Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2011

Activitatea de comerţ  exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 20111)2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că  exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2011 s-au cifrat la 175,9 mil. dolari SUA, cu 3,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 77,7% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2010.

comert_ext_apr_2011_.png

În ianuarie-aprilie 2011 exporturile au totalizat 654,4 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2010 cu 63,0%.

Ianuarie-aprilie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2010

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2010

2011

2010

2011

Export – total     

654,4

163,0

100,0

100,0

7,8

63,0

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

331,6

165,7

49,9

50,7

-0,7

32,7

  ţările CSI

246,8

156,9

39,2

37,7

7,5

22,3

  alte ţări

76,0

173,0

10,9

11,6

1,0

8,0

Import – total  

1520,3

143,9

100,0

100,0

6,1

43,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

643,3

144,1

42,3

42,3

6,7

18,6

  ţările CSI

541,0

144,5

35,4

35,6

-3,0

15,8

  alte ţări

336,0

142,7

22,3

22,1

2,4

9,5

balanţA comercialĂ – total     

-865,9

132,2

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-311,7

126,6

37,6

36,0

x

x

  ţările CSI

-294,2

135,5

33,1

34,0

x

x

  alte ţări

-260,0

135,7

29,3

30,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 331,6 mil. dolari SUA (cu 65,7% mai mult faţă de ianuarie-aprilie 2010), deţinînd o cotă de 50,7% în total exporturi (49,9% în  ianuarie-aprilie 2010).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 37,7% (în  ianuarie-aprilie 2010 – 39,2%), ce corespunde unei valori de 246,8 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări    s-au majorat cu 56,9%, comparativ cu ianuarie-aprilie 2010.

Primele 28 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,7% din volumul total, au fost:

Ianuarie-aprilie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie  2010

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2010

2011

2010

2011

Export - total

654,4

163,0

100,0

100,0

7,8

63,0

       din care:

Federaţia Rusă

163,7

162,3

25,1

25,0

7,9

15,6

România

106,8

157,5

16,9

16,3

-1,8

9,7

Italia

66,1

157,0

10,5

10,1

1,1

6,0

Ucraina

45,0

178,0

6,3

6,9

1,6

4,9

Germania

37,9

183,4

5,1

5,8

-0,6

4,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

30,3

139,7

5,4

4,6

1,8

2,1

Turcia

27,7

159,2

4,3

4,2

2,3

2,6

Belarus

26,2

118,2

5,5

4,0

-1,4

1,0

Polonia

25,1

de 2,3 ori

2,7

3,8

-0,3

3,6

Grecia

12,8

161,3

2,0

2,0

0,3

1,2

Statele Unite ale Americii

10,8

de 2,3 ori

1,2

1,6

0,7

1,5

Belize

10,8

-

-

1,6

-

2,7

Franţa

10,0

134,6

1,8

1,5

-0,5

0,6

Bulgaria

8,2

de 2,3 ori

0,9

1,2

-0,5

1,2

Lituania

7,1

de 2,8 ori

0,6

1,1

0,2

1,1

Kazahstan

6,3

148,8

1,0

1,0

-0,5

0,5

Ungaria

5,8

de 4,4 ori

0,3

0,9

-0,9

1,1

Panama

5,2

de 9,7 ori

0,1

0,8

-0,4

1,2

Olanda

4,5

de 2,5 ori

0,4

0,7

0,0

0,7

Austria

3,9

175,9

0,5

0,6

-0,2

0,4

Republica Cehă

3,5

98,0

0,9

0,5

0,6

0,0

Georgia

3,0

69,5

1,1

0,5

0,7

-0,3

Belgia

2,9

118,6

0,6

0,4

0,2

0,1

Slovacia

2,7

119,6

0,6

0,4

0,1

0,1

Elveţia

2,3

78,2

0,7

0,3

-1,9

-0,2

insuleleVirgine Britanice

2,2

-

-

0,3

-

0,5

India

2,0

de 6,1 ori

0,1

0,3

0,1

0,4

Irak

1,9

63,2

0,8

0,3

0,3

-0,3

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+62,3%), România (+57,5%), Italia (+57,0%), Ucraina (+78,0%), Germania (+83,4%), Polonia (de 2,3 ori), Turcia (+59,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+39,7%), Statele Unite ale Americii (de 2,3 ori), Grecia (+61,3%), Bulgaria (de 2,3 ori), Panama (de 9,7 ori), Lituania (de 2,8 ori), Ungaria (de 4,4 ori), Belarus (+18,2%), Olanda (de 2,5 ori), Franţa (+34,6%), Kazahstan (+48,8%), Austria (+75,9%), India (de 6,1 ori), Belgia (+18,6%) şi Slovacia (+19,6%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 63,1%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Irak (-36,8%), Georgia (-30,5%) şi Elveţia (-21,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 0,8%.

Exporturile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2010

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2010

2011

2010

2011

Export - total

654,4

163,0

100,0

100,0

7,8

63,0

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

124,2

155,8

19,8

19,0

-3,5

11,1

Animale vii

1,3

110,8

0,3

0,2

0,2

0,0

Carne şi preparate din carne

1,8

de 2,7 ori

0,2

0,3

0,1

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

1,7

94,4

0,4

0,3

0,2

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

36,9

de 2,1 ori

4,3

5,7

-2,7

4,9

Legume şi fructe

69,5

133,3

13,0

10,6

2,1

4,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,5

de 2,4 ori

0,3

0,5

-3,7

0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,9

93,4

0,2

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

7,8

de 2,0 ori

1,0

1,2

0,3

1,0

Produse şi preparate alimentare diverse

0,8

de 2,3 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

59,1

94,9

15,5

9,0

2,8

-0,8

Băuturi

48,9

92,4

13,2

7,5

2,0

-1,0

Tutun brut şi prelucrat

10,2

108,6

2,3

1,5

0,8

0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

106,5

de 3,4 ori

7,8

16,3

-0,5

18,8

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,5

116,4

0,3

0,2

0,2

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

70,5

de 3,3 ori

5,3

10,8

-1,4

12,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,5

de 3,1 ori

0,1

0,2

0,0

0,2

Lemn şi plută

0,5

106,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,7

162,7

0,1

0,1

0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,7

de 12,5 ori

0,0

0,1

0,0

0,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,7

188,5

0,4

0,4

-0,4

0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

27,4

de 6,1 ori

1,1

4,2

0,9

5,7

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,0

75,2

0,4

0,2

0,2

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

5,4

de 3,3 ori

0,4

0,8

0,2

0,9

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

5,0

de 3,7 ori

0,3

0,7

0,1

0,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,4

136,4

0,1

0,1

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

24,7

de 2,0 ori

3,1

3,8

-0,3

3,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

24,7

de 2,0 ori

3,1

3,8

-0,3

3,1

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

28,1

104,3

6,7

4,3

4,5

0,3

Produse chimice organice

1,3

de 2,6 ori

0,1

0,2

0,1

0,2

Produse tanante sau colorante

0,5

de 2,1 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

18,4

83,7

5,5

2,8

4,2

-0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

4,2

165,3

0,6

0,6

0,1

0,4

Materiale plastice sub forme primare

1,2

de 4,1 ori

0,1

0,2

0,0

0,2

Materiale plastice prelucrate

2,0

de 2,7 ori

0,2

0,3

0,0

0,3

Alte materiale şi produse chimice

0,5

86,3

0,1

0,1

0,1

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

55,8

187,8

7,4

8,5

1,0

6,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,8

de 4,8 ori

0,1

0,1

-0,6

0,1

Cauciuc prelucrat

7,5

de 4,8 ori

0,4

1,2

0,0

1,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,8

de 2,9 ori

0,3

0,4

0,1

0,5

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

6,8

de 3,2 ori

0,5

1,0

0,4

1,2

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

16,9

150,2

2,8

2,6

0,7

1,4

Articole din minerale nemetalice

11,6

142,6

2,0

1,8

0,4

0,9

Fier şi oţel

2,1

de 4,8 ori

0,1

0,3

-0,1

0,4

Metale neferoase

0,2

162,3

0,0

0,0

-0,1

0,0

Articole prelucrate din metal

7,1

144,6

1,2

1,1

0,2

0,5

Maşini şi echipamente pentru transport

100,4

177,1

14,1

15,3

3,7

10,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

2,0

68,9

0,7

0,3

0,5

-0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

11,5

de 3,1 ori

0,9

1,8

0,4

1,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,0

de 2,9 ori

0,2

0,3

-0,3

0,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

20,0

de 3,3 ori

1,5

3,1

0,5

3,5

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,2

88,7

0,1

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

3,2

de 7,3 ori

0,1

0,5

-0,1

0,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

47,4

137,0

8,6

7,2

1,4

3,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

10,1

182,4

1,4

1,5

0,7

1,1

Alte echipamente de transport

4,0

155,6

0,6

0,6

0,6

0,4

Articole manufacturate diverse

150,2

148,6

25,2

23,0

-0,1

12,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,9

de 2,8 ori

0,2

0,3

-0,1

0,3

Mobilă şi părţile ei

22,7

de 2,8 ori

2,0

3,5

0,1

3,6

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,3

145,3

1,1

1,0

0,1

0,5

Îmbrăcăminte şi accesorii

88,3

129,9

16,9

13,5

0,4

5,1

Încălţăminte

16,9

184,5

2,3

2,6

-0,1

1,9

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

3,7

147,4

0,6

0,6

-0,5

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,2

121,4

0,1

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

10,2

126,4

2,0

1,5

0,0

0,5

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 23,0% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (58,8% din total secţiune şi 13,5% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (15,1% din total secţiune şi 3,5% din total exporturi) şi încălţăminte (11,3% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 19,0% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (56,0% din total secţiune şi 10,6% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (29,7% din total secţiune şi 5,7% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,3% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi),  zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au situat pe locul trei cu o pondere de 16,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 66,2% din total secţiune şi 10,8% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 25,7% şi 4,2%.

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 15,3% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de maşini şi aparate electrice (47,2% din total secţiune şi 7,2% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (20,0% din total secţiune şi 3,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (11,5% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), vehicule rutiere (10,0% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au clasat pe locul cinci, deţinînd o cotă de 9,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (82,8% din total secţiune şi 7,5% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (17,2% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au situat pe locul şase, cu o pondere de 8,5% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (30,3% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (20,8% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), cauciuc prelucrat (13,4% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), articole prelucrate din metal (12,8% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (12,1% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate au deţinut 4,3% din total exporturi, iar uleiurile, grăsimile şi cerurile de origine animală sau vegetală - 3,8%.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (de 3,4 ori), articole manufacturate diverse (+48,6%), produse alimentare şi animale vii (+55,8%), maşini şi echipamente pentru transport (+77,1%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+87,8%), uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală (de 2,0 ori), combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (de 3,3 ori), produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte (+4,3%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 63,8%.

Totodată, s-au redus exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-7,6%), produse medicinale şi farmaceutice (-16,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-31,1%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-24,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 2,2%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna aprilie 2011 au însumat 421,1 mil. dolari SUA, cu 7,9% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 43,8% mai mult,  comparativ cu luna aprilie 2010.

În ianuarie-aprilie 2011 importurile au totalizat 1520,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul precedent cu 43,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 643,3 mil. dolari SUA (cu 44,1% mai mult decît în ianuarie-aprilie 2010), deţinînd o pondere de 42,3% în total importuri (42,3% în  ianuarie-aprilie 2010).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 541,0 mil. dolari SUA  (cu 44,5% mai mare decît în ianuarie-aprilie 2010), care echivalează cu o cotă de 35,6% în total importuri (35,4% în ianuarie-aprilie 2010).

comert_ext_apr_2011_2.png

Primele 36 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,8% din volumul total, au fost:

Ianuarie-aprilie 2011

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2010

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2010

2011

2010

2011

Import - total

1520,3

143,9

100,0

100,0

6,1

43,9

       din care:

Federaţia Rusă

294,3

138,6

20,1

19,4

12,6

7,8

Ucraina

178,8

133,9

12,6

11,8

1,2

4,3

România

151,1

153,9

9,3

9,9

2,3

5,0

Germania

114,4

150,6

7,2

7,5

0,7

3,6

Turcia

103,4

189,7

5,2

6,8

0,4

4,6

China

103,0

121,5

8,0

6,8

1,5

1,7

Italia

94,5

137,3

6,5

6,2

1,1

2,4

Belarus

53,3

de 2,2 ori

2,3

3,5

-0,5

2,8

Polonia

33,7

126,8

2,5

2,2

0,5

0,7

Franţa

31,4

142,2

2,1

2,1

0,1

0,9

Grecia

31,3

132,2

2,2

2,1

1,3

0,7

Ungaria

29,3

173,9

1,6

1,9

0,1

1,2

Statele Unite ale Americii

24,3

115,8

2,0

1,6

0,7

0,3

Austria

22,2

128,3

1,6

1,5

-0,1

0,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

18,8

108,1

1,6

1,2

0,3

0,1

Bulgaria

17,9

152,9

1,1

1,2

0,2

0,6

Olanda

16,8

115,5

1,4

1,1

0,4

0,2

Republica Cehă

13,9

134,6

1,0

0,9

0,0

0,3

Japonia

12,7

141,6

0,9

0,8

-0,1

0,4

India

12,5

160,5

0,7

0,8

0,1

0,4

Belgia

12,0

128,0

0,9

0,8

0,3

0,2

Elveţia

11,5

de 2,0 ori

0,5

0,8

0,0

0,6

Spania

10,8

139,6

0,7

0,7

-0,4

0,3

Suedia

9,5

de 3,0 ori

0,3

0,6

-0,2

0,6

Kazahstan

9,0

de 3,9 ori

0,2

0,6

-16,4

0,6

Coreea de Sud

7,6

137,2

0,5

0,5

0,0

0,2

Slovenia

7,4

de 2,5 ori

0,3

0,5

0,0

0,4

Slovacia

7,2

171,7

0,4

0,5

0,0

0,3

Uzbekistan

5,5

de 5,1 ori

0,1

0,4

0,1

0,4

Vietnam

5,1

108,8

0,4

0,3

-0,1

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

4,9

158,8

0,3

0,3

0,0

0,2

Norvegia

4,5

141,9

0,3

0,3

0,0

0,1

Finlanda

4,4

153,0

0,3

0,3

-0,1

0,1

Lituania

4,3

112,2

0,4

0,3

-0,1

0,0

Israel

3,9

109,6

0,3

0,3

-0,2

0,0

Danemarca

3,8

108,2

0,3

0,3

0,0

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+38,6%), România (+53,9%), Turcia (+89,7%), Ucraina (+33,9%), Germania (+50,6%), Belarus (de 2,2 ori), Italia (+37,3%), China (+21,5%), Ungaria (+73,9%), Franţa (+42,2%), Polonia (+26,8%), Grecia (+32,2%), Elveţia (de 2,0 ori), Bulgaria (+52,9%), Suedia (de 3,0 ori), Kazahstan (de 3,9 ori), Austria (+28,3%), Japonia (+41,6%), India (+60,5%), Slovenia (de 2,5 ori), Uzbekistan (de 5,1 ori), Statele Unite ale Americii (+15,8%), Republica Cehă (+34,6%), Spania (+39,6%), Slovacia (+71,7%), Olanda (+15,5%), Belgia (+28,0%), Coreea de Sud (+37,2%), Taiwan, provincie a Chinei (+58,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+8,1%), Norvegia (+41,9%), Finlanda (+53,0%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 42,5%.

Importurile de mărfuri structurate, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie 2011

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-aprilie 2010

ianuarie-aprilie

ianuarie-aprilie

2010

2011

2010

2011

Import - total      

1520,3

143,9

100,0

100,0

6,1

43,9

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

156,4

119,2

12,4

10,3

2,6

2,4

Animale vii

2,2

94,6

0,2

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

8,1

166,3

0,5

0,5

-0,3

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

10,1

123,2

0,8

0,7

0,3

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

16,1

126,8

1,2

1,1

0,0

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

24,2

134,3

1,7

1,6

0,0

0,6

Legume şi fructe

49,4

110,6

4,2

3,3

1,7

0,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,2

67,5

0,5

0,2

0,3

-0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

15,2

126,9

1,1

1,0

0,1

0,3

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,9

106,9

0,5

0,4

0,2

0,0

Produse şi preparate alimentare diverse

22,0

121,1

1,7

1,4

0,3

0,4

Băuturi şi tutun

43,4

126,6

3,3

2,8

0,6

0,9

Băuturi

12,4

121,2

1,0

0,8

-0,2

0,2

Tutun brut şi prelucrat

31,0

128,8

2,3

2,0

0,8

0,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

39,5

112,3

3,3

2,6

1,2

0,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

8,1

49,8

1,5

0,5

1,2

-0,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,7

de 2,8 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Lemn şi plută

8,0

155,6

0,5

0,5

-0,1

0,3

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,6

165,7

0,2

0,3

0,0

0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,1

132,4

0,1

0,1

0,0

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

4,6

de 24,8 ori

0,0

0,3

0,0

0,4

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

11,3

123,0

0,9

0,8

0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

371,9

151,5

23,2

24,5

-2,7

12,0

Cărbune, cocs şi brichete

8,7

de 3,0 ori

0,3

0,6

0,0

0,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

166,6

182,1

8,6

11,0

0,8

7,1

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

191,6

127,0

14,3

12,6

-3,5

3,9

Energie electrică

5,0

de 39,2 ori

0,0

0,3

0,0

0,5

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,0

105,2

0,3

0,2

0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

42,7

0,1

0,0

0,1

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

1,8

122,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,9

123,4

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

208,2

137,3

14,4

13,7

2,5

5,3

Produse chimice organice

3,9

143,7

0,3

0,2

0,1

0,1

Produse chimice anorganice

4,4

156,3

0,3

0,3

0,0

0,1

Produse tanante şi colorante

7,1

145,8

0,5

0,5

0,1

0,2

Produse medicinale şi farmaceutice

60,8

116,5

4,9

4,0

0,8

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

30,1

120,4

2,4

2,0

0,3

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

19,8

de 2,2 ori

0,8

1,3

0,3

1,0

Materiale plastice sub forme primare

15,0

133,3

1,1

1,0

0,3

0,4

Materiale plastice prelucrate

20,3

134,2

1,4

1,3

0,1

0,5

Alte materiale şi produse chimice

46,8

163,2

2,7

3,1

0,5

1,7

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

263,8

152,0

16,4

17,3

2,0

8,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

8,7

156,7

0,5

0,6

0,0

0,3

Cauciuc prelucrat

24,6

176,1

1,3

1,6

0,4

1,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

13,7

138,2

0,9

0,9

0,1

0,4

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

32,4

155,9

2,0

2,1

0,5

1,1

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

75,5

140,5

5,1

5,0

1,1

2,1

Articole din minerale nemetalice

32,7

143,2

2,2

2,2

-0,1

0,9

Fier şi oţel

39,9

191,4

2,0

2,6

-0,2

1,8

Metale neferoase

5,2

143,9

0,3

0,3

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

31,1

139,1

2,1

2,0

0,2

0,8

Maşini şi echipamente pentru transport

305,5

162,4

17,8

20,1

0,2

11,1

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

5,1

161,1

0,3

0,3

0,1

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

48,7

de 2,4 ori

1,9

3,2

-0,2

2,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,6

de 2,6 ori

0,1

0,2

0,0

0,2

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

45,2

174,6

2,4

3,0

0,0

1,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

9,7

115,3

0,8

0,6

0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

35,4

130,7

2,6

2,3

0,3

0,8

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

79,0

134,5

5,6

5,2

0,5

1,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

78,5

189,8

3,9

5,2

-0,6

3,5

Alte echipamente de transport

1,3

61,4

0,2

0,1

0,0

-0,1

Articole manufacturate diverse

128,6

136,8

8,9

8,5

-0,4

3,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

9,2

140,3

0,6

0,6

0,0

0,3

Mobilă şi părţile ei

17,8

133,8

1,3

1,2

0,0

0,4

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,3

144,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

25,1

107,6

2,2

1,6

0,0

0,2

Încălţăminte

11,1

177,5

0,6

0,7

-0,2

0,5

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

14,6

162,0

0,8

1,0

-0,5

0,5

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,4

106,2

0,2

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

47,1

145,2

3,1

3,1

0,3

1,4

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 24,5% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 51,5% din total secţiune şi 12,6% din total importuri, iar petrolul şi produsele petroliere, respectiv 44,8% şi 11,0%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (25,9% din total secţiune şi 5,2% din total importuri), vehicule rutiere (25,7% din total secţiune şi 5,2% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (16,0% din total secţiune şi 3,2% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,8% din total secţiune şi 3,0% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (11,6% din total secţiune şi 2,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 17,3% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (28,6% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), fierul şi oţelul (15,1% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (12,4% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (12,3% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), articolele prelucrate din metal (11,8% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), cauciuc prelucrat (9,3% din total secţiune şi 1,6% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 13,7% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (29,2% din total secţiune şi 4,0% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (14,4% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), materialele plastice prelucrate (9,8% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (9,5% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), materiale plastice sub forme primare (7,2% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (31,6% din total secţiune şi 3,3% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (15,5% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (14,0% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (10,3% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,7% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (6,4% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (5,1% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (+51,5%), maşini şi echipamente pentru transport (+62,4%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+52,0%), produse chimice şi produse derivate (+37,3%), articole manufacturate diverse (+36,8%), produse alimentare şi animale vii (+19,2%), băuturi şi tutun (+26,6%), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+12,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 43,9%.

comert_ext_apr_2011_3.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-aprilie 2011 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 865,9 mil. dolari SUA, cu 211,1 mil. dolari SUA (+32,2%) mai mare faţă de cel înregistrat în  ianuarie-aprilie 2010. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 311,7 mil. dolari SUA (în  ianuarie-aprilie 2010 – 246,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 294,2 mil. dolari SUA (în  ianuarie-aprilie 2010 – 217,1 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2011   în % faţă de ianuarie-aprilie 2010

2010

2011

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-654,8

-865,9

132,2

  din care:

Ucraina

-108,2

-133,8

123,6

Federaţia Rusă

-111,5

-130,6

117,2

China

-84,2

-102,0

121,0

Germania

-55,3

-76,4

138,3

Turcia

-37,1

-75,7

de 2,0 ori

România

-30,4

-44,3

145,8

Italia

-26,7

-28,4

106,1

Belarus

-2,0

-27,1

de 13,7 ori

Ungaria

-15,6

-23,5

151,4

Franţa

-14,7

-21,4

146,1

Grecia

-15,7

-18,5

117,4

Austria

-15,1

-18,3

121,4

Statele Unite ale Americii

-16,4

-13,5

82,6

Japonia

-9,0

-12,6

140,9

Olanda

-12,7

-12,3

96,2

Spania

-7,3

-10,6

144,0

India

-7,5

-10,5

140,6

Republica Cehă

-6,7

-10,4

154,2

Bulgaria

-8,2

-9,7

118,4

Suedia

-3,0

-9,4

de 3,2 ori

Elveţia

-2,7

-9,2

de 3,4 ori

Belgia

-7,0

-9,1

131,3

Polonia

-15,8

-8,6

54,5

Coreea de Sud

-5,6

-7,5

136,2

Slovenia

-2,8

-6,7

de 2,4 ori

Vietnam

-4,5

-5,0

112,6

Taiwan,  provincie a Chinei

-3,1

-4,8

158,6

Slovacia

-2,0

-4,5

de 2,3 ori

Norvegia

-3,2

-4,5

142,8

Finlanda

-2,8

-4,3

153,9

Uzbekistan

0,6

-4,0

x

Israel

-2,8

-3,5

123,9

Danemarca

-3,5

-3,4

98,5

Kazahstan

1,9

-2,7

x

Liban

0,0

0,7

de 19,7 ori

Afganistan

0,2

1,5

de 9,5 ori

Irak

3,0

1,9

63,2

insulele Virgine Britanice

-

2,2

-

Georgia

4,3

2,8

65,6

Lituania

-1,2

2,8

x

Panama

0,4

5,2

de 11,7 ori

Belize

-

10,8

-

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

4,3

11,5

de 2,7 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-aprilie

Ianuarie-aprilie 2011   în % faţă de ianuarie-aprilie 2010

2010

2011

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-654,8

-865,9

132,2

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-51,5

-32,2

62,6

Animale vii

-1,2

-0,9

79,3

Carne şi preparate din carne

-4,2

-6,3

149,2

Produse lactate şi ouă de păsări

-6,4

-8,4

131,5

Peşte, crustacee, moluşte

-12,7

-16,1

126,8

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-0,6

12,7

x

Legume şi fructe

7,4

20,1

de 2,7 ori

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

-3,3

0,3

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-11,1

-14,3

129,6

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-1,6

1,9

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-17,8

-21,2

118,9

Băuturi şi tutun

28,0

15,7

56,1

Băuturi

42,7

36,5

85,6

Tutun brut şi prelucrat

-14,7

-20,8

141,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

-4,0

67,0

x

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,3

1,4

113,7

Seminţe şi fructe oleaginoase

4,8

62,4

de 13,1 ori

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

-0,2

187,2

Lemn şi plută

-4,7

-7,5

160,9

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

0,6

160,3

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,1

-2,9

135,4

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,1

0,7

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

4,3

22,8

de 5,3 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-7,8

-10,3

131,5

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-243,8

-366,5

150,3

Cărbune, cocs şi brichete

-2,9

-8,7

de 3,0 ori

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-90,2

-161,6

179,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-150,6

-191,2

127,0

Energie electrică

-0,1

-5,0

de 40,1 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

9,5

21,7

de 2,3 ori

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,6

-0,3

42,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

10,8

22,9

de 2,1 ori

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,7

-0,9

124,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-124,7

-180,1

144,4

Produse chimice organice

-2,2

-2,6

117,7

Produse chimice anorganice

-2,8

-4,4

157,9

Produse tanante şi colorante

-4,6

-6,6

142,7

Produse medicinale şi farmaceutice

-30,1

-42,4

140,5

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-22,5

-25,9

115,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-9,0

-19,8

de 2,2 ori

Materiale plastice sub forme primare

-11,0

-13,8

126,2

Materiale plastice prelucrate

-14,4

-18,3

127,1

Alte materiale şi produse chimice

-28,1

-46,3

164,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-143,9

-208,0

144,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-5,4

-7,9

146,8

Cauciuc prelucrat

-12,4

-17,1

137,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-8,9

-10,9

121,7

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-18,7

-25,6

137,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-42,5

-58,6

138,0

Articole din minerale nemetalice

-14,7

-21,1

143,5

Fier şi oţel

-20,4

-37,8

185,3

Metale neferoase

-3,5

-5,0

143,3

Articole prelucrate din metal

-17,4

-24,0

137,6

Maşini şi echipamente pentru transport

-131,4

-205,1

156,1

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,2

-3,1

de 12,8 ori

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-16,7

-37,2

de 2,2 ori

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,4

-0,6

187,8

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-19,8

-25,2

127,3

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-8,2

-9,5

115,9

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-26,6

-32,2

120,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-24,1

-31,6

130,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-35,9

-68,4

191,0

Alte echipamente de transport

0,5

2,7

de 5,9 ori

Articole manufacturate diverse

7,0

21,6

de 3,1 ori

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-5,8

-7,3

123,9

Mobilă şi părţile ei

-5,1

4,9

x

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,4

5,0

145,5

Îmbrăcăminte şi accesorii

44,7

63,2

141,6

Încălţăminte

2,9

5,8

199,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-6,6

-10,9

167,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,1

-2,2

104,8

Alte articole diverse

-24,4

-36,9

151,5

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2011 a fost de 43,0% faţă de 38,0% în  ianuarie-aprilie 2010.

 Notă:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele pentru luna aprilie 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2010 – date rectificate.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER