RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în anul 2017 și trimestrul IV 2017
Produsul intern brut în anul 2017 și trimestrul IV 2017
15.03.2018
Versiune tipar

Produsul intern brut în anul 2017 și trimestrul IV 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2017, produsul intern brut (PIB) a însumat 150369 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 4,5% faţă de anul 2016 semidefinitiv.

Tabelul 1. Produsul intern brut în anul 2017 – serie brută

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Anul

Milioane lei, prețuri curente

29 670

34 251

45 523

40 925

150 369

În % faţă de perioada respectivă din anul precedent

103,1

102,5

105,4

106,4

104,5

 Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB (Anexa 1).

 Categorii de resurse

La creșterea PIB, în anul 2017 față de anul 2016, au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică  (+1,3%), cu o pondere de 20,5% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 6,6%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+1,0%), cu o pondere de 12,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,9%;
 • Industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activitățile de decontaminare (+0,4%), cu o contribuție de 14,6% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,0%;
 • Informațiile și comunicațiile (+0,2%), cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 3,0%;
 • Construcțiile (+0,1%), cu o pondere de 3,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%.

Total pe economie VAB a depășit cu 3,8% nivelul anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 3,3% și 84,1%, respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 6,9% în raport cu anul anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 1,1% și 16,3%, corespunzător.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+4,2%), al cărui volum s-a majorat cu  4,9%, contribuind la formarea PIB cu 85,8%;
 • Formării brute de capital fix (+1,2%), cu o contribuție de 21,9% la formarea PIB și o majorare a volumului său cu 5,3%.

Contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-2,7%), consecință a deficitului balanței comerciale (-42 292 mil. lei).

În trimestrul IV 2017, PIB a însumat 40 925 milioane lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 6,4% față de trimestrul IV 2016 pe seria brută și cu 6,1% pe seria ajustată sezonier; față de trimestrul III 2017, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 1,3%.

Tabelul 2. Dinamica produsului intern brut trimestrial

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

Anul

    - în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2015

104,8

102,5

96,4

96,8

 99,6

2016

100,8

101,9

106,5

106,7

104,3

2017

103,1

102,5

105,4

106,4

104,5

Serie ajustată sezonier

2015

104,1

102,4

95,6

97,1

-

2016

101,0

102,0

106,5

106,4

-

2017

103,4

103,5

105,7

106,1

-

    - în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2015

99,0

100,2

97,0

101,0

-

2016

103,0

101,1

101,2

100,9

-

2017

100,1

101,3

103,3

101,3

-

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB prin includerea calculelor pentru trimestrul IV 2017, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de varianta publicată la 15 decembrie 2017. Astfel:

 • rezultatele trimestrului III 2017 comparativ cu trimestrul III 2016 s-au modificat de la 105,9% la 105,7%;
 • rezultatele trimestrului III 2017 față de trimestrul II 2017 – de la 103,6% la 103,3%.

Figura 1.  Dinamica Produsului Intern Brut trimestrial 2010-2017 (2010 = 100)

Anexe:

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran