RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012
30.04.2013
Versiune tipar

Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) în anul 2012.

Activitatea de CD1 în anul 2012 s-a desfăşurat în 69 unităţi, inclusiv 43 institute şi centre de cercetare, 15 instituţii de învăţămînt superior şi 11 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de CD, 55 unităţi sau 79,7% sunt în proprietatea statului faţă de 81,3% în anul 2011.

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare2.  La 31 decembrie 2012, îşi desfăşurau activitatea de CD 5121 persoane (din care 52,6% femei), înregistrînd o scădere cu 1,8% faţă de anul 2011. Din numărul total de salariaţi, 73,1% au fost angajaţi cu program complet de muncă.

După nivelul de pregătire profesională, din total salariaţi angajaţi în acest domeniu 4050 sunt cu studii superioare (79,1%), 390 – cu studii medii de specialitate (7,6%), iar 681 persoane au alte forme de pregătire (13,3%).

Pe categorii de ocupaţie, cercetătorii reprezintă 65,2% din total, tehnicienii – 5,3%, personalul auxiliar – 15,2% şi alţi lucrători care execută funcţii legate de activitatea instituţiei în general – 14,3%. 

Tabelul 1. Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare pe categorii de ocupaţii, în 20112012

2011

2012

 

salariaţi total

din care: femei

salariaţi total

din care: femei

Total

5216

2744

5121

2693

 

inclusiv:

 

cercetători

3372

1618

3338

1605

 

tehnicieni

282

206

271

198

 

personal auxiliar

809

506

778

452

 

alte categorii

753

414

734

438

 

Fiecare al patrulea cercetător este în vîrstă de pînă la 35 ani, iar ponderea persoanelor care au depăşit vîrsta de 64 ani este de 18,6%, comparativ cu 17,4% în anul 2011. În funcţie de gen, se constată că în medie la 100 cercetători bărbaţi revin 93 de femei cercetători.

Figura 1. Structura cercetătorilor pe grupe de vîrstă, în anul 2012

Repartizarea cercetătorilor pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă pentru domeniul ştiinţelor naturale – 34,7%, fiind urmat de domeniile ştiinţelor tehnice şi agricole cu cîte 14,5% şi ştiinţelor medicale – 13,7%. În domeniile ştiinţelor umanistice şi sociale se regăsesc respectiv 11,5% şi 11,1% din numărul total de cercetători.

Tabelul 2. Cercetători pe domenii ştiinţifice, în 2011 2012

2011

2012

cercetători

din care: femei

cercetători

din care: femei

Total

3372

1618

3338

1605

     inclusiv:

ştiinţe naturale

1147

519

1157

533

ştiinţe tehnice

493

157

483

156

ştiinţe medicale

477

252

459

241

ştiinţe agricole

491

229

485

223

ştiinţe sociale

365

254

371

258

ştiinţe umanistice

399

207

383

194

Fiecare al doilea cercetător este cu grad ştiinţific (51,9%). Domeniul ştiinţelor umanistice faţă de celelalte domenii ştiinţifice este caracterizat prin cea mai mare pondere a cercetătorilor cu grad ştiinţific (66,3%), în timp ce în domeniul ştiinţelor tehnice ponderea cercetătorilor cu grad ştiinţific este de 27,5%.

Tabelul 3. Cercetători cu grad ştiinţific pe domenii ştiinţifice, în 2011 2012

2011

2012

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

doctor habilitat

doctor în ştiinţe

cercetători

din care: femei

cercetători

din care: femei

cercetători

din care: femei

cercetători

din care: femei

Total

393

67

1359

654

390

67

1342

632

     inclusiv:

ştiinţe naturale

150

24

483

226

149

25

475

209

ştiinţe tehnice

25

0 

109

15

25

0

108

18

ştiinţe medicale

82

16

212

110

84

18

199

107

ştiinţe agricole

39

2

163

59

37

2

170

58

ştiinţe sociale

37

12

189

132

36

11

195

133

ştiinţe umanistice

60

13

203

112

59

11

195

107

În anul 2012 numărul cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor a fost de 1342 persoane sau cu 1,3% mai puţin faţă de anul trecut (inclusiv 47,1% femei), iar numărul cercetătorilor cu grad ştiinţific de doctor habilitat s-a menţinut relativ constant, respectiv 390 persoane (inclusiv 17,2% femei).

Cheltuielile pentru activitatea de CD3. În anul 2012 cheltuielile pentru activitatea de CD4 îndeplinită cu forţele proprii au constituit 368,2 milioane lei. Unităţilor de stat cu activitate în domeniul CD, le revine 313,3 milioane lei, reprezentînd 85,1% din total cheltuieli, în scădere cu 4 puncte procentuale faţă de anul 2011. Din total cheltuieli pentru activitatea de CD, 96,2% reprezintă cheltuielile curente, în termeni absoluţi valoarea acestor cheltuieli s-a majorat cu 13,2% faţă de anul precedent.

Tabelul 4. Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, în 2011 2012, milioane lei

2011

2012

Total

din care: în unităţile de stat

Total

din care: în unităţile de stat

Cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare

333,5

297,0

368,2

313,3

inclusiv:

Cheltuieli curente

312,9

277,4

354,1

300,1

Cheltuieli capitale

20,6

19,6

14,1

13,2

Structura cheltuielilor curente pe componente denotă o preponderenţă pentru cheltuielile de personal – 71,2% sau 252,2 milioane lei, respectiv cu 33,0 milioane lei mai mult comparativ cu anul 2011. Valoarea cheltuielilor materiale a constituit 65,7 milioane lei şi reprezintă 18,6% din total cheltuieli curente, comparativ cu 20,0% în anul precedent. Totodată, s-au majorat şi cheltuielile atribuite categoriei alte, însumînd 36,2 milioane lei în anul 2012 sau cu 5,1 milioane mai mult faţă de 2011.

Figura 2. Structura cheltuielilor curente pe componente, în 2011 2012

Cheltuielile capitale au constituit 14,1 milioane lei, fiind astfel în descreştere faţă de anul 2011 cu 6,5 milioane lei sau cu 31,6%. Practic toate cheltuielile capitale au fost direcţionate pentru dotarea nemijlocită a unităţilor/instituţiilor care au desfăşurat activitate de CD (97,2%).

Figura 3. Structura cheltuielilor capitale pe componente, în 2011 2012

Din total cheltuieli curente, 53,9% au fost direcţionate în domeniul cercetării aplicative (cu 2,4 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2011), 24,0% în cercetarea fundamentală (cu 1 p.p. mai puţin) şi 22,1% au avut drept destinaţie dezvoltarea tehnologică (respectiv, cu  3,4 p.p. mai mult).

Tabelul 5. Cheltuieli curente pe domenii ştiinţifice, în anul 2012, milioane lei

Total

inclusiv:

ştiinţe naturale

ştiinţe tehnice

ştiinţe medicale

ştiinţe agricole

ştiinţe sociale

ştiinţe umanistice

Cheltuieli curente pentru cercetări şi elaborări

354,1

112,1

95,2

36,2

61,9

24,8

23,9

inclusiv:

cercetare fundamentală

85,1

45,2

2,5

5,4

2,7

9,9

19,4

cercetare aplicativă

190,7

58,6

24,7

30,8

57,2

14,9

4,5

dezvoltare tehnologică (elaborări)

78,3

8,3

68,0

2,0

În funcţie de domenii ştiinţifice, structura cheltuielilor curente se prezintă astfel: ştiinţe naturale – 31,7%, tehnice – 26,9%, agricole – 17,5%, medicale – 10,2%, sociale – 7,0% şi umanistice 6,7%.

Note:

1 Conform recomandărilor internaţionale (Manualul Frascati, OECD, ediţia 2002) în activitatea de cercetare-dezvoltare nu se includ cheltuielile pentru pregătirea cadrelor, activitatea de producţie, activitatea organelor de gestionare, servicii ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv biblioteca).
2 În numărul total al salariaţilor nu se includ persoanele cu contract de muncă suspendat şi cumularzii externi. Totodată, sunt incluse persoanele care paralel cu activitatea didactică şi practica medicală au executat cercetări ştiinţifice în instituţiile de bază în care activează.
3 Cheltuieli efective.
4 În anul 2012 în cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au fost incluse şi proiectele de transfer tehnologic realizate de unităţile cu activitatea economică cercetare-dezvoltare.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41730 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran