Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2010 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică anunţă că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2010 s-au cifrat la 107,7 mil. dolari SUA, cu 6,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 7,2% - comparativ cu luna mai 2009.

CE_mai2010_o1.png

În ianuarie-mai 2010 exporturile au totalizat 522,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2009 cu 10,4%.

Ianuarie-mai 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2009

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2009

2010

2009

2010

Export – total
 
din care:

522,1

110,4

100,0

100,0

-21,6

10,4

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

254,6

99,1

54,3

48,8

-9,1

-0,5

 ţările CSI

196,5

118,2

35,1

37,6

-12,0

6,4

 alte ţări

71,0

142,3

10,6

13,6

-0,5

4,5

Import – total
 din care:

1353,6

109,3

100,0

100,0

-34,5

9,3

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

590,5

119,7

39,8

43,6

-18,4

7,8

 ţările CSI

458,8

94,9

39,1

33,9

-9,9

-2,0

 alte ţări

304,3

116,5

21,1

22,5

-6,2

3,5

balanţA comercialĂ – total din care:

-831,5

108,7

100,0

100,0

x

x

 ţările Uniunii Europene (UE-27)

-335,9

142,1

30,9

40,4

x

x

 ţările CSI

-262,3

82,6

41,5

31,5

x

x

 alte ţări

-233,3

110,4

27,6

28,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 254,6 mil. dolari SUA (cu 0,9% mai puţin faţă de ianuarie-mai 2009), deţinînd o cotă de 48,8% în total exporturi (54,3% în ianuarie-mai 2009).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 37,6% (în ianuarie-mai 2009 – 35,1%), ce corespunde unei valori de 196,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 18,2%, comparativ cu ianuarie-mai 2009.

Primele 26 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 96,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2009

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2009

2010

2009

2010

Export - total

522,1

110,4

100,0

100,0

-21,6

10,4

 din care:

Federaţia Rusă

123,3

135,4

19,3

23,6

-4,4

6,8

România

85,4

89,6

20,1

16,3

-4,7

-2,1

Italia

53,0

104,5

10,7

10,1

-2,8

0,5

Turcia

36,8

de 3,2 ori

2,4

7,0

-0,3

5,3

Ucraina

32,2

125,6

5,4

6,2

-4,8

1,4

Belarus

28,3

84,1

7,1

5,4

-0,7

-1,1

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

28,2

148,2

4,0

5,4

0,7

1,9

Germania

25,2

86,7

6,1

4,8

-0,6

-0,8

Polonia

13,6

95,4

3,0

2,6

-0,8

-0,1

Grecia

13,4

189,7

1,5

2,6

0,5

1,3

Franţa

8,5

80,5

2,2

1,6

-0,2

-0,4

Kazahstan

6,9

79,4

1,8

1,3

-1,6

-0,4

Statele Unite ale Americii

6,5

196,4

0,7

1,2

-0,6

0,7

Georgia

5,5

de 2,4 ori

0,5

1,0

0,0

0,7

Bulgaria

4,7

74,6

1,3

0,9

-0,4

-0,3

Republica Cehă

4,0

de 2,3 ori

0,4

0,8

0,0

0,5

Irak

3,6

174,3

0,4

0,7

0,1

0,3

Lituania

3,5

129,9

0,6

0,7

-0,1

0,2

Elveţia

3,2

26,1

2,6

0,6

1,6

-1,9

Belgia

2,8

130,3

0,5

0,5

-0,4

0,1

Austria

2,7

84,5

0,7

0,5

-0,3

-0,1

Slovacia

2,7

100,3

0,6

0,5

-0,1

0,0

Libia

2,4

-

-

0,5

-

-

Olanda

2,4

97,2

0,5

0,5

-0,3

0,0

Uzbekistan

1,9

49,0

0,8

0,4

0,1

-0,4

Azerbaijan

1,8

159,7

0,2

0,4

-0,3

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+35,4%), Turcia (de 3,2 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+48,2%), Ucraina (+25,6%), Grecia (+89,7%), Statele Unite ale Americii (+96,4%), Georgia (de 2,4 ori) Italia (+4,5%) şi Republica Cehă (de 2,3 ori) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 19,1%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2009

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2009

2010

2009

2010

Export - total

522,1

110,4

100,0

100,0

-21,6

10,4

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

101,5

87,8

24,5

19,4

6,0

-3,0

Animale vii

2,2

de 5,9 ori

0,1

0,4

0,0

0,4

Carne şi preparate din carne

1,7

de 3,5 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

2,7

178,1

0,3

0,5

-0,5

0,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

27,0

76,3

7,5

5,2

4,5

-1,8

Legume şi fructe

59,9

114,7

11,0

11,5

1,1

1,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

2,0

9,6

4,4

0,4

2,4

-4,0

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,0

120,8

0,2

0,2

-0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

4,5

143,4

0,7

0,9

-1,4

0,3

Băuturi şi tutun

83,8

124,1

14,3

16,0

-3,8

3,4

Băuturi

68,5

116,3

12,5

13,1

-3,7

2,0

Tutun brut şi prelucrat

15,3

177,0

1,8

2,9

-0,1

1,4

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

52,3

139,6

7,9

10,0

-1,9

3,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri

1,7

de 2,6 ori

0,1

0,3

-0,2

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

37,7

128,6

6,2

7,2

3,9

1,8

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,6

67,3

0,8

0,5

-3,9

-0,3

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

6,5

de 4,5 ori

0,3

1,2

-1,6

1,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,8

de 2,5 ori

0,2

0,4

-0,1

0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

14,8

82,0

3,8

2,8

-1,4

-0,7

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

14,8

82,0

3,8

2,8

-1,4

-0,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

29,8

190,0

3,3

5,7

0,3

3,0

Produse medicinale şi farmaceutice

23,5

de 2,2 ori

2,2

4,5

0,7

2,7

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

3,0

111,4

0,6

0,6

0,0

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,3

129,4

0,2

0,2

-0,2

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

38,4

115,4

7,0

7,3

-11,2

1,1

Cauciuc prelucrat

2,4

133,0

0,4

0,5

-0,7

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,4

128,8

0,2

0,3

-0,1

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,6

de 2,8 ori

0,2

0,5

-1,3

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

13,6

126,1

2,3

2,6

-1,4

0,6

Articole din minerale nemetalice

10,8

120,9

1,9

2,1

-2,4

0,4

Articole prelucrate din metal

6,7

113,2

1,2

1,3

-1,1

0,2

Maşini şi echipamente pentru transport

69,3

121,1

12,1

13,3

-0,3

2,6

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

3,2

de 2,3 ori

0,3

0,6

0,0

0,4

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

4,5

176,8

0,5

0,9

-0,5

0,4

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

7,8

110,0

1,5

1,5

-0,3

0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

42,9

111,7

8,1

8,2

0,6

0,9

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

6,7

155,7

0,9

1,3

-0,2

0,5

Alte echipamente de transport

2,6

de 5,9 ori

0,1

0,5

-0,1

0,5

Articole manufacturate diverse

129,9

102,8

26,7

24,9

-9,6

0,7

Mobilă şi părţile ei

10,8

114,8

2,0

2,1

-1,4

0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,6

106,4

1,1

1,1

-0,7

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

87,9

105,2

17,7

16,8

-4,1

0,9

Încălţăminte

10,8

96,8

2,4

2,1

-1,7

-0,1

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

3,7

74,6

1,0

0,7

-1,1

-0,3

Alte articole diverse

10,1

93,0

2,3

1,9

-0,4

-0,2

Structura exporturilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale economiei ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, reprezentînd 24,9% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (67,7% din total secţiune şi 16,8% din total exporturi), încălţăminte (8,3% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi) şi mobilă (8,3% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animalele vii s-au clasat pe locul doi cu o pondere de 19,4% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (59,0% din total secţiune şi 11,5% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (26,6% din total secţiune şi 5,2% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (81,7% din total secţiune şi 13,1% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul patru reprezentînd 13,3% din total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri maşinile şi aparatele electrice au deţinut o pondere de 61,8% din total secţiune şi 8,2% din total exporturi.

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili s-au situat pe locul cinci cu o pondere de 10,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase le-au revenit 71,9% din total secţiune şi 7,2% din total exporturi.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul şase cu o pondere de 7,3% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe (35,3% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (28,2% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au clasat pe locul şapte deţinînd o cotă de 5,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produsele medicinale şi farmaceutice reprezintă 78,9% din total secţiune şi 4,5% din total exporturi. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (80,8%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală” cu o pondere de 2,8% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de produse chimice şi produse derivate (+90,0%), îndeosebi produse medicinale şi farmaceutice (de 2,2 ori), materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+39,6%), băuturi şi tutun (+24,1%), maşini şi echipamente pentru transport (+21,1%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+15,4%), contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 13,2%.

Totodată s-au redus exporturile de zahăr şi preparate pe bază de zahăr (-90,4%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-32,7%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-25,4%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-23,7%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-18,0%), încălţăminte (-3,2%).

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2010 au însumat 297,4 mil. dolari SUA, cu 1,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,4% - comparativ cu luna mai 2009.

În ianuarie-mai 2010 importurile au totalizat 1353,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2009 cu 9,3%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 590,5 mil. dolari SUA (cu 19,7% mai mult decît în ianuarie-mai 2009), deţinînd o pondere de 43,6% în total importuri (39,8% în ianuarie-mai 2009).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 458,8 mil. dolari SUA (cu 5,1% mai mică faţă de ianuarie-mai 2009), care echivalează cu o cotă de 33,9% în total importuri (39,1% în ianuarie-mai 2009).

CE_mai2010_o2.png

Primele 27 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 94,0% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2010

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2009

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2009

2010

2009

2010

Import - total

1353,6

109,3

100,0

100,0

-34,5

9,3

 din care:

Federaţia Rusă

243,2

de 2,0 ori

9,7

18,0

-7,7

9,9

Ucraina

174,1

112,9

12,5

12,9

-7,9

1,6

România

130,8

128,3

8,2

9,7

-7,6

2,3

China

108,1

125,3

7,0

8,0

-1,3

1,8

Germania

101,0

113,5

7,2

7,5

-2,9

1,0

Italia

93,2

116,8

6,4

6,9

-2,3

1,1

Turcia

72,7

116,1

5,1

5,4

-1,5

0,8

Belarus

36,0

86,8

3,3

2,7

-1,9

-0,4

Polonia

35,3

125,3

2,3

2,6

-0,8

0,6

Grecia

31,4

de 2,3 ori

1,1

2,3

0,3

1,4

Franţa

28,1

113,5

2,0

2,1

-1,2

0,3

Statele Unite ale Americii

26,0

158,0

1,3

1,9

-0,6

0,8

Austria

21,6

97,5

1,8

1,6

-0,3

0,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

21,5

123,4

1,4

1,6

-0,3

0,3

Ungaria

21,5

109,5

1,6

1,6

-0,3

0,2

Olanda

18,2

137,6

1,1

1,3

-0,5

0,4

Bulgaria

16,0

121,5

1,1

1,2

-0,3

0,2

Republica Cehă

14,2

102,9

1,1

1,1

-0,5

0,0

Belgia

11,6

150,6

0,6

0,9

-0,4

0,3

Japonia

11,3

103,4

0,9

0,8

-1,1

0,0

India

10,2

123,9

0,7

0,8

-0,1

0,2

Spania

9,2

65,4

1,1

0,7

0,0

-0,4

Coreea de Sud

7,7

115,5

0,5

0,6

-0,5

0,1

Elveţia

7,7

97,9

0,6

0,6

-0,1

0,0

Suedia

6,6

117,2

0,5

0,5

-0,5

0,1

Vietnam

6,3

88,1

0,6

0,5

0,1

-0,1

Kazahstan

3,2

1,9

13,4

0,2

8,0

-13,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+28,3%), China (+25,3%), Ucraina (+12,9%), Grecia (de 2,3 ori), Italia (+16,8%), Germania (+13,5%), Turcia (+16,1) şi Statele Unite ale Americii (+58,0%), a contribuit la creşterea pe total importuri cu 10,8%. Sporirea importurilor din Federaţia Rusă (de 2,0 ori) a fost condiţionată, în principal, de reluarea livrărilor de gaze naturale de origine rusească (în ianuarie-martie 2009 ţara de origine a gazelor naturale importate a fost Kazahstanul).

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2010

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-)

 importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2009

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2009

2010

2009

2010

Import - total

1353,6

109,3

100,0

100,0

-34,5

9,3

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

164,9

126,3

10,5

12,2

-2,2

2,8

Animale vii

3,0

114,7

0,2

0,2

0,1

0,0

Carne şi preparate din carne

7,6

90,6

0,7

0,6

-0,1

-0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

10,2

149,0

0,5

0,8

-0,1

0,3

Peşte, crustacee, moluşte

15,7

96,0

1,3

1,2

0,0

-0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

21,6

103,1

1,7

1,6

-1,1

0,1

Legume şi fructe

55,6

153,9

2,9

4,1

-0,4

1,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,9

de 2,7 ori

0,2

0,5

-0,2

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

15,2

116,3

1,1

1,1

-0,1

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

6,8

149,6

0,4

0,5

-0,3

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

22,3

116,7

1,5

1,6

-0,1

0,3

Băuturi şi tutun

45,0

113,9

3,2

3,3

-0,9

0,4

Băuturi

14,6

84,6

1,4

1,1

-0,7

-0,2

Tutun brut şi prelucrat

30,4

136,7

1,8

2,2

-0,2

0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

40,9

149,6

2,2

3,0

-1,1

1,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,6

de 4,5 ori

0,3

1,2

-0,2

1,0

Lemn şi plută

6,8

83,7

0,7

0,5

-0,2

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,0

103,6

0,2

0,2

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,5

127,6

0,2

0,2

-0,2

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

10,6

112,5

0,8

0,8

-0,4

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

299,9

93,1

26,0

22,2

-5,9

-1,8

Cărbune, cocs şi brichete

4,1

124,8

0,3

0,3

-0,2

0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

132,4

110,5

9,7

9,8

-6,2

1,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

163,2

82,1

16,1

12,1

2,8

-2,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

195,0

119,9

13,1

14,4

-3,5

2,6

Produse chimice organice

3,3

119,5

0,2

0,2

-0,1

0,0

Produse chimice anorganice

3,5

92,9

0,3

0,3

-0,1

0,0

Produse tanante şi colorante

7,6

124,8

0,5

0,6

-0,3

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

65,3

116,9

4,5

4,8

-0,1

0,8

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

32,1

115,5

2,2

2,4

-0,4

0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

9,9

161,5

0,5

0,7

-0,4

0,3

Materiale plastice sub forme primare

15,4

128,4

1,0

1,1

-0,6

0,3

Materiale plastice prelucrate

21,5

116,9

1,5

1,6

-0,6

0,3

Alte materiale şi produse chimice

36,4

122,2

2,4

2,7

-0,9

0,5

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

237,7

119,1

16,1

17,6

-8,7

3,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

7,9

109,5

0,6

0,6

-0,2

0,1

Cauciuc prelucrat

18,2

137,6

1,1

1,4

-0,6

0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

14,4

122,7

0,9

1,1

-0,5

0,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

27,5

129,7

1,7

2,0

-0,8

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

73,0

129,3

4,6

5,4

-1,2

1,3

Articole din minerale nemetalice

31,4

101,8

2,5

2,3

-1,1

0,1

Fier şi oţel

29,0

105,3

2,2

2,1

-2,5

0,1

Metale neferoase

5,2

99,3

0,4

0,4

-0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

31,1

119,0

2,1

2,3

-1,6

0,4

Maşini şi echipamente pentru transport

244,8

105,8

18,7

18,1

-10,0

1,1

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

4,4

165,0

0,2

0,3

-0,3

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

28,6

104,9

2,2

2,1

-1,5

0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

34,7

108,3

2,6

2,6

-1,9

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

10,0

109,9

0,7

0,7

-0,1

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

33,9

111,7

2,5

2,5

-0,2

0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

73,8

106,4

5,6

5,5

-0,9

0,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

55,6

98,5

4,6

4,1

-4,9

-0,1

Alte echipamente de transport

2,5

125,7

0,2

0,2

-0,3

0,0

Articole manufacturate diverse

122,1

99,8

9,9

9,0

-2,0

0,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

9,2

115,2

0,6

0,7

-0,5

0,1

Mobilă şi părţile ei

17,0

107,8

1,3

1,3

-0,6

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

29,4

95,9

2,5

2,2

-0,1

-0,1

Încălţăminte

8,2

82,4

0,8

0,6

-0,1

-0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

11,6

71,2

1,3

0,9

0,0

-0,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,9

121,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Alte articole diverse

42,7

112,9

3,1

3,2

-0,8

0,4

Structura importurilor de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 22,2% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 54,4% din total secţiune şi 12,1% din total importuri, iar petrolul şi produsele petroliere respectiv 44,2% şi 9,8%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 18,1% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (30,1% din total secţiune şi 5,5% din total importuri), vehicule rutiere (22,7% din total secţiune şi 4,1% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (14,2% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (13,9% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (11,7% din total secţiune şi 2,1% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 17,6% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (30,7% din total secţiune şi 5,4% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,2% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), fierul şi oţelul (12,2% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,6% din total secţiune şi 2,0% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,4% din total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (33,5% din total secţiune şi 4,8% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (16,4% din total secţiune şi 2,4% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 12,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri legumele şi fructele reprezintă 33,7% din total secţiune şi 4,1% din total importuri.

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili (+49,6%), produse alimentare şi animale vii (+26,3%), produse chimice şi produse derivate (+19,9%), mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă (+19,1%), băuturi şi tutun (+13,9%), maşini şi echipamente pentru transport (+5,8%), favorizînd, astfel creşterea pe total importuri cu 11,1%.

Totodată s-au redus importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate (-6,9%), articole manufacturate diverse (-0,2%).

CE_mai2010_o3.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-mai 2010 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 831,5 mil. dolari SUA, cu 66,4 mil. dolari SUA (+8,7%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2009. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 335,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2009 – 236,4 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 262,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2009 – 317,5 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2010 în % faţă de ianuarie-mai 2009

2009

2010

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-765,1

-831,5

108,7

 din care:

Ucraina

-128,7

-141,9

110,3

Federaţia Rusă

-29,4

-119,9

de 4,1 ori

China

-85,8

-107,6

125,4

Germania

-60,0

-75,8

126,5

România

-6,7

-45,4

de 6,8 ori

Italia

-29,1

-40,2

138,4

Turcia

-51,0

-35,9

70,3

Polonia

-13,9

-21,7

156,1

Ungaria

-14,4

-20,0

138,4

Franţa

-14,2

-19,6

138,1

Statele Unite ale Americii

-13,1

-19,5

148,4

Austria

-19,0

-18,9

99,6

Grecia

-6,9

-18,0

de 2,6 ori

Olanda

-10,7

-15,8

147,1

Japonia

-10,6

-11,3

106,5

Bulgaria

-6,8

-11,3

164,8

Republica Cehă

-12,0

-10,2

84,9

India

-8,1

-9,7

119,3

Spania

-13,3

-8,8

66,0

Belgia

-5,6

-8,8

158,4

Coreea de Sud

-6,6

-7,7

115,8

Belarus

-7,9

-7,7

98,5

Suedia

-4,3

-6,1

144,2

Vietnam

-7,1

-5,9

83,1

Elveţia

4,4

-4,5

x

Slovacia

-1,9

-2,8

146,4

Lituania

-3,2

-2,0

64,3

Uzbekistan

3,1

0,6

17,4

Azerbaijan

1,0

1,8

182,0

Libia

-

2,4

-

Irak

2,1

3,6

174,3

Kazahstan

-157,4

3,7

x

Georgia

2,2

5,4

de 2,4 ori

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

1,6

6,7

de 4,1 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2010 în % faţă de ianuarie-mai 2009

2009

2010

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-765,1

-831,5

108,7

 din care:

Produse alimentare şi animale vii

-14,8

-63,4

de 4,3 ori

Animale vii

-2,3

-0,8

35,8

Carne şi preparate din carne

-7,8

-5,9

75,1

Produse lactate şi ouă de păsări

-5,3

-7,5

140,7

Peşte, crustacee, moluşte

-16,2

-15,7

97,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

14,4

5,4

37,4

Legume şi fructe

16,1

4,3

26,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

18,5

-4,9

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-12,2

-14,1

116,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

-1,4

-2,3

163,6

Produse şi preparate alimentare diverse

-18,6

-21,8

117,1

Băuturi şi tutun

28,0

38,8

138,3

Băuturi

41,6

53,9

129,4

Tutun brut şi prelucrat

-13,6

-15,1

111,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

10,2

11,5

112,7

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,6

1,7

de 2,8 ori

Seminţe şi fructe oleaginoase

25,6

21,0

82,2

Lemn şi plută

-7,6

-6,2

80,9

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,9

-2,9

102,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,9

0,1

2,8

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

1,3

6,2

de 4,9 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-8,7

-8,7

100,7

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-320,5

-297,9

92,9

Cărbune, cocs şi brichete

-3,3

-4,1

124,7

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-118,3

-130,8

110,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-198,8

-162,8

81,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

15,4

11,5

74,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

16,2

12,9

79,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-146,9

-165,2

112,4

Produse chimice organice

-2,6

-2,7

104,7

Produse chimice anorganice

-3,8

-3,5

91,9

Produse tanante şi colorante

-5,8

-7,3

125,5

Produse medicinale şi farmaceutice

-45,3

-41,8

92,2

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-25,1

-29,1

115,9

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-6,1

-9,8

161,6

Materiale plastice sub forme primare

-11,5

-15,0

130,0

Materiale plastice prelucrate

-17,4

-20,2

116,2

Alte materiale şi produse chimice

-29,3

-35,7

122,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-166,3

-199,3

119,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-4,6

-7,7

166,6

Cauciuc prelucrat

-11,4

-15,8

138,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-10,7

-13,0

122,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-20,3

-25,0

122,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-45,7

-59,4

130,0

Articole din minerale nemetalice

-21,9

-20,6

94,0

Fier şi oţel

-26,7

-28,4

106,3

Metale neferoase

-4,8

-5,1

105,5

Articole prelucrate din metal

-20,3

-24,5

120,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-174,1

-175,5

100,8

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

-1,3

-1,2

97,9

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-24,7

-24,1

97,5

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-25,0

-27,0

107,7

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-8,8

-9,7

110,3

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-29,4

-33,3

113,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-31,0

-30,9

99,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-52,2

-48,9

93,7

Alte echipamente de transport

-1,5

0,2

x

Articole manufacturate diverse

4,1

7,8

190,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzit şi de iluminat

-6,9

-8,3

120,6

Mobilă şi părţile ei

-6,4

-6,3

97,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,8

4,4

117,7

Îmbrăcăminte şi accesorii

52,9

58,6

110,6

Încălţăminte

1,2

2,6

de 2,2 ori

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-11,3

-7,9

69,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,2

-2,7

122,2

Alte articole diverse

-27,0

-32,6

120,9

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2010 a fost de 38,6% faţă de 38,2% în perioada similară din anul 2009.

Notă:
1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Datele pentru luna mai 2010 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoana de contact:

Mariana Eni
Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor
Tel: 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER