RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2015
15.10.2015
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-august 2015*     
   (Notă informativă)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-august 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1284,8 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 17,2%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 838,3 mil. dolari SUA (65,2% din total exporturi), cu 14,3% mai puţin faţă de ianuarie-august 2014.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 446,5 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-august 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 22,2%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie şi grupe de ţări

Ianuarie-august

2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2014¹

ianuarie-august

ianuarie-august

2014

2015

2014¹

2015¹

Export – total      

1284,8

82,8

100,0

100,0

0,6

-17,2

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

795,6

98,2

52,2

61,9

7,2

-0,9

România

291,8

106,1

17,7

22,7

0,4

1,1

Italia

137,1

79,5

11,1

10,7

3,9

-2,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

97,0

146,2

4,3

7,5

-0,1

2,0

Germania

76,8

83,4

5,9

6,0

1,7

-1,0

Polonia

35,7

86,8

2,7

2,8

-0,8

-0,3

Franţa

27,9

126,5

1,4

2,2

0,3

0,4

Olanda

18,3

141,8

0,8

1,4

0,3

0,3

Republica Cehă

17,9

100,9

1,1

1,4

0,0

0,0

Bulgaria

17,7

66,1

1,7

1,4

0,4

-0,6

Grecia

16,0

79,5

1,3

1,2

0,1

-0,3

Austria

9,7

80,0

0,8

0,8

0,3

-0,2

Letonia

8,4

161,1

0,3

0,7

0,1

0,2

Spania

7,7

91,8

0,5

0,6

0,2

-0,0

Belgia

6,3

77,2

0,5

0,5

0,2

-0,1

Lituania

5,8

55,0

0,7

0,5

0,1

-0,3

Cipru

5,8

166,8

0,2

0,5

0,1

0,1

Slovacia

5,7

112,6

0,3

0,4

0,0

0,0

Ungaria

3,1

69,3

0,3

0,2

-0,5

-0,1

Estonia

2,4

74,6

0,2

0,2

0,0

-0,1

Suedia

1,8

de 1,7 ori

0,1

0,1

0,0

0,0

Danemarca

1,7

de 1,9 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Ţările CSI

328,6

64,4

32,9

25,6

-6,5

-11,7

Federaţia Rusă

155,1

48,8

20,5

12,1

-7,4

-10,5

Belarus

94,8

114,0

5,4

7,4

1,7

0,8

Kazahstan

43,0

de 2,0 ori

1,4

3,3

0,0

1,4

Ucraina

26,0

35,8

4,7

2,0

-1,0

-3,0

Uzbekistan

4,2

74,6

0,4

0,3

0,1

-0,1

Azerbaidjan

2,0

51,6

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Kîrgîzstan

1,2

54,9

0,1

0,1

0,0

-0,1

Turkmenistan

1,2

137,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Armenia

0,7

77,5

0,1

0,1

0,0

-0,0

Alte ţări

160,6

69,3

14,9

12,5

-0,1

-4,6

Turcia

39,2

50,9

5,0

3,1

-1,6

-2,4

Elveţia

26,9

86,5

2,0

2,1

0,9

-0,3

Statele Unite ale Americii

15,0

93,8

1,0

1,2

-0,2

-0,1

Georgia

12,2

83,9

0,9

1,0

-0,1

-0,2

Irak

8,9

134,9

0,4

0,7

-0,1

0,1

Liban

5,1

128,2

0,3

0,4

0,2

0,1

China

4,9

110,4

0,3

0,4

0,1

0,0

Indonezia

4,5

160,2

0,2

0,4

0,1

0,1

Siria

2,2

121,7

0,1

0,2

0,1

0,0

Malaysia

1,8

87,9

0,1

0,1

0,1

-0,0

Canada

1,8

de 3,6 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Israel

1,2

89,3

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Macedonia

1,0

134,6

0,1

0,1

0,0

0,0

ins.Virgine Britanice

0,9

de 2,3 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

0,9

114,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Japonia

0,9

77,5

0,1

0,1

0,1

-0,0

Thailanda

0,7

79,2

0,1

0,1

0,0

-0,0

 
  ¹
În preţuri curente

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-august 2015, comparativ cu perioada similară  din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-51,2%), Ucraina (-64,2%), Turcia (-49,1%), Italia (-20,5%), Germania (-16,6%), Bulgaria (-33,9%), Polonia (-13,2%), Elveţia (-13,5%), Grecia (-20,5%), Lituania (-45,0%), Georgia (-16,1%), Austria (-20,0%), SUA (-6,2%), Belgia (-22,8%), Uzbekistan (-25,4%), Ungaria (-30,7%), Estonia (-25,4%), Azerbaidjan (-48,4%), Kîrgîzstan (-45,1%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 22,1%.

În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+46,2%), Kazahstan (de 2,0 ori), România (+6,1%), Belarus (+14,0%), Franţa (+26,5%), Olanda (+41,8%), Letonia (+61,1%), Irak (+34,9%), Cipru (+66,8%), Liban (+28,2%), Indonezia (+60,2%), Canada (de 3,6 ori), Danemarca (de 1,9 ori), atenuînd astfel scăderea  pe total exporturi cu 6,8%.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2014¹

ianuarie-august

ianuarie-august

2014

2015

2014¹

2015¹

Export - total

1284,8

82,8

100,0

100,0

0,6

-17,2

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

326,0

83,3

25,2

25,3

7,1

-4,2

Animale vii

2,6

53,4

0,3

0,2

0,0

-0,1

Carne şi preparate din carne

4,1

18,5

1,4

0,3

0,8

-1,2

Produse lactate şi ouă de păsări

9,4

82,1

0,7

0,7

0,1

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

94,3

71,3

8,5

7,3

4,0

-2,4

Legume şi fructe

158,5

103,8

9,9

12,4

-0,1

0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

41,2

86,2

3,1

3,2

1,5

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

4,2

100,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

10,3

71,4

0,9

0,8

0,8

-0,3

Produse şi preparate alimentare diverse

1,4

88,6

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Băuturi şi tutun

100,7

79,2

8,2

7,8

-4,2

-1,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

92,9

80,1

7,5

7,2

-3,6

-1,5

Tutun brut şi prelucrat

7,8

69,9

0,7

0,6

-0,6

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

142,3

98,1

9,3

11,1

-1,6

-0,2

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,6

69,6

0,2

0,2

0,0

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

111,2

105,3

6,8

8,7

0,4

0,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,6

44,7

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Lemn şi plută

1,6

146,7

0,1

0,1

0,1

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,2

111,2

0,1

0,1

-0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,7

de 2,0 ori

0,1

0,3

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

5,0

58,8

0,5

0,4

-0,1

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

13,0

70,8

1,2

1,0

-1,9

-0,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,4

de 1,8 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

7,4

61,5

0,8

0,6

-0,2

-0,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

7,3

65,3

0,7

0,6

0,1

-0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,1

7,3

0,1

0,0

-0,3

-0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

49,3

87,0

3,7

3,8

2,5

-0,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

49,2

88,6

3,6

3,8

2,5

-0,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

80,5

66,4

7,8

6,3

0,3

-2,6

Produse chimice organice

2,3

149,6

0,1

0,2

0,0

0,0

Produse tanante şi colorante

0,9

104,0

0,1

0,1

-0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

44,0

50,8

5,6

3,4

1,2

-2,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

27,2

103,6

1,7

2,1

-0,6

0,1

Materiale plastice sub forme primare

3,5

de 2,2 ori

0,1

0,3

-0,1

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,2

34,1

0,2

0,1

-0,2

-0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,3

162,6

0,0

0,1

-0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

86,0

70,1

7,9

6,7

-3,1

-2,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,8

56,0

0,1

0,1

0,0

-0,1

Cauciuc prelucrat

6,9

104,6

0,4

0,5

-0,3

0,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

4,1

94,2

0,3

0,3

-0,1

-0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

4,5

45,7

0,6

0,4

-0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

31,9

73,8

2,8

2,5

-0,5

-0,7

Articole din minerale nemetalice

22,0

59,1

2,4

1,7

0,2

-1,0

Fier şi oţel

1,7

48,5

0,2

0,1

-0,1

-0,1

Metale neferoase

2,4

de 1,7 ori

0,1

0,2

-0,1

0,1

Articole prelucrate din metal

11,7

77,5

1,0

0,9

-1,9

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

206,2

94,4

14,1

16,1

-1,7

-0,8

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

2,5

52,4

0,3

0,2

-0,1

-0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

6,9

94,8

0,5

0,6

-0,2

-0,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,8

124,5

0,1

0,1

-0,1

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

21,6

85,8

1,6

1,7

-0,3

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,6

84,6

0,0

0,1

0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

2,7

105,8

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

158,2

97,2

10,5

12,3

0,2

-0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

7,9

59,3

0,9

0,6

-1,1

-0,3

Alte echipamente de transport

4,0

1013,9

0,0

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

286,1

80,1

23,0

22,3

1,5

-4,6

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

2,1

84,6

0,2

0,2

-0,2

-0,0

Mobilă şi părţile ei

61,4

86,9

4,5

4,8

0,3

-0,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

9,7

70,0

0,9

0,7

0,1

-0,3

Îmbrăcăminte şi accesorii

157,3

78,9

12,8

12,2

1,6

-2,7

Încălţăminte

16,5

69,9

1,5

1,3

-0,1

-0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

16,6

79,3

1,4

1,3

-0,0

-0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,0

128,1

0,0

0,1

-0,0

0,0

Alte articole diverse

21,5

83,7

1,7

1,7

-0,2

-0,3

 
 
¹ În preţuri curente

În ianuarie-august 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (-21,1%), produse medicinale şi farmaceutice (-49,2%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-28,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-19,9%), carne şi preparate din carne (-81,5%), articole din minerale nemetalice (-40,9%), fire, ţesături şi articole textile (-26,2%), mobilă şi părţile ei (-13,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-11,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-13,8%), încălţăminte (-30,1%), maşini şi aparate electrice (-2,8%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-20,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-29,2%), hrană destinată animalelor (-28,6%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-30,0%), vehicule rutiere (-40,7%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-34,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-54,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,2%), articole prelucrate din metal (-22,5%), tutun brut şi prelucrat (-30,1%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-41,2%), maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-47,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-17,9%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-30,4%), animale vii (-46,6%), fier şi oţel (-51,5%), cauciuc brut (-55,3%), materiale plastice prelucrate (-65,9%), piele, altă piele şi blană prelucrată (-44,0%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 18,1%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de legume şi fructe (+3,8%), seminţe şi fructe oleaginoase (+5,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+3,6%), fibre textile şi deşeurile lor (de 2,0 ori), materiale plastice sub forme primare (de 2,2 ori), metale neferoase (de 1,7 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,0%.

În ianuarie-august 2015 importurile au totalizat 2624,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,0%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine şi grupe de ţări

Ianuarie-august 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2014¹

ianuarie-august

ianuarie-august

2014

2015

2014¹

2015¹

IMport – total     

2624,4

77,0

100,0

100,0

-3,1

-23,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1289,8

76,5

49,5

49,1

3,5

-11,7

România

383,4

73,9

15,2

14,6

2,3

-4,0

Germania

211,5

73,9

8,4

8,1

0,9

-2,2

Italia

180,6

76,5

6,9

6,9

0,6

-1,6

Polonia

77,7

78,9

2,9

3,0

0,3

-0,6

Austria

60,6

77,4

2,3

2,3

-0,2

-0,5

Franţa

55,6

88,5

1,8

2,1

-0,2

-0,2

Ungaria

44,7

74,5

1,8

1,7

-0,2

-0,4

Bulgaria

43,0

88,5

1,4

1,6

-0,3

-0,2

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

34,2

74,3

1,4

1,3

0,2

-0,3

Republica Cehă

32,0

74,2

1,3

1,2

0,0

-0,3

Spania

29,4

90,9

1,0

1,1

0,1

-0,1

Olanda

27,8

76,6

1,1

1,0

0,1

-0,2

Belgia

22,8

88,1

0,8

0,9

0,0

-0,1

Grecia

13,2

48,1

0,8

0,5

0,0

-0,4

Slovenia

10,4

89,6

0,3

0,4

-0,0

-0,0

Danemarca

9,6

91,7

0,3

0,4

0,0

-0,0

Slovacia

9,4

70,1

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Suedia

9,3

75,7

0,4

0,4

-0,0

-0,1

Finlanda

7,8

97,3

0,2

0,3

-0,0

-0,0

Lituania

6,5

87,8

0,2

0,2

-0,0

-0,0

Letonia

4,9

113,9

0,1

0,2

0,0

0,0

Portugalia

4,5

93,7

0,1

0,2

0,0

-0,0

Estonia

4,1

91,8

0,1

0,1

0,1

-0,0

Irlanda

4,0

76,6

0,2

0,1

-0,0

-0,0

Luxemburg

1,3

56,0

0,1

0,1

0,0

-0,0

Ţările CSI

663,5

72,1

27,0

25,3

-4,6

-7,5

Federaţia Rusă

351,0

80,6

12,8

13,4

-1,5

-2,5

Ucraina

241,0

66,2

10,7

9,2

-1,9

-3,6

Belarus

50,1

53,5

2,8

1,9

-1,1

-1,3

Uzbekistan

10,0

127,4

0,2

0,4

0,0

0,1

Kazahstan

8,3

46,4

0,5

0,3

-0,0

-0,3

Alte ţări

671,1

83,9

23,5

25,6

-2,0

-3,8

China

233,0

78,3

8,7

8,9

-0,1

-1,9

Turcia

196,2

101,3

5,7

7,5

-1,7

0,1

Japonia

34,9

de 1,7 ori

0,6

1,3

-0,1

0,4

Statele Unite ale Americii

33,0

64,2

1,5

1,3

0,1

-0,5

Elveţia

21,9

77,9

0,8

0,8

0,2

-0,2

India

17,8

67,7

0,8

0,7

0,1

-0,2

Israel

17,7

129,6

0,4

0,7

-0,6

0,1

Coreea de Sud

16,5

65,5

0,7

0,6

0,1

-0,3

Serbia

10,0

66,7

0,4

0,4

0,1

-0,1

Vietnam

7,2

74,7

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

7,2

64,3

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Ecuador

5,1

83,3

0,2

0,2

0,0

-0,0

Malaysia

4,8

65,1

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Brazilia

4,0

49,0

0,2

0,2

0,0

-0,1

Bangladesh

3,8

90,8

0,1

0,2

-0,0

-0,0

Norvegia

3,8

64,5

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Argentina

3,7

45,1

0,2

0,1

0,1

-0,1

Thailanda

3,4

55,8

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Indonezia

3,1

69,9

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Africa de Sud

2,9

102,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Pakistan

2,5

123,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Egipt

2,5

41,2

0,2

0,1

0,0

-0,1

Hong Kong, RAS a Chinei

2,3

de 2,1 ori

0,0

0,1

-0,0

0,0

Mexic

2,1

73,4

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Canada

1,9

45,5

0,1

0,1

0,0

-0,1

Islanda

1,8

90,0

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Noua Zeelandă

1,6

54,7

0,1

0,1

0,0

-0,0

ins.Faroe

1,5

48,7

0,1

0,1

0,0

-0,0

Singapore

1,4

131,8

0,0

0,1

-0,0

0,0

Georgia

1,4

108,5

0,0

0,1

-0,1

0,0

Sri Lanka

1,4

93,1

0,0

0,1

0,0

-0,0

Tunisia

1,4

91,3

0,0

0,1

0,0

-0,0

Cote D'Ivoire

1,3

108,8

0,0

0,1

-0,0

0,0


  ¹
În preţuri curente

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-august 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-26,1%), Ucraina (-33,8%), Federaţia Rusă (-19,4%), Germania (-26,1%), China (-21,7%), Italia (-23,5%), Belarus (-46,5%), Polonia (-21,1%),  Austria (-22,6%), Statele Unite ale Americii (-35,8%), Ungaria (-25,5%), Grecia (-51,9%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-25,7%), Republica Cehă (-25,8%), Coreea de Sud (-34,5%), Kazahstan (-53,6%),  Franţa (-11,5%), Bulgaria (-11,5%), Olanda (-23,4%), Elveţia (-22,1%), India (-32,3%), Spania (-9,1%), Belgia (-11,9%), Serbia (-33,3%), Slovacia (-29,9%), Suedia (-24,3%), Vietnam (-25,3%), Taiwan, provincie a Chinei (-35,7%), Malaysia (-34,9%), Brazilia (-51,0%), Norvegia (-35,5%), Argentina (-54,9%), Thailanda   (-44,2%), Egipt (-58,8%), Canada (-54,5%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 23,1%.

Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (de 1,7 ori), Turcia (+1,3%) Israel (+29,6%), Uzbekistan (+27,4%).

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-august 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-august 2014¹

ianuarie-august

ianuarie-august

2014

2015

2014¹

2015¹

Import - total            

2624,4

77,0

100,0

100,0

-3,1

-23,0

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

270,2

75,2

10,6

10,3

-0,1

-2,6

Animale vii

5,6

45,5

0,4

0,2

0,2

-0,2

Carne şi preparate din carne

16,0

44,7

1,0

0,6

0,3

-0,6

Produse lactate şi ouă de păsări

21,7

73,3

0,9

0,8

0,0

-0,2

Peşte, crustacee, moluşte

21,3

69,3

0,9

0,8

-0,0

-0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

38,0

75,2

1,5

1,5

-0,1

-0,4

Legume şi fructe

82,3

97,4

2,5

3,1

-0,2

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,3

46,7

0,4

0,2

-0,5

-0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

25,0

78,5

0,9

1,0

-0,0

-0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

15,3

76,4

0,6

0,6

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

38,7

76,3

1,5

1,5

0,1

-0,3

Băuturi şi tutun

65,6

89,4

2,1

2,5

-0,6

-0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

25,4

68,9

1,1

1,0

-0,5

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

40,2

110,1

1,0

1,5

-0,1

0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

72,7

90,0

2,4

2,8

-0,0

-0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

18,6

104,1

0,5

0,7

0,1

0,0

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,1

55,6

0,1

0,1

-0,0

-0,0

Lemn şi plută

17,7

94,5

0,6

0,7

0,1

-0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

8,3

90,9

0,3

0,3

0,0

-0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

7,1

70,7

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,5

75,0

0,0

0,0

0,0

-0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

18,2

91,0

0,6

0,7

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

496,7

69,8

20,9

18,9

-2,0

-6,3

Cărbune, cocs şi brichete

11,1

128,2

0,3

0,4

-0,2

0,0

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

276,3

70,3

11,5

10,5

-0,1

-3,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

208,5

76,9

8,0

8,0

-0,6

-1,8

Energie electrică

0,8

2,1

1,1

0,0

-1,1

-1,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

5,6

69,6

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,4

27,3

0,0

0,0

0,0

-0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

4,0

72,2

0,2

0,2

-0,1

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,2

113,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

410,8

78,6

15,3

15,7

0,3

-3,3

Produse chimice organice

8,1

82,6

0,3

0,3

-0,0

-0,1

Produse chimice anorganice

7,9

73,5

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse tanante şi colorante

18,6

79,4

0,7

0,7

0,0

-0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

113,8

67,3

5,0

4,3

0,4

-1,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

72,2

86,2

2,4

2,8

-0,2

-0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

34,2

101,4

1,0

1,3

-0,1

0,0

Materiale plastice sub forme primare

33,4

83,0

1,2

1,3

0,0

-0,2

Materiale plastice prelucrate

54,6

72,5

2,2

2,1

0,3

-0,6

Alte materiale şi produse chimice

68,0

88,9

2,2

2,6

-0,1

-0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

528,2

80,8

19,2

20,1

0,4

-3,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

20,2

85,0

0,7

0,8

0,2

-0,1

Cauciuc prelucrat

32,0

73,2

1,3

1,2

-0,0

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

35,8

78,6

1,3

1,3

0,1

-0,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

51,7

78,7

1,9

2,0

-0,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

133,3

77,4

5,1

5,1

-0,1

-1,2

Articole din minerale nemetalice

65,8

76,5

2,5

2,5

-0,1

-0,6

Fier şi oţel

70,3

80,6

2,6

2,7

-0,2

-0,5

Metale neferoase

45,2

111,0

1,2

1,7

0,7

0,1

Articole prelucrate din metal

73,9

83,4

2,6

2,8

-0,1

-0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

534,6

76,1

20,6

20,4

-0,6

-4,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

8,0

84,7

0,3

0,3

-0,1

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

81,9

62,6

3,8

3,1

0,9

-1,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

6,2

149,6

0,1

0,3

-0,0

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

86,3

82,2

3,1

3,3

-0,0

-0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

15,7

60,3

0,8

0,6

-0,1

-0,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

47,3

83,1

1,7

1,8

-0,5

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

175,1

88,2

5,8

6,7

-0,9

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

110,7

66,8

4,8

4,2

0,0

-1,6

Alte echipamente de transport

3,4

58,0

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

237,7

80,5

8,7

9,0

-0,4

-1,7

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

20,7

82,2

0,8

0,8

0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

27,1

69,7

1,1

1,0

-0,1

-0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,6

60,1

0,1

0,1

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

50,8

78,4

1,9

1,9

-0,1

-0,4

Încălţăminte

11,5

61,8

0,6

0,4

-0,1

-0,2

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

37,3

116,0

0,9

1,4

-0,1

0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

4,8

76,6

0,2

0,2

0,0

-0,0

Alte articole diverse

82,9

79,1

3,1

3,2

-0,0

-0,6


  ¹
În preţuri curente

În ianuarie-august 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-29,7%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-23,1%), produse medicinale şi farmaceutice (-32,7%), vehicule rutiere (-33,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-37,4%), fire, ţesături şi articole textile (-22,6%), energie electrică (-97,9%), maşini şi aparate electrice (-11,8%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-17,8%), articole din minerale nemetalice (-23,5%), materiale plastice prelucrate (-27,5%), carne şi preparate din carne (-55,3%), fier şi oţel (-19,4%), articole prelucrate din metal (-16,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-21,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-21,6%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-24,8%), mobilă şi părţile ei (-30,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-13,8%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-16,9%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-21,4%), cauciuc prelucrat   (-26,8%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-31,1%), peşte, crustacee, moluşte (-30,7%),  maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-39,7%), materiale plastice sub forme primare (-17,0%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-21,5%), produse lactate şi ouă de păsări (-26,7%), încălţăminte (-38,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-53,3%), animale vii (-54,5%), legume şi fructe (-2,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat (-17,8%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-15,0%), produse tanante şi colorante (-20,6%), hrană destinată animalelor (-23,6%), produse chimice organice (-17,4%), produse chimice anorganice (-26,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-29,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-27,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-39,9%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 22,0%.

Totodată, au sporit importurile de metale neferoase (+11,0%), tutun brut şi prelucrat (+10,1%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+16,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (+49,6%).

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-august 2015 a fost de 1339,6 mil. dolari SUA, cu 514,6 mil. dolari SUA (-27,8%)  mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014.

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august  2015 în % faţă de ianuarie-august 2014¹

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1854,2

-1339,6

72,2

  din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-876,5

-494,2

56,4

Germania

-194,1

-134,7

69,4

România

-244,0

-91,6

37,6

Austria

-66,3

-50,9

76,9

Italia

-63,5

-43,5

68,5

Polonia

-57,3

-42,0

73,2

Ungaria

-55,5

-41,6

74,9

Franţa

-40,8

-27,7

67,9

Bulgaria

-21,8

-25,3

116,0

Spania

-23,9

-21,7

90,6

Belgia

-17,8

-16,5

93,1

Republica Cehă

-25,3

-14,1

55,5

Slovenia

-11,1

-10,1

91,7

Olanda

-23,4

-9,5

40,8

Danemarca

-9,6

-7,9

82,7

Finlanda

-7,7

-7,7

100,9

Suedia

-11,2

-7,5

66,7

Portugalia

-4,7

-4,4

94,5

Irlanda

-5,2

-4,0

76,0

Slovacia

-8,4

-3,7

44,6

Estonia

-1,2

-1,7

136,2

Luxemburg

-2,3

-0,9

40,9

Lituania

3,3

-0,7

x

Grecia

-7,4

2,8

x

Letonia

0,9

3,5

de 3,8 ori

Cipru

2,7

5,3

de 1,9 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

20,3

62,8

de 3,1 ori

Ţările CSI

-409,1

-334,9

81,8

Ucraina

-291,6

-215,0

73,7

Federaţia Rusă

-117,8

-195,9

de 1,7 ori

Uzbekistan

-2,2

-5,8

de 2,6 ori

Turkmenistan

0,8

-1,5

x

Armenia

0,7

0,5

80,7

Kîrgîzstan

2,1

1,1

51,9

Azerbaidjan

3,9

2,0

51,6

Kazahstan

4,0

34,7

de 8,7 ori

Belarus

-10,4

44,7

x

Alte ţări

-568,6

-510,5

89,8

China

-293,0

-228,1

77,8

Turcia

-116,6

-157,0

134,6

Japonia

-19,1

-34,0

178,1

Statele Unite ale Americii

-35,3

-18,0

50,8

India

-25,9

-17,6

67,7

Israel

-12,3

-16,5

134,1

Coreea de Sud

-25,1

-16,4

65,1

Serbia

-14,0

-8,4

60,2

Vietnam

-6,7

-6,6

99,9

Taiwan,  provincie a Chinei

-10,4

-6,3

60,6

Ecuador

-6,1

-5,1

83,3

Brazilia

-8,1

-4,0

49,0

Argentina

-8,1

-3,7

45,1

Bangladesh

-4,1

-3,3

81,5

Norvegia

-5,7

-3,3

59,1

Malaysia

-5,2

-3,0

56,0

Africa de Sud

-2,8

-2,8

99,4

Thailanda

-5,3

-2,7

51,7

Hong Kong, RAS a Chinei

2,4

-2,1

x

Mexic

-2,7

-2,1

75,3

Egipt

-3,6

-2,0

54,8

Pakistan

4,6

-1,9

x

Islanda

-2,0

-1,8

90,0

Noua Zeelandă

15,8

-1,6

x

ins.Faroe

-3,1

-1,5

48,7

Tunisia

-1,5

-1,4

91,9

Singapore

-1,1

-1,3

125,1

Cote D'Ivoire

-1,0

-1,0

99,0

Canada

-3,8

-0,1

4,5

Macedonia

-0,3

-0,1

47,0

Sri Lanka

-1,5

0,2

x

ins.Virgine Britanice

0,4

0,9

de 2,3 ori

Indonezia

-1,5

1,4

x

Siria

1,8

2,2

121,1

Liban

3,6

4,7

130,5

Elveţia

3,1

5,0

164,6

Irak

6,6

8,9

134,9

Georgia

13,2

10,8

81,5


  ¹
În preţuri curente

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-august

Ianuarie-august 2015 în % faţă de ianuarie-august 2014¹

2014

2015

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1854,2

-1339,6

72,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

32,0

55,8

de 1,7 ori

Animale vii

-7,7

-3,0

40,6

Carne şi preparate din carne

-13,5

-11,9

88,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-18,2

-12,3

67,7

Peşte, crustacee, moluşte

-30,6

-21,3

69,5

Cereale şi preparate pe bază de cereale

81,7

56,3

69,0

Legume şi fructe

68,3

76,2

111,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

34,4

34,9

101,6

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-27,7

-20,8

75,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-5,6

-5,0

89,2

Produse şi preparate alimentare diverse

-49,1

-37,3

75,9

Băuturi şi tutun

53,9

35,1

65,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

79,3

67,5

85,2

Tutun brut şi prelucrat

-25,4

-32,4

127,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

64,2

69,6

108,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

3,5

2,6

73,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

87,8

92,6

105,6

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,3

-0,5

de 1,9 ori

Lemn şi plută

-17,6

-16,1

91,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

1,0

139,4

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-7,3

-4,6

62,9

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-1,5

-2,1

137,6

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

17,5

12,5

70,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-18,6

-15,8

84,7

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-699,7

-489,3

69,9

Cărbune, cocs şi brichete

-8,7

-11,1

128,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-381,8

-269,0

70,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-270,2

-208,4

77,1

Energie electrică

-39,0

-0,8

2,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

48,5

43,7

90,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,6

-0,4

73,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

50,0

45,2

90,4

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,9

-1,1

124,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-401,2

-330,3

82,3

Produse chimice organice

-8,2

-5,8

70,0

Produse chimice anorganice

-10,6

-7,8

73,4

Produse tanante şi colorante

-22,6

-17,7

78,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-82,6

-69,8

84,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-57,4

-45,0

78,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-33,7

-34,2

101,4

Materiale plastice sub forme primare

-38,6

-29,9

77,3

Materiale plastice prelucrate

-71,8

-53,4

74,4

Alte materiale şi produse chimice

-75,7

-66,7

88,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-530,7

-442,2

83,3

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-22,3

-19,4

86,9

Cauciuc prelucrat

-37,1

-25,1

67,6

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-41,2

-31,7

76,9

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-55,8

-47,2

84,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-129,0

-101,4

78,6

Articole din minerale nemetalice

-48,8

-43,8

89,8

Fier şi oţel

-83,8

-68,6

81,9

Metale neferoase

-39,3

-42,8

108,9

Articole prelucrate din metal

-73,4

-62,2

84,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-483,9

-328,4

67,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-4,7

-5,5

117,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-123,5

-75,0

60,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,7

-4,4

163,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-79,8

-64,7

81,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-25,3

-15,1

59,7

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-54,4

-44,6

82,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-35,8

-16,9

47,1

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-152,3

-102,8

67,5

Alte echipamente de transport

-5,4

0,6

x

Articole manufacturate diverse

62,3

48,4

77,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-22,8

-18,6

81,9

Mobilă şi părţile ei

31,7

34,3

108,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

9,6

7,1

74,4

Îmbrăcăminte şi accesorii

134,5

106,5

79,2

Încălţăminte

4,9

5,0

101,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-11,1

-20,7

de 1,9 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-5,4

-3,8

68,9

Alte articole diverse

-79,1

-61,4

77,6


  ¹
În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în ianuarie-august 2015 mărfuri şi produse în valoare de 48,6 mil. dolari SUA, cu 41,8% mai puţin decît în aceeaşi perioadă din anul 2014. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-40,3%), cărora le-au revenit 89,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
Datele pentru luna august 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).    

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34931 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran