RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20
Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20
16.12.2019
Versiune tipar

Activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/20

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2019/201.

Învățământul profesional tehnic

În anul de studii 2019/20, învățământul profesional tehnic se realizează în 91 unități, din care 13 centre de excelență (inclusiv 1 instituție nestatală), 36 colegii (inclusiv 6 instituții nestatale) și 42 scoli profesionale. Numărul de elevi în învățământul profesional tehnic a constituit 43,6 mii persoane (cu 1,6% mai puțin comparativ cu anul de studii 2018/19), inclusiv 12,4 mii ‒ în centre de excelență, 17,7 mii ‒ în colegii și 13,5 mii ‒ în școli profesionale. Activitatea educațională și de instruire din învățământul profesional tehnic este asigurată de 3,9 mii cadre didactice.

Învățământul profesional tehnic secundar

În anul de studii 2019/20, în învățământul profesional tehnicsecundar erau înscriși 14,7 mii elevi sau cu 4,1% mai puțini fată de anul de studii precedent. Distribuția pe programe de studii arată că 47,2% dintre elevi studiază o meserie (cu durata de studii de 2 ani), 44,9% ‒ două meserii conexe (3 ani), 7,4% au manifestat interes pentru învățământul dual (1-2 ani), iar  0,5% ‒ o meserie (cu durata de studii de 1 an). Comparativ cu anul de studii 2018/19, se atestă descreșterea numărului de elevi la programele de instruire de 2 ani (cu 10,8%) și în învățământul dual (cu 16,0%), totodată, fiind în creștere numărul de elevi la programele de instruire de 3 ani (cu 6,8%).

Tabelul 1. Elevi în învățământul profesional tehnic secundar, pe programe de studii, 2018/19–2019/20, persoane

 

2018/19

2019/20

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

cu finanțare bugetară

fete

cu finanțare bugetară

Total 

15 306

4 196

14 503

14 673

4 045

13 908

În baza studiilor gimnaziale:

 

 

 

 

 

 

pentru o meserie 2 ani (inclusiv și fără studii gimnaziale)

7 767

2 395

7 157

6 932

2 155

6 465

pentru meserii conexe 3 ani

6 163

1 331

5 991

6 584

1 346

6 286

În învățământul dual 1-2 ani

1 294

429

1 285

1 087

503

1 087

În baza studiilor medii de cultură generală și liceale

82

41

70

70

41

70

Structura pe sexe a elevilor din învățământul profesional tehnic secundar relevă o pondere mai mare a băieților (72,4%) față de cea a fetelor (27,6%).

În structura pe vârste a elevilor s-au înregistrat ponderi mai mari în cazul vârstelor de 16 și 17 ani (32,5% și, respectiv, 31,8%), cât și pentru vârsta de 18 ani –15,5% (vârste corespunzătoare învățământului profesional tehnic secundar). Structura elevilor pe domenii de educație relevă că, în acest nivel educațional, trei pătrimi din numărul total de elevi își fac studiile în domeniul inginerie, prelucrare și construcții.

Înmatricularea. În anul de studii 2019/20, au fost înmatriculate 7,2 mii persoane sau cu 6,5% mai puține față de anul de studii precedent. Majoritatea elevilor au fost înmatriculați în baza studiilor gimnaziale (97,0%) și cu finanțare bugetară (93,9%).

În baza studiilor gimnaziale au fost înmatriculați 3,6 mii elevi pentru instruirea într-o meserie (din care 93,4% cu finanțare bugetară) și 2,7 mii la meserii conexe (din care 92,5% cu finanțare bugetară). Comparativ cu anul de studii 2018/19, numărul elevilor înmatriculați pentru instruirea într-o meserie este în scădere cu 10,7%, iar a celor înmatriculați la meserii conexe a crescut cu 5,7%. Totodată, s-a înregistrat un număr mai mic de elevi, înmatriculați atât în învățământul dual (0,9 mii persoane fată de 1,1 mii în anul de studii 2018/19), cât și în cazul persoanelor cu studii medii de cultură generală sau liceale care au ales acest nivel educațional.

Cele mai solicitate meserii sunt următoarele: mecanic auto (7,6% din total înmatriculați), bucătar (5,2%), cusătoreasă în industria confecțiilor (3,8%), cusător în industria ușoară (3,3%),  tencuitor (3,1%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (3,0%),  electrogazosudor-montator (2,7%). Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferințe pentru următoarele meserii conexe: electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (5,2%), electrician-electronist auto – mecanic auto (5,0%), bucătar – chelner (4,9%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (3,6%).

Absolvenți. În anul 2019, numărul de absolvenți a constituit 5,7 mii persoane sau cu 19,7% mai puțini comparativ cu anul precedent. Totodată, ponderi mai mari au înregistrat absolvenții care au obținut calificări în următoarele domenii de educație: inginerie și activități inginerești (37,9%),  fabricare și prelucrare (21,0%), arhitectură și construcții (18,3%), servicii personale (12,0%), servicii de transport (4,9%).

Învățământul profesional tehnic postsecundar

În anul de studii 2019/20, în învățământul profesional tehnic postsecundar studiau 28,9 mii elevi, în ușoară scădere fată de anul de studii precedent (cu 0,3%). Majoritatea elevilor cuprinși în acest nivel educațional își fac studiile în instituțiile de stat (26,7 mii sau 92,4%).

Din totalul elevilor înscriși în instituțiile de stat, fiecare a doua persoană (sau 13,4 mii persoane) își face studiile în bază de contract.

La acest nivel educațional ponderea fetelor este superioară celei a băieților (53,9% și, respectiv, 46,1%). Distribuția elevilor pe vârste se prezintă astfel: 3,9% din elevii înscriși la acest nivel educațional au vârsta de până la 16 ani, 23,0% – 16 ani, 23,3% – 17 ani, 21,1% – 18 ani, 18,4% – 19 ani, iar 10,3% dintre elevi au vârste de 20 ani și peste.

Tabelul 2. Elevi în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, pe forme de proprietate, 2018/19 – 2019/20

 

2018/19

2019/20

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total 

29 042

15 631

15 190

28 891

15 586

15 547

Instituții de stat 

27 180

14 269

13 328

26 736

14 118

13 392

Instituții nestatale

1 862

1 362

1 862

2 155

1 468

2 155

Distribuția pe domenii generale relevă ponderi mai mari a elevilor din domeniile inginerie, prelucrare și construcții (28,8%), afaceri, administrare și drept (19,4%), sănătate și asistenţă socială (18,2%) și servicii (11,1%).

Înmatricularea. În anul de studii 2019/20, au fost înmatriculate 8,3 mii persoane, dintre care 93 la sută – în baza certificatului de studii gimnaziale.

În instituțiile de stat au fost înmatriculate 7,6 mii persoane, din care 3,6 mii, sau 47,4%, cu finanțare bugetară. Comparativ cu anul de studii 2018/19, s-a diminuat numărul celor înmatriculați în bază de contract (cu 2,6%), în cazul finanțării bugetare - fiind practic la același nivel. Numărul elevilor înmatriculați în instituțiile nestatale a înregistrat valoarea de 0,8 mii față de 0,7 mii în anul de studii 2018/19.

Cele mai solicitate specialități sunt următoarele: îngrijirea bolnavilor (10,0% din total înmatriculați), contabilitate (6,8%), turism (4,6%), educație timpurie (4,5%), asistență socială (2,9%), frizerie și cosmetică (2,3%), exploatarea tehnică a transportului auto (2,3%), calculatoare (2,0%).

Absolvenți. În anul 2019, numărul absolvenților a constituit 6,6 mii persoane, cu 5,7% mai puțin față de anul precedent. Din numărul total de absolvenți 34 la sută au fost pregătiți pentru domeniul inginerie, prelucrare și construcții, iar câte 17 la sută - pentru domeniile afaceri, administrare și drept, și sănătate și asistenţă socială. Numărul de elevi care au promovat examenele de bacalaureat în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar, în anul 2019, a constituit 2,5 mii persoane.

 

Notă:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie.

 

Persoană de contact:
Maria Vasiliev
șef al secției statistica educației, științei și culturii
tel.: 022 40 31 17
022 21 08 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41605 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran