii de persoane ‒ în școli profesionale.

4304
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2021

Biroul Național de Statistică comunică că, în anul 2021 studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 26 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

1518
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2021

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2021 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a desfășurat în 67 de unități, inclusiv 38 de institute și centre de cercetare, 19 instituții de învățământ superior și 10 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 51 de unități au forma de proprietate de stat.

2103
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2021

În anul 2021 educația timpurie a fost organizată în 1483 instituții, din care 811 unități cu statut de creșă-grădiniță, 566 grădinițe, 88 școli-grădinițe, 16 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2020, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări nesemnificative, în special, s-a micșorat numărul de grădinițe și școli-grădinițe, iar numărul de creșe-grădinițe a crescut.

1892
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua învățământului primar și secundar general cuprinde 1231 unități, fiind alcătuită din 99 școli primare, 786 gimnazii, 338 licee și 8 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

1901
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități3, inclusiv 16 instituții publice și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

1605
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2021/22

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2021/22

În anul de studii 2021/22, comparativ cu anul de studii precedent, numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic a rămas același. Astfel, rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic este alcătuită din 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale.

1964
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2020

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2020, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfășurat în 39 școli doctorale, organizate în 16 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

1019
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2020

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2020, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 61 unități, inclusiv 39 institute și centre de cercetare, 15 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 48 unități au forma de proprietate de stat, 10 unități – privată și 3 unități alte forme de proprietate.

1407
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2020

În anul 2020, educația timpurie a fost organizată în 1485 instituții, din care 808 unități cu statut de creșă-grădiniță, 568 grădinițe, 90 școli-grădinițe, 17 centre comunitare și 2 creșe. Comparativ cu anul 2019, rețeaua de instituții de educație timpurie a înregistrat modificări, în special, a crescut numărul de grădinițe și a scăzut numărul de creșe-grădinițe.

1039
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua unităților școlare din învățământul primar și secundar general este alcătuită din 106 școli primare, 787 gimnazii, 338 licee și 10 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. Din totalul de 1241 instituții de învățământ primar și secundar general, 98,1% aparțin sectorului public și 74,5% funcționează în mediul rural.

1885
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 24 unități, inclusiv 16 instituții de stat și 8 instituții private. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 20 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

1744
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2020/21

În anul de studii 2020/21, similar cu 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 școli profesionale. La începutul anului de studii 2020/21, numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 44,9 mii persoane, inclusiv 12,6 mii persoane ‒ în centre de excelență, 18,4 persoane ‒ în colegii și 13,9 persoane ‒ în școli profesionale.

1575
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2019

Biroul National de Statistică comunică că, în anul 2019, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 42 școli doctorale, organizate în 18 instituții de învățământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

1058
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2019

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2019, activitatea de cercetare-dezvoltare1 s-a desfășurat în 63 unități, inclusiv 40 institute și centre de cercetare, 16 instituții de învățământ superior și 7 – alte tipuri de unități. Din total unități cu activitate de cercetare-dezvoltare, 50 unități sau circa 80 la sută au forma de proprietate de stat.

1068
Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019

Activitatea instituțiilor de educație timpurie în anul 2019

În anul 2019, rețeaua instituțiilor de educație timpurie a fost constituită din 1486 unități, inclusiv 829 – cu statut de creșă-grădiniță, 543 grădinițe, 89 școli-grădinițe, 23 centre comunitare și 2 creșe. După destinație s-au distins 3 tipuri de instituții: 1474 – cu destinație generală, 5 – sanatoriale și 7 – speciale.

1114
Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul de studii 2019/20

Anul de studii 2019/20 a început, în învățământul primar și secundar general, cu o rețea constituită din 1226 unități, inclusiv 103 școli primare, 762 gimnazii, 348 licee și 13 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică. În afară de acestea, în țară funcționează 29 de filiale ale gimnaziilor și liceelor, ale căror date au fost incluse în rapoartele instituțiilor de bază.

1899
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

În anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții de stat și 9 – nestatale. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 23 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

1040
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

În anul de studii 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență, 36 colegii și 42 scoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 43,6 mii persoane, inclusiv 12,4 mii ‒ în centre de excelență, 17,7 mii ‒ în colegii și 13,5 mii ‒ în școli profesionale. Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,9 mii cadre didactice.

1189
Abonare
Abonare la comunicate, publicații și alte noutăți relevante
reset WAYcursor WAYcontrast WAYMarire Font WAYCiteste cu voce textul selectat WAYLinkuri WAY

Cum e să fii supervizor