RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie - septembrie 2009
Producţia globală agricolă în ianuarie - septembrie 2009
19.10.2009
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie - septembrie 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie - septembrie 2009 a marcat 89,8% faţă de perioada respectivă a anului 2008. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17,0%, totodată producţia animalieră fiind în creştere cu 8,6%.

O influenţă negativă semnificativă asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole in ianuarie - septembrie 2009 faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008 a avut descreşterea recoltei culturilor cerealiere de grupa întîi. Conform datelor preliminare, recolta globală a grîului (în greutate după finisare) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 700 mii tone, sau cu 45% mai puţin faţă de anul 2008, orzului - circa 250 mii tone (mai puţin cu 29%).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)1 indică scăderea recoltei medii pe principalele culturi agricole, cu excepţia strugurilor, roada medie a cărora, conform datelor preliminare, a crescut.

Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari1, conform stării la 1 octombrie 2009, se prezintă prin următoarele date:

Chintale

2009 în % faţă de 2008

Cereale şi leguminoase boabe
(cu excepţia porumbului) - total

19,9

61,4

din care:

  grîu de toamnă şi primăvară

21,4

63,1

  orz de toamnă şi primăvară

17,7

59,6

  leguminoase pentru boabe

11,5

62,8

Porumb pentru boabe

23,9

96,8

Floarea soarelui

13,8

73,4

Legume de cîmp

51,2

73,1

Fructe – total

42,9

94,9

din care:

  sămînţoase

57,4

96,8

  sîmburoase

26,0

85,8

Struguri

38,9

127,5

1) Cu suprafaţa terenurilor agricole 50 ha şi peste.

Recoltarea în perioada de analiză se caracterizează prin ritmuri mai înalte, faţă de anul trecut, la porumb pentru boabe, rapiţă, floarea soarelui, soia, cartofi şi struguri şi cu ritmuri mai scăzute la sfecla de zahăr, legume şi fructe sîmburoase, fapt determinat, in special, de specificul condiţiilor climaterice din anul curent.

Producţia animalieră în perioada de referinţă este în creştere şi se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2009

total

în % faţă de
ianuarie-septembrie 2008

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

93,8

113,6

100

din care:

întreprinderile agricole¹

21,9

119,9

23,3

gospodăriile populaţiei

71,9

111,8

76,7

Lapte– total, mii tone

432,0

100,7

100

din care:

întreprinderile agricole¹

12,5

96,7

2,9

gospodăriile populaţiei

419,5

100,8

97,1

Ouă - total, mil. buc.

462,4

112,6

100

din care:

întreprinderile agricole¹

188,3

128,5

40,7

gospodăriile populaţiei

274,1

103,8

59,3

1) Inclusiv gospodăriile ţărăneşti ( de fermier) care au la balanţa animale.

Creşterea producţiei de carne şi ouă a fost generată în special de ritmuri mai înalte de creştere a producţiei în întreprinderile agricole, respectiv cu 20% şi 28% faţă de ianuarie - septembrie 2008. Majorarea esenţială a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în special porcinelor - cu 50%, bovinelor - cu 25%, păsărilor - cu 11%) a fost generată atît de creşterea efectivului mediu al porcinelor (cu circa 24%), păsărilor (cu 36%), cît şi a sporului zilnic în greutate a vitelor (bovinelor - cu 27%, porcinelor - cu 15%). Creşterea efectivului găinilor ouătoare în întreprinderile agricole cu 32%, în condiţiile micşorării productivităţii lor cu 3%, a generat majorarea producţiei ouălor cu circa 28%.

Creşterea producţiei de lapte a avut loc în exclusivitate datorită majorării producţiei în gospodăriile populaţiei cu 0,8%, producţia de lapte în întreprinderile agricole fiind în descreştere cu 3,3%.

Gospodăriile populaţiei se caracterizează de asemenea prin sporirea producţiei de creştere a vitelor şi păsărilor cu circa 12% şi de ouă - cu circa 4%.

Notă: Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Orlov
Şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
Tel: 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
48000 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran