Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2016*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-mai 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 748,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 7,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 476,5 mil. dolari SUA (63,6% din total exporturi), fiind în scădere cu 14,0% faţă de ianuarie-mai 2015, care a influenţat reducerea pe total exporturi cu 9,5%.

Reexporturilede mărfuri străine au însumat 272,2 mil. dolari SUA, majorîndu-se cu 5,5% comparativ cu  ianuarie-mai 2015. Această creştere a atenuat micşorarea pe total exporturi cu 1,7%. Reexporturile de mărfuri străine după prelucrare au deţinut 23,6% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esenţiale - 12,8 %.

Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-mai 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari

SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2015¹

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2015

2016

2015¹

2016¹

Export - total

748,7

92,2

100,0

100,0

-16,2

-7,8

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

157,3

75,8

25,6

21,0

-1,8

-6,2

Animale vii

4,7

de 2,7 ori

0,2

0,6

0,0

0,4

Carne şi preparate din carne

1,7

de 1,9 ori

0,1

0,2

-0,5

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

6,0

134,4

0,6

0,8

-0,2

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

43,7

74,7

7,2

5,9

-1,7

-1,8

Legume şi fructe

71,9

67,4

13,1

9,6

0,2

-4,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

18,6

83,0

2,8

2,5

0,8

-0,5

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

3,1

101,9

0,4

0,4

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

5,9

65,7

1,1

0,8

-0,4

-0,4

Produse şi preparate alimentare diverse

1,7

180,3

0,1

0,2

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

64,6

108,1

7,4

8,6

-1,8

0,6

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

60,2

109,1

6,8

8,0

-1,7

0,6

Tutun brut şi prelucrat

4,4

96,7

0,6

0,6

-0,1

-0,0

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

87,1

75,7

14,2

11,6

1,5

-3,4

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,9

108,1

0,2

0,3

-0,1

0,0

Seminţe şi fructe oleaginoase

75,0

78,9

11,7

10,0

1,9

-2,5

Lemn şi plută

1,1

90,8

0,1

0,1

0,1

-0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

1,0

158,7

0,1

0,1

-0,0

0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,5

33,2

0,2

0,1

0,1

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,3

77,5

0,4

0,3

-0,2

-0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

4,5

52,6

1,1

0,6

-0,3

-0,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,8

37,4

0,3

0,1

0,1

-0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

2,0

52,0

0,5

0,3

-0,4

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

2,0

52,8

0,5

0,3

-0,4

-0,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

22,3

60,6

4,5

3,0

-1,0

-1,8

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

22,2

60,3

4,5

3,0

-1,0

-1,8

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

37,2

82,6

5,5

5,0

-3,9

-1,0

Produse chimice organice

5,8

de 7,3 ori

0,1

0,8

-0,1

0,6

Produse tanante şi colorante

0,5

103,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

11,3

46,1

3,0

1,5

-3,8

-1,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

15,3

96,8

1,9

2,0

0,1

-0,1

Materiale plastice sub forme primare

1,3

64,9

0,2

0,2

0,1

-0,1

Materiale plastice prelucrate

1,3

de 2,1 ori

0,1

0,2

-0,2

0,1

Alte materiale şi produse chimice

1,4

de 2,0 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

71,4

144,0

6,1

9,5

-2,7

2,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,8

138,8

0,1

0,1

-0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

5,8

de 2,8 ori

0,3

0,8

-0,3

0,5

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,5

124,9

0,3

0,4

-0,0

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,8

102,2

0,3

0,4

-0,4

0,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

32,6

de 1,7 ori

2,4

4,3

-0,7

1,6

Articole din minerale nemetalice

12,5

102,1

1,5

1,7

-1,0

0,0

Fier şi oţel

1,3

105,6

0,2

0,2

-0,1

0,0

Metale neferoase

0,8

47,8

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole prelucrate din metal

11,3

de 1,7 ori

0,8

1,5

-0,3

0,6

Maşini şi echipamente pentru transport

121,3

95,6

15,6

16,2

-1,2

-0,7

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

0,7

42,8

0,2

0,1

-0,0

-0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

3,2

74,8

0,5

0,4

-0,1

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

0,9

82,9

0,2

0,1

0,0

-0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

12,5

101,6

1,5

1,7

-0,4

0,0

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,2

80,3

0,1

0,0

0,0

-0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,3

64,1

0,2

0,2

0,0

-0,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

92,2

94,5

12,0

12,3

-0,5

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

10,1

de 1,9 ori

0,6

1,4

-0,4

0,6

Alte echipamente de transport

0,2

8,4

0,3

0,0

0,2

-0,3

Articole manufacturate diverse

185,5

110,8

20,6

24,8

-4,9

2,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,7

123,8

0,2

0,2

-0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

47,6

129,3

4,5

6,4

-0,8

1,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,9

94,9

0,8

0,8

-0,3

-0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

96,6

109,6

10,8

12,9

-2,9

1,0

Încălţăminte

12,3

123,0

1,2

1,6

-0,4

0,3

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

10,0

94,4

1,3

1,3

-0,3

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,6

136,1

0,1

0,1

-0,0

0,0

Alte articole diverse

10,8

78,5

1,7

1,5

-0,2

-0,3

¹ În preţuri curente

În ianuarie-mai 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de legume şi fructe (-32,6%), seminţe şi fructe oleaginoase (-21,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-25,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-39,7%), produse medicinale şi farmaceutice (-53,9%), maşini şi aparate electrice (-5,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-17,0%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-47,4%), hrană destinată animalelor (-34,3%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-47,2%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-3,2%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-5,6%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-25,2%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-22,5%), materiale plastice sub forme primare (-35,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-35,9%), metale neferoase (-52,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-57,2%), fibre textile şi deşeurile lor (-66,8%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 15,2%.

Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (de 1,7 ori), mobilă şi părţile ei (+29,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+9,6%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+9,1%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 1,9 ori), produse chimice organice (de 7,3 ori ), cauciuc prelucrat (de 2,8 ori), animale vii (de 2,7 ori), încălţăminte (+23,0%), produse lactate şi ouă de păsări (+34,4%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+24,9%), carne şi preparate din carne (de 1,9 ori), materiale plastice prelucrate (de 2,1 ori),  pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (+58,7%), care au atenuat scăderea pe total exporturi cu 8,1%.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-mai 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1544,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 5,5%.

Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

Ianuarie-mai 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)   importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2015¹

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2015

2016

2015¹

2016¹

Import - total            

1544,5

94,5

100,0

100,0

-22,0

-5,5

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

178,8

108,3

10,1

11,6

-3,0

0,8

Animale vii

2,8

85,6

0,2

0,2

-0,2

-0,0

Carne şi preparate din carne

8,0

93,7

0,5

0,5

-0,4

-0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

14,8

115,1

0,8

1,0

-0,3

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

16,0

123,1

0,8

1,0

-0,3

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

27,3

107,7

1,5

1,8

-0,5

0,1

Legume şi fructe

49,8

100,4

3,0

3,2

-0,4

0,0

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

7,9

de 1,9 ori

0,3

0,5

-0,2

0,2

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

16,6

101,7

1,0

1,1

-0,2

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

11,0

122,3

0,6

0,7

-0,1

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

24,6

106,3

1,4

1,6

-0,4

0,1

Băuturi şi tutun

42,6

125,4

2,1

2,8

-0,1

0,5

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

18,2

151,3

0,8

1,2

-0,4

0,4

Tutun brut şi prelucrat

24,4

111,2

1,3

1,6

0,3

0,1

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

48,6

95,1

3,1

3,1

-0,2

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

19,5

117,7

1,0

1,3

0,0

0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,3

17,3

0,1

0,0

-0,0

-0,1

Lemn şi plută

8,9

91,8

0,6

0,6

-0,0

-0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

de 4,1 ori

0,0

0,0

-0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,0

64,7

0,3

0,2

-0,0

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

3,8

109,0

0,2

0,2

-0,1

0,0

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,3

102,5

0,0

0,0

-0,0

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

12,6

84,1

0,9

0,8

-0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

245,0

70,8

21,2

15,9

-4,9

-6,2

Cărbune, cocs şi brichete

2,2

49,3

0,3

0,2

0,1

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

123,4

75,7

10,0

8,0

-2,2

-2,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

119,2

66,8

10,9

7,7

-1,7

-3,6

Energie electrică

0,2

105,8

0,0

0,0

-1,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,7

101,4

0,2

0,2

-0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

113,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,6

97,3

0,2

0,2

-0,1

-0,0

Alte uleiuri si grasimi animale sau vegetale prelucrate

0,8

113,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

254,5

98,7

15,8

16,5

-3,4

-0,2

Produse chimice organice

3,9

69,5

0,3

0,3

0,0

-0,1

Produse chimice anorganice

5,8

139,8

0,3

0,4

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

9,5

103,9

0,6

0,6

-0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

59,4

85,8

4,2

3,8

-1,8

-0,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

44,0

102,7

2,6

2,9

-0,4

0,1

Îngrăşăminte minerale sau chimice

24,5

114,3

1,3

1,6

-0,1

0,2

Materiale plastice sub forme primare

17,2

92,3

1,1

1,1

-0,2

-0,1

Materiale plastice prelucrate

29,8

98,7

1,9

1,9

-0,5

-0,0

Alte materiale şi produse chimice

60,4

106,6

3,5

3,9

-0,2

0,2

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

324,4

106,6

18,6

21,0

-3,5

1,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

15,1

124,6

0,7

1,0

-0,1

0,2

Cauciuc prelucrat

21,9

129,6

1,0

1,4

-0,5

0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

18,8

99,6

1,2

1,2

-0,2

-0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

29,8

98,7

1,8

1,9

-0,5

-0,0

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

104,0

125,2

5,1

6,7

-1,2

1,3

Articole din minerale nemetalice

35,9

101,0

2,2

2,3

-0,7

0,0

Fier şi oţel

37,1

90,4

2,5

2,4

-0,2

-0,3

Metale neferoase

20,6

74,5

1,7

1,4

0,3

-0,4

Articole prelucrate din metal

41,2

106,0

2,4

2,7

-0,4

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

301,4

92,8

19,9

19,5

-5,3

-1,4

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

4,2

93,0

0,3

0,3

-0,0

-0,0

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

44,0

86,7

3,1

2,8

-1,3

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,0

48,7

0,2

0,1

0,1

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

41,0

87,0

2,9

2,7

-0,7

-0,4

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

12,2

134,7

0,6

0,8

-0,4

0,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

24,1

81,9

1,8

1,6

-0,4

-0,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

94,6

89,6

6,5

6,1

-0,9

-0,7

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

79,1

109,3

4,4

5,1

-1,6

0,4

Alte echipamente de transport

0,2

13,0

0,1

0,0

-0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

142,2

97,9

8,9

9,2

-1,6

-0,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

10,4

84,4

0,8

0,7

-0,0

-0,1

Mobilă şi părţile ei

15,0

97,6

0,9

1,0

-0,4

-0,0

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,8

114,7

0,1

0,1

-0,1

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

37,2

123,9

1,8

2,4

-0,5

0,4

Încălţăminte

9,6

121,1

0,5

0,6

-0,2

0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

13,9

50,1

1,7

0,9

0,4

-0,9

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

2,7

87,7

0,2

0,2

-0,1

-0,0

Alte articole diverse

51,6

109,5

2,9

3,3

-0,7

0,3

¹ În preţuri curente

În ianuarie-mai 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 au scăzut importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-33,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-24,3%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-49,9%), maşini şi aparate electrice (-10,4%), produse medicinale şi farmaceutice (-14,2%), metale neferoase (-25,5%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-13,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-13,0%), fier şi oţel (-9,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-18,1%), cărbune, cocs şi brichete (-50,7%), materiale plastice sub forme primare (-7,7%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-15,6%), produse chimice organice (-30,5%), fibre textile şi deşeurile lor (-35,3%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-51,3%), cauciuc brut (-82,7%), influenţînd astfel la diminuarea pe total importuri cu 10,8%.

Totodată, au sporit importurile de fire, ţesături şi articole textile (+25,2%), vehicule rutiere (+9,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+23,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+51,3%),  cauciuc prelucrat  (+29,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+14,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (+17,7%), peşte, crustacee, moluşte (+23,1%), piele şi blană prelucrate (+24,6%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+34,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,9 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+2,7%), articole prelucrate din metal (+6,0%), cereale şi preparate pe baza de cereale (+7,7%), tutun brut şi prelucrat (+11,2%), produse lactate şi ouă de păsări (+15,1%), hrană destinată animalelor (+22,3%), încălţăminte (+21,1%), produse chimice anorganice (+39,8%), atenuînd astfel micşorarea pe total importuri cu 4,8%. 

Structura importurilor pe grupe de mărfuri

Deficitul balanţei comerciale în ianuarie-mai 2016 a fost de 795,8 mil. dolari SUA, cu 25,9 mil. dolari SUA (-3,2%) mai mic, decît cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

Tendinţele comerţului exterior

Balanţa comercială structurată pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional

                        

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2016 în % faţă de ianuarie-mai 2015¹

2015

2016

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-821,7

-795,8

96,8

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

42,4

-21,5

x

Animale vii

-1,6

1,9

x

Carne şi preparate din carne

-7,6

-6,3

82,3

Produse lactate şi ouă de păsări

-8,4

-8,8

104,8

Peşte, crustacee, moluşte

-13,0

-16,0

123,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

33,2

16,4

49,5

Legume şi fructe

57,0

22,1

38,8

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

18,3

10,7

58,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-13,3

-13,5

101,7

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

0,0

-5,1

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-22,2

-22,9

103,3

Băuturi şi tutun

25,8

22,0

85,4

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

43,2

42,0

97,3

Tutun brut şi prelucrat

-17,4

-20,0

114,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

64,0

38,5

60,2

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,8

1,8

106,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

78,5

55,5

70,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,3

-0,3

97,0

Lemn şi plută

-8,5

-7,8

92,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

0,7

133,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-3,0

-2,4

81,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,6

-1,5

de 2,7 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

8,2

4,2

50,7

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-12,7

-11,7

92,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

-342,4

-243,0

71,0

Cărbune, cocs şi brichete

-4,4

-2,2

49,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-159,3

-121,4

76,2

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-178,5

-119,2

66,8

Energie electrică

-0,2

-0,2

106,2

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

33,2

18,7

56,2

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,2

103,1

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

34,1

19,6

57,4

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală

-0,7

-0,7

100,7

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-212,9

-217,4

102,1

Produse chimice organice

-4,8

2,0

x

Produse chimice anorganice

-4,1

-5,6

136,2

Produse tanante şi colorante

-8,7

-9,0

103,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-44,7

-48,1

107,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-27,1

-28,8

106,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-21,4

-24,5

114,4

Materiale plastice sub forme primare

-16,6

-15,9

95,6

Materiale plastice prelucrate

-29,6

-28,6

96,4

Alte materiale şi produse chimice

-55,9

-58,9

105,4

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-254,7

-253,1

99,4

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-11,6

-14,4

123,9

Cauciuc prelucrat

-14,8

-16,2

109,0

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-16,1

-15,3

95,2

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-27,4

-27,0

98,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-63,5

-71,3

112,4

Articole din minerale nemetalice

-23,3

-23,4

100,3

Fier şi oţel

-39,8

-35,8

89,9

Metale neferoase

-25,9

-19,8

76,3

Articole prelucrate din metal

-32,3

-29,9

92,7

Maşini şi echipamente pentru transport

-197,9

-180,0

91,0

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,7

-3,4

124,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-46,5

-40,8

87,7

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-2,9

-1,0

35,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-34,8

-28,5

81,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-8,8

-12,0

136,6

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-27,5

-22,8

83,1

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-8,0

-2,4

29,8

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-67,2

-69,1

102,7

Alte echipamente de transport

0,5

-0,0

x

Articole manufacturate diverse

22,1

43,3

195,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-11,0

-8,7

79,6

Mobilă şi părţile ei

21,4

32,6

152,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

4,6

4,1

88,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

58,1

59,4

102,2

Încălţăminte

2,0

2,6

130,7

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-17,2

-3,9

22,7

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,6

-2,1

80,0

Alte articole diverse

-33,2

-40,7

122,4

¹ În preţuri curente

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2016 mărfuri şi produse în valoare de 33,3 mil. dolari SUA, cu 11,6% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiţionată de creşterea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+6,2%), cărora le-au revenit 85,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

* Notă:   

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.    
Datele pentru luna mai 2016 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2015 – date rectificate.

Reexporturile de mărfuri străine  includ în sine reexporturile de mărfuri clasice şi reexporturile de mărfuri după  prelucrare. Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost  importate  în tară şi nu au suferit transformări esenţiale, ţara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în ţară pentru perfecţionare activă, sau in scopul producerii şi în urma acestor proceduri şi-au schimbat poziţia tarifară, dar ţara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esenţială, pentru a fi modificată ţara de origine a mărfii.

Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER