Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2019

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldovaîn ianuarie-iunie 2019*

Biroul Național de Statistică informează, că exporturile de mărfurirealizate în luna iunie 2019 s-au cifrat la 202,3 mil. dolari SUA, cu 4,0% mai puțin, față de luna precedentă și cu 5,5% - comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019exporturile de mărfuri au totalizat 1361,4 mil. dolari SUA,volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 950,6 mil. dolari SUA (69,8% din total exporturi), fiind în creștere cu 8,4% față de ianuarie-iunie 2018, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 5,6%.

Reexporturilede mărfuri străine au însumat 410,7 mil. dolari SUA (30,2% din total exporturi), sau cu 6,2% mai puțin comparativ cu ianuarie-iunie 2018. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 21,9% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) - 8,3%.

Mijloacele de transport rutier au fost cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (86,6% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,5%), feroviar (4,3%) și aerian (1,6%).

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 880,2 mil. dolari SUA (cu 2,2% mai puțin, față de ianuarie-iunie 2018), deținând o cotă de 64,6% în total exporturi (68,5% - în ianuarie-iunie 2018).

Țările CSIau fost prezente înexporturile Moldovei cu o pondere de 14,9% (în ianuarie-iunie 2018 – 15,8%), ce corespunde unei valori de 202,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 2,8%,comparativ cu ianuarie-iunie 2018.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iunie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă majorarea exporturilor în Turcia (de 2,4 ori), România (+9,9%), Germania (+10,1%), Federația Rusă (+6,5%), Polonia (+13,1%), Siria (de 3,9 ori), Elveția (+15,4%), Republica Cehă (+18,7%), Indonezia (de 2,2 ori), Afganistan (de 65,5 ori), Israel (de 2,7 ori), Canada (de 2,3 ori), Spania (+13,6%), Egipt (de 7,0 ori), Tunisia (de 38,5 ori), Gibraltar (de 14,3 ori), Letonia (+24,6%), Africa de Sud (de 2,6 ori), Brazilia (de 3455,5 ori), Maroc (de 1,5 ori), Hong Kong, RAS a Chinei (de 4,4 ori), Finlanda (de 5,1 ori), Ungaria (+9,1%), Vietnam (de 1,8 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 12,6%.

În același timp s-au micșorat exporturile în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-38,9%), Italia (-7,8%), Bulgaria (-31,7%), Portugalia (-99,2%), Franța (-33,6%), Serbia (-62,9%), Austria (-33,8%), Grecia (-40,1%), Belarus (-14,5%), Emiratele Arabe Unite (-84,7%), Slovacia (-52,6%), Kazahstan (-47,9%), Georgia (-18,6%), Ucraina (-4,7%), Arabia Saudita (-43,7%), Lituania (-20,8%), Myanmar (-61,2%), Irak (-14,9%), Malaysia (-31,0%), Danemarca (-64,3%), Liban (-8,2%), Macedonia de Nord (-53,2%), Olanda (-2,9%), Taiwan, provincie a Chinei (-82,4%), China (-4,3%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 8,8%.

În ianuarie-iunie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, s-au marcat creșterila exporturile de mașini și aparate electrice (+31,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+19,8%), semințe și fructe oleaginoase (+8,8%), produse medicinale și farmaceutice  (+24,3%), vehicule rutiere (+36,8%), tutun brut și prelucrat (+28,1%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+30,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+18,8%), articole din minerale nemetalice (+4,3%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+6,6%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+5,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+7,4%), materiale plastice prelucrate (+23,7%), produse chimice anorganice (de 1,7 ori), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+22,2%), carne și preparate din carne (+7,5%), fier și oțel (+15,4%), legume și fructe (+0,1%), hrană destinată animalelor (+1,6%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (+7,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+4,4%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,6%.

Totodată s-au micșorat exporturile de îmbrăcăminte și accesorii (-10,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-28,6%), mobilă și părțile ei (-10,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-56,1%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-5,8%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-13,9%), produse chimice organice (-35,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-39,9%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-36,5%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-20,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-27,4%), produse lactate și ouă de păsări (-22,1%), animale vii (-30,6%),  încălțăminte (-8,4%), produse tanante și colorante (-73,4%), articole prelucrate din metal (-7,7%), piei crude, piei tăbăcite și blănuri brute (-52,4%), piele, altă piele și blană prelucrate (-81,9%), metale neferoase (-59,6%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (-25,7%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-10,5%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (-8,8%), pasta de hârtie și deșeuri de hârtie (-22,4%), materiale plastice sub forme primare (-16,5%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-3,5%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-27,7%), aur nemonetar (-22,6%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 6,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2019 au însumat 445,5 mil. dolari SUA, cu 7,5% mai puțin, față de luna anterioară și cu 2,9% - comparativ cu luna iunie 2018.

În ianuarie-iunie 2019importurile de mărfuri au constituit 2807,4 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,6%.

Majoritatea importurilor de mărfuri au fost realizate cu mijloacele de transport rutier (83,8% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (6,0%), transportul feroviar (4,6%), aerian (2,6%), maritim (2,1%), autopropulsie (0,7%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri dințările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1402,8 mil. dolari SUA (cu 0,5% mai mult, comparativ cu ianuarie-iunie 2018), deținând o pondere de 50,0% în total importuri (51,0% - în ianuarie-iunie 2018).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI au avut o valoare de 695,8 mil. dolari SUA (cu 9,1% mai mult, față de ianuarie-iunie 2018), care echivalează cu o cotă de 24,8% în total importuri (23,3% - în ianuarie-iunie 2018).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2019, comparativ cu perioada similară din anul 2018, relevă creșterea importurilor din Federația Rusă (+7,7%), Turcia (+12,6%), Ucraina (+6,5%), Belarus (+27,0%), Republica Cehă (+32,8%), România (+3,1%), Italia (+2,6%), Vietnam (+22,7%), India (+24,7%), Slovacia (+21,3%), Kazahstan (de 2,6 ori), Uzbekistan (de 2,1 ori), Germania (+0,9%), Maroc (de 1,6 ori), Spania (+3,2%), Insulele Faroe (de 3,2 ori),  Lituania (+17,7%), Elveția (+7,4%), Pakistan (+49,0%), Ecuador (+11,5%), Croația (de 1,5 ori), Malaysia (+16,2%), Taiwan,  provincie a Chinei (+7,4%), Finlanda (+10,8%), Portugalia (+7,8%), Singapore (de 1,5 ori), Suedia (+3,9%), Tunisia (+41,5%), care a favorizat majorarea pe total importuri cu 5,0%.

În același timp s-au diminuat importurile din Bulgaria (-28,5%), Austria (-15,5%), China (-2,8%), Japonia (-19,3%), Ungaria (-7,4%), Serbia (-25,0%), Belgia (-11,5%), Polonia (-2,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-6,8%), Danemarca (-23,9%), Israel (-23,4%), Statele Unite ale Americii (-4,8%), Turkmenistan (-45,4%), Grecia (-10,3%), Coreea de Sud (-6,2%),  Canada (-31,0%), Brazilia (-17,0%), Olanda (-2,9%), Islanda (-23,6%), Bangladesh (-12,0%), Emiratele Arabe Unite (-24,4%), Africa de Sud (-28,1%), Uruguay (-61,7%), Mexic (-13,8%), Columbia (-56,7%), Argentina (-19,0%).  

În ianuarie-iunie 2019, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2018, au sporit importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (+15,6%), produse medicinale și farmaceutice (+12,5%), vehicule rutiere (+8,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+12,5%), legume și fructe (+9,3%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,1 ori), tutun brut și prelucrat (+34,8%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+2,5%), articole din minerale nemetalice (+7,1%), cărbune, cocs și brichete (de 1,7 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+4,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+7,9%), încălțăminte (+13,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+5,8%), carne și preparate din carne (+13,3%), lemn și plută (+16,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+12,7%), îngrășăminte minerale sau chimice (+5,1%), materiale plastice prelucrate (+4,2%), produse lactate și ouă de păsări (+7,6%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+7,1%), pește, crustacee, moluște (+7,0%), cereale și preparate pe bază de cereale (+3,6%), produse chimice anorganice (+16,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+4,0%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+26,7%), produse tanante și colorante (+4,5%), fier și oțel (+0,8%), cauciuc brut, inclusiv cauciuc sintetic și regenerat (de 1,8 ori), articole prelucrate din metal (+0,3%), mobila și părțile ei (+0,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (+29,5%), facilitând astfel creșterea pe total importuri cu 4,7%.

Totodată au scăzut importurile de fire, țesături și articole textile și produse conexe (-10,4%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-9,3%), metale neferoase (-14,0%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-2,5%), mașini  generatoare de putere și echipamentele lor (-39,3%),  piele și blană prelucrate (-15,8%), semințe și fructe oleaginoase (-12,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (-10,9%), hrană destinată animalelor (-12,4%), materiale plastice sub forme primare (-8,1%), cauciuc prelucrat (-4,9%), energie electrica (-5,7%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-2,1%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-18,6%), fibre textile (-15,7%), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri și orologii (-10,5%), îmbrăcăminte și accesorii (-0,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-4,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-6,8%), animale vii (-6,1%). 

Deficitul balanței comercialeîn luna iunie 2019 a fost de 243,2 mil. dolari SUA, cu 27,7 mil. dolari SUA (-10,2%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna mai 2019 și cu 1,4 mil. dolari SUA (-0,5%) - comparativ cu luna iunie 2018.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2019 a unuideficit al balanței comerciale în valoare de1446,0 mil. dolari SUA, cu 25,9 mil. dolari SUA (+1,8%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28)balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de  522,6 mil. dolari SUA, iar cu țările CSI - de 493,3 mil. dolari SUA, respectiv cu 27,3 mil. dolari SUA (+5,5%) și 64,1 mil. dolari SUA (+14,9%) mai mult, față de cel înregistrat în ianuarie-iunie 2018.

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturiîn ianuarie-iunie 2019 a fost de 48,5%, comparativ cu 48,1% în perioada similară din anul 2018.

Cu țările Uniunii Europene (UE-28) gradul de acoperire a importurilor cu exporturiîn ianuarie-iunie 2019 a constituit 62,7% (în ianuarie-iunie 2018 – 64,5%), iar cu țările CSI – 29,1% (în ianuarie-iunie 2018 – 32,7%).

Persoanele fizice au importat în ianuarie-iunie 2019mărfuri și produse în valoare de91,9 mil. dolari SUA, cu 6,5% mai mult în raport cu aceeași perioadă din anul 2018. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (+8,5%), cărora le-au revenit 81,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe (8 tabele în format Excel):

*Note:

1.  Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2.  Datele pentru luna iunie 2019 sunt provizorii, iar pentru lunile anterioare și perioadele corespunzătoare din anii precedenți  - date rectificate.
3.  Reexporturile de mărfuri străine includ în sine reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici și persoanelor fizice).

 

Persoană de contact:

 Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior 
tel. 022 40 30 66

2020 balanța comercială cifre comerț comerț exterior date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri moldova reexport statistica statistici țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER