Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2020

Producţia globală agricolă în ianuarie-martie  2020

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1723 mil. lei, constituind 102,4% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2019.

Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,6%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-martie 2020

total

în % faţă de
ianuarie-martie 2019 (prețuri comparabile)

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
(în masă vie) – total, mii tone

39,3

110,1

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

25,5

126,4

64,8

gospodăriile populaţiei

13,8

88,5

35,2

Lapte – total, mii tone

62,8

85,0

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

5,5

94,2

8,8

gospodăriile populaţiei

57,3

84,3

91,2

Ouă - total, mil. buc.

130,3

97,3

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole1

89,6

98,0

68,8

gospodăriile populaţiei

40,7

95,8

31,2

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile a avut loc datorită majorării volumului producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 26,4% în întreprinderile agricole, drept urmare a majorării efectivului mediu de porcine și a sporului zilnic în  greutate a bovinelor și porcinelor.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 15% și cu 2,7%  în rezultatul micşorării producţiei atît în întreprinderile agricole (respectiv, cu 5,8% și cu 2,0%), cît și în gospodăriile populației (respectiv, cu 15,7% și cu 4,2%).

La 1 aprilie 2020 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micşorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, cu excepţia efectivului de porcine și păsări în întreprinderile agricole, unde efectivul s-a mărit, respectiv, cu 10,9% și cu 0,6%.

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 aprilie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă
de 1 aprilie 2019

Bovine – total

120,5

83,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

15,7

85,1

13,0

 

gospodăriile populaţiei

104,8

83,3

87,0

 

 din ele vaci – total

81,1

84,3

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

4,9

95,3

6,1

 

gospodăriile populaţiei

76,2

83,6

93,9

 

Porcine – total

398,1

100,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

233,7

110,9

58,7

 

gospodăriile populaţiei

164,4

87,6

41,3

 

Ovine şi caprine – total

691,8

87,4

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

25,1

95,0

3,6

 

gospodăriile populaţiei

666,7

87,1

96,4

 

Păsări (întreprinderile agricole1)

5 426,0

100,6

x

 

În ianuarie-martie 2020 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de animale. Nivelul mortalităţii a efectivului de animale a constituit: porcine – 3,6% (ianuarie-martie 2019 - 7,6%), ovine şi căprine 0,9% (1,2%) și bovine – 0,3% (0,6%).

 

Notă:

1 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale sau ferme.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018

2020 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER