RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20
Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20
23.12.2019
Versiune tipar

Activitatea instituțiilor de învățământ superior în anul de studii 2019/20

Biroul National de Statistică comunică datele privind activitatea instituțiilor de învățământ superior (pentru nivelurile învățământului superior de licență și master) în anul de studii 2019/201.

În anul de studii 2019/20, rețeaua instituțiilor de învățământ superior este formată din 27 unități, inclusiv 18 instituții de stat și 9 – nestatale (din care o instituție nu a avut admitere2). Majoritatea instituțiilor de învățământ superior își au sediul în municipiul Chișinău – 23 unități, câte 1 unitate – în municipiile Bălți, Cahul, Comrat și orașul Taraclia.

Numărul de studenți la studii superioare de licență (ciclul I) și master (ciclul II) a fost de 56,8 mii persoane (exclusiv studenții străini), înregistrând o diminuare cu 3,8 mii studenți comparativ cu anul de studii 2018/19. În instituțiile de stat numărul de studenți a constituit 47,7 mii persoane, reprezentând 84 la sută din totalul studenților. Studenții la forma de învățământ cu frecvență dețin o pondere de 65,8% în instituțiile de stat, în timp ce în instituțiile nestatale 52,4%.

Diminuarea efectivelor de studenți a înregistrat intensități diferite în funcție de forma de proprietate, forma de finanțare și forma de învățământ. Comparativ cu anul de studii 2018/19 numărul studenților s-a diminuat cu 2,9 mii persoane în instituțiile de stat (5,7%) și cu 0,9 mii persoane în cele nestatale (8,9%).

Numărul de studenți care își fac studiile în bază de contract, în instituțiile de stat, a scăzut cu 1,7 mii persoane, preponderent în cazul celor cu frecvență redusă (cu 1,1 mii). În același timp, s-a diminuat cu 1,1 mii persoane și numărul studenților cu finanțare bugetară, majoritatea de la studii cu frecvență (cu 1,0 mii). Totodată, ponderea studenților care își fac studiile în bază de contract în instituțiile de stat se menține superioară ponderii studenților bugetari – 56,5% și – respectiv, 43,5%.

În instituțiile nestatale, diminuarea numărului de studenți este de două ori mai mare în cazul celor cu frecvență față de cei cu frecvență redusă.

Tabelul 1. Studenți în învățământul superior pe forme de învățământ, 2018/19-2019/20, persoane

 

2018/19

2019/20

Total studenți

din care:

Total studenți

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

60 608

35 091

38 725

56 840

33 268

36 086

cu frecvență  

38 481

22 732

17 967

36 163

21 363

16 683

cu frecvență redusă

22 127

12 359

20 758

20 677

11905

19 403

Instituții de stat

50 620

29 437

28 737

47 745

27 754

26 991

cu frecvență  

33 099

19 510

12 585

31 395

18 340

11 915

cu frecvență redusă

17 521

9 927

16 152

16 350

9 414

15 076

Instituții nestatale

9 988

5 654

9 988

9 095

5 514

9 095

cu frecvență  

5 382

3 222

5 382

4 768

3 023

4 768

cu frecvență redusă

4 606

2 432

4 606

4 327

2 491

4 327

La fel ca și în anul de studii 2018/19, este evidentă diminuarea numărului de studenți înscriși în învățământul superior la studii superioare de licență, ciclul I (cu 3,7 mii persoane sau 8,1%).

Tabelul 2. Studenți în învățământul superior pe programe, 2018/19-2019/20, persoane

 

2018/19

2019/20

Total studenți

din care în instituții

Total studenți

din care în instituții

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

în bază de contract

total

în bază de contract

Total

60 608

9 988

50 620

28 737

56 840

9 095

47 745

26 991

Studii superioare de licență (ciclul I)

45 466

8 440

37 026

23 549

41 771

7 551

34 220

21 687

Studii superioare de master (ciclul II)

10 947

1 548

9 399

3 819

10 968

1 544

9 424

3 888

Studii superioare integrate

4 195

4 195

1 369

4 101

4 101

1 416

Distribuția pe sexe a studenților din învățământul superior relevă o pondere mai mare a populației feminine (58,5%). Totodată, la studiile superioare de master (inclusiv studiile integrate) ponderea studentelor este de 63,5% fată de totalul studenților înscriși în acest nivel, la studiile superioare de licență ‒ 56,7%.

Majoritatea studenților au vârste cuprinse între 19-23 ani (65,5%), iar studenții cu vârsta de 30 ani și peste reprezintă 13,4%.

Înmatricularea. În anul de studii 2019/20, în învățământul superior au fost înmatriculate 13,6 mii persoane la ciclul I3 și 5,8 mii persoane la ciclul II (vezi în anexă Tabelul 2).

În instituțiile de învățământ de stat, la ciclul I au fost înmatriculați 11,5 mii studenți (84,5% din total înmatriculați la ciclul I), 60 la sută dintre aceștia fiind cu finanțare în bază de contract. Totodată, la ciclul II, au fost înmatriculați 5,1 mii studenți (87,8% din total înmatriculați la ciclul II), iar 60 la sută dintre aceștia  ̶  cu finanțare bugetară. Comparativ cu anul de studii 2018/19, în instituțiile de învățământ de stat au fost înmatriculați mai mulți studenți în bază de contract (cu 8,1% la ciclul I și 8,3% la ciclul II) și cu finanțare bugetară la ciclul II (cu 7,3%), în același timp, fiind înregistrat un număr mai mic al celor înmatriculați cu finanțare bugetară la ciclul I (cu 3,0%).

Numărul de studenți înmatriculați în sectorul nestatal, la ciclul I, a constituit 2,1 mii persoane, cu 11,5% mai puțin decât în anul de studii 2018/19, la ciclul II – 0,7 mii, la fel ca și în anul de studii precedent.

Domeniul business, administrare și drept rămâne a fi cel mai atractiv, atât la ciclul II (43,2% din total înmatriculați la acest nivel fată de 40,3% în 2018/19), precum și la ciclul I (38,0% fată de 37,2%).

Un alt domeniu, solicitat de cei înmatriculați, este domeniul educație (13,1% din total înmatriculați la ciclul I și 18,3% la ciclul II), deși, la ciclul II s-a înregistrat o reducere cu 1,8 puncte procentuale fată de anul 2018/19, urmat de cel de inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții cu o proporție de 12,4% la ciclul I și de științe sociale, jurnalism și relații publice la ciclul II (9,4%).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la ciclul I (inclusiv anul compensator), majoritatea sunt în baza studiilor liceale (70,0%), 26,7% – studiilor profesional tehnice postsecundare, 2,1% – medii de cultură generală și 1,2% deja au studii superioare.

Absolvenți.Înanul 2019, 10,8 mii persoane au absolvit ciclul I și 5,5 mii – ciclul II (inclusiv medicina și farmacia). Comparativ cu anul 2018, s-a înregistrat scăderea numărului de absolvenți, atât la ciclul I (cu 9,9%), cât și la ciclul II (cu 11,1%). Ponderea absolventelor în totalul fiecărui nivel a fost majoritară: 64,2% pentru ciclul II și 59,6% pentru ciclul I.

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic și didactic.În instituțiile de învățământ superior și-au desfășurat activitatea 4,3 mii persoane (personal de bază), cu 5,6% mai puțin comparativ cu anul de studii 2018/19. Din total personal, 2,5 mii persoane dețin titlu științific, dintre care 86,6% de doctor în științe și 13,4% de doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 54,3%, fiind mai superioară în cazul funcției de lector universitar (58,1%) și personal didactic (60,8%).

Informativ:

În anul de studii 2019/20, numărul studenților străini a constituit 4,6 mii persoane, cu 0,5 mii studenți mai mult decât în anul de studii precedent. E de menționat că, fiecare al doilea student străin își face studiile în domeniul sănătate. Ponderile cele mai mari se remarcă pentru studenții străini din Romania (40,1%, fiind în creștere cu 0,9 puncte procentuale fată de anul de studii 2018/19),  Israel (35,6%, în descreștere cu 6,2 p.p.), India (12,1%, în creștere de două ori), Ucraina (2,6% practic la același nivel), SUA (1,7%, în creștere de două ori) și Turcia (1,4%, în descreștere cu 0,6 p.p.).
 

Note:

1 Conform situației la 1 octombrie 2019.
Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații.
3 Inclusiv la medicină şi farmacie.

 

Persoană de contact:
Maria Vasiliev
șef al secției statistica educației, științei și culturii
tel.: 022 40 31 17
022 21 08 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34927 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran