RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.02.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2016
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2016
28.04.2017
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2016.

Studii de doctorat. În anul 2016, studiile superioare de doctorat (ciclul III) s-au desfăşurat în 45 şcoli doctorale, organizate în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale.

În anul de referință numărul total de doctoranzi a constituit 1718 persoane (exclusiv cei străini), fiind în descreştere cu 1,9% faţă de anul anterior. Practic trei pătrimi din numărul total de doctoranzi sînt înscrişi la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă. În anul 2016 numărul doctoranzilor s-a diminuat atît la învăţămîntul cu frecvenţă (cu 3,3%), cît şi la cel cu frecvenţă redusă (cu 1,4%). 

Figura 1. Evoluţia efectivelor de doctoranzi, în 2007 – 2016

În acest nivel educaţional femeile depăşesc numeric bărbaţii, în anul 2016 raportul fiind de 129 femei la 100 de bărbaţi.

Tabelul 1. Numărul doctoranzilor pe forme de învăţămînt şi sexe, în 2015 – 2016

 

2015

2016

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

Total

1 751

455

1 296

1 718

440

1 278

bărbaţi

759

173

586

749

171

578

femei

992

282

710

969

269

700

Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul ştiinţe sociale şi economice (54,7%), urmat de ştiinţe medicale (14,1%) şi ştiinţe umaniste (12,6%).

Figura 2. Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în anul 2016

Structura doctoranzilor pe sexe şi domenii ştiinţifice atestă, că femeile predomină în așa domenii ca: ştiinţe umaniste (69,1% în numărul total de doctoranzi la acest domeniu), științe medicale (59,7%), științe sociale şi economice (57,1%), ştiinţe ale naturii (51,6%).  În același timp, ponderea bărbaţilor este majoritară în domeniile ştiinţe inginereşti şi tehnologii (69,1%) şi cele agricole (56,2%).

Pe grupe de vîrstă, structura doctoranzilor este următoarea: 7,7% din totalul doctoranzilor aveau vîrsta de pînă la 25 ani, 40,2% se aflau în grupa de vîrstă 26-30 ani, 19,8% aveau vîrsta 31-34 ani, 14,3% – 35-39 ani şi 18,0% aveau vîrsta de 40 ani şi peste. Femeile au fost suprareprezentate la toate grupele de vîrstă, iar în grupa de vîrstă 35-39 ani femeile depăşesc numeric bărbaţii practic de două ori. Ponderea tinerilor doctoranzi cu vîrsta de pînă la 30 ani rămîne a fi în descreştere, înregistrînd în anul 2016 o valoare sub 50% sau cu 23,4 p. p. mai puţin faţă de 2007.

Figura 3. Structura doctoranzilor pe grupe de vîrstă, în anii 2007 şi 2016

În anul 2016, numărul doctoranzilor care au studiat cu finanţare de la buget a constituit 1009 persoane, reprezentînd 58,7% din numărul total. Totodată, din numărul total de doctoranzi cu finanţare de la buget, 713 au urmat studiile la forma cu frecvenţă redusă (70,7%) şi 296 – cu frecvenţă (29,3%).

Înmatriculaţi. În anul 2016 la studii de doctorat au fost înmatriculate 456 persoane (exclusiv cei străini), cu 12,8% mai puţin decît în anul anterior. Reducerea numărului de doctoranzi înmatriculaţi a fost înregistrată atît la persoanele înmatriculate în bază de contract (cu 23,7% mai puţin comparativ cu anul 2015), cît şi la cele cu finanţare de la buget (cu 5,2%).

Mai mult decît două treimi din doctoranzi au fost înmatriculaţi la secţia cu frecvenţă redusă (69,7%). Comparativ cu anul 2015 la cursul cu frecvenţă au fost înmatriculaţi cu 20 la sută mai puţin, iar în cazul înmatriculării la cursul cu frecvenţă redusă – cu 9 la sută mai puţin.

Tabelul 2. Numărul persoanelor înmatriculate pe forme de învăţămînt şi finanţare, în 2015 – 2016

 

2015

2016

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

Total

523

173

350

456

138

318

buget

308

123

185

292

92

200

contract

215

50

165

164

46

118

Ponderea doctoranzilor înmatriculaţi cu finanţare de la buget la secţia cu frecvenţă redusă în totalul persoanelor înmatriculate la această formă de învăţămînt a crescut cu 10 p.p. faţă de anul 2015.

Figura 4. Structura persoanelor înmatriculate după forma de finanţare, în 2015-2016

Absolvenţi. În anul 2016 studiile de doctorat au fost absolvite de 363 persoane sau cu 3,4% mai mult comparativ cu anul anterior. Din perspectiva de gen, remarcăm o pondere superioară a femeilor absolvente (59,8%) şi o majorare cu 10,2% a numărului femeilor absolvente faţă de 2015.

Tabelul 3. Numărul absolvenţilor pe forme de învăţămînt şi sexe, în 2015-2016

 

2015

2016

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

cu frecvenţă

cu frecvenţă redusă

Total

351

105

246

363

110

253

bărbaţi

154

44

110

146

41

105

femei

197

61

136

217

69

148

Doctoranzi străini. În anul 2016, numărul doctoranzilor străini a constituit 246 persoane1, din care 194 persoane (78,9%) sînt din România, iar 21 persoane (8,5%) din Israel.

Studii de postdoctorat. În anul 2016, numărul total al postdoctoranzilor a constituit 40 persoane; înmatriculate la postdoctorat au fost 17 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 21 persoane. Fiecare al doilea postdoctorand este femeie.

Note:

1 Doctoranzii străini nu sunt incluşi în numărul total de doctoranzi

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
65684 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran