RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 02.04.2020
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2019
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2019
13.05.2019
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20191

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2019 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din mai 2018 pînă în aprilie 2019) a constituit 3,2%, inclusiv la: produse alimentare – 4,5%, mărfuri nealimentare – 3,7%, servicii prestate populaţiei – 0,5%.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie 2019 faţă de martie 2019 a constituit 100,8% (informativ: în aprilie 2018 faţă de martie 2018 IPC a marcat 100,5%)2.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8 la sută a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 1,7 la sută, de creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare şi de majorarea tarifelor pentru  prestarea serviciilor populaţiei cu cîte 0,3 la sută (Tabelul 1).

În luna aprilie 2019 faţă de martie 2019 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: cartofi – cu 18,3%, legume proaspete – cu 8,9% (în special: sfeclă roşie – cu 21,0%, varză – cu 15,3%, tomate – cu 15,2%, ceapă uscată – cu 13,9%, morcovi – cu 8,9%, ardei graşi – cu 8,8%, usturoi – cu 7,0%, castraveţi – cu 4,9%), fructe proaspete – cu 2,2% (în special: citrice – cu 8,4%, fructe exotice – cu 2,9%), carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,1% (în special: carne de porc – cu 2,6%, subproduse şi preparate de culinărie din carne – cu cîte 1,5%, preparate din carne şi semifabricate – cu 1,3%, carne de pasăre – cu 1,2%), peşte proaspăt şi congelat – cu 1,1%, crupe – cu 0,9%, torte, franzeluţe – cu 0,6%, făină de grîu – cu 0,4%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la pomuşoare de livadă (căpşune) – cu 15,7%, vinete – cu 12,3%, struguri – cu 9,6%, ouă de găină – cu 1,9%, slănină neprelucrată – cu 1,0%, zahăr tos – cu 0,3%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă s-au înregistrat unele creşteri de preţuri la autoturisme – cu 2,8%, fotolii şi mărfuri sportive – cu cîte 1,5%, mărfuri chimice de uz casnic – cu 0,9%, obiecte pentru călătorii şi de galanterie, veselă pentru bucătărie şi obiecte casnice – cu cîte 0,7%, piese de rezervă şi accesorii pentru autoturisme – cu 0,6%, încălţăminte şi îmbrăcăminte – cu cîte 0,5% (în special: sandale pentru dame şi bărbaţi – cu 3,6% şi respectiv 2,5%, ghete pentru cros copii şi bărbaţi – cu 1,1% şi respectiv 1,0%, rochii pentru dame – cu 1,3%, pantaloni şi cămăşi pentru bărbaţi – cu 1,1% şi respectiv 1,0%, costume pentru femei – cu 0,9%), covoare şi preşuri, veselă din sticlă şi ceramică – cu cîte 0,4%.

Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate reduceri de preţuri la plite electrice – cu 0,6%, combustibili – cu 0,4% (inclusiv: gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,1%, carburanţi – cu 0,7%), scurte pentru bărbaţi şi femei, paltoane şi pardesiuri pentru femei, costume pentru copii, cizme de iarnă pentru femei, televizoare, medicamente – pînă la 0,5%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna aprilie 2019 faţă de martie 2019 a fost înregistrată majorare la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 9,5%, serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 2,7%, plata pentru închirierea apartamentelor – cu 1,6%, la plata pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 1,2%, serviciile hoteliere – cu 1,0%, plata pentru cursuri de limbi străine – cu 0,7%. În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de prețuri la serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 0,3%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în aprilie 2019

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Aprilie 2019 în % faţă de:

Informativ: Aprilie 2018 în % faţă de:

Martie 2019

Decembrie 2018

Aprilie 2018

Martie 2018

Decembrie 2017

Aprilie 2017

Total

10 000

0,8

3,1

3,2

0,5

0,8

3,7

  Produse alimentare

3937

1,7

5,2

4,5

0,9

2,8

6,8

Pîine

280

0,3

1,0

1,4

0,0

0,4

0,7

Legume

342

8,9

34,8

40,5

4,8

18,2

22,2

Fructe

257

2,2

12,8

-13,9

1,3

19,1

18,3

Carne, preparate şi conserve din carne

822

1,1

1,1

1,0

0,5

-2,0

3,9

Lapte şi produse lactate

553

0,0

0,9

2,3

-0,3

0,4

4,8

Zahăr

84

-0,3

2,2

-6,3

-0,3

-2,2

-2,6

Ouă

71

-1,9

-18,2

-5,1

-5,6

-19,7

3,5

Ulei vegetal

79

0,1

0,1

-0,4

0,7

-1,6

-5,9

  Mărfuri nealimentare

3530

0,3

2,4

3,7

0,3

0,5

2,4

Confecții

469

0,5

2,1

3,9

0,2

0,4

4,9

Încălțăminte

254

0,5

1,5

2,9

1,5

1,3

5,9

Medicamente

444

-0,2

-1,1

-4,3

-0,1

-2,5

-5,6

Combustibili

568

-0,4

-1,5

3,3

1,2

2,5

4,0

Materiale de construcţie

64

0,2

1,1

1,4

0,1

0,2

1,6

  Servicii

2533

0,3

0,8

0,5

-0,1

-2,0

0,4

Servicii comunal-locative

1092

0,1

0,4

-3,5

0,0

-4,4

-0,8

Apă potabilă şi canalizare

102

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,3

Energie electrică

400

0,0

0,0

-9,9

0,0

-1,1

-1,1

Gaze naturale prin reţea

214

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,2

-20,2

Încălzire centralizată

132

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

Transportul de pasageri

210

0,9

0,5

1,7

0,1

0,0

-0,4

Alimentaţia publică

235

0,7

0,9

2,7

0,1

0,3

4,5

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)

Grupa

Denumirea grupei

Aprilie 2019 în % faţă de:

Martie 2019

Decembrie 2018

Aprilie 2018

 

Total IPC

100,8

103,1

103,2

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

101,7

105,3

104,6

02

Băuturi alcoolice şi tutun

100,2

115,0

122,6

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,4

101,9

103,6

04

Întreţinerea locuinţei

100,1

100,1

98,4

05

Înzestrarea apartamentului

100,3

102,2

102,7

06

Ocrotirea sănătăţii

99,8

100,1

97,8

07

Transportul

100,8

100,5

102,0

08

Servicii de telecomunicaţie

100,0

100,2

100,1

09

Cultură şi odihnă

100,6

102,0

107,8

10

Studii

100,1

100,1

101,2

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,7

100,9

102,4

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

100,3

102,8

105,6

Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Denumirea indicatorilor

Aprilie 2019 în % faţă de:

Martie 2019

Decembrie 2018

Aprilie 2018

Total IPC

100,8

103,1

103,2

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

103,4

105,4

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,3

101,7

102,3

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,0

103,9

104,8

Total IPC exclusiv combustibili

100,9

103,3

103,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,7

105,2

104,5

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,0

100,1

97,7

Indicele preţurilor la combustibili

99,6

98,5

103,3

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,0

102,9

102,2

Preţurile de consum în luna aprilie 2019 comparativ cu luna aprilie 2018 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 3,2 la sută, iar în aprilie 2018 faţă de aprilie 2017 – cu 3,7 la sută.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice

Lunar, în % faţă de luna precedentă

În % față de luna corespunzătoare 2018

Luna

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

101,3

101,2

100,9

101,5

102,8

102,2

101,3

102,1

Februarie

100,4

100,2

100,4

100,5

102,9

102,1

101,7

102,5

Martie

100,5

100,4

100,4

100,7

103,3

102,3

101,9

103,2

Aprilie

100,7

100,6

100,6

101,2

103,2

102,6

102,0

103,9

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender 
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă). 
Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2019.
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.

 

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.0 22 40 31 11

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
83602 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran