RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2013
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2013
19.12.2013
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III 2013 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1755,5 lei, fiind în creştere cu 16,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 12,1%1.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 41,9% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul III 2012 cu 0,4 p.p. (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul III 2013 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 20,3% sau cu 0,3 puncte procentuale mai puţin fată de aceeaşi perioadă a anului precedent. Totodată, ponderea pensiilor s-a majorat cu 1 p.p.

Veniturile din activităţile pe cont propriu reprezintă 16,0% din veniturile populaţiei, inclusiv 8,8% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 7,2% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă. Comparativ cu trimestrul III 2012 ponderea veniturilor din activităţi pe cont propriu s-a redus cu 1,5 puncte procentuale.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,5% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 1,8 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile, pe surse de formare, trimestrul III anul 2013

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei urbane au fost în medie cu 517 lei sau de 1,3 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursă principala de venit a populaţiei din mediul urban este activititatea salariată, care reprezintă 54,7% din total venituri (53,1% în trimestrul III 2012) şi prestaţiile sociale – 20,1% (19,3% în trimestrul III 2012) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (28,6%), dar contribuţia este practic de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 16,4% din totalul veniturilor disponibile.  

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 23,2%, faţă de 11,9% în cazul populaţiei din mediul urban (vezi anexa, tabelul 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti –90,2%, celor în natură le revine respectiv 9,8%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1584,3 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 171,2 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti reprezintă 96,4% în cazul veniturilor populaţiei urbane, iar în cazul celei din mediul rural contribuţia acestora este de 84,0% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2013 au constituit în medie pe o persoană 1888,0 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 12,6% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 8,3% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 40,9% (cu 1,1 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul III al anului 2012). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 20,3% din cheltuielile totale de consum (+ 1,3 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,2% (- 0,1 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate (5,8% faţă de 6,5% în trimestrul III 2012), transport (5,1% faţă de 4,2%), comunicaţii (4,0% faţă de 4,3%), dotarea locuinţei (3,8% faţă de 4,1%), învăţămînt (0,8% faţă de 1,0%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor în trimestrul III anul 2013

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 2242,5 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 627,4 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural. În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 38,6% din cheltuielile lunare de consum (40,5% în trimestrul III 2012), iar în rural – 43,3% (43,5% în trimestrul III 2012). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de sănătate (6,3% faţă de 5,4% în mediul rural), transport (5,7% faţă de 4,5%), servicii de comunicaţii (4,3% faţă de 3,8%), servicii de agrement (2,9% faţă de 0,9%), hoteluri, cafenele şi restaurante (2,7% faţă de 0,7%)  şi pentru învătămînt (1,0% faţă de 0,7%) (vezi anexa tabelul 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 91,0%, celor în natură le revine respectiv 9,0% (vezi anexa tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,3% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură reprezintă consumul produselor alimentare din gospodăria auxiliară, iar ponderea acestora fiind de 15,1% din total cheltuieli de consum.

Note:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul III 2013 faţă de trimestrul III 2012 a constituit 104,0%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45862 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran