RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015
12.05.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2015*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 488,2 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 14,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 341,1 mil. dolari SUA (69,9% din total exporturi), cu 5,2% mai puţin faţă de ianuarie-martie 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 147,1 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 30,1% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 31,0%.  

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de destinație și grupe de ţări

Ianuarie-martie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2014

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2014

2015

2014

2015

Export – total      

488,2

85,2

100,0

100,0

-2,8

-14,8

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

320,0

100,3

55,6

65,5

9,9

0,2

România

109,6

117,0

16,3

22,4

1,9

2,8

Italia

54,7

74,6

12,8

11,2

5,5

-3,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

39,6

156,9

4,4

8,1

-0,4

2,5

Germania

30,4

88,5

6,0

6,2

2,2

-0,7

Franţa

16,5

115,0

2,5

3,4

0,4

0,4

Polonia

13,6

79,3

3,0

2,8

-0,3

-0,6

Olanda

8,8

160,0

1,0

1,8

0,2

0,6

Grecia

7,7

59,7

2,3

1,6

-0,1

-0,9

Republica Cehă

7,6

123,0

1,1

1,6

-0,2

0,2

Bulgaria

6,6

62,3

1,8

1,3

0,8

-0,7

Austria

4,8

75,4

1,1

1,0

0,6

-0,3

Lituania

2,8

83,2

0,6

0,6

-0,1

-0,1

Cipru

2,6

143,8

0,3

0,5

0,2

0,1

Letonia

2,6

127,7

0,3

0,5

0,1

0,1

Belgia

2,5

78,6

0,6

0,5

0,3

-0,1

Spania

2,4

123,0

0,3

0,5

-0,1

0,1

Slovacia

2,1

112,8

0,3

0,4

0,0

0,0

Ungaria

1,9

65,3

0,5

0,4

-0,8

-0,2

Estonia

1,3

92,9

0,2

0,3

0,0

0,0

  Ţările CSI

104,1

57,6

31,6

21,3

-11,1

-13,4

Federaţia Rusă

54,4

47,9

19,8

11,1

-11,8

-10,3

Belarus

25,3

111,8

4,0

5,2

0,3

0,5

Kazahstan

10,8

126,1

1,5

2,2

0,5

0,4

Ucraina

9,8

32,6

5,2

2,0

-0,2

-3,5

Uzbekistan

2,2

103,2

0,4

0,4

0,1

0,0

  Alte ţări

64,1

87,5

12,8

13,2

-1,6

-1,6

Turcia

17,9

72,2

4,3

3,7

-2,6

-1,2

Elveţia

9,7

153,3

1,1

2,0

0,8

0,6

Statele Unite ale Americii

7,3

142,6

0,9

1,5

-0,5

0,4

Georgia

4,6

101,4

0,8

0,9

0,0

0,0

Liban

4,1

de 4,6 ori

0,2

0,8

0,1

0,6

Indonezia

2,9

de 14,9 ori

0,0

0,6

0,0

0,5

Irak

2,8

120,4

0,4

0,6

-0,1

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-52,1%), Ucraina (-67,4%), Italia (-25,4%), Turcia (-27,8%), Grecia (-40,3%), Germania (-11,5%), Bulgaria (-37,7%), Polonia (-20,7%), Austria (-24,6%), Ungaria (-34,7%), Lituania (-16,8%) şi Belgia (-21,4%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 21,9%.

În acelaşi timp s-au majorat exporturile către România (+17,0%), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+56,9%), Elveţia (+53,3%), Olanda (+60,0%), Liban (de 4,6 ori), Belarus (+11,8%), Indonezia (de 14,9 ori), Franţa (+15,0%), Kazahstan (+26,1%), Statele Unite ale Americii (+42,6%), Republica Cehă (+23,0%), Irak (+20,4%), Cipru (+43,8%), Letonia (+27,7%) şi Spania (+23,0%), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 9,9%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2014

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2014

2015

2014

2015

Export - total

488,2

85,2

100,0

100,0

-2,8

-14,8

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

133,2

95,8

24,3

27,3

4,9

-1,0

Animale vii

1,6

166,3

0,2

0,3

-0,1

0,1

Carne şi preparate din carne

0,6

78,2

0,1

0,1

-0,7

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

2,5

91,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

38,4

82,1

8,2

7,9

4,6

-1,5

Legume şi fructe

71,0

97,7

12,7

14,5

0,3

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

11,1

de 2,3 ori

0,8

2,3

-0,4

1,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,7

91,3

0,3

0,4

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,8

71,3

1,4

1,2

1,1

-0,4

Produse şi preparate alimentare diverse

0,5

162,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

36,4

81,7

7,8

7,5

-4,1

-1,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

33,1

81,0

7,1

6,8

-3,8

-1,3

Tutun brut şi prelucrat

3,3

88,9

0,7

0,7

-0,3

-0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

63,6

118,4

9,4

13,0

-3,5

1,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,0

71,8

0,2

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

51,4

122,8

7,3

10,5

-1,8

1,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,0

57,8

0,3

0,2

0,1

-0,1

Lemn şi plută

0,7

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

58,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,0

de 8,4 ori

0,0

0,2

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,4

67,6

0,4

0,3

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

5,2

101,8

0,9

1,1

-1,8

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,7

de 2,5 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,2

57,3

0,7

0,4

-0,1

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,1

60,7

0,6

0,4

0,2

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

18,9

0,1

0,0

-0,3

-0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

22,7

75,4

5,2

4,7

2,7

-1,3

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

22,7

75,5

5,2

4,7

2,7

-1,3

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

27,0

54,5

8,6

5,5

1,2

-4,0

Produse chimice organice

0,7

72,1

0,2

0,1

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

0,4

170,8

0,1

0,1

-0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

13,4

36,5

6,4

2,7

2,2

-4,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

10,5

119,5

1,5

2,1

-0,8

0,3

Materiale plastice sub forme primare

1,2

175,8

0,1

0,3

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

0,3

17,4

0,3

0,1

-0,1

-0,3

Alte materiale şi produse chimice

0,4

186,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

28,1

62,7

7,8

5,8

-4,8

-2,9

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,3

66,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

1,0

33,3

0,5

0,2

-0,2

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,4

82,2

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

1,7

51,3

0,6

0,4

-0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

11,1

69,3

2,8

2,3

-0,7

-0,9

Articole din minerale nemetalice

6,8

53,8

2,2

1,4

0,7

-1,0

Fier şi oţel

0,6

60,8

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Metale neferoase

1,2

185,8

0,1

0,2

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

4,0

66,6

1,0

0,8

-4,1

-0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

74,8

93,5

13,9

15,3

-1,3

-0,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,1

90,8

0,2

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

2,8

72,8

0,7

0,6

0,0

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,8

115,1

0,1

0,2

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

8,0

90,2

1,5

1,6

-0,5

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,2

147,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,9

89,0

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

57,8

99,3

10,2

11,8

1,0

-0,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

2,9

49,8

1,0

0,6

-1,5

-0,5

Alte echipamente de transport

0,3

154,0

0,0

0,1

-0,1

0,0

Articole manufacturate diverse

100,1

78,8

22,2

20,5

2,2

-4,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

0,8

96,1

0,2

0,2

-0,2

0,0

Mobilă şi părţile ei

22,9

84,8

4,7

4,7

0,5

-0,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,5

77,5

0,8

0,7

0,0

-0,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

51,0

75,5

11,8

10,4

1,5

-2,9

Încălţăminte

6,7

73,3

1,6

1,4

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

6,3

71,7

1,5

1,3

0,9

-0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,2

90,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

8,7

96,3

1,6

1,8

-0,4

-0,1

În ianuarie-martie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (-63,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-24,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-17,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-19,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-24,5%), articole din minerale nemetalice (-46,2%), fire, ţesături şi articole textile (-30,7%), mobilă şi părţile ei (-15,2%), vehicule rutiere (-50,2%), încălţăminte (-26,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-28,3%), hrană destinată animalelor (-28,7%), legume şi fructe (-2,3%), articole prelucrate din metal (-33,4%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-48,7%), cauciuc prelucrat (-66,7%), materiale plastice prelucrate (-82,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-22,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-27,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-39,3%), maşini şi aparate electrice (-0,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-9,8%), tutun brut şi prelucrat (-11,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-32,4%), articole din lemn (-17,8%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-28,2%), cauciuc brut (-42,2%), fier şi oţel (-39,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-81,1%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 18,4%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+22,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,3 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+19,5%), fibre textile şi deşeurile lor (de 8,4 ori), animale vii (+66,3%), materiale plastice sub forme primare (+75,8%), metale neferoase (+85,8%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 3,5%.

În ianuarie-martie 2015 importurile au totalizat 975,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 19,9%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele țări de origine și grupe de ţări

Ianuarie-martie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2014

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2014

2015

2014

2015

IMport – total     

975,9

80,1

100,0

100,0

-2,0

-19,9

      din care:

  Ţările Uniunii Europene (UE-28)

433,1

78,9

45,1

44,4

2,8

-9,5

România

123,8

79,5

12,8

12,7

1,0

-2,6

Germania

77,0

78,6

8,0

7,9

1,4

-1,7

Italia

57,3

77,8

6,1

5,9

1,0

-1,3

Polonia

24,6

86,7

2,3

2,5

0,2

-0,3

Franţa

22,1

81,0

2,2

2,3

-0,1

-0,4

Austria

19,5

69,5

2,3

2,0

-0,5

-0,7

Ungaria

17,0

77,3

1,8

1,7

-0,2

-0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

12,3

71,4

1,4

1,3

0,4

-0,4

Bulgaria

10,9

71,8

1,3

1,1

-0,3

-0,4

Republica Cehă

10,6

67,2

1,3

1,1

0,2

-0,4

Olanda

9,8

78,1

1,0

1,0

0,2

-0,2

Spania

9,8

80,5

1,0

1,0

0,2

-0,2

Belgia

9,1

116,8

0,6

0,9

0,0

0,1

Suedia

3,7

86,4

0,4

0,4

-0,2

0,0

Slovenia

3,7

99,0

0,3

0,4

0,1

0,0

Grecia

3,5

64,4

0,5

0,4

-0,3

-0,2

Slovacia

3,4

80,4

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Danemarca

3,3

85,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Estonia

2,5

136,9

0,2

0,3

0,1

0,1

Finlanda

2,5

101,7

0,2

0,3

0,0

0,0

  Ţările CSI

290,0

75,5

31,5

29,7

-3,4

-7,7

Federaţia Rusă

191,9

84,0

18,8

19,7

-1,8

-3,0

Ucraina

71,7

66,1

8,9

7,4

-1,0

-3,0

Belarus

15,9

45,5

2,9

1,6

-0,8

-1,6

Uzbekistan

6,6

131,9

0,4

0,7

0,1

0,1

Kazahstan

2,5

33,8

0,6

0,3

0,0

-0,4

  Alte ţări

252,8

88,7

23,4

25,9

-1,4

-2,7

China

96,4

91,0

8,7

9,9

-0,6

-0,8

Turcia

60,4

87,1

5,7

6,2

-1,9

-0,7

Japonia

20,1

de 2,7 ori

0,6

2,1

-0,1

1,0

Statele Unite ale Americii

13,3

70,0

1,6

1,4

0,4

-0,5

India

7,9

80,2

0,8

0,8

0,1

-0,2

Coreea de Sud

7,4

84,3

0,7

0,8

0,3

-0,1

Elveţia

6,8

80,5

0,7

0,7

0,1

-0,1

Israel

4,6

116,0

0,3

0,5

0,0

0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

2,9

61,6

0,4

0,3

0,1

-0,1

Serbia

2,8

91,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Malaysia

2,2

62,1

0,3

0,2

0,1

-0,2

Vietnam

2,2

54,0

0,3

0,2

-0,2

-0,3

Ecuador

2,0

73,4

0,2

0,2

0,1

-0,1

Argentina

1,8

60,9

0,3

0,2

0,2

-0,2

Indonezia

1,3

91,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Bangladesh

1,2

60,7

0,2

0,1

0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-16,0%), Ucraina (-33,9%), România (-20,5%), Germania (-21,4%), Belarus (-54,5%), Italia (-22,2%), China (-9,0%), Turcia (-12,9%), Austria (-30,5%), Statele Unite ale Americii (-30,0%), Franţa (-19,0%), Ungaria (-22,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-28,6%), Bulgaria (-28,2%), Republica Cehă (-32,8%), Kazahstan (-66,2%), Polonia (-13,3%),  Vietnam (-46,0%), Olanda (-21,9%), Spania (-19,5%), India (-19,8%), Grecia (-35,6%), Malaysia (-37,9%), Argentina (-39,1%), Ecuador (-26,6%), Bangladesh (-39,3%), Coreea de Sud (-15,7%), Elveţia (-19,5%), Slovacia (-19,6%) şi Taiwan, provincie a Chinei (-38,4%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 20,7%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 2,7 ori), Belgia (+16,8%), Uzbekistan (+31,9%), Israel (+16,0%) şi Estonia (+36,9%).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2014

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2014

2015

2014

2015

Import - total            

975,9

80,1

100,0

100,0

-2,0

-19,9

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

92,1

68,7

11,0

9,4

0,2

-3,4

Animale vii

1,7

51,3

0,3

0,2

0,2

-0,1

Carne şi preparate din carne

4,2

47,4

0,7

0,4

0,1

-0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

7,6

64,4

1,0

0,8

0,1

-0,3

Peşte, crustacee, moluşte

8,1

70,3

0,9

0,8

-0,1

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

15,5

68,6

1,9

1,6

0,0

-0,6

Legume şi fructe

24,9

75,7

2,7

2,5

-0,3

-0,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,5

44,7

0,5

0,3

0,0

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

9,1

71,8

1,0

0,9

0,0

-0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,2

79,4

0,5

0,5

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

13,3

73,4

1,5

1,4

0,1

-0,4

Băuturi şi tutun

16,3

94,1

1,4

1,7

-0,4

-0,1

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

5,1

51,5

0,8

0,5

-0,3

-0,4

Tutun brut şi prelucrat

11,2

150,7

0,6

1,2

-0,1

0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

33,5

95,2

2,9

3,4

0,1

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

13,4

102,8

1,1

1,4

0,1

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,1

64,7

0,1

0,1

0,0

-0,1

Lemn şi plută

5,1

99,1

0,4

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,9

87,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,9

86,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,2

72,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

8,9

94,0

0,8

0,9

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

234,5

78,5

24,5

24,0

-2,8

-5,3

Cărbune, cocs şi brichete

2,5

183,4

0,1

0,3

-0,2

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

85,1

76,1

9,2

8,7

-0,8

-2,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

146,7

85,3

14,1

15,0

-1,8

-2,1

Energie electrică

0,2

1,3

1,1

0,0

0,0

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

2,3

85,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,1

48,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

1,7

80,1

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,5

148,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

141,2

79,3

14,6

14,5

0,1

-3,0

Produse chimice organice

3,9

121,5

0,3

0,4

-0,1

0,1

Produse chimice anorganice

2,0

64,5

0,2

0,2

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

4,2

84,6

0,4

0,4

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

39,4

67,8

4,8

4,0

0,3

-1,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

26,0

88,0

2,4

2,7

-0,2

-0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

13,6

78,9

1,4

1,4

-0,1

-0,3

Materiale plastice sub forme primare

9,9

86,6

0,9

1,0

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

17,5

89,2

1,6

1,8

0,3

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

24,7

79,7

2,6

2,6

-0,1

-0,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

169,8

84,5

16,5

17,4

0,1

-2,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

6,8

89,4

0,6

0,7

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

10,4

68,9

1,2

1,1

0,0

-0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

10,2

76,5

1,1

1,1

0,2

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

15,9

73,3

1,8

1,6

-0,1

-0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

46,2

78,7

4,8

4,7

-0,1

-1,0

Articole din minerale nemetalice

18,4

72,5

2,1

1,9

0,0

-0,6

Fier şi oţel

22,5

89,7

2,1

2,3

-0,2

-0,2

Metale neferoase

16,7

168,2

0,8

1,7

0,4

0,6

Articole prelucrate din metal

22,7

93,7

2,0

2,3

-0,3

-0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

199,2

79,7

20,5

20,4

0,9

-4,2

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

2,6

95,0

0,2

0,3

-0,1

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

28,0

69,5

3,3

2,9

1,1

-1,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,8

de 2,4 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

28,1

86,8

2,6

2,9

0,2

-0,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

5,8

52,0

0,9

0,6

-0,3

-0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

20,5

81,2

2,1

2,1

-0,5

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

66,8

91,9

6,0

6,8

0,0

-0,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

43,6

73,3

4,9

4,4

0,2

-1,3

Alte echipamente de transport

1,0

19,8

0,4

0,1

0,3

-0,3

Articole manufacturate diverse

86,3

85,1

8,4

8,9

-0,2

-1,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

6,6

97,7

0,6

0,7

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

9,3

64,2

1,2

1,0

0,0

-0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,0

53,9

0,2

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

17,3

72,1

2,0

1,8

0,0

-0,6

Încălţăminte

5,1

67,1

0,6

0,5

0,0

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

18,8

170,7

0,9

1,9

-0,1

0,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,8

80,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

26,4

79,1

2,7

2,7

-0,1

-0,6

În ianuarie-martie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-23,9%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-14,7%), produse medicinale şi farmaceutice (-32,2%), vehicule rutiere (-26,7%), energie electrică (-98,7%), fire, ţesături şi articole textile (-21,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-30,5%), legume şi fructe (-24,3%), articole din minerale nemetalice (-27,5%), îmbrăcăminte şi accesorii (-27,9%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-31,4%), maşini şi aparate electrice (-8,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-26,7%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-13,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-18,8%), cauciuc prelucrat (-31,1%), mobilă şi părţile ei (-35,8%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-48,0%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-48,5%), carne şi preparate din carne (-52,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-12,0%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-21,1%), articole din lemn (-23,5%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-28,2%), peşte, crustacee, moluşte (-29,7%), produse lactate şi ouă de păsări (-35,6%), fier şi oţel (-10,3%), materiale plastice prelucrate (-10,8%), încălţăminte (-32,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-55,3%), articole prelucrate din metal (-6,3%), materiale plastice sub forme primare (-13,4%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-10,6%), hrană destinată animalelor (-20,6%), produse tanante şi colorante (-15,4%), produse chimice anorganice (-35,5%), animale vii (-48,7%), cauciuc brut (-35,3%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-46,1%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 20,0%.

Totodată, au sporit importurile de instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+70,7%), metale neferoase (+68,2%), tutun brut şi prelucrat (+50,7%), produse chimice organice (+21,5%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (de 2,4 ori), cărbune, cocs şi brichete (+83,4%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-martie 2015 a fost de 487,7 mil. dolari SUA, mai mic cu 157,5 mil. dolari SUA (-24,4%) decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie  2015  în % faţă de ianuarie-martie 2014

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-645,2

-487,7

75,6

  din care:

     Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-230,2

-113,1

49,2

Germania

-63,5

-46,6

73,3

Ungaria

-19,2

-15,1

79,1

Austria

-21,8

-14,7

67,8

România

-62,1

-14,2

22,9

Polonia

-11,3

-11,0

98,0

Spania

-10,3

-7,4

72,4

Belgia

-4,6

-6,6

143,1

Franţa

-12,9

-5,6

43,4

Bulgaria

-4,7

-4,3

93,1

Slovenia

-3,6

-3,6

97,2

Republica Cehă

-9,5

-3,0

31,3

Suedia

-3,9

-3,0

77,2

Danemarca

-3,7

-2,7

73,1

Italia

-0,4

-2,6

de 6,9 ori

Finlanda

-2,4

-2,4

103,3

Slovacia

-2,3

-1,3

55,2

Estonia

-0,6

-1,2

de 2,5 ori

Olanda

-7,1

-1,0

13,8

Letonia

0,2

0,9

de 3,9 ori

Lituania

1,3

1,0

74,8

Cipru

1,6

2,4

153,5

Grecia

7,5

4,2

56,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

8,0

27,3

de 3,4 ori

     Ţările CSI

-203,4

-185,9

91,4

Federaţia Rusă

-114,8

-137,5

119,8

Ucraina

-78,4

-61,9

78,9

Uzbekistan

-2,9

-4,4

152,8

Kazahstan

1,3

8,3

de 6,6 ori

Belarus

-12,2

9,4

x

     Alte ţări

-211,6

-188,7

89,2

China

-104,7

-95,2

91,0

Turcia

-44,5

-42,5

95,5

Japonia

-7,4

-20,0

de 2,7 ori

India

-9,8

-7,9

80,3

Coreea de Sud

-8,7

-7,4

84,1

Statele Unite ale Americii

-13,9

-6,0

43,3

Israel

-3,5

-4,1

119,8

Taiwan, provincie a Chinei

-4,1

-2,7

65,9

Serbia

-2,7

-2,3

86,3

Vietnam

-2,3

-2,0

89,1

Ecuador

-2,7

-2,0

73,3

Argentina

-3,0

-1,8

60,9

Malaysia

-3,5

-1,7

47,4

Bangladesh

-2,0

-1,0

50,7

Siria

0,0

1,3

-

Indonezia

-1,3

1,6

x

Irak

2,3

2,8

120,4

Elveţia

-2,1

2,9

x

Liban

0,7

3,9

de 5,7 ori

Georgia

4,2

4,1

98,3

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2015 în % faţă de ianuarie-martie 2014

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-645,2

-487,7

75,6

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

5,1

41,1

de 8,0 ori

Animale vii

-2,4

-0,1

5,0

Carne şi preparate din carne

-8,1

-3,6

44,5

Produse lactate şi ouă de păsări

-9,1

-5,1

56,1

Peşte, crustacee, moluşte

-11,4

-8,1

70,8

Cereale şi preparate pe bază de cereale

24,2

22,9

94,8

Legume şi fructe

39,8

46,1

115,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-0,9

8,6

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-10,7

-7,4

68,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

1,5

0,6

35,7

Produse şi preparate alimentare diverse

-17,8

-12,8

71,9

Băuturi şi tutun

27,2

20,1

73,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

31,0

28,0

90,5

Tutun brut şi prelucrat

-3,8

-7,9

de 2,1 ori

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

18,4

30,1

162,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,3

1,0

71,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

28,8

38,0

131,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,1

-0,1

x

Lemn şi plută

-4,8

-4,4

91,9

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

0,2

64,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-3,3

-1,9

58,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,1

-0,5

de 5,5 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

4,9

5,0

103,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-8,8

-7,2

82,3

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-294,7

-232,3

78,8

Cărbune, cocs şi brichete

-1,3

-2,5

183,8

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-108,4

-83,0

76,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-171,7

-146,6

85,4

Energie electrică

-13,3

-0,2

1,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

27,6

20,4

74,4

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,1

48,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

28,0

21,0

75,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,2

-0,5

176,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-128,6

-114,2

88,8

Produse chimice organice

-2,3

-3,2

142,1

Produse chimice anorganice

-3,0

-1,9

63,8

Produse tanante şi colorante

-4,7

-3,8

80,3

Produse medicinale şi farmaceutice

-21,3

-26,0

121,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-20,8

-15,5

74,8

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-17,2

-13,6

78,8

Materiale plastice sub forme primare

-10,7

-8,7

80,9

Materiale plastice prelucrate

-17,8

-17,2

96,6

Alte materiale şi produse chimice

-30,8

-24,3

79,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-156,2

-141,7

90,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-7,1

-6,5

91,1

Cauciuc prelucrat

-12,0

-9,4

77,8

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-11,7

-8,8

75,7

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-18,4

-14,2

77,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-42,7

-35,1

82,3

Articole din minerale nemetalice

-12,8

-11,6

91,1

Fier şi oţel

-24,0

-21,9

91,0

Metale neferoase

-9,3

-15,5

167,0

Articole prelucrate din metal

-18,2

-18,7

102,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-169,9

-124,4

73,2

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,5

-1,5

98,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-36,5

-25,2

69,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,5

-2,0

de 4,1 ori

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-23,6

-20,1

85,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-11,0

-5,6

50,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-24,2

-19,6

80,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-14,4

-9,0

62,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-53,6

-40,7

75,9

Alte echipamente de transport

-4,6

-0,7

15,2

Articole manufacturate diverse

25,6

13,8

53,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-5,9

-5,8

97,9

Mobilă şi părţile ei

12,6

13,6

108,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,6

2,5

94,7

Îmbrăcăminte şi accesorii

43,5

33,7

77,4

Încălţăminte

1,5

1,6

105,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-2,2

-12,5

de 5,6 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,1

-1,6

79,4

Alte articole diverse

-24,4

-17,7

72,7

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2015 mărfuri şi produse în valoare de 16,9 mil. dolari SUA, cu 45,5% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-44,9%), cărora le-au revenit 89,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna martie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46184 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran