Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2012 s-au cifrat la 199,8 mil. dolari SUA, cu 26,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% - comparativ cu luna martie 2011.

Com_ext_mar_2012_1.png

În ianuarie-martie 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 505,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 6,7%.

Reexporturilede mărfuri au avut o valoare de 217,2 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 43,0% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-martie 2011 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 10,8%, contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 4,5%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 288,0 mil. dolari SUA (57,0% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 3,8% faţă de ianuarie-martie 2011, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 2,2%.

Ianuarie-martie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2011

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2011

2012

2011

2012

Export – total     

505,2

106,7

100,0

100,0

56,6

6,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

252,6

105,8

50,4

50,0

28,1

2,9

  ţările CSI

201,1

114,3

37,2

39,8

20,0

5,3

  alte ţări

51,5

87,5

12,4

10,2

8,5

-1,5

Import – total  

1204,2

109,7

100,0

100,0

43,9

9,7

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

468,3

105,1

40,6

38,9

18,3

2,1

  ţările CSI

453,9

110,4

37,4

37,7

16,2

3,9

  alte ţări

282,0

116,7

22,0

23,4

9,4

3,7

balanţA comercialĂ – total     

-699,0

111,9

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-215,7

104,4

33,1

30,9

x

x

  ţările CSI

-252,8

107,5

37,7

36,1

x

x

  alte ţări

-230,5

126,1

29,2

33,0

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene (UE–27) au însumat 252,6 mil. dolari SUA (cu 5,8% mai mult faţă de ianuarie-martie 2011), deţinînd o cotă de 50,0% în total exporturi (50,4% în ianuarie-martie 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,8% (în ianuarie-martie 2011– 37,2%), ce corespunde unei valori de 201,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 14,3%, comparativ cu ianuarie-martie 2011.

Primele 31 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,1% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie  2011

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2011

2012

2011

2012

Export - total

505,2

106,7

100,0

100,0

56,6

6,7

       din care:

Federaţia Rusă

147,6

126,5

24,6

29,2

13,7

6,5

România

81,9

109,2

15,8

16,2

8,5

1,5

Italia

55,2

120,6

9,7

10,9

4,0

2,0

Ucraina

24,9

76,5

6,9

4,9

4,4

-1,6

Polonia

21,7

111,4

4,1

4,3

3,8

0,5

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

20,8

88,6

4,9

4,1

2,2

-0,6

Belarus

17,7

88,7

4,2

3,5

1,3

-0,5

Germania

16,5

68,5

5,1

3,3

2,7

-1,6

Turcia

13,4

61,0

4,6

2,7

3,0

-1,8

Franţa

11,6

143,0

1,7

2,3

0,7

0,7

Irak

7,6

de 5,0 ori

0,3

1,5

-0,3

1,3

Bulgaria

7,1

108,6

1,4

1,4

1,3

0,1

Ungaria

6,8

160,2

0,9

1,3

1,0

0,5

Statele Unite ale Americii

6,3

64,7

2,1

1,2

2,1

-0,7

Kazahstan

5,8

193,2

0,6

1,1

0,1

0,6

Olanda

5,4

154,2

0,7

1,1

0,7

0,4

Grecia

5,1

42,7

2,5

1,0

1,5

-1,4

Noua Zeelandă

4,2

de 133,1 ori

0,0

0,8

0,0

0,9

Belize

4,1

50,0

1,7

0,8

2,7

-0,9

Georgia

3,3

de 2,2 ori

0,3

0,7

-0,6

0,4

Austria

3,2

132,4

0,5

0,6

0,2

0,2

Lituania

3,0

55,2

1,2

0,6

1,2

-0,5

Uzbekistan

3,0

de 2,0 ori

0,3

0,6

0,3

0,3

Belgia

2,4

108,9

0,5

0,5

0,1

0,0

Cipru

2,2

de 2,3 ori

0,2

0,4

0,3

0,3

Portugalia

2,2

-

-

0,4

-

0,5

India

2,2

173,3

0,3

0,4

0,3

0,2

Elveţia

2,1

145,8

0,3

0,4

-0,3

0,1

Republica Cehă

1,7

95,1

0,4

0,3

-0,4

0,0

Spania

1,6

de 7,0 ori

0,1

0,3

0,0

0,3

Letonia

1,5

152,1

0,2

0,3

0,1

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-martie 2012, comparativ cu perioada similară  din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+26,5%), Italia (+20,6%), România (+9,2%), Irak (de 5,0 ori), Noua Zeelandă (de 133,1 ori), Franţa (+43,0%), Kazahstan (+ 93,2%), Polonia (+11,4%), Ungaria (+60,2%), Olanda (+54,2%), Georgia (de 2,2 ori) Uzbekistan (de 2,0 ori), Cipru (de 2,3 ori), Spania (de 7,0 ori), Austria (+32,4%), India (+73,3%), Bulgaria (+8,6%), Elveţia (+45,8%) şi Letonia (+52,1%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 17,4%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Turcia (-39,0%), Ucraina (-23,5%), Germania (-31,5%), Grecia (-57,3%), Belize (-50,0%), Statele Unite ale Americii (-35,3%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-11,4%), Belarus (-11,3%) şi Lituania (-44,8%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 9,6%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2011

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2011

2012

2011

2012

Export - total

505,2

106,7

100,0

100,0

56,6

6,7

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

101,9

102,7

21,0

20,2

11,6

0,6

Animale vii

1,3

106,5

0,3

0,3

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

2,5

de 2,0 ori

0,3

0,5

0,3

0,3

Produse lactate şi ouă de păsări

1,4

100,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

12,6

41,3

6,5

2,5

5,3

-3,8

Legume şi fructe

67,1

123,3

11,5

13,3

4,2

2,7

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

9,1

de 3,2 ori

0,6

1,8

0,7

1,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,8

116,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

6,7

106,2

1,3

1,3

1,0

0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

0,4

63,6

0,1

0,1

0,1

0,0

Băuturi şi tutun

45,6

106,4

9,0

9,0

-0,3

0,6

Băuturi

39,3

112,4

7,4

7,8

-1,4

0,9

Tutun brut şi prelucrat

6,3

79,8

1,6

1,2

1,1

-0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

42,3

54,0

16,5

8,4

18,2

-7,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

66,4

0,3

0,2

0,2

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

24,9

45,5

11,5

4,9

12,4

-6,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,5

158,6

0,2

0,3

0,2

0,1

Lemn şi plută

0,3

76,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,4

70,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,3

49,8

0,1

0,0

0,2

-0,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,5

173,6

0,3

0,5

0,3

0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

10,2

56,9

3,8

2,0

5,0

-1,6

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,3

de 2,5 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

1,9

49,0

0,8

0,4

0,8

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

1,0

28,8

0,7

0,2

0,8

-0,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,9

de 2,2 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

21,4

115,2

3,9

4,2

3,0

0,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

21,4

115,3

3,9

4,2

3,0

0,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

27,1

131,0

4,4

5,4

-0,6

1,4

Produse chimice organice

0,4

94,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse tanante sau colorante

0,3

83,8

0,1

0,1

0,1

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

16,1

104,1

3,3

3,2

-1,1

0,1

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

7,2

de 3,4 ori

0,4

1,4

0,0

1,1

Materiale plastice sub forme primare

0,9

136,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Materiale plastice prelucrate

1,7

123,1

0,3

0,3

0,3

0,1

Alte materiale şi produse chimice

0,4

151,8

0,1

0,1

-0,1

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

52,4

133,1

8,3

10,4

5,9

2,7

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,6

120,0

0,1

0,1

0,2

0,0

Cauciuc prelucrat

5,3

96,0

1,2

1,1

1,5

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

2,2

101,7

0,4

0,4

0,5

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

3,3

62,3

1,1

0,7

1,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

25,4

de 2,1 ori

2,6

5,0

1,2

2,8

Articole din minerale nemetalice

8,2

105,6

1,6

1,6

0,7

0,1

Fier şi oţel

2,0

163,7

0,3

0,4

0,3

0,2

Metale neferoase

0,2

145,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Articole prelucrate din metal

5,2

114,0

1,0

1,1

0,4

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

88,4

131,8

14,2

17,5

8,8

4,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

3,1

de 4,0 ori

0,2

0,6

-0,3

0,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

6,2

69,8

1,9

1,2

2,1

-0,6

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,3

90,2

0,3

0,3

0,3

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

11,6

104,3

2,4

2,3

2,4

0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,2

102,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,6

60,3

0,6

0,3

0,8

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

47,2

146,5

6,8

9,4

2,4

3,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

11,6

de 2,0 ori

1,2

2,3

0,5

1,2

Alte echipamente de transport

5,6

141,9

0,8

1,1

0,6

0,3

Articole manufacturate diverse

123,6

119,4

21,9

24,4

9,2

4,2

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,9

de 2,0 ori

0,2

0,4

0,2

0,2

Mobilă şi părţile ei

21,6

140,1

3,3

4,3

3,2

1,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

5,2

113,9

1,0

1,0

0,5

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

62,2

104,8

12,5

12,3

2,3

0,6

Încălţăminte

15,3

114,2

2,8

3,0

2,1

0,4

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

7,9

de 3,1 ori

0,5

1,6

0,4

1,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,1

156,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

9,4

129,0

1,6

1,8

0,5

0,5

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 24,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (50,3% din total secţiune şi 12,3% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (17,5% din total secţiune şi 4,3% din total exporturi), încălţăminte (12,3% din total secţiune şi 3,0% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (6,4% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 20,2% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (65,9% din total secţiune şi 13,3% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (12,4% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (8,9% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), hrană destinată animalelor (6,5% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), carne şi preparate din carne (2,5% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (1,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), animale vii (1,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 17,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (53,4% din total secţiune şi 9,4% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,1% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), vehicule rutiere (13,1% din total secţiune şi 2,3% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (7,1% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (3,5% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,5% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul patru, reprezentînd 10,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (48,6% din total secţiune şi 5,0% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (15,6% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), cauciuc prelucrat (10,1% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), articole prelucrate din metal (10,0% din total secţiune şi 1,1% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (6,2% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (4,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), fier şi oţel (3,7% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul cinci cu o pondere de 8,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 58,8% din total secţiune şi 4,9% din total exporturi, minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale - 24,0% din total secţiune şi 2,0% din total exporturi, îngrăşămintelor naturale şi minerale naturale -6,0% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi.

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul şase, deţinînd o cotă de 9,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (86,3% din total secţiune şi 7,8% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (13,7% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 5,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (59,5% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (26,4% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (6,3% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).  Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (80,4%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 4,2% în total exporturi.

În ianuarie-martie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de maşini şi aparate electrice  (+46,5%), fire, ţesături şi articole textile (de 2,1 ori), legume şi fructe (+23,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,2 ori), mobilă şi părţile ei (+40,1%), vehicule rutiere (de 2,0 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (de 3,4 ori), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 3,1 ori), băuturi (+12,4%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+15,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (+4,8%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (de 4,0 ori), alte articole diverse (+29,0%), încălţăminte (+14,2%), carne şi preparate din carne (de 2,0 ori), alte echipamente de transport (+41,9%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (de 2,5 ori), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (de 2,0 ori), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) (+73,6%), fier şi oţel (+63,7%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (de 2,2 ori), cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) (+58,6%), materiale plastice sub forme primare (+36,2%), materiale plastice prelucrate (+23,1%), articole prelucrate din metal (+14,0%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+13,9%), hrană destinată animalelor (+6,2%), articole din minerale nemetalice (+5,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+4,3%), produse medicinale şi farmaceutice (+4,1%), favorizînd astfel creşterea pe total exporturi cu 20,6%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-54,5%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-58,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-43,1%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-30,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-71,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-37,7%), tutun brut şi prelucrat (-20,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-39,7%), fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) (-50,2%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-33,6%), cauciuc prelucrat (-4,0%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 14,0%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna martie 2012 au însumat 476,3 mil. dolari SUA, cu 22,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,1% - comparativ cu luna martie 2011.

În ianuarie-martie 2012 importurile au totalizat 1204,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 9,7%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 468,3 mil. dolari SUA (cu 5,1% mai mult decît în ianuarie-martie 2011), deţinînd o pondere de 38,9% în total importuri (40,6% în  ianuarie-martie 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 453,9 mil. dolari SUA (cu 10,4% mai mare decît în ianuarie-martie 2011), care echivalează cu o cotă de 37,7% în total importuri (37,4% în ianuarie-martie 2011).

Com_ext_mar_2012_2.png

Primele 32 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,2% din volumul total, au fost:

Ianuarie-martie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2011

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2011

2012

2011

2012

Import - total

1204,2

109,7

100,0

100,0

43,9

9,7

       din care:

Federaţia Rusă

275,6

117,2

21,4

22,9

7,7

3,7

Ucraina

119,3

92,8

11,7

9,9

4,7

-0,8

România

115,7

107,9

9,8

9,6

5,1

0,8

Germania

95,8

122,5

7,1

8,0

3,3

1,6

Turcia

89,8

126,3

6,5

7,5

4,1

1,7

China

87,8

113,0

7,1

7,3

1,8

0,9

Italia

63,3

98,1

5,9

5,3

2,2

-0,1

Belarus

51,7

140,6

3,3

4,3

2,8

1,4

Polonia

30,1

131,0

2,1

2,5

0,7

0,6

Franţa

22,2

105,7

1,9

1,8

0,9

0,1

Ungaria

20,6

100,5

1,9

1,7

1,2

0,0

Austria

18,9

123,4

1,4

1,6

0,4

0,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

15,6

118,0

1,2

1,3

0,0

0,2

Statele Unite ale Americii

15,1

87,7

1,6

1,3

0,7

-0,2

Bulgaria

14,1

113,6

1,1

1,2

0,5

0,2

Republica Cehă

11,9

120,1

0,9

1,0

0,3

0,2

Olanda

10,7

95,9

1,0

0,9

0,4

0,0

Israel

9,6

de 3,4 ori

0,3

0,8

0,1

0,6

Elveţia

9,0

102,0

0,8

0,7

0,6

0,0

Spania

8,6

144,0

0,5

0,7

0,1

0,2

Coreea de Sud

8,5

170,7

0,5

0,7

0,1

0,3

Belgia

8,4

99,9

0,8

0,7

0,2

0,0

India

8,2

83,0

0,9

0,7

0,6

-0,2

Grecia

8,1

32,1

2,3

0,7

1,2

-1,6

Japonia

6,8

82,4

0,8

0,6

0,2

-0,1

Kazahstan

5,9

97,7

0,5

0,5

0,6

0,0

Slovacia

4,4

82,3

0,5

0,4

0,3

-0,1

Taiwan,  provincie a Chinei

4,3

137,0

0,3

0,4

0,1

0,1

Lituania

3,4

93,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Norvegia

3,3

101,2

0,3

0,3

0,1

0,0

Vietnam

3,2

82,6

0,4

0,3

0,0

-0,1

Brazilia

3,1

105,3

0,3

0,3

0,0

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-martie 2012, comparativ cu perioada similară din anul 2011 relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+17,2%), Turcia (+26,3%), Germania (+22,5%), Belarus (+40,6%), China (+13,0%), România (+7,9%), Polonia (+31,0%), Israel (de 3,4 ori), Austria (+23,4%), Coreea de Sud (+70,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+18,0%), Bulgaria (+13,6%), Republica Cehă (+20,1%), Spania (+44,0%), Franţa (+5,7%) şi Taiwan, provincie a Chinei (+37,0%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 12,9%. Totodată, s-au diminuat importurile din Grecia (-67,9%), Ucraina (-7,2%), Statele Unite ale Americii (-12,3%), India (-17,0%), Italia (-1,9%), Japonia (-17,6%), Slovacia (-17,7%) şi Vietnam (-17,4%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,2%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)   importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-martie 2011

ianuarie-martie

ianuarie-martie

2011

2012

2011

2012

Import - total            

1204,2

109,7

100,0

100,0

43,9

9,7

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

119,1

110,6

9,8

9,9

1,8

1,1

Animale vii

0,7

47,3

0,1

0,1

-0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

7,4

137,4

0,5

0,6

0,3

0,2

Produse lactate şi ouă de păsări

8,5

118,1

0,6

0,7

0,1

0,1

Peşte, crustacee, moluşte

12,1

103,9

1,1

1,0

0,3

0,1

Cereale şi preparate pe bază de cereale

21,0

132,3

1,4

1,7

0,3

0,5

Legume şi fructe

30,4

89,1

3,1

2,5

0,3

-0,3

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

6,6

de 3,5 ori

0,2

0,5

0,0

0,4

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

12,7

119,8

1,0

1,1

0,2

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,4

82,9

0,4

0,3

0,1

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

16,3

105,9

1,4

1,4

0,3

0,1

Băuturi şi tutun

20,1

51,9

3,5

1,7

2,0

-1,7

Băuturi

8,5

100,0

0,8

0,7

0,2

0,0

Tutun brut şi prelucrat

11,6

38,4

2,7

1,0

1,8

-1,7

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

30,4

109,1

2,6

2,5

0,7

0,2

Seminţe şi fructe oleaginoase

9,3

149,1

0,6

0,8

-0,3

0,3

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,8

172,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Lemn şi plută

4,2

74,8

0,5

0,3

0,3

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

3,0

111,9

0,3

0,3

0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

2,4

de 2,2 ori

0,1

0,2

0,0

0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

9,6

107,9

0,8

0,8

0,2

0,0

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

349,9

119,4

26,7

29,0

12,8

5,2

Cărbune, cocs şi brichete

4,6

68,4

0,6

0,4

0,6

-0,2

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

124,9

105,3

10,8

10,4

7,9

0,6

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

210,3

125,7

15,3

17,4

4,3

3,9

Energie electrică

10,1

de 29,0 ori

0,0

0,8

0,0

0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

3,2

149,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,3

175,5

0,0

0,0

-0,1

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

2,3

153,0

0,1

0,2

0,1

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,6

127,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

150,5

106,4

12,9

12,5

5,1

0,8

Produse chimice organice

2,9

102,1

0,3

0,3

0,1

0,0

Produse chimice anorganice

1,6

57,7

0,3

0,1

0,1

-0,1

Produse tanante şi colorante

4,3

92,5

0,4

0,4

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

44,7

109,3

3,7

3,7

0,2

0,3

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

26,6

125,9

1,9

2,2

0,4

0,5

Îngrăşăminte minerale sau chimice

13,7

85,9

1,5

1,1

1,2

-0,2

Materiale plastice sub forme primare

11,4

111,1

0,9

1,0

0,4

0,1

Materiale plastice prelucrate

14,9

110,3

1,2

1,2

0,6

0,1

Alte materiale şi produse chimice

30,4

103,2

2,7

2,5

1,9

0,1

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

198,2

106,6

16,9

16,5

8,0

1,1

Piele, altă piele şi blană prelucrate

5,5

87,4

0,6

0,5

0,3

-0,1

Cauciuc prelucrat

18,1

103,5

1,6

1,5

0,9

0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

11,0

112,6

0,9

0,9

0,4

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

19,7

83,0

2,1

1,6

1,1

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

67,2

125,2

4,9

5,6

2,0

1,2

Articole din minerale nemetalice

21,9

102,3

1,9

1,8

0,7

0,1

Fier şi oţel

27,8

98,7

2,6

2,3

1,6

0,0

Metale neferoase

4,3

110,1

0,3

0,4

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

22,7

105,3

2,0

1,9

0,8

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

232,5

109,7

19,3

19,3

10,5

1,9

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

4,8

165,0

0,3

0,4

0,0

0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

29,4

86,9

3,1

2,4

2,8

-0,4

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,5

75,1

0,2

0,1

0,2

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

27,3

96,2

2,6

2,3

1,6

-0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

8,1

109,7

0,7

0,7

0,2

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

19,4

73,1

2,4

1,6

0,8

-0,7

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

78,3

138,2

5,1

6,5

1,7

2,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

60,2

113,2

4,8

5,0

3,3

0,6

Alte echipamente de transport

3,5

de 3,7 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Articole manufacturate diverse

100,3

112,3

8,1

8,3

3,0

1,0

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

7,5

114,5

0,6

0,6

0,2

0,1

Mobilă şi părţile ei

15,1

122,8

1,1

1,3

0,4

0,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

1,0

103,2

0,1

0,1

0,1

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

20,2

113,3

1,6

1,7

0,1

0,2

Încălţăminte

9,6

116,5

0,8

0,8

0,5

0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

10,1

89,8

1,0

0,8

0,7

-0,1

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

1,6

95,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Alte articole diverse

35,2

115,4

2,8

2,9

1,0

0,4

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 29,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 60,1% din total secţiune şi 17,4% din total importuri, petrolul şi produsele petroliere - 35,7% din total secţiune şi 10,4% din total importuri, energia electrică - 2,9% din total secţiune şi 0,8% din total importuri, cărbunele, cocsul şi brichetele - 1,3% din total secţiune şi 0,4% din total importuri.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 19,3% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (33,7% din total secţiune şi 6,5% din total importuri), vehicule rutiere (25,9% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (12,6% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (11,7% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (8,4% din total secţiune şi 1,6% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,5% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (33,9% din total secţiune şi 5,6% din total importuri), fierul şi oţelul (14,0% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele prelucrate din metal (11,5% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (11,1% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (9,9% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cauciucul prelucrat (9,1% din total secţiune şi 1,5% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (5,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 12,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (29,7% din total secţiune şi 3,7% din total importuri), alte materiale şi produse chimice (20,2% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (17,7% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), materialele plastice prelucrate (9,9% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (9,1% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), materialele plastice sub forme primare (7,6% din total secţiune şi 1,0% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (25,6% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (17,6% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (13,7% din total secţiune şi 1,4% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,6% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (10,2% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,1% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (6,2% din total secţiune şi 0,6% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (5,6% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

În ianuarie-martie 2012, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2011 au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+25,7%), maşini şi aparate electrice (+38,2%), fire, ţesături, articole textile (+25,2%), energie electrică (de 29,0 ori), vehicule rutiere (+13,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (+5,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+32,3%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+25,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 3,5 ori), alte articole diverse (+15,4%), seminţe şi fructe oleaginoase (+49,1%), mobilă şi părţile ei (+22,8%), produse medicinale şi farmaceutice (+9,3%), alte echipamente de transport (de 3,7 ori), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (+65,0%), carne şi preparate din carne (+37,4%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+19,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+13,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) (de 2,2 ori), cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) (+72,1%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+53,0%), produse lactate şi ouă de păsări (+18,1%), încălţăminte (+16,5%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminare (+14,5%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+12,6%), materiale plastice sub forme primare (+11,1%), materiale plastice prelucrate (+10,3%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+9,7%), produse şi preparate alimentare diverse (+5,9%), articole prelucrate din metal (+5,3%), peşte, crustacee, moluşte (+3,9%), cauciuc prelucrat (+3,5%), alte materiale şi produse chimice (+3,2%), articole din minerale nemetalice (+2,3%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 14,5%.

Totodată au scăzut importurile de tutun brut şi prelucrat (-61,6%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-26,9%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-17,0%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-13,1%), legume şi fructe (-10,9%), cărbune, cocs şi brichete (-31,6%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-14,1%), animale vii (-52,7%), produse chimice anorganice (-42,3%), lemn şi plută (-25,2%), hrană destinată animalelor (-17,1%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-12,6%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (-10,2%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini (-3,8%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 4,6%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 699,0 mil. dolari SUA, cu 74,4 mil. dolari SUA (+11,9%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 215,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2011 – 206,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 252,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2011 – 235,2 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2012  în % faţă de ianuarie-martie 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-624,6

-699,0

111,9

  din care:

Federaţia Rusă

-118,5

-128,0

108,0

Ucraina

-96,1

-94,4

98,3

China

-77,2

-87,4

113,2

Germania

-54,1

-79,3

146,4

Turcia

-49,1

-76,4

155,5

Belarus

-16,9

-34,0

de 2,0 ori

România

-32,2

-33,8

104,9

Austria

-12,9

-15,7

121,7

Ungaria

-16,3

-13,8

85,0

Franţa

-12,9

-10,6

82,2

Republica Cehă

-8,1

-10,2

125,6

Statele Unite ale Americii

-7,5

-8,8

117,7

Israel

-2,5

-8,8

de 3,5 ori

Coreea de Sud

-4,9

-8,5

172,1

Polonia

-3,4

-8,4

de 2,4 ori

Italia

-18,8

-8,1

43,2

Spania

-5,8

-7,0

121,3

Bulgaria

-5,9

-7,0

119,2

Elveţia

-7,4

-6,9

93,6

Japonia

-8,2

-6,8

83,3

India

-8,6

-6,0

69,7

Belgia

-6,2

-6,0

96,8

Olanda

-7,6

-5,3

69,3

Taiwan,  provincie a Chinei

-3,1

-4,1

133,5

Norvegia

-3,2

-3,3

101,2

Slovacia

-4,5

-3,2

72,8

Vietnam

-3,9

-3,1

79,6

Brazilia

-3,0

-3,1

105,2

Grecia

-13,4

-3,0

22,6

Lituania

1,8

-0,4

x

Kazahstan

-3,0

-0,1

3,0

Letonia

-0,4

-0,1

27,4

Portugalia

-2,1

0,2

x

Uzbekistan

-3,1

1,6

x

Cipru

0,9

1,8

de 2,0 ori

Georgia

1,4

2,5

184,0

Noua Zeelandă

-0,4

3,1

x

Belize

8,1

4,1

49,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

10,2

5,2

50,5

Irak

1,5

7,6

de 5,0 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-martie

Ianuarie-martie 2012  în % faţă de ianuarie-martie 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-624,6

-699,0

111,9

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-8,5

-17,2

de 2,0 ori

Animale vii

-0,3

0,6

x

Carne şi preparate din carne

-4,1

-4,9

117,6

Produse lactate şi ouă de păsări

-5,8

-7,1

122,1

Peşte, crustacee, moluşte

-11,7

-12,1

103,9

Cereale şi preparate pe bază de cereale

14,7

-8,4

x

Legume şi fructe

20,3

36,7

181,1

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

0,9

2,5

de 2,6 ori

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-9,9

-11,9

120,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,2

3,3

150,4

Produse şi preparate alimentare diverse

-14,8

-15,9

107,6

Băuturi şi tutun

4,1

25,5

de 6,3 ori

Băuturi

26,5

30,8

116,3

Tutun brut şi prelucrat

-22,4

-5,3

23,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

50,5

11,9

23,6

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,4

0,9

69,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

48,4

15,6

32,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,1

-0,3

de 3,3 ori

Lemn şi plută

-5,2

-3,9

74,7

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,5

0,4

72,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-2,1

-2,7

127,3

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,4

0,1

42,6

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

15,6

10,1

64,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-8,4

-8,3

98,8

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-289,2

-348,0

120,3

Cărbune, cocs şi brichete

-6,7

-4,6

68,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-115,2

-123,9

107,5

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-166,9

-209,4

125,4

Energie electrică

-0,4

-10,1

de 29,2 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

16,5

18,3

110,8

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,2

-0,3

175,5

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

17,1

19,1

112,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,4

-0,5

131,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-120,8

-123,4

102,2

Produse chimice organice

-2,4

-2,5

103,4

Produse chimice anorganice

-2,9

-1,5

55,7

Produse tanante şi colorante

-4,3

-4,0

93,3

Produse medicinale şi farmaceutice

-25,4

-28,6

112,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-19,1

-19,4

102,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-15,9

-13,7

85,9

Materiale plastice sub forme primare

-9,5

-10,5

109,3

Materiale plastice prelucrate

-12,1

-13,2

108,8

Alte materiale şi produse chimice

-29,2

-30,0

102,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-146,6

-145,8

99,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-5,7

-4,9

84,3

Cauciuc prelucrat

-12,0

-12,8

106,9

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-7,6

-8,8

115,6

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-18,5

-16,4

88,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-41,4

-41,8

100,9

Articole din minerale nemetalice

-13,7

-13,7

100,4

Fier şi oţel

-27,0

-25,8

95,8

Metale neferoase

-3,7

-4,1

109,0

Articole prelucrate din metal

-17,0

-17,5

103,0

Maşini şi echipamente pentru transport

-144,8

-144,1

99,5

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-2,1

-1,7

79,8

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-24,9

-23,2

93,0

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,6

-0,2

35,3

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-17,3

-15,7

90,9

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-7,2

-7,9

109,8

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-23,9

-17,8

74,5

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-24,4

-31,1

127,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-47,4

-48,6

102,6

Alte echipamente de transport

3,0

2,1

70,3

Articole manufacturate diverse

14,2

23,3

163,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-5,6

-5,6

99,5

Mobilă şi părţile ei

3,1

6,5

de 2,1 ori

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,5

4,2

117,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

41,5

42,0

101,2

Încălţăminte

5,1

5,7

110,4

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-8,6

-2,2

24,9

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-1,6

-1,5

92,3

Alte articole diverse

-23,2

-25,8

111,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2012 a fost de 42,0% faţă de 43,1% în  perioada corespunzătoare din anul precedent.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2012 mărfuri şi produse în valoare de 30,7 mil. dolari SUA, cu 20,8% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme (+26,7%) cărora le-au revenit 65,8% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna martie 2012 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER