Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2016

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2016

Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create. Informațiile statistice privind demografia întreprinderilor sunt relevante pentru analizele economice.

În anul 2016 numărul întreprinderilor active a constituit 33,3 mii întreprinderi și reprezintă circa 72,4% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2016 au fost create 4,9 mii întreprinderi și lichidate 3,5 mii întreprinderi.

Figura 1. Numărulîntreprinderilor în anii 2015-2016, mii

Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2016 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului, constituind 14,7 mii întreprinderi, sau 44,1% din totalul întreprinderilor active. În industria prelucrătoare au activat 3,5 mii de întreprinderi sau 10,6% din totalul întreprinderilor active.

Tabelul 1. Demografia întreprinderilor pe genuri de activitate în 2016

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active3, %

Rata de creare4, %

Rata de desființare5, %

Rata de supraviețuire1 an6, %

Rata de supraviețuire 2 ani7,%

Total

33 299

72,4

14,7

10,6

39,1

36,4

Industria extractivă

91

73,4

1,1

4,4

0,0

33,3

Industria prelucrătoare

3 516

75,9

14,7

9,6

30,5

28,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

64

60,4

31,3

15,6

3,8

26,7

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

401

91,8

11,0

4,2

47,0

34,4

Construcții

2 116

70,0

14,6

5,2

31,3

33,4

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

14 707

72,4

13,6

14,7

38,9

36,9

Transport și depozitare

2 054

75,5

12,9

10,8

53,2

42,0

Activități de cazare și de alimentație publică

1 369

75,7

22,0

11,5

34,8

30,1

Informații și comunicații

1 405

68,5

16,8

4,5

51,0

54,4

Activități financiare și de asigurări

843

75,5

15,9

13,3

46,6

44,7

Tranzacții imobiliare

2 607

70,6

8,6

1,4

45,4

50,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

3 101

69,7

20,6

7,9

38,8

33,3

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

1 025

67,7

19,6

4,9

46,8

37,0

În municipiul Chișinău în anul 2016 au fost amplasate 21,4 mii întreprinderi, sau 64,3% din total întreprinderi active. Pe parcursul 2016 în municipiul Chișinău au fost create 2,8 mii întreprinderi, sau 57,1% din total întreprinderi create.

În anul 2016 întreprinderile cu forma de proprietate privată constituiau 30,1 mii unități (90,4% din totalul întreprinderilor active).

Tabelul 2. Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate în 2016

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire1 an, %

Rata de supraviețuire 2 ani,%

Total

33 299

72,4

14,7

10,6

39,1

36,4

Proprietatea publică

683

96,1

5,4

2,2

66,7

55,3

Proprietatea privată

30 141

73,5

14,1

10,9

40,2

37,4

Proprietatea mixtă (publică şi privată) fără participare străină

80

87,9

0,0

6,3

0,0

0,0

Proprietatea străină

1 421

57,2

34,6

10,3

27,9

26,2

Proprietatea întreprinderilor mixte

974

58,2

12,4

7,2

37,9

37,4

      

Notă:

Informația este elaborată pe cercul de întreprinderi conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 696/93 si include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, rev. 2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender.
Întreprindere activă este întreprinderea care a  înregistrat cifra de afaceri sau a avut salariați pe parcursul perioadei de referinţă.
Rata  întreprinderilor active reprezintă numărul de întreprinderi active raportat la numărul de întreprinderi raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS), în anul de referință.
Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.
5Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.
6Rata de supraviețuire 1 an reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2015 și care sunt active în anul de referință (2016), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2015.
7Rata de supraviețuire 2 ani reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2014 și care sunt active în anul de referință (2016), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2014.

 

Persoană de contact:
Calincu Dmitrii
şef al direcţiei infrastructură statistică 
tel. 022 73 15 31


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER