RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.09.2022
Prima / Noutăţi / Ședința Consiliului Național pentru Statistică convocată la BNS
Ședința Consiliului Național pentru Statistică convocată la BNS
16.10.2020
Versiune tipar

Ședința Consiliului Național pentru Statistică convocată la BNS

Ieri, 15 octombrie, Consiliul Național pentru Statistică (CNS), creat prin Hotărârea Guvernului nr.244 din 21.03.2018 cu privire la CNS, s-a convocat în prima sa ședință din anul curent.

Ședința a fost prezidată de către dl Oleg Cara, Director general al Biroului Național de Statistică (BNS), care este și președinte al CNS.

În cadrul ședinței au fost abordate câteva subiecte prioritare ce țin de realizările și provocările privind dezvoltarea Sistemului Statistic Național, și anume:

 • Cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020;
 • Activitatea BNS în condițiile pandemiei Covid-19.

Ședința Consiliului a debutat cu prezentarea situației privind implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1451 din 30.12.2016. Strategia prevede 170 de acțiuni și sub acțiuni. Din acestea, conform stării la 01 octombrie 2020, au fost: realizate integral - 67 acțiuni/sub acțiuni (sau 40% din total) și realizate parțial - 71 acțiuni/sub acțiuni (42% din total). Rămân a fi nerealizate, la data de referință, 32 acțiuni/sub acțiuni (circa 18% din total).

Printre principalele realizări ce țin de cadrul instituțional,au fost menționate următoarele:

Printre realizările majore ce țin de produse și servicii statistice, au fost menționate:

 • Aprobarea, prin Hotărârea Guvernului nr.570/2017, a Nomenclatorului Unităților Teritoriale de Statistică (NUTS), în conformitate cu cerințele Uniunii Europene;
 • Elaborarea metadatelor în formatul SIMS (Single Integrated Metadata Structure) pentru Ancheta Forței de Muncă (AFM), cercetarea în întreprinderi PRODMOLD și „Pensii sociale”;
 • Documentarea a 2 procese statistice - pentru AFM (cercetare în gospodării) și PRODMOLD (cercetare în întreprinderi), în vederea implementării sistemului de management al calității și adoptării modelului de realizare a proceselor statistice, conform modelului GSBPM, promovat de către UNECE;
 • A fost dezvoltată Banca de date a BNS și au fost plasate noi produse statistice pe site-ul BNS (infografice, aplicații noi de vizualizare a datelor, etc.).

În prima parte a ședinței s-a discutat, de asemenea, despre o serie de provocări și constrângeri care au avut impact profund asupra implementării Strategiei, în special:

 • Nivelul inadecvat de dezvoltare a sistemului TIC (echipament și soft)
 • Piedici în reducerea sarcinii informaționale asupra respondenților
 • Accesul limitat al BNS la Surse de Date Administrative (SDA)
 • Creșterea ratei de non-răspuns (în special în cercetările în gospodării)
 • Provocări ce țin de resurse umane
 • Implementarea cu întârziere a unor proiecte de asistență tehnică:

Impedimente în activitatea BNS în condițiile pandemiei de COVID 19 În continuare au fost prezentate prioritățile majore în activitatea statistică, în special privind: îmbunătățirea comunicării și diseminării informației statistice, a cadrului legal și normativ, dezvoltarea infrastructurii și proceselor statistice, a resurselor umane, precum și de planificare strategică.

Ședința a continuat cu prezentarea activității BNS în condiții de pandemie. Președintele Consiliului, dl Oleg Cara, a adus la cunoștința membrilor CNS că, ținând cont de starea de urgență declarată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea asigurării securității și sănătății angajaților BNS și a respondenților, precum și limitării răspândirii infecției, BNS a întreprins o serie de activități de ordin instituțional, precum și operațional. În contextul acestui subiect, s-a vorbit în detalii despre măsurile care au fost întreprinse pentru a nu pune în pericol sănătatea colaboratorilor subdiviziunilor de statistică și a respondenților.

Totodată, cei prezenți au fost informați și despre elaborarea unui modul suplimentar, „Influența pandemiei Covid-19 asupra gospodăriei”, în baza căruia, începând cu trimestrul II al anului 2020, sunt colectate date adiționale în cadrul Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

Membrii CNS au discutat pe larg subiectele incluse pe ordinea de zi și au convenit ca să fie elaborat un Plan de acțiuni al CNS, care ar reflecta propunerile și sugestiile expuse în cadrul ședinței în vederea dezvoltării SSN, ținând cont de cerințele informaționale crescânde ale societății.

Pe final, membrii Consiliului au examinat chestiuni ce țin de Agenda următoarei ședințe a CNS.

Informăm că, CNS reprezintă un organ consultativ în domeniul statisticii, format din 11 membri, creat pe lângă Guvern în scopul dezvoltării strategice și promovării statisticii oficiale, în conformitate cu Legea cu privire la statistica oficială nr.93/2017 şi Hotărârea Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru Statistică nr.244/2018. Printre atribuțiile de bază ale Consiliului sunt:

 • Formularea recomandărilor privind dezvoltarea şi perfecționarea SSN, în scopul creșterii gradului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor;
 • Avizarea proiectelor de dezvoltare strategică și Programului lucrărilor statistice ale SSN;
 • Monitorizarea realizării programelor statistice și activității de planificare strategică;
 • Evaluarea respectării principiilor fundamentale ale statisticii oficiale și acordarea consultărilor pe marginea problemelor depistate.

  

Materiale aferente:

  

CNS_15_oct_2020_1.png

CNS_15_oct_2020_2.png

CNS_15_oct_2020_3.png

World_Statistics_Day_2020_Logo_bluebg_RO_crop.png

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
42980 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran