Activitatea companiilor de leasing în anul 2017

Activitatea companiilor de leasing în anul 20171

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2017 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1426,6 mil. lei, sau cu 195,1 mil. lei (cu 15,8%) mai mult decât în anul 2016. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1335,6 mil. lei (sau 93,6% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele au constituit 1286,8mil.lei.

După valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing topul primelor cinci companii de leasing (în ordine descrescătoare) s-a plasat în felul următor:

  • Pentru anul 2017: SRL "BT Leasing MD", SRL „Capital Leasing”, SA "Total Leasing", SRL "Victoria Leasing" și SRL "Finance Leasing Company", care au acordat 83,2% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing;
  • Pentru anul 2016: SRL "BT Leasing MD", SA "Total Leasing", SRL „Capital Leasing”, SRL "Finance Leasing Company" și SRL "Raiffeisen Leasing", care au acordat 78,1% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing.

Tabelul 1.Structura mijloacelor fixe acordate în leasing, milioane lei

 

2014

2015

2016

2017

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1 071,1

1 089,2

1 231,5

1 426,6

mijloace de transport

997,7

981,8

1 085,2

1 335,6

maşini şi utilaje

27,3

60,5

88,5

54,8

clădiri şi construcţii speciale

32,4

28,1

55,4

36,2

alte mijloace fixe

13,7

18,8

0,5

0,0

Figura 1. Ponderea mijloacelor fixe acordate în leasing în anul 2017

În anul 2017 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare pînă la 3 ani au constituit 631,0 mil. lei sau 44,2% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de la 3 pînă la 5 ani a constituit 766,2 mil. lei, mai mult de 5 ani – 29,5 mil. lei (care constituie respectiv 53,7% şi 2,1% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing).

Tabelul 2. Mijloacele fixe acordate în leasing după termenul de achitare, milioane lei

 

2014

2015

2016

2017

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total

1 071,1

1 089,2

1 231,5

1 426,6

pînă la 3 ani

639,7

659,6

570,0

631,0

de la 3 ani pînă la 5 ani

409,2

401,5

575,5

766,2

mai mult de 5 ani

22,2

28,1

86,0

29,5

În anul 2017 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing întreprinderilor şi organizaţiilor a constituit 598,6 mil. lei (sau 42%); persoanelor fizice – 828,0 mil. lei (sau 58%).

Tabelul 3. Mijloacele fixe acordate în leasing după tipul locatarilor, milioane lei

 

2014

2015

2016

2017

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1 071,1

1 089,2

1 231,5

1 426,6

întreprinderilor şi organizaţiilor

628,9

585,7

676,3

598,6

instituţiilor financiare

2,2

-

-

-

persoanelor fizice

440,1

503,4

555,2

828,0

 

Notă:

1 Informaţia este elaborată pe baza rapoartelor statistice efectiv prezentate de companiile de leasing (25 companii în 2017, față de 26 companii în 2016).

 

Persoană de contact:

Calincu Dmitrii
şef al direcţiei infrastructură statistică
tel. 0 22 73 15 31


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER