RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţii în active imobilizate în anul 2019
Investiţii în active imobilizate în anul 2019
30.07.2020
Versiune tipar

Investiţii în active imobilizate în anul 20191

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2019, valoarea investiţiilor în active imobilizate a constituit 31,3 miliarde lei, în creştere cu 10,2% (preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2018.

Investiţii în active imobilizate. În anul 2019, au fost realizate investiții în imobilizări necorporale în valoare de 962,2 milioane lei, cu 45,5% mai mult faţă de anul precedent. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 30,3 miliarde lei, cu 9,3% mai mult faţă de anul 2018.

Tabelul 1. Investiţii în active imobilizate realizate în anul 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2018

total

Investiţii în active imobilizate – total

31 253,2

110,2

100,0

Imobilizări necorporale

962,2

145,5

3,1

Imobilizări corporale

30 291,0

109,3

96,9

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

4 519,7

119,4

14,5

clădiri nerezidențiale

5 975,0

105,1

19,1

construcții inginerești

5 954,5

114,3

19,1

mașini şi utilaje

8 949,1

106,7

28,6

mijloace de transport

3 040,9

104,9

9,7

alte imobilizări corporale

1 851,8

104,4

5,9

Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2019, comparativ cu anul 2018 a crescut volumul investițiilor la clădiri rezidențiale – cu 19,4%, la construcţii inginereşti – cu 14,3%, la maşini şi utilaje – cu 6,7%, la clădiri nerezidenţiale – cu 5,1%, la mijloace de transport – cu 4,9%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Valoarea investiţiilor realizate cu mijloacele proprii în anul 2019 a constituit 19,5 miliarde lei (cu 12,2% mai mult faţă de anul precedent), ceea ce constituie 62,3% din valoarea totală a investiţiilor.

Tabelul 2. Investiții în active imobilizate pe surse de finanţare în anul 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2018

total

Investiţii în active imobilizate - total

31 253,2

110,2

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

2 808,5

94,3

9,0

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

1 578,9

101,2

5,0

mijloacelor proprii

19 461,0

112,2

62,3

creditelor şi împrumuturilor interne

2 896,6

105,1

9,3

surselor din străinătate

1 790,9

120,5

5,7

altor surse

2 717,3

121,2

8,7

Valoarea investiţiilor realizate din contul surselor bugetare (bugetul de stat şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale) în anul 2019 a constituit 4,4 miliarde lei, cu 3,3% mai puţin comparativ cu anul 2018.

Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate. În anul 2019 entităţile cu forma de proprietate privată au valorificat 15,5 miliarde lei, cu 15,8% mai mult comparativ cu anul 2018 sau 49,5% din volumul total al investiţiilor realizate.

Tabelul 3. Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate în anul 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2018

total

Investiţii în active imobilizate – total

31 253,2

110,2

100,0

din care, pe forme de proprietate:

 

 

 

publică

8 825,7

96,7

28,3

privată

15 467,4

115,8

49,5

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

72,7

82,6

0,2

străină

3 013,6

103,9

9,6

a întreprinderilor mixte

3 873,8

133,6

12,4

Entităţile cu forma de proprietate publică au realizat investiţii în valoare de 8,8 miliarde lei, în scădere cu 3,3% faţă de nivelul înregistrat în anul 2018. Valoarea investițiilor efectuate de întreprinderile mixte şi cele cu proprietate străină a însumat 6,9 miliarde lei, cu 18,7% mai mult comparativ cu anul 2018.

Investiţii în active imobilizate pe regiuni de dezvoltare2. Distribuţia investiţiilor pe regiuni de dezvoltare arată că 67,1% din total investiţii, au fost realizate de către entităţile înregistrate în municipiul Chişinău, care în anul 2019 au valorificat 21,0 miliarde lei, cu 17,6% mai mult comparativ cu anul 2018.

Tabelul 4. Investiţii în active imobilizate pe regiuni de dezvoltare în anul 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2018

total

Total

31 253,2

110,2

100,0

din care:

 

 

 

mun. Chişinău

20 962,1

117,6

67,1

Nord

3 559,0

94,2

11,4

Centru

4 037,8

101,3

12,9

Sud

1 896,4

97,8

6,1

UTA Găgăuzia

797,9

95,5

2,5

Entităţile înregistrate în regiunea Centru au valorificat 4,0 miliarde lei sau cu 1,3% mai mult faţă de anul 2018. În anul 2019, comparativ cu anul 2018, a scăzut volumul investiţiilor realizate de către entităţile înregistrate în următoarele regiuni: regiunea Nord – cu 5,8%, UTA Găgăuzia – cu 4,5% şi regiunea Sud – cu 2,2%.

Investiţii în active imobilizate pe tipuri de activităţi economice3. După tipurile de activităţi economice în anul 2019 cele mai mari investiţii au fost realizate de entităţile cu genul principal de activitate: administrare publică şi apărare, care au realizat 17,5% din total investiţii, construcții – 15,3%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 12,7%, industria prelucrătoare – 12,4%, agricultură, silvicultură şi pescuit – 8,4%.

Tabelul 5. Investiţii în active imobilizate pe activităţi economice în anul 2019

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2018

total

Investiţii în active imobilizate - total

31 253,2

110,2

100,0

din care:

 

 

 

agricultură, silvicultură şi pescuit

2 635,5

92,4

8,4

industria extractivă

122,9

114,3

0,4

industria prelucrătoare

3 885,3

104,6

12,4

producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1 316,5

86,7

4,2

distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

190,0

140,7

0,6

construcţii

4 779,5

122,7

15,3

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3 978,8

122,2

12,7

transport şi depozitare

1 915,2

124,4

6,1

activităţi de cazare şi de alimentaţie publică

937,0

397,2

3,0

informaţii şi comunicaţii

1 484,7

80,1

4,8

activităţi financiare şi asigurări

888,0

132,5

2,8

tranzacţii imobiliare

1 586,0

137,3

5,1

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

311,1

105,1

1,0

activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

207,2

126,2

0,7

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5 471,0

98,2

17,5

învățământ

553,4

105,9

1,8

sănătate şi asistenţă socială

737,8

100,6

2,4

artă, activităţi de recreere şi de agrement

162,6

164,3

0,5

alte activităţi de servicii

90,7

180,0

0,3

  

Note:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale, de către toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică care au realizat investiţii în active imobilizate.
2 Informaţia în profil teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al entităţii raportoare.
3 Informaţia este prezentată după tipul principal de activitate a entităţii raportoare.

 

Informații relevante:

 

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

 

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran