Activitatea companiilor de leasing în anul 2019

Activitatea companiilor de leasing în anul 2019*

În anul 2019 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1,8 miliarde lei sau cu 229,2 milioane lei (cu 14,5%) mai mult decât în anul 2018. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1,6 miliarde lei (sau 88,9% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care pentru autoturisme au constituit 1,1 miliarde lei.

Tabelul 1. Mijloace fixe acordate în leasing pe tipuri, mil. lei

 

2015

2016

2017

2018

2019

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1 089,2

1 231,5

1 426,6

1 583,4

1 812,6

mijloace de transport

981,8

1 087,1

1 335,6

1 516,7

1 611,0

maşini şi utilaje

60,5

88,5

54,8

23,9

144,7

clădiri şi construcţii speciale

28,1

55,4

36,2

26,6

18,3

alte mijloace fixe

18,8

0,5

0,0

16,2

38,6

În anul 2019 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de până la 3 ani au constituit 859,1 mil. lei sau 47,4% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de la 3 până la 5 ani a constituit 920,3 mil. lei, mai mult de 5 ani – 33,2 mil. lei (care constituie respectiv 50,8% și 1,8% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing).

Tabelul 2. Mijloace fixe acordate în leasing după termenul de achitare, mil. lei

 

2015

2016

2017

2018

2019

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total

1 089,2

1 231,5

1 426,6

1 583,4

1812,6

până la 3 ani

659,6

570,0

631,0

773,4

859,1

de la 3 ani până la 5 ani

401,5

575,5

766,2

728,4

920,3

mai mult de 5 ani

28,1

86,0

29,5

81,6

33,2

În anul 2019 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing persoanelor fizice a constituit 960,4 mil. lei (sau 53%); întreprinderilor şi organizațiilor – 846,5 mil. lei (sau 46,7%); instituțiilor financiare – 5,7 mil. lei (sau 0,3%). Valoarea mijloacelor fixe  acordate în leasing în străinătate a constituit 6,3 mil.lei.

Tabelul 3. Mijloace fixe acordate în leasing după tipul locatarilor, mil. lei

 

2015

2016

2017

2018

2019

Mijloace fixe acordate în leasing - total

1 089,2

1 231,5

1 426,6

1583,4

1812,6

întreprinderilor și organizațiilor

585,7

676,3

598,6

611,9

846,5

instituțiilor financiare

-

-

-

7,6

5,7

persoanelor fizice

503,4

555,2

828,0

963,9

960,4

 

Note:

* Informaţia este elaborată pe baza rapoartelor statistice efectiv prezentate de companiile de leasing.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:

Mocanu Oxana 
Șef al direcției statistică structurală
tel. 067 770 085

2020 cifre companii de leasing date indicatori leasing maşini şi utilaje mijloace de transport mijloace fixe moldova statistica statistici structura mijloacelor fixe

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER