RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 14.07.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2014
12.11.2014
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 s-au cifrat la 184,9 mil. dolari SUA, cu 4,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,2% mai puţin - comparativ cu luna septembrie 2013.

În ianuarie-septembrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 1737,7 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 0,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1103,5 mil. dolari SUA (63,5% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 4,5% faţă de ianuarie-septembrie 2013, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,0%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 634,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 36,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 8,3%.            

Ianuarie-septembrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2013

2014

2013

2014

Export – total     

1737,7

99,8

100,0

100,0

12,4

-0,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

904,8

114,9

45,2

52,1

4,2

6,8

  ţările CSI

569,8

82,7

39,6

32,8

1,4

-6,9

  alte ţări

263,1

99,3

15,2

15,1

6,8

-0,1

Import – total  

3865,8

97,4

100,0

100,0

6,3

-2,6

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1912,9

107,7

44,7

49,5

3,3

3,5

  ţările CSI

1038,9

86,0

30,4

26,9

1,0

-4,3

  alte ţări

914,0

92,6

24,9

23,6

2,0

-1,8

balanţA comercialĂ – total     

-2128,1

95,5

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1008,1

102,0

44,3

47,4

x

x

  ţările CSI

-469,1

90,4

23,3

22,0

x

x

  alte ţări

-650,9

90,2

32,4

30,6

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 904,8 mil. dolari SUA (cu 14,9% mai mult faţă de ianuarie-septembrie 2013), deţinînd o cotă de 52,1% în total exporturi (45,2% în ianuarie-septembrie 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,8% (în ianuarie-septembrie 2013 – 39,6%), ce corespunde unei valori de 569,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 17,3%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie  2013

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2013

2014

2013

2014

Export - total

1737,7

99,8

100,0

100,0

12,4

-0,2

       din care:

Federaţia Rusă

344,9

70,8

28,0

19,8

0,8

-8,2

România

316,3

104,3

17,4

18,2

3,6

0,7

Italia

184,8

148,7

7,1

10,6

-2,1

3,5

Germania

104,4

139,7

4,3

6,0

1,5

1,7

Belarus

98,0

155,5

3,6

5,6

0,5

2,0

Ucraina

82,5

83,7

5,7

4,7

0,8

-0,9

Turcia

82,2

76,4

6,2

4,7

4,3

-1,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

74,6

98,1

4,4

4,3

0,9

-0,1

Polonia

46,2

76,0

3,5

2,7

0,3

-0,8

Elveţia

36,3

151,3

1,4

2,1

1,3

0,7

Bulgaria

28,7

128,0

1,3

1,7

-0,2

0,4

Kazahstan

28,0

109,9

1,5

1,6

-0,7

0,1

Franţa

23,2

128,5

1,0

1,3

0,1

0,3

Grecia

20,9

106,8

1,1

1,2

0,8

0,1

Noua Zeelandă

20,8

88,2

1,4

1,2

0,5

-0,2

Republica Cehă

20,7

107,1

1,1

1,2

0,5

0,1

Statele Unite ale Americii

18,1

89,4

1,2

1,0

0,0

-0,1

Georgia

17,1

92,5

1,1

1,0

0,3

-0,1

Olanda

14,0

142,5

0,6

0,8

-0,2

0,2

Austria

13,7

143,4

0,6

0,8

0,1

0,2

Lituania

11,9

123,1

0,6

0,7

0,1

0,1

Belgia

8,7

180,6

0,3

0,5

-0,1

0,2

Spania

8,5

181,0

0,3

0,5

0,0

0,2

Irak

7,3

71,2

0,6

0,4

-0,6

-0,2

Uzbekistan

6,0

107,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Slovacia

5,8

101,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Letonia

5,7

157,6

0,2

0,3

0,0

0,1

China

5,5

189,0

0,2

0,3

-0,1

0,1

Ungaria

4,7

35,9

0,7

0,3

-0,5

-0,5

Cipru

4,6

de 2,7 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Indonezia

4,6

de 5,4 ori

0,0

0,3

0,0

0,2

Azerbaidjan

4,4

99,4

0,3

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada similară  din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+48,7%), Belarus (+55,5%), Germania (+39,7%), România (+4,3%), Elveţia (+51,3%), Bulgaria (+28,0%), Franţa (+28,5%), Olanda (+42,5%), Austria (+43,4%), Belgia (+80,6%), Spania (+81,0%), Cipru (de 2,7 ori), Indonezia (de 5,4 ori), Kazakstan (+9,9%), Grecia (+6,8%), Republica Cehă (+7,1%), Lituania (+23,1%), Letonia (+57,6%) şi China (+89,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 11,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-29,2%), Turcia (-23,6%), Ucraina (-16,3%), Polonia (-24,0%), Ungaria (-64,1%), Noua Zeelandă (-11,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-1,9%), Statele Unite ale Americii (-10,6%), Georgia (-7,5%) şi Irak (-28,8%) atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,6%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2013

2014

2013

2014

Export - total

1737,7

99,8

100,0

100,0

12,4

-0,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

441,0

132,3

19,1

25,4

3,3

6,2

Animale vii

4,8

92,7

0,3

0,3

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

27,2

de 2,3 ori

0,7

1,5

-0,2

0,9

Produse lactate şi ouă de păsări

12,3

99,2

0,7

0,7

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

155,5

164,3

5,4

8,9

3,9

3,5

Legume şi fructe

168,2

95,9

10,1

9,7

-0,3

-0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

51,5

de 2,0 ori

1,4

3,0

0,3

1,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

4,6

103,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

15,2

de 6,4 ori

0,1

0,9

-0,7

0,7

Produse şi preparate alimentare diverse

1,7

87,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

144,5

68,3

12,2

8,3

2,7

-3,9

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

132,4

69,7

10,9

7,6

3,1

-3,3

Tutun brut şi prelucrat

12,1

55,4

1,3

0,7

-0,4

-0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

162,7

89,8

10,4

9,4

3,8

-1,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,1

97,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

118,1

112,0

6,1

6,8

2,3

0,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,1

78,3

0,3

0,2

0,0

-0,1

Lemn şi plută

1,2

de 2,3 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,3

92,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,0

159,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

9,7

92,7

0,6

0,6

-0,3

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

20,7

41,0

2,9

1,2

1,8

-1,7

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,5

74,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

13,2

70,7

1,1

0,8

0,6

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

12,3

101,1

0,7

0,7

0,4

0,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,9

13,3

0,4

0,1

0,2

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

57,6

de 3,3 ori

1,0

3,3

-2,9

2,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

55,8

de 3,2 ori

1,0

3,2

-2,9

2,2

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

133,5

98,8

7,8

7,7

2,0

-0,1

Produse chimice organice

1,8

de 2,3 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

0,9

56,0

0,1

0,1

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

94,6

117,5

4,6

5,4

1,4

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

29,8

74,9

2,3

1,7

0,4

-0,6

Materiale plastice sub forme primare

1,8

44,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

3,6

50,0

0,4

0,2

0,2

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

0,8

79,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

138,2

71,9

11,0

7,9

1,9

-3,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

1,6

102,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

7,0

57,2

0,7

0,4

-0,2

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

5,1

82,0

0,4

0,3

-0,2

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

10,5

66,0

0,9

0,6

0,4

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

49,1

84,4

3,3

2,8

-0,7

-0,5

Articole din minerale nemetalice

42,0

102,7

2,3

2,4

0,8

0,1

Fier şi oţel

3,9

58,1

0,4

0,2

0,0

-0,2

Metale neferoase

1,6

51,0

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

17,4

36,7

2,7

1,0

1,7

-1,7

Maşini şi echipamente pentru transport

249,1

91,4

15,7

14,3

0,7

-1,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

5,8

80,7

0,4

0,3

0,0

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

9,2

80,5

0,7

0,5

-0,4

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,8

56,8

0,2

0,1

0,0

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

29,5

87,0

2,0

1,7

-0,2

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,7

98,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,8

128,3

0,1

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

184,2

102,5

10,3

10,6

2,5

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

14,5

45,3

1,8

0,9

-0,2

-1,0

Alte echipamente de transport

0,6

25,5

0,2

0,0

-0,9

-0,1

Articole manufacturate diverse

397,4

105,1

21,7

22,9

0,4

1,1

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,6

42,9

0,4

0,2

0,0

-0,2

Mobilă şi părţile ei

80,5

107,8

4,2

4,6

0,5

0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

15,5

110,1

0,8

0,9

0,0

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

220,3

112,7

11,2

12,7

0,1

1,4

Încălţăminte

26,5

91,5

1,7

1,5

-0,3

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

22,3

86,3

1,5

1,3

0,1

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,9

69,5

0,1

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

28,8

90,5

1,8

1,7

0,0

-0,2

În ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+64,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (de 3,2 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,0 ori), îmbrăcăminte şi accesorii (+12,7%), carne şi preparate din carne (de 2,3 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+17,5%), seminţe şi fructe oleaginoase (+12,0%), hrană destinată animalelor (de 6,4 ori), maşini şi aparate electrice (+2,5%),  mobilă şi părţile ei (+7,8%), articole din minerale nemetalice (+2,7%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+10,1%), produse chimice organice (de 2,3 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 12,6%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-30,3%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-59,0%), articole prelucrate din metal (-63,3%), vehicule rutiere (-54,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-25,1%), tutun brut şi prelucrat (-44,6%), fire, ţesături şi articole textile (-15,6%), legume şi fructe (-4,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-34,0%), cauciuc prelucrat (-42,8%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-86,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-13,0%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-13,7%), fier şi oţel (-41,9%), materiale plastice prelucrate (-50,0%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-57,1%), încălţăminte (-8,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,5%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-19,3%), articole din lemn (-18,0%), cauciuc brut (-21,7%),  materiale plastice sub forme primare (-55,7%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-43,2%),  metale neferoase (-49,0%), produse tanante şi colorante (-44,0%) atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna septembrie 2014 au însumat 458,9 mil. dolari SUA, cu 11,1% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 0,7% - comparativ cu luna septembrie 2013.

În ianuarie-septembrie 2014 importurile au totalizat 3865,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,6%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1912,9 mil. dolari SUA (cu 7,7% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2013), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (44,7% în  ianuarie-septembrie 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1038,9 mil. dolari SUA (cu 14,0% mai puţin decît în ianuarie-septembrie 2013), care echivalează cu o cotă de 26,9% în total importuri (30,4% în ianuarie-septembrie 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2013

2014

2013

2014

Import - total

3865,8

97,4

100,0

100,0

6,3

-2,6

       din care:

România

605,0

119,3

12,8

15,6

1,7

2,5

Federaţia Rusă

484,7

88,5

13,8

12,5

-0,5

-1,6

Ucraina

418,3

86,4

12,2

10,8

1,3

-1,7

China

342,5

99,4

8,7

8,9

1,5

-0,1

Germania

318,8

110,3

7,3

8,2

0,3

0,7

Italia

262,1

107,1

6,2

6,8

0,3

0,4

Turcia

220,6

76,8

7,2

5,7

0,1

-1,7

Polonia

115,1

112,9

2,6

3,0

-0,1

0,3

Belarus

105,1

73,3

3,6

2,7

0,1

-1,0

Austria

86,9

91,9

2,4

2,2

0,3

-0,2

Franţa

69,1

91,0

1,9

1,8

0,3

-0,2

Ungaria

66,3

89,2

1,9

1,7

0,2

-0,2

Statele Unite ale Americii

57,5

102,2

1,4

1,5

-0,2

0,0

Bulgaria

54,9

84,6

1,6

1,4

0,3

-0,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

51,0

111,3

1,2

1,3

0,0

0,1

Republica Cehă

48,7

97,1

1,3

1,3

0,1

0,0

Olanda

41,0

116,3

0,9

1,1

0,0

0,1

Spania

35,9

109,6

0,8

0,9

0,1

0,1

Elveţia

31,6

121,9

0,7

0,8

0,0

0,1

Belgia

30,0

105,2

0,7

0,8

0,1

0,0

Coreea de Sud

29,6

128,0

0,6

0,8

0,0

0,2

India

29,1

111,6

0,7

0,8

0,1

0,1

Grecia

28,7

103,6

0,7

0,7

-0,3

0,0

Japonia

22,8

81,4

0,7

0,6

0,2

-0,1

Kazahstan

20,1

98,0

0,5

0,5

0,1

0,0

Serbia

16,7

145,5

0,3

0,4

0,1

0,1

Israel

15,2

38,1

1,0

0,4

0,2

-0,6

Slovacia

15,1

88,2

0,4

0,4

0,0

-0,1

Suedia

14,3

96,8

0,4

0,4

-0,1

0,0

Slovenia

13,2

92,1

0,4

0,3

0,1

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

13,0

94,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Danemarca

11,9

118,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Vietnam

11,2

91,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Finlanda

10,3

94,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Brazilia

10,3

122,2

0,2

0,3

-0,1

0,0

Uzbekistan

10,0

115,5

0,2

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-13,6%), Turcia (-23,2%), Federaţia Rusă (-11,5%), Belarus (-26,7%), Israel (-61,9%), Bulgaria (-15,4%), Austria (-8,1%), Franţa (-9,0%), Ungaria    (-10,8%), China (-0,6%), Japonia (-18,6%) şi Slovacia (-11,8%) a condus la diminuarea pe total  importuri cu 7,8%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+19,3%), Germania (+10,3%), Italia (+7,1%), Polonia (+12,9%), Coreea de Sud (+28,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+11,3%), Olanda (+16,3%), Spania (+9,6%), Elveţia (+21,9%), India (+11,6%) şi Serbia (+45,5%).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2013

2014

2013

2014

Import - total            

3865,8

97,4

100,0

100,0

6,3

-2,6

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

404,2

99,0

10,3

10,5

0,8

-0,1

Animale vii

13,8

de 2,6 ori

0,1

0,4

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

42,7

133,4

0,8

1,1

0,0

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

32,9

97,7

0,8

0,8

0,2

0,0

Peşte, crustacee, moluşte

35,0

99,0

0,9

0,9

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

56,5

91,9

1,6

1,5

-0,1

-0,1

Legume şi fructe

89,7

93,4

2,4

2,3

0,1

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

14,6

43,2

0,9

0,4

0,3

-0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

37,3

98,2

1,0

1,0

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

22,8

132,4

0,4

0,6

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

58,9

106,3

1,4

1,5

0,1

0,1

Băuturi şi tutun

85,2

80,6

2,7

2,2

0,1

-0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

41,8

72,2

1,5

1,1

0,3

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

43,4

90,9

1,2

1,1

-0,2

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

89,7

100,4

2,3

2,3

0,2

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

18,2

112,7

0,4

0,5

0,1

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

4,4

75,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

22,2

113,9

0,5

0,6

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

10,4

107,1

0,2

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

11,9

84,1

0,4

0,3

0,0

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,8

120,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

21,1

91,9

0,6

0,5

0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

801,9

91,8

22,0

20,7

0,5

-1,8

Cărbune, cocs şi brichete

10,3

64,3

0,4

0,3

0,0

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

454,0

98,5

11,6

11,7

-0,1

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

294,7

94,3

7,9

7,6

-0,5

-0,5

Energie electrică

42,9

51,0

2,1

1,1

1,1

-1,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,1

65,9

0,3

0,2

0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

1,9

146,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

5,9

55,3

0,3

0,2

0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,3

71,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

590,0

102,5

14,5

15,3

1,5

0,4

Produse chimice organice

11,0

96,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

11,9

99,8

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

27,5

104,8

0,7

0,7

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

189,5

107,8

4,4

4,9

0,5

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

95,5

92,4

2,6

2,5

0,1

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

38,6

88,1

1,1

1,0

0,3

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

46,7

104,2

1,1

1,2

0,0

0,1

Materiale plastice prelucrate

87,4

118,0

1,9

2,3

0,2

0,3

Alte materiale şi produse chimice

81,9

97,3

2,1

2,1

0,3

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

754,0

102,9

18,5

19,5

1,1

0,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

26,2

142,2

0,5

0,7

0,0

0,2

Cauciuc prelucrat

50,9

96,3

1,3

1,3

0,0

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

54,2

111,9

1,2

1,4

0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

75,4

96,5

2,0

2,0

0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

193,9

96,9

5,0

5,0

-0,2

-0,2

Articole din minerale nemetalice

101,0

98,3

2,6

2,6

0,3

0,0

Fier şi oţel

102,7

97,5

2,7

2,7

0,4

-0,1

Metale neferoase

47,6

de 2,4 ori

0,5

1,2

0,1

0,7

Articole prelucrate din metal

102,1

95,4

2,7

2,6

0,3

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

791,4

96,6

20,6

20,5

1,5

-0,7

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

11,0

84,7

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

146,4

127,3

2,9

3,8

0,2

0,8

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

5,2

105,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

117,6

94,8

3,1

3,0

0,2

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

29,3

88,7

0,8

0,8

0,2

-0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

64,8

78,4

2,1

1,7

0,3

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

226,1

87,6

6,5

5,8

0,8

-0,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

184,9

100,2

4,7

4,8

0,1

0,0

Alte echipamente de transport

6,1

157,1

0,1

0,2

-0,2

0,1

Articole manufacturate diverse

340,3

96,7

8,8

8,8

0,5

-0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

29,9

106,1

0,7

0,8

-0,1

0,0

Mobilă şi părţile ei

43,4

88,5

1,2

1,1

0,0

-0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,8

120,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

74,9

95,0

2,0

1,9

0,3

-0,1

Încălţăminte

21,3

88,1

0,6

0,6

0,0

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

36,7

89,8

1,0

0,9

0,2

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

7,1

111,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

122,2

101,4

3,0

3,2

0,1

0,1

În ianuarie-septembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 au scăzut importurile de energie electrică (-49,0%), maşini şi aparate electrice (-12,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz   (-5,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-56,8%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-21,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-27,8%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-1,5%), fire, ţesături, articole textile (-3,1%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-5,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,6%), legume şi fructe (-6,6%), fier şi oţel (-2,5%), articole prelucrate din metal (-4,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-3,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-5,0%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-8,1%), tutun brut şi prelucrat (-9,1%), mobilă şi părţile ei (-11,5%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-11,9%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-10,2%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-11,3%), încălţăminte (-11,9%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-15,9%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-15,3%), cărbune, cocs şi brichete (-35,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-44,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 6,1%.

Totodată, au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+27,3%), metale neferoase (de 2,4 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+7,8%), materiale plastice prelucrate (+18,0%), carne şi preparate din carne (+33,4%), piele şi blană prelucrate (+42,2%), animale vii (de 2,6 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+11,9%), materiale plastice sub forme primare (+4,2%), hrană destinată animalelor (+32,4%), lemn şi plută (+13,9%), seminţe şi fructe oleaginoase (+12,7%).

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2128,1 mil. dolari SUA, cu 101,0 mil. dolari SUA (-4,5%) mai puţin faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1008,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2013 – 988,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 469,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2013 – 519,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie  2014  în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

2013

2014

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2229,1

-2128,1

95,5

  din care:

China

-341,8

-337,0

98,6

Ucraina

-385,6

-335,8

87,1

România

-203,8

-288,7

141,6

Germania

-214,3

-214,4

100,0

Federaţia Rusă

-60,0

-139,8

de 2,3 ori

Turcia

-179,7

-138,4

77,0

Italia

-120,5

-77,3

64,2

Austria

-84,9

-73,2

86,1

Polonia

-41,2

-68,9

167,3

Ungaria

-61,3

-61,6

100,5

Franţa

-57,9

-45,9

79,3

Statele Unite ale Americii

-36,0

-39,4

109,3

Coreea de Sud

-22,7

-29,5

129,7

India

-25,5

-28,6

111,8

Republica Cehă

-30,8

-28,0

90,9

Spania

-28,0

-27,4

97,6

Olanda

-25,5

-27,0

106,2

Bulgaria

-42,5

-26,2

61,6

Japonia

-27,6

-21,5

77,7

Belgia

-23,7

-21,3

89,8

Serbia

-10,1

-15,4

152,3

Israel

-36,3

-13,5

37,4

Suedia

-13,8

-12,9

93,3

Slovenia

-13,9

-12,6

90,4

Taiwan,  provincie a Chinei

-13,1

-11,7

90,0

Danemarca

-9,2

-11,0

119,8

Brazilia

-8,4

-10,2

122,3

Finlanda

-10,5

-9,9

94,8

Slovacia

-11,4

-9,3

81,7

Vietnam

-10,9

-8,2

74,7

Grecia

-8,1

-7,8

95,7

Belarus

-80,3

-7,1

8,8

Uzbekistan

-3,2

-4,0

129,4

Indonezia

-4,7

-0,6

12,1

Letonia

-1,2

0,7

x

Lituania

-0,3

3,6

x

Cipru

1,0

3,9

de 3,7 ori

Azerbaidjan

4,2

4,3

102,2

Elveţia

-1,9

4,7

x

Irak

10,2

7,3

71,2

Kazahstan

5,0

7,9

158,6

Georgia

14,6

15,6

107,0

Noua Zeelandă

21,0

17,5

83,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

30,3

23,6

78,0

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie

Ianuarie-septembrie 2014  în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

2013

2014

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-2229,1

-2128,1

95,5

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-75,0

36,8

x

Animale vii

-0,1

-9,0

de 9,2 ori

Carne şi preparate din carne

-20,4

-15,5

76,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-21,3

-20,6

96,8

Peşte, crustacee, moluşte

-35,4

-35,0

98,7

Cereale şi preparate pe bază de cereale

33,2

99,0

de 3,0 ori

Legume şi fructe

79,4

78,5

98,9

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-8,6

36,9

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-33,5

-32,7

97,5

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-14,9

-7,6

51,5

Produse şi preparate alimentare diverse

-53,4

-57,2

107,0

Băuturi şi tutun

106,1

59,3

55,9

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

131,9

90,6

68,7

Tutun brut şi prelucrat

-25,8

-31,3

121,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

91,6

73,0

79,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

4,1

3,9

95,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

89,3

99,9

111,9

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,7

-0,3

53,7

Lemn şi plută

-18,9

-21,0

110,7

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,1

0,8

69,2

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-8,5

-8,4

99,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-3,8

-2,2

60,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

50,0

19,9

40,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-21,0

-19,6

93,5

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-855,0

-788,7

92,2

Cărbune, cocs şi brichete

-16,1

-10,3

64,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-448,8

-441,7

98,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-306,0

-293,8

96,0

Energie electrică

-84,1

-42,9

51,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,8

48,5

de 12,6 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,3

-0,3

18,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

6,8

49,9

de 7,3 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-1,7

-1,1

64,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-440,5

-456,5

103,6

Produse chimice organice

-10,6

-9,2

87,1

Produse chimice anorganice

-11,9

-11,7

99,1

Produse tanante şi colorante

-24,5

-26,6

108,2

Produse medicinale şi farmaceutice

-95,3

-94,9

99,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-63,6

-65,7

103,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-43,8

-38,6

88,0

Materiale plastice sub forme primare

-40,9

-44,9

110,0

Materiale plastice prelucrate

-66,8

-83,8

125,4

Alte materiale şi produse chimice

-83,1

-81,1

97,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-540,6

-615,8

113,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-16,8

-24,6

146,1

Cauciuc prelucrat

-40,6

-43,9

108,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-42,3

-49,1

116,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-62,2

-64,9

104,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-141,8

-144,8

102,1

Articole din minerale nemetalice

-61,9

-59,0

95,4

Fier şi oţel

-98,6

-98,8

100,2

Metale neferoase

-16,7

-46,0

de 2,7 ori

Articole prelucrate din metal

-59,7

-84,7

141,9

Maşini şi echipamente pentru transport

-546,4

-542,3

99,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-5,9

-5,2

89,6

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-103,5

-137,2

132,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,9

-3,4

185,7

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-90,2

-88,1

97,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-32,3

-28,6

88,5

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-80,4

-62,0

77,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-78,4

-41,9

53,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-152,5

-170,4

111,7

Alte echipamente de transport

-1,3

-5,5

de 4,0 ori

Articole manufacturate diverse

26,4

57,1

de 2,2 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-22,1

-27,3

123,6

Mobilă şi părţile ei

25,7

37,1

144,8

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

10,1

10,7

106,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

116,8

145,4

124,6

Încălţăminte

4,8

5,2

108,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-15,1

-14,4

95,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,2

-6,2

121,3

Alte articole diverse

-88,6

-93,4

105,3

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-septembrie 2014 a fost de 44,9% faţă de 43,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2013.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-septembrie 2014 mărfuri şi produse în valoare de 92,3 mil. dolari SUA, cu 24,6% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-27,8%), cărora le-au revenit 87,9% din importurile realizate de persoanele fizice.

Notă: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna septembrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2013 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47402 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran