Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 2020

Activitatea agricolă în ianuarie-septembrie 20201

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globalăagricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2020, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 21000,5 mil. lei, constituind 74,7% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2019. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 35,5% și producţiei animaliere cu 2,8%, fiind resimțit impactul condiţiilor climaterice nefavorabile din anul curent.

În trimestrul III a.c. producția agricolă, conform estimărilor, s-a redus cu 31,3 % față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 36,0% și cea animală – cu cu 9,3% (ved. Tabelul 1). Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2020 constituie 72,4% din total producție agricola obținută în 9 luni 2020 (ponderea trimestrului III 2019 în total 9 luni 2019 constituie 79,1%).

Tabelul 1. Dinamica indicilor trimestriali ai volumului producţiei agricole în gospodăriile de toate categoriile, in 2019-2020
(în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent)

   Anul

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

An

Total producția agricolă
         din care

2019

98,0

94,6

105,3

87,9

98,4

2020

102,4

94,4

68,7

x

x

producția vegetală

2019

103,6

91,0

108,4

87,4

100,2

2020

89,2

72,9

64,0

x

x

producția animalieră

2019

97,9

96,0

93,1

90,0

94,0

2020

102,6

102,0

90,7

x

x

Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin micșorarea recoltei globale a majorității culturilor agricole, îndeosebi a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, în anul curent, recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 700mii tone (cu cca 50,7% mai puțin față de perioada similară a anului precedent), din care recolta orzului a constituit 105 mii tone (cu 37,2% mai puțin), a leguminoaselor boabe – 26 mii tone (cu 49,2 % mai puțin), a grâului – 557 mii tone (cu 51,4% mai puțin). 
Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari)2 indică micșorarea cosiderabilă a recoltei medii la majoritatea culturilor agricole principale.

Tabelul 2. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole 
(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2în perioada de recoltare până la 1 octombrie 2020

Chintale la 1 hectar

Ianuarie-septembrie 2020 în % faţă de ianuarie-septembrie 2019

Cereale şi leguminoase boabe (fară porumb) – total3

18,0

56,1

din care:

 

 

grâu de toamnă şi primăvară3

17,5

53,5

orz de toamnă şi primăvară3

21,2

66,3

leguminoase boabe – total3

13,8

66,7

Porumb pentru boabe

12,2

28,4

Floarea soarelui3

12,5

52,7

Sfeclă de zahăr3

251,9

65,7

Rapiță3

19,3

94,6

Soia

9,6

52,2

Fructe sămînţoase

116,4

83,0

Fructe sâmburoase

55,7

79,1

Struguri

44,9

63,0

Analiza roadei medii a culturilor agricole în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2 în profil teritorial arată, că cei mai înalţi indici la majoritatea culturilor agricole au fost înregistraţi în regiunea de dezvoltare Nord, e.g. la culturile cerealiere şi leguminoase boabe – 22,7 chintale la 1 hectar, sau cu 31% mai mult decât în medie pe ţară.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 3. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-septembrie 2020

total

în % faţă de
ianuarie-septembrie 2019

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
 
(în masă vie) – total, mii tone

147,7

101,7

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

73,0

116,0

49,4

gospodăriile populaţiei

74,7

90,8

50,6

Lapte – total, mii tone

269,3

86,9

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

17,5

96,8

6,5

gospodăriile populaţiei

251,8

86,2

93,5

Ouă - total, mil. buc.

535,6

92,9

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole4

206,5

86,8

38,6

gospodăriile populaţiei

329,1

97,2

61,4

Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor(în masă vie) în ianuarie-septembrie 2020 față de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 1,7% datorită majorării volumului producţiei animale cu 16,0% în întreprinderile agricole (generată de majorarea producției de pocrine cu 30%). În același timp, în gospodăriile populației creştereavitelor şi păsărilora scăzut cu 9,2%.

Producţia de lapte și de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut, respectiv, cu 13,1% și cu 7,1% în rezultatul micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole (respectiv, cu 3,2% și cu 13,2%), cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 13,8% și cu 2,8%).

La 1 octombrie 2020 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de porcine în întreprinderile agricole, care a crescut cu 9,2% (ved. Tabelul 4).

Tabelul 4. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 octombrie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă
de 1 octombrie 2019

Bovine – total

115,0

84,3

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

16,7

93,1

14,5

 

gospodăriile populaţiei

98,3

82,9

85,5

 

din ele vaci – total

76,0

83,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

4,6

91,7

6,1

 

gospodăriile populaţiei

71,4

82,3

93,9

 

Porcine – total

411,2

97,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

243,5

109,2

59,2

 

gospodăriile populaţiei

167,7

84,4

40,8

 

Ovine şi caprine – total

634,2

82,6

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole4

18,5

64,6

2,9

 

gospodăriile populaţiei

615,7

83,3

97,1

 

Păsări (întreprinderile agricole4)

3797,4

82,1

x

 

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.
3 În masă după finisare.
4 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

 

Metodologii statistice:

Informații relevante:

 

Referințe utile privind activitatea agricolă în unele state ale lumii:

FAOSTAT:

Eurostat:

OECD:

Comitetulpentru Statistică al CSI (CISSTAT):
2020 agricultura cifre culturi agricole date efectivul de animale fitotehnia gospodăriile țărănesti indicatori întreprinderile agricole moldova prețuri comparabile producția animalieră producția global agricolă roada medie statistica statistici volumul producției zootehnia

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER