Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2020

Activitatea agricolă în ianuarie-iunie 2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) înianuarie-iunie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 5119,5 mil. lei, constituind 97,2% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2019.

Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 26,8%, care a fost influenţată de condiţiile climaterice extrem de nefavorabile în anul curent. Producţia animalieră a crescut cu 2,2%.

Fitotehnie. Pentru roada anului 2020 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1521,0 mii ha sau cu 9,0 mii ha (cu 0,6%) mai mult faţă de anul 2019. Condițiile climaterice nefavorabile din anul 2020 au dus la compromiterea considerabilă a suprafețelor culturilor de toamnă pentru boabe și masă verde. Așadar, până la încheierea semănatului culturilor de primăvară în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier)1 au fost compromise 60,3 mii ha de culturi de toamnă, din care 43,1 mii ha semănături de grâu, 9,1 mii ha – de rapiță și 7,9 mii ha – de orz. Totodată, suprafața culturilor de primăvară, semănate pe suprafețele de culturi de toamnă compromise constituie 17,2 mii ha.

Tabelul 1. Suprafețele însămânțate cu culturi agricole și structura lor, în gospodăriile de toate categoriile

 

La 1 iunie 2020

Structura, %

mii ha

în % faţă de 1 iunie 2019

la 1 iunie 2019

la 1 iunie 2020

Suprafaţa însămânţată – total

1521,0

100,6

100,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

950,7

100,2

62,7

62,5

 

din acestea:

 

 

 

 

 

grâu de toamnă şi primăvară

304,8

86,8

23,2

20,0

 

orz de toamnă şi primăvară

53,7

101,2

3,5

3,5

 

porumb pentru boabe

545,3

110,8

32,5

35,8

 

leguminoase pentru boabe

31,6

79,5

2,6

2,1

 

Culturi tehnice – total

457,4

100,8

30,0

30,1

 

din acestea:

 

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

14,3

96,1

1,0

0,9

 

floarea-soarelui

383,4

107,6

23,5

25,2

 

tutun

0,3

90,3

0,0

0,0

 

soia

28,9

75,0

2,5

1,9

 

rapiţă de toamnă

22,9

63,1

2,4

1,5

 

Cartofi, legume şi bostănoase – total

69,2

107,3

4,3

4,5

 

din acestea:

 

 

 

 

 

cartofi

22,9

127,3

1,2

1,5

 

legume de cîmp

39,6

108,2

2,4

2,6

 

bostănoase

6,0

72,8

0,5

0,4

 

Culturi pentru nutreţ – total

43,7

97,1

3,0

2,9

 

din acestea:

 

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

4,4

141,0

0,2

0,3

 

ierburi perene

36,1

92,6

2,6

2,4

 

Structura suprafeţelor însămânţate cu culturi agricole după categorii de producători indică, că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 813,9 mii ha sau 53,5% din toată suprafaţa însămânţată a ţării, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)1 le revin 414,8 mii ha sau 27,3%, iar gospodăriilor populaţiei – 292,3 mii ha sau 19,2%.

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămânţate cu porumb pentru siloz și masă verde (92,2% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), rapiţă de toamnă (89,6%), sfeclă de zahăr (87,6%), tutun (83,8%), grîu (73,1%), orz (72,1%), floarea soarelui (70,1%), soia (57,3%) și ierburi anuale (51,3%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 sunt concentrate 51,7% din semănăturile cu culturi bostănoase alimentare, iar în gospodăriile populaţiei – 89,1% din suprafeţele sădite cu cartofi, 82,0% – din suprafeţele plantate cu legume de cîmp și 55,0% - din suprafețele însămînțate cu leguminoase pentru boabe.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-iunie 2020

total

în % faţă de
ianuarie-iunie 2019 (expresie natural
ă)

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

90,0

108,2

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

52,6

124,3

58,4

gospodăriile populaţiei

37,4

91,5

41,6

Lapte – total, mii tone

168,3

89,8

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

11,4

95,2

6,8

gospodăriile populaţiei

156,9

89,5

93,2

Ouă - total, mil. buc.

337,2

93,1

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

144,6

87,8

42,9

gospodăriile populaţiei

192,6

97,5

57,1

Producția (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în ianuarie-iunie 2020 față de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 8,2%, datorită majorării volumului producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 24,3% în întreprinderile agricole. Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv cu 10,2% și cu 6,9% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv cu 4,8% și cu 12,2%), cât și în gospodăriile populației (respectiv cu 10,5% și cu 2,5%).

La 1 iulie 2020 faţă de data respectivă a anului precedent a fost înregistrată micşorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile în rezultatul scăderii acestora în gospodăriile populaţiei. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul ovinelor și caprinelor a crescut  cu 11,4%, porcinelor - cu 5,0%, bovinelor - cu 4,3%.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii

 

La 1 iulie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de
1 iulie 2019

Bovine – total

124,0

87,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

18,5

104,3

14,9

 

gospodăriile populaţiei

105,5

84,7

85,1

 

 din ele vaci – total

79,7

84,6

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,1

100,4

6,4

 

gospodăriile populaţiei

74,6

83,7

93,6

 

Porcine – total

405,3

96,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

229,3

105,0

56,6

 

gospodăriile populaţiei

176,0

87,6

43,4

 

Ovine şi caprine – total

696,4

92,0

100,0

 

        din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

27,1

111,4

3,9

 

gospodăriile populaţiei

669,3

91,4

96,1

 

Păsări (întreprinderile agricole2)

4799,7

93,9

x

 

În ianuarie-iunie 2020 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de animale. Nivelul mortalităţii a efectivului de animale a constituit: porcine – 8,6% (ianuarie-iunie 2019 - 9,7%), ovine şi caprine – 1,6% (1,9%) și bovine – 0,6% (1,1%).

 

Note:

1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate şi persoanele, care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit.
2 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale sau ferme.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018
agricultura culturi agricole efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti întreprinderile agricole prețuri comparabile producția animalieră producția globală agricolă roada medie volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER