Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2014

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 20141),2)

Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna decembrie 2014 s-au cifrat la 181,3 mil. dolari SUA, cu 13,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 11,5% - comparativ cu luna decembrie 2013.

În anul 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2339,5 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în anul 2013 cu 3,7%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1529,6 mil. dolari SUA (65,4% din total exporturi), cu 5,6% mai puţin faţă de anul 2013.

Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 809,9 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,6% în total exporturi. Comparativ cu anul 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 0,2%.

Exporturile structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel:

2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2013

2013

2014

2013

2014

Export – total     

2339,5

96,3

100,0

100,0

12,3

-3,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

1246,0

109,6

46,8

53,3

5,7

4,4

  ţările CSI

735,6

79,7

38,0

31,4

-0,2

-7,7

  alte ţări

357,9

97,3

15,2

15,3

6,8

-0,4

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 1246,0 mil. dolari SUA (cu 9,6% mai mult faţă de anul 2013), deţinînd o cotă de 53,3% în total exporturi (46,8% în anul 2013).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 31,4% (în anul 2013 – 38,0%), ce corespunde unei valori de 735,6 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 20,3%, comparativ cu anul 2013.

Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:

2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de  2013

2013

2014

2013

2014

Export - total

2339,5

96,3

100,0

100,0

12,3

-3,7

       din care:

România

434,0

105,6

16,9

18,6

2,5

0,9

Federaţia Rusă

423,7

67,1

26,0

18,1

-1,1

-8,6

Italia

243,4

131,4

7,6

10,4

-0,8

2,4

Germania

137,5

121,6

4,7

5,9

2,0

1,0

Belarus

134,7

149,1

3,7

5,8

0,4

1,8

Ucraina

109,2

77,8

5,8

4,7

0,8

-1,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

108,2

102,6

4,3

4,6

1,0

0,1

Turcia

104,7

82,3

5,2

4,5

3,3

-0,9

Polonia

64,4

75,6

3,5

2,8

0,5

-0,9

Elveţia

49,2

103,0

2,0

2,1

2,0

0,1

Kazahstan

45,3

115,4

1,6

1,9

-0,5

0,2

Bulgaria

37,9

116,3

1,3

1,6

-0,1

0,2

Franţa

37,6

106,0

1,5

1,6

0,2

0,1

Statele Unite ale Americii

32,1

127,0

1,0

1,4

-0,2

0,3

Republica Cehă

29,9

116,7

1,1

1,3

0,4

0,2

Grecia

26,7

105,5

1,0

1,1

0,6

0,1

Georgia

24,5

87,3

1,2

1,0

0,4

-0,1

Austria

23,8

124,1

0,8

1,0

0,1

0,2

Noua Zeelandă

20,8

64,0

1,3

0,9

0,3

-0,5

Olanda

20,5

129,9

0,7

0,9

0,0

0,2

Lituania

16,8

109,8

0,6

0,7

0,0

0,1

Spania

11,7

106,8

0,5

0,5

-0,2

0,0

Belgia

11,2

135,6

0,3

0,5

-0,1

0,1

Letonia

11,2

de 2,3 ori

0,2

0,5

0,0

0,3

Irak

10,3

78,2

0,5

0,4

-0,4

-0,1

Liban

10,3

de 4,8 ori

0,1

0,4

0,0

0,3

Egipt

8,4

de 22,2 ori

0,0

0,4

0,0

0,3

Slovacia

8,3

105,5

0,3

0,4

0,1

0,0

China

8,2

125,9

0,3

0,4

-0,1

0,1

Uzbekistan

8,1

107,1

0,3

0,3

0,0

0,0

Pakistan

7,9

de 4,1 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Cipru

6,9

78,9

0,4

0,3

0,2

-0,1

Indonezia

6,3

de 3,5 ori

0,1

0,3

0,1

0,2

Azerbaidjan

5,9

91,5

0,3

0,3

0,1

0,0

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-32,9%), Ucraina (-22,2%), Turcia (-17,7%), Polonia (-24,4%), Noua Zeelandă (-36,0%), Georgia (-12,7%), Irak (-21,8%) şi Cipru (-21,1%), care a influenţat  scăderea pe total exporturi cu 12,5%.

În acelaşi timp s-au majorat exporturile către Italia (+31,4%), Belarus (+49,1%), Germania (+21,6%), România (+5,6%), Statele Unite ale Americii (+27,0%), Letonia (de 2,3 ori), Liban (de 4,8 ori), Egipt (de 22,2 ori), Kazahstan (+15,4%), Bulgaria (+16,3%), Republica Cehă (+16,7%), Austria (+24,1%), Olanda (+29,9%), Pakistan (de 4,1 ori), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+2,6%), Elveţia (+3,0%), Franţa (+6,0%), Grecia (+5,5%), Lituania (+9,8%), Belgia (+35,6%) şi China (+25,9%). Această creştere a atenuat diminuarea pe total exporturi cu 9,4%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2013

2013

2014

2013

2014

Export - total

2339,5

96,3

100,0

100,0

12,3

-3,7

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

619,7

118,0

21,6

26,5

4,1

3,9

Animale vii

6,4

89,4

0,3

0,3

-0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

33,7

179,4

0,8

1,4

-0,1

0,6

Produse lactate şi ouă de păsări

14,4

95,6

0,6

0,6

0,3

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

200,8

144,3

5,7

8,6

4,0

2,5

Legume şi fructe

268,7

91,8

12,0

11,5

0,6

-1,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

65,5

193,8

1,4

2,8

-0,2

1,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

6,7

101,9

0,3

0,3

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

21,2

de 2,2 ori

0,4

0,9

-0,5

0,5

Produse şi preparate alimentare diverse

2,2

89,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

208,5

75,3

11,4

8,9

1,3

-2,8

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

191,8

76,3

10,4

8,2

1,7

-2,4

Tutun brut şi prelucrat

16,7

65,5

1,0

0,7

-0,4

-0,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

211,1

83,5

10,4

9,0

4,0

-1,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,5

98,0

0,2

0,2

0,0

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

153,3

92,6

6,8

6,6

3,1

-0,5

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

5,8

88,9

0,3

0,2

0,0

0,0

Lemn şi plută

1,6

de 2,3 ori

0,0

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,7

100,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

2,6

154,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

11,5

90,1

0,5

0,5

-0,2

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

26,3

47,7

2,3

1,1

1,1

-1,2

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

2,8

88,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

16,1

59,8

1,1

0,7

0,5

-0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

15,0

81,4

0,8

0,6

0,4

-0,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

1,1

12,4

0,3

0,1

0,1

-0,3

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

79,5

180,5

1,8

3,4

-2,1

1,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

77,5

176,1

1,8

3,3

-2,1

1,4

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

176,0

97,1

7,5

7,5

1,1

-0,2

Produse chimice organice

2,3

193,8

0,0

0,1

0,0

0,0

Produse tanante şi colorante

1,2

60,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

125,2

110,5

4,7

5,3

0,9

0,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

39,4

79,5

2,0

1,7

0,1

-0,4

Materiale plastice sub forme primare

2,4

52,4

0,2

0,1

0,0

-0,1

Materiale plastice prelucrate

3,9

43,8

0,4

0,2

0,1

-0,2

Alte materiale şi produse chimice

1,4

90,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

173,8

70,4

10,2

7,4

1,3

-3,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

2,1

77,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

7,9

50,6

0,6

0,3

-0,2

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,7

76,5

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

13,2

66,5

0,8

0,6

0,3

-0,3

Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe

63,6

80,6

3,3

2,7

-0,6

-0,6

Articole din minerale nemetalice

51,4

94,7

2,2

2,2

0,7

-0,1

Fier şi oţel

4,8

54,1

0,4

0,2

0,0

-0,2

Metale neferoase

2,1

51,1

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

22,0

40,8

2,2

0,9

1,1

-1,3

Maşini şi echipamente pentru transport

337,0

93,4

14,9

14,4

1,0

-1,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

7,5

85,5

0,4

0,3

0,0

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

11,7

84,7

0,6

0,5

-0,3

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,9

77,3

0,2

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

39,2

85,3

1,9

1,7

0,0

-0,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

1,1

104,2

0,0

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,3

107,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

244,2

102,3

9,8

10,4

2,1

0,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

18,0

46,5

1,6

0,8

-0,3

-0,8

Alte echipamente de transport

9,1

126,6

0,3

0,4

-0,5

0,1

Articole manufacturate diverse

517,0

100,9

21,1

22,1

1,1

0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,3

43,5

0,3

0,1

-0,1

-0,2

Mobilă şi părţile ei

108,9

102,9

4,4

4,7

0,7

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

21,6

106,6

0,8

0,9

0,1

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

277,6

106,6

10,7

11,9

0,3

0,7

Încălţăminte

33,5

93,8

1,5

1,4

-0,2

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

32,3

84,8

1,6

1,4

0,3

-0,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,4

72,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

38,4

90,4

1,7

1,6

0,0

-0,2

În anul 2014, comparativ cu anul 2013, au scăzut exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-23,7%), articole prelucrate din metal (-59,2%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-52,3%), legume şi fructe (-8,2%), vehicule rutiere (-53,5%), fire, ţesături şi articole textile (-19,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (-7,4%), tutun brut şi prelucrat (-34,5%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-20,5%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,7%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,5%), cauciuc prelucrat (-49,4%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-87,6%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-15,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-18,6%), fier şi oţel (-45,9%), materiale plastice prelucrate (-56,2%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-56,5%), articole din minerale nemetalice (-5,3%), încălţăminte (-6,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-15,3%),maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor (-14,5%), articole din lemn (-23,5), materiale plastice sub forme primare (-47,6%), metale neferoase (-48,9%), influenţînd diminuarea pe total exporturi cu 11,5%.

Totodată au crescut exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+44,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+76,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+93,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,6%), carne şi preparate din carne (+79,4%), produse medicinale şi farmaceutice (+10,5%), hrană destinată animalelor (de 2,2 ori), maşini şi aparate electrice (+2,3%), mobilă şi părţile ei (+2,9%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+6,6%), atenuînd scăderea pe total exporturi cu 7,9%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna decembrie 2014 au însumat 505,1 mil. dolari SUA, cu 8,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 9,0% mai puţin comparativ cu luna decembrie 2013.

În anul 2014 importurile au totalizat 5317,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în anul 2013 cu 3,2%.

Importurile structurate pe grupe de ţări se prezintă astfel:

2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2013

2013

2014

2013

2014

Import – total  

5317,0

96,8

100,0

100,0

5,4

-3,2

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

2567,7

103,9

45,0

48,3

2,9

1,8

  ţările CSI

1449,3

86,7

30,5

27,3

1,0

-4,1

  alte ţări

1300,0

96,4

24,5

24,4

1,5

-0,9

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2567,7 mil. dolari SUA (cu 3,9% mai mult decît în anul 2013), deţinînd o pondere de 48,3% în total importuri (45,0% în  anul 2013).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1449,3 mil. dolari SUA (cu 13,3% mai puţin decît în anul 2013), care echivalează cu o cotă de 27,3% în total importuri (30,5% în anul 2013).

Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:

2014

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2013

2013

2014

2013

2014

Import - total

5317,0

96,8

100,0

100,0

5,4

-3,2

       din care:

România

803,1

111,2

13,1

15,1

1,9

1,5

Federaţia Rusă

717,2

91,0

14,3

13,5

-0,6

-1,3

Ucraina

546,4

82,9

12,0

10,3

1,2

-2,1

China

481,2

100,5

8,7

9,0

1,2

0,0

Germania

427,0

107,9

7,2

8,0

0,2

0,6

Italia

351,3

101,8

6,3

6,6

0,3

0,1

Turcia

300,9

79,0

6,9

5,7

-0,1

-1,5

Polonia

155,8

109,2

2,6

2,9

-0,2

0,2

Belarus

142,0

79,6

3,2

2,7

0,1

-0,7

Austria

110,5

86,1

2,3

2,1

0,1

-0,3

Franţa

93,8

92,3

1,9

1,8

0,0

-0,1

Ungaria

85,6

85,3

1,8

1,6

0,2

-0,3

Bulgaria

81,3

98,0

1,5

1,5

0,1

0,0

Statele Unite ale Americii

76,4

103,8

1,3

1,4

-0,1

0,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

69,0

110,4

1,1

1,3

0,1

0,1

Republica Cehă

66,6

96,1

1,3

1,3

0,1

0,0

Olanda

56,2

114,7

0,9

1,1

0,0

0,1

Spania

47,5

101,9

0,8

0,9

0,1

0,0

Japonia

45,8

122,7

0,7

0,9

0,1

0,2

Elveţia

42,3

100,9

0,8

0,8

0,1

0,0

Belgia

40,5

98,1

0,8

0,8

0,1

0,0

Coreea de Sud

38,6

114,1

0,6

0,7

0,0

0,1

India

36,9

105,3

0,6

0,7

0,1

0,0

Grecia

36,8

93,6

0,7

0,7

-0,2

0,0

Brazilia

36,0

de 2,6 ori

0,3

0,7

-0,1

0,4

Kazahstan

27,3

83,4

0,6

0,5

0,1

-0,1

Israel

22,5

49,2

0,8

0,4

0,0

-0,4

Slovacia

21,5

93,7

0,4

0,4

0,0

0,0

Serbia

21,0

124,7

0,3

0,4

0,1

0,1

Slovenia

20,4

93,8

0,4

0,4

0,1

0,0

Suedia

19,7

96,8

0,4

0,4

-0,1

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

18,9

99,8

0,3

0,4

0,0

0,0

Danemarca

17,1

113,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Finlanda

16,0

107,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Uzbekistan

15,4

158,1

0,2

0,3

0,0

0,1

Vietnam

15,4

84,4

0,3

0,3

0,0

-0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în anul 2014, comparativ cu anul 2013, denotă micşorarea livrărilor din Ucraina (-17,1%), Turcia (-21,0%), Federaţia Rusă (-9,0%), Belarus (-20,4%), Israel (-50,8%), Austria (-13,9%), Ungaria (-14,7%), Franţa (-7,7%), Kazahstan (-16,6%) şi Vietnam (-15,6%), care a condus la diminuarea pe total  importuri cu 6,9%.

Totodată au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+11,2%), Germania (+7,9%), Brazilia (de 2,6 ori), Polonia (+9,2%), Japonia (+22,7%), Italia (+1,8%), Statele Unite ale Americii (+3,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,4%), Olanda (+14,7%), Coreea de Sud (+14,1%), Serbia (+24,7%) şi Uzbekistan (+58,1%).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

2014

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2013

2013

2014

2013

2014

Import - total            

5317,0

96,8

100,0

100,0

5,4

-3,2

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

543,2

95,6

10,3

10,2

0,6

-0,5

Animale vii

17,2

197,7

0,1

0,3

0,0

0,2

Carne şi preparate din carne

56,0

116,3

0,9

1,1

0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

43,7

89,9

0,9

0,8

0,2

-0,1

Peşte, crustacee, moluşte

50,0

93,6

1,0

0,9

0,0

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

74,6

91,0

1,5

1,4

0,0

-0,1

Legume şi fructe

117,8

93,4

2,3

2,2

0,0

-0,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

17,8

46,9

0,7

0,3

0,1

-0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

54,5

94,4

1,0

1,0

0,0

-0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

29,5

121,2

0,4

0,6

0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

82,1

100,7

1,5

1,6

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

117,5

77,4

2,8

2,2

0,0

-0,6

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

57,3

75,8

1,4

1,1

0,1

-0,3

Tutun brut şi prelucrat

60,2

79,1

1,4

1,1

-0,1

-0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

112,5

98,4

2,1

2,1

0,2

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,9

117,5

0,3

0,4

0,0

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

6,7

82,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Lemn şi plută

29,4

106,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

13,9

100,6

0,3

0,3

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

16,1

84,0

0,4

0,3

0,1

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,0

114,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

24,8

90,4

0,5

0,5

0,1

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1136,0

91,9

22,5

21,4

0,7

-1,8

Cărbune, cocs şi brichete

17,4

61,6

0,5

0,3

0,0

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

610,4

94,0

11,8

11,5

0,6

-0,7

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

458,3

100,1

8,4

8,6

-0,7

0,0

Energie electrică

49,9

49,7

1,8

1,0

0,8

-0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

13,0

70,7

0,3

0,2

0,0

-0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

2,3

119,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

8,9

64,1

0,3

0,2

0,0

-0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

1,8

69,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

796,9

101,9

14,2

15,0

1,5

0,3

Produse chimice organice

14,6

96,9

0,3

0,3

0,0

0,0

Produse chimice anorganice

17,1

94,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

34,9

102,4

0,6

0,6

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

275,0

105,5

4,7

5,2

0,8

0,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

130,9

92,2

2,6

2,5

0,0

-0,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

51,4

98,0

0,9

1,0

0,2

0,0

Materiale plastice sub forme primare

61,1

104,0

1,1

1,1

0,0

0,0

Materiale plastice prelucrate

116,9

113,9

1,9

2,2

0,2

0,3

Alte materiale şi produse chimice

95,0

96,4

1,8

1,8

0,2

-0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

992,3

99,5

18,2

18,7

1,1

-0,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

34,0

128,1

0,5

0,6

0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

66,5

91,6

1,3

1,2

0,0

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

72,9

105,3

1,3

1,4

0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

99,5

95,0

1,9

1,9

0,2

-0,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

254,4

92,0

5,0

4,8

-0,1

-0,4

Articole din minerale nemetalice

127,8

95,0

2,4

2,4

0,2

-0,1

Fier şi oţel

133,0

98,6

2,5

2,5

0,3

0,0

Metale neferoase

67,0

de 2,2 ori

0,6

1,3

0,1

0,6

Articole prelucrate din metal

137,2

93,1

2,7

2,6

0,2

-0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

1123,7

99,5

20,6

21,1

0,9

-0,1

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

15,3

82,7

0,3

0,3

0,0

0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

188,2

125,5

2,7

3,5

0,2

0,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

7,1

113,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

162,2

94,0

3,2

3,1

0,3

-0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

46,6

100,8

0,9

0,9

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

105,2

87,5

2,2

2,0

0,0

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

316,2

91,0

6,3

5,9

0,5

-0,6

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

252,5

98,7

4,7

4,7

0,2

0,0

Alte echipamente de transport

30,4

de 2,5 ori

0,2

0,6

-0,3

0,3

Articole manufacturate diverse

481,9

97,3

9,0

9,1

0,4

-0,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

46,5

114,7

0,7

0,9

-0,1

0,1

Mobilă şi părţile ei

60,1

85,1

1,3

1,1

0,0

-0,2

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,4

120,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

98,3

92,3

1,9

1,9

0,2

-0,1

Încălţăminte

27,3

87,2

0,6

0,5

0,0

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

64,3

103,8

1,1

1,2

0,2

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

9,5

104,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

169,5

99,6

3,1

3,2

0,1

0,0

În anul 2014, comparativ cu anul 2013 s-au redus importurile de energie electrică (-50,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-6,0%), maşini şi aparate electrice (-9,0%), fire, ţesături, articole textile (-8,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (-53,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-12,5%), tutun brut şi prelucrat (-20,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-24,2%), maşini şi aparate industriale, cu aplicaţii generale (-6,0%), articole prelucrate din metal (-6,9%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-7,8%), mobilă şi părţile ei (-14,9%), cărbune, cocs şi brichete (-38,4%),  articole din minerale nemetalice (-5,0%), legume şi fructe (-6,6%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-5,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (-7,7%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-9,0%), cauciuc prelucrat (-8,4%),  cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (-5,6%), peşte, crustacee, moluşte (-6,4%), produse lactate şi ouă de păsări (-10,1%), încălţăminte (-12,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-16,0%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-35,9%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 6,1%.

Totodată au sporit importurile de maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+25,5%), metale neferoase (de 2,2 ori), produse medicinale şi farmaceutice (+5,5%), materiale plastice prelucrate (+13,9%), animale vii (+97,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+5,3%), carne şi preparate din carne (+16,3%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (+14,7%), piele şi blană prelucrate (+28,1%), hrană destinată animalelor (+21,2%), seminţe şi fructe oleaginoase (+17,5%).

Balanţa comercială pe grupe de ţări se prezintă astfel:

2014

Structura, %

mil. dolari SUA

în % faţă de 2013

2013

2014

balanţA comercialĂ – total     

-2977,5

97,2

100,0

100,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1321,7

99,0

43,6

44,4

  ţările CSI

-713,7

95,3

24,4

24,0

  alte ţări

-942,1

96,1

32,0

31,6

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în anul 2014 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 2977,5 mil. dolari SUA, cu 86,6 mil. dolari SUA (-2,8%) mai mic faţă de cel înregistrat în anul 2013. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 1321,7 mil. dolari SUA (în anul 2013 – 1334,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 713,7 mil. dolari SUA (în anul 2013 – 749,1 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări se prezintă astfel:

2013

2014

2014 în % faţă de 2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-3064,1

-2977,5

97,2

  din care:

China

-472,4

-473,0

100,1

Ucraina

-518,7

-437,2

84,3

România

-311,0

-369,1

118,6

Federaţia Rusă

-156,1

-293,5

188,0

Germania

-282,5

-289,5

102,5

Turcia

-253,9

-196,2

77,3

Italia

-159,8

-107,9

67,5

Polonia

-57,4

-91,4

159,0

Austria

-109,2

-86,7

79,4

Ungaria

-84,6

-80,1

94,7

Franţa

-66,1

-56,2

85,0

Japonia

-36,8

-44,4

120,3

Statele Unite ale Americii

-48,3

-44,3

91,6

Bulgaria

-50,4

-43,4

86,1

Coreea de Sud

-33,5

-38,5

115,3

Republica Cehă

-43,7

-36,7

83,9

India

-34,3

-36,3

105,7

Brazilia

-13,9

-36,0

de 2,6 ori

Spania

-35,7

-35,8

100,4

Olanda

-33,2

-35,7

107,4

Belgia

-32,9

-29,3

88,7

Slovenia

-21,4

-19,8

92,8

Israel

-41,0

-19,6

47,8

Serbia

-15,1

-18,7

123,9

Taiwan,  provincie a Chinei

-17,2

-17,4

100,8

Suedia

-18,4

-17,3

94,5

Finlanda

-14,1

-15,5

110,1

Danemarca

-13,9

-15,4

110,3

Slovacia

-15,1

-13,2

87,5

Vietnam

-14,9

-12,2

82,7

Grecia

-14,0

-10,1

72,0

Belarus

-88,0

-7,3

8,3

Uzbekistan

-2,2

-7,3

de 3,4 ori

Egipt

-7,2

-4,9

67,5

Indonezia

-5,6

-0,6

10,7

Letonia

-2,0

3,8

x

Lituania

0,4

4,4

de 13,7 ori

Pakistan

-0,8

5,0

x

Azerbaidjan

6,2

5,8

93,7

Cipru

7,9

5,9

75,1

Elveţia

5,9

6,9

117,9

Liban

1,3

9,8

de 7,1 ori

Irak

13,2

10,3

78,2

Noua Zeelandă

28,9

16,5

56,9

Kazahstan

6,5

18,0

de 2,8 ori

Georgia

23,5

22,3

94,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

43,0

39,2

91,2

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

2013

2014

2014 în % faţă de 2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-3064,1

-2977,5

97,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-43,0

76,5

x

Animale vii

-1,5

-10,8

de 7,1 ori

Carne şi preparate din carne

-29,4

-22,3

76,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-33,6

-29,3

87,3

Peşte, crustacee, moluşte

-53,4

-49,9

93,4

Cereale şi preparate pe bază de cereale

57,2

126,2

de 2,2 ori

Legume şi fructe

166,5

150,9

90,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-4,1

47,7

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-51,1

-47,8

93,5

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-14,6

-8,3

57,1

Produse şi preparate alimentare diverse

-79,0

-79,9

101,1

Băuturi şi tutun

125,3

91,0

72,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

176,0

134,5

76,5

Tutun brut şi prelucrat

-50,7

-43,5

85,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

138,5

98,6

71,3

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

5,5

5,3

96,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

148,6

133,4

89,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-1,5

-0,9

54,3

Lemn şi plută

-26,9

-27,8

103,3

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,4

1,2

87,4

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-12,2

-11,3

93,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-6,3

-4,6

71,6

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

54,2

25,3

46,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-24,3

-22,0

90,7

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-1208,7

-1119,9

92,7

Cărbune, cocs şi brichete

-28,2

-17,4

61,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-630,9

-595,4

94,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-449,3

-457,2

101,8

Energie electrică

-100,3

-49,9

49,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

25,7

66,5

de 2,6 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-1,9

-0,5

26,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

30,1

68,6

de 2,3 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-2,5

-1,6

62,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-601,1

-620,9

103,3

Produse chimice organice

-13,9

-12,3

88,7

Produse chimice anorganice

-17,9

-16,9

94,3

Produse tanante şi colorante

-32,0

-33,7

105,0

Produse medicinale şi farmaceutice

-147,4

-149,8

101,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-92,3

-91,5

99,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-52,5

-51,4

98,0

Materiale plastice sub forme primare

-54,3

-58,7

108,2

Materiale plastice prelucrate

-93,8

-113,0

120,5

Alte materiale şi produse chimice

-97,0

-93,6

96,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-750,1

-818,5

109,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-23,8

-31,9

134,0

Cauciuc prelucrat

-57,0

-58,6

102,8

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-60,5

-66,2

109,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-84,9

-86,3

101,6

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-197,7

-190,8

96,6

Articole din minerale nemetalice

-80,2

-76,4

95,2

Fier şi oţel

-126,1

-128,2

101,7

Metale neferoase

-26,5

-64,9

de 2,5 ori

Articole prelucrate din metal

-93,4

-115,2

123,2

Maşini şi echipamente pentru transport

-768,2

-786,7

102,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-9,7

-7,8

80,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-136,2

-176,5

129,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,4

-4,2

170,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-126,7

-123,0

97,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-45,2

-45,5

100,7

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-117,1

-101,9

87,0

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-108,9

-72,0

66,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-217,2

-234,5

108,0

Alte echipamente de transport

-4,8

-21,3

de 4,5 ori

Articole manufacturate diverse

17,0

35,1

de 2,1 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-32,9

-43,2

131,2

Mobilă şi părţile ei

35,2

48,8

138,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

14,9

15,2

101,8

Îmbrăcăminte şi accesorii

153,9

179,3

116,4

Încălţăminte

4,5

6,2

139,8

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-23,8

-32,0

134,2

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-7,2

-8,1

112,6

Alte articole diverse

-127,6

-131,1

102,7

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2014 a fost de 44,0% faţă de 44,2% în  anul 2013.

Persoanele fizice au importat în anul 2014 mărfuri şi produse în valoare de 118,5 mil. dolari SUA, cu 30,8% mai puţin decît în anul 2013. Diminuarea importurilor a fost condiţionată de reducerea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (-32,6%), cărora le-au revenit 89,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

Notă:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna decembrie 2014 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi anul 2013 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER