RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2018
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2018
29.10.2018
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2018, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 22340 mil. lei, constituind 100,2% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere cu 1,0%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 0,2%.

Fitotehnie. Recoltarea culturilor agricole în anul curent se caracterizează prin ritmuri mai înalte față de anul trecut, îndeosebi a culturilor cerealiere. Totodată, finalizarea completă a recoltării culturilor cerealiere şi leguminoaselor boabe indică scăderea volumului de producție. Astfel, conform datelor preliminare, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (cu excepția porumbului) în gospodăriile de toate categoriile a constituit 1367,3 mii tone sau cu 13,6% mai puțin faţă de anul 2017, din care recolta grîului a constituit 1141,1 mii tone sau cu 8,8% mai puțin, a orzului – 174,8 mii tone (mai puțin cu 29,8%), leguminoaselor boabe – 46,0 mii tone (mai puțin cu 33,3%). Luînd în considerație, că producția cerealelor şi leguminoaselor boabe are o pondere mare în total producţia agricolă (15,4%), acest fapt a influențat negativ asupra volumului total al  producţiei globale agricole.

Tabelul 1. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)1 în perioada de pînă la 1 octombrie 2018

Chintale

2018 în % faţă de 2017

Cereale şi leguminoase boabe - total2

30,7

83,9

din care:

grîu de toamnă şi primăvară2

31,4

82,4

orz de toamnă şi primăvară2

27,6

83,1

porumb pentru boabe

55,1

156,5

leguminoase boabe – total2

13,0

49,6

Floarea soarelui2

21,8

101,9

Sfeclă de zahăr2

408,0

136,6

Rapiță2

20,0

81,0

Soia

23,4

162,5

Cartofi

151,4

92,4

Legume de cîmp

79,5

76,8

Fructe sămînţoase

146,0

146,3

Fructe sîmburoase

69,5

126,1

Struguri - total

86,5

114,9

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, în ianuarie-septembrie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile se caracterizează prin majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 4,5%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 15,5%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 2%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 7,3% drept urmare a micşorării acesteia în întreprinderile agricole cu 8,6% şi în gospodăriile populației - cu 7,2%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 2,9% în rezultatul micşorării producţiei atît în întreprinderile agricole (cu 0,8%), cît şi în gospodăriile populației (cu 4,5%).

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-septembrie 2018

total

în % faţă de ianuarie-septembrie 20173

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

152,5

104,5

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

62,9

115,5

58,8

gospodăriile populaţiei

89,6

98,0

41,2

Lapte – total, mii tone

342,7

92,7

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

17,7

91,4

9,2

gospodăriile populaţiei

325,0

92,8

90,8

Ouă - total, mil. bucăți

546,6

97,1

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

232,2

99,2

42,5

gospodăriile populaţiei

314,4

95,5

57,5

La 1 octombrie 2018 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, drept urmare a micşorării acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul porcinelor a crescut cu 7,2%, efectivul păsărilor - cu 2,6%, iar efectivul bovinelor s-a menţinut la nivelul anului precedent.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 octombrie 2018

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 octombrie 2017

Bovine – total

160,2

89,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

18,2

100,2

11,4

 

gospodăriile populaţiei

142,0

88,5

88,6

 

 din ele vaci – total

106,7

88,3

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

5,0

94,8

4,7

 

gospodăriile populaţiei

101,7

88,4

95,3

 

Porcine – total

430,3

99,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

206,4

119,7

48,0

 

gospodăriile populaţiei

223,9

85,5

52,0

 

Ovine şi caprine – total

848,9

94,6

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

26,8

101,0

3,2

 

gospodăriile populaţiei

822,1

94,4

96,8

 

Păsări (întreprinderile agricole4)

5161,2

102,6

x

 

În ianuarie-septembrie 2018 în întreprinderile agricole nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 0,9% (în ianuarie-septembrie 2017 – 2,0%), porcinelor – 11,0% (13,9%).

 

Note:

1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.
2 În masă după finisare.
3 Volumul producției în expresie naturală.
4 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale sau ferme

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44329 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran