RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2011
22.06.2011
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1352,2 lei, fiind în creştere cu 10,6% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 4,2%2.

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 48,8% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul I 2010 cu 7,2 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

Prestaţiile sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă, care respectiv au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 16,5% (fiind cu 0,5 puncte procentuale mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010).

Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă constituie 10,0% (-0,7 p.p.) din total venituri disponibile, iar cele din activitatea individuală non-agricolă – 4,3% (-1,7 p. p.).

O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 14,8% sau cu 3,7 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul I al anului 2010.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale,  în trimestrul I 2011

 

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 661,7 lei sau cu 61,8% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 62,6% (54,6% în trimestrul I 2010) şi prestaţiile sociale – 12,9% (13,8% în trimestrul I 2010) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (32,2%), dar contribuţia acesteia este mai mică practic de 2 ori decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 20,6% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 20,4% faţă de 10,1% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi pentru prestaţiile sociale, contribuţia acestora fiind 20,8% comparativ cu 12,9% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti -88,2%, celor în natură le revine 11,8%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1192,8 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 159,4 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,5% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în cazul mediului rural contribuţia acestora este de 78,3% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestru I 2011 au constituit în medie pe o persoană lunar 1421,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 7,2% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 1,1% mai mult comparativ cu aceeaşi perioada a anului precedent.

 Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional rămîne a fi destinată necesarului de consum alimentar – 42,9% (cu 0,7 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul I al anului 2010). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 17,0% din cheltuielile totale de consum (+ 1,4 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,0%  (nivelul trimestrului I al anului precedent). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (6,1% faţă de 6,4% în trimestrului I 2010), transport (6,1% faţă de 4,4%), comunicaţii (4,6% faţă de 4,8%), dotarea locuinţei (3,2% faţă de 3,7%), învăţămînt (1,2% faţă de 1,3%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor în trimestrul I 2011

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1716,7 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 515,1 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 40,5% din cheltuielile lunare de consum (39,8% în trimestrul I 2010), iar în rural – 45,5% (47,9%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru întreţinerea locuinţei (19,2% faţă de 14,7% în mediul rural), servicii de comunicaţii (5,3% faţă de 3,8%), servicii de agrement (1,7% faţă de 1,0%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,2% faţă de 0,8%).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 88,8%, celor în natură le revine respectiv 11,2% (vezi anexa tabelul 4-6).

Figura 3. Structura cheltuielilor de consum pe medii de reşedinţă

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,5% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.), iar în cazul gospodăriilor rurale, 19,3% din cheltuieli reprezintă consumul produselor obţinute din activitatea individuală agricolă.

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Indicele preţurilor de consum în trimestrul I 2011 faţă de trimestrul I 2010 a constituit 106,1%.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41730 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran