RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2021
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 2021
09.04.2021
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna martie 2021 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 1,49%, inclusiv la produse alimentare 3,02%, mărfuri nealimentare 2,34% și servicii prestate populaţiei (-1,89%).

Preţurile medii de consum în luna martie 2021 faţă de luna februarie 2021 au crescut cu 0,96% (informativ: în luna martie 2020 faţă de februarie 2020 acestea au crescut cu 0,09%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 1,56 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0,98 la sută și la serviciile prestate populației cu 0,09 la sută (Tabelul 1).

În luna martie 2021 faţă de luna februarie 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: ulei de floarea soarelui – cu 7,2%, legume proaspete – cu 6,4% (în special: varză – cu 16,6%, rădăcinoase – cu 6,9%, bostănoase – cu 6,4%,  tomate – cu 5,9%, castraveți – cu 5,7%, ciuperci proaspete – cu 5,5%, usturoi – cu 4,8%, ceapă uscată – cu 2,2%), cartofi – cu 5,4%, fructe proaspete – cu 3,2% (în special: struguri – cu 6,9%, citrice – cu 6,0%, fructe de livadă sămânțoase – cu 3,8%, fructe exotice – cu 2,1%), făină de grâu – cu 1,9%, crupe – cu 1,8%, pește proaspăt sau refrigerat – cu 1,3%, carne, preparate și conserve din carne – cu 1,2% (în special: carne de porc – cu 2,7%, carne de oi – cu 1,3%, carne de pasăre – cu 1,0%, carne de vită – cu 0,9%), semifabricate și produse finite din carne – cu 0,8%, conserve din carne – cu 0,4%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: ouă de găină – cu 5,7%,  brânză de vaci, legume congelate, cacao și praf de ciocolată – până la 0,1%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna martie 2021 față de februarie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate la combustibili și carburanți – cu 5,0% (în special: gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 7,4%, motorină – cu 7,3%, benzină – cu 7,2%, lemne pentru foc – cu 1,1%), echipamente de procesare a informației, aparatură electrică pentru îngrijirea personală,  medicamente, echipamente de telefonie mobilă, detergenți, unelte mici și accesorii diverse, utilaje mari și tehnică pentru grădină, utilaj mecanic mic de uz casnic, aparate de aer condiționat, țigări – până la 1,7%.

Concomitent, în luna martie 2021 în comparație cu februarie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț – la paltoane, scurte, costume, pulovere pentru adulți și copii, încălțăminte de iarnă pentru adulți și copii, cărbune de pământ – până la 0,4%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna martie 2021 faţă de luna februarie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 1,7%.  

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe – cu 1,1%, la serviciile de turism peste hotarele țării și serviciile hoteliere – cu câte 0,4%.
 
Tabelul 1. Rata inflaţiei în martie 2021

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Martie 2021, în % faţă de:

Informativ:
Martie 2020, în % faţă de:

Februarie
2021

Decembrie
 2020

Martie
2020

Februarie
 2020

Decembrie
 2019

Martie
2019

Total

10 000

0,96

1,80

1,49

0,09

0,70

5,94

  Produse alimentare

3 634,29

1,56

3,08

3,02

0,35

1,71

10,50

Pâine

194

0,30

1,00

3,93

0,40

0,63

2,32

Legume

377

6,44

17,70

2,74

1,58

10,84

7,57

Fructe

274

3,18

5,43

-1,81

3,64

12,49

55,32

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,15

1,23

1,54

-0,64

-1,40

5,12

Lapte şi produse lactate

463

0,11

0,87

4,04

-0,27

1,15

8,17

Zahăr

51

0,44

1,33

3,38

0,33

2,46

1,65

Ouă

53

-5,69

-20,47

21,34

-11,26

-26,43

21,09

Ulei vegetal

49

7,15

16,09

37,01

0,08

0,67

1,09

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

0,98

2,39

2,34

-0,19

-0,44

2,58

Confecții

447

0,15

0,10

0,67

0,04

-0,52

4,00

Încălțăminte

245

0,43

-0,21

1,11

0,02

-1,05

2,81

Medicamente

336

0,15

0,46

2,04

0,25

-0,51

0,58

Combustibili

577

4,97

12,64

5,67

-3,12

-2,42

-2,61

Materiale de construcţie

135

0,69

1,45

2,41

0,00

-0,13

1,52

  Servicii

2 581,06

0,09

-0,81

-1,89

0,09

0,79

3,76

   Servicii comunal-locative

860

0,00

-2,91

-7,86

0,09

0,04

3,98

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-15,38

0,00

0,00

10,04

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

0,47

0,54

2,58

0,00

7,80

9,10

Alimentaţia publică

320

0,14

0,58

2,17

0,00

0,27

6,31

Tabelul 1 în format Excel

Dinamica prețurilor pe diviziuni de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3 la nivel de diviziuni, este prezentată în Tabelul 24.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Martie 2021, în % faţă de:

Februarie
 2021

Decembrie 2020

Martie
2020

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

101,61

103,17

103,04

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,32

102,48

105,42

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,22

100,01

100,89

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

100,44

99,09

95,16

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

100,41

100,61

100,90

06

Sănătate

100,25

100,43

102,12

07

Transport

102,46

106,38

104,64

08

Telecomunicație

100,04

100,07

100,10

09

Recreere și cultură

100,50

100,37

101,72

10

Educație

99,55

99,55

103,43

11

Restaurante și hoteluri

100,13

100,44

102,10

12

Diverse produse și servicii

100,20

100,33

101,31

Tabelul 2 în format Excel

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali5 ai prețurilor de consum în martie 2021

Denumirea indicatorilor

Martie 2021, în % faţă de:

Februarie
2021

Decembrie
2020

Martie
2020

Total IPC

100,96

101,80

101,49

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,20

100,50

102,01

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,62

101,08

100,60

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,12

102,44

102,60

Total IPC,,exclusiv combustibili

100,71

101,16

101,24

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,56

103,08

103,02

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,14

98,68

96,73

Indicele preţurilor la combustibili

104,97

112,64

105,67

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,49

102,72

101,45

Tabelul 3 în format Excel

Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial pentru lunile ianuarie-martie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-martie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Tabelul 4 în format Excel

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada martie 2020 – martie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Totodată, Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile de consum în luna martie 2021 comparativ cu decembrie 2020 au avut o tendinţă de creştere - cu 1,80 la sută fiind influenţate de majorarea preţurilor la produsele alimentare – cu 3,08 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 2,39 la sută, precum și de reducerea prețurilor (tarifelor) medii la serviciile prestate populației – cu (-0,81%) (informativ: în martie 2020 faţă de decembrie 2019 IPC a marcat 100,70%).

Pe parcursul a trei luni ale anului 2021 au fost marcate creşteri mai semnificative de preţuri la următoarele produse alimentare: legume proaspete – cu 17,7% (în special: varză – cu 50,4%, castraveţi – cu 35,2%, bostănoase – cu 18,2%, ceapă uscată – cu 11,6%, usturoi – cu 11,2%, legume rădăcinoase – cu 8,5%, tomate – cu 7,9%), ulei din floarea soarelui – cu 16,1%, cartofi – cu 11,9%, fructe proaspete – cu 5,4% (în special: struguri – cu 11,0%, citrice – cu 9,1%, fructe de livadă sămânţoase – cu 9,0%, fructe exotice – cu 5,3%), crupe – cu 3,0%, lapte integral – cu 2,7%, carne de porc – cu 2,2%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, s-au observat creşteri ale preţurilor la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 21,1%, motorină – cu 19,7%, benzină – cu 18,0%, lemne pentru foc – cu 2,6%, țigări – cu 3,7%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în martie a.c, faţă de decembrie 2020 a fost înregistrată majorare la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,1%, serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 1,1%.

Concomitent, pe parcursul a trei luni au fost marcate reduceri de preţuri la următoarele produse: ouă de găină – cu 20,5%, scurte, paltoane și pardesiuri, pulovere, îmbrăcăminte din blană, încălțăminte de iarnă pentru adulți și copii, echipamente pentru procesarea informației, cărbune de pământ – până la 3,4%, serviciile pentru energie electrică – cu 7,8%, serviciile hoteliere – cu 5,1%, plata pentru întreţinerea copiilor în creşe şi grădiniţe – cu 1,1%.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
4 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (Tabelul 2.1)  la comunicatul de presă.
5 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43, din 30 decembrie 2009.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

                                                               Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel: 067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
41923 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran