Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2016

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldovaîn ianuarie-noiembrie 2016*

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2016 s-au cifrat la 217,9 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult față de luna precedentă și cu 30,3% - comparativ cu luna noiembrie 2015.
                                                    
Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor

În ianuarie-noiembrie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 1851,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 2,7%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1213,2 mil. dolari SUA (65,5% din total exporturi), fiind în ceştere cu 1,8% față de perioada corespunzătoare din anul 2015, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 1,2%.

Reexporturilede mărfuri străine au însumat 638,2 mil. dolari SUA (34,5% din total exporturi), majorîndu-se cu 4,4% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2015. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 22,4% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale - 12,1%.

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE-28) au însumat 1199,8 mil. dolari SUA (cu 7,2% mai mult față de ianuarie-noiembrie 2015), deținînd o cotă de 64,8% în total exporturi (62,1% - în ianuarie-noiembrie 2015).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,6% (25,2% - în ianuarie-noiembrie 2015), ce corespunde unei valori de 380,5 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au micșorat cu 16,2%,comparativ cu ianuarie-noiembrie 2015.

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015, relevă majorarea exporturilor către România (+11,9%), Bulgaria (de 2,7 ori), Irak (de 1,9 ori), Germania (+7,7%), Elveția (+22,3%), Malaysia (de 3,2 ori), China (de 1,8 ori), Israel (de 3,7 ori), Polonia (+5,0%), Ucraina (+8,2%), Austria (+17,9%), Ungaria (de 2,0 ori) şi Myanmar (de 4,9 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 8,7%.

În același timp, s-au redus livrările către Kazahstan (-78,3%), Belarus (-20,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-16,8%), Federația Rusă (-3,6%), Statele Unite ale Americii (-27,0%), Letonia (-53,2%), Indonezia (-61,7%) şi Cipru (-59,9%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,5%.
                    
Figura 2. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-noiembrie 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 s-au marcat creșterila exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (+29,7%), mobilă și părțile ei (+26,0%), fire, țesături și articole textile (+46,8%), semințe și fructe oleaginoase (+8,8%), vehicule rutiere (de 2,4 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+5,7%), produse chimice organice (de 3,0 ori), mașini și aparate electrice (+4,5%), articole prelucrate din metal (+47,5%), încălțăminte (+21,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+3,0%), produse lactate și ouă de păsări (+30,2%), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 9,1%.

Totodată, s-au micșorat exporturile de legume și fructe (-22,9%), produse medicinale și farmaceutice (-37,7%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-25,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-19,8%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-41,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumuseţare (-7,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-43,3%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-63,1%), fibre textile (-80,3%), atenuînd astfel creșterea pe total exporturi cu 6,8%.

Importurile de mărfuri realizateîn luna noiembrie 2016 au însumat 353,7 mil. dolari SUA, cu 7,0% mai puțin față de luna anterioară și cu 5,7% mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2015.

Figura 3. Evoluția lunară a importurilor

În ianuarie-noiembrie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 3629,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 0,1%.

Importurile de mărfuri dințările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1795,3 mil. dolari SUA(cu 0,1% mai puțin față de ianuarie-noiembrie 2015), deținînd o pondere de 49,5% în total importuri (49,5% - în ianuarie-noiembrie 2015).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI au avut o valoare de 920,2 mil. dolari SUA (cu 0,4% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2015), care echivalează cu o cotă de 25,4% în total importuri (25,2% - în ianuarie-noiembrie 2015).

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2016, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2015 relevă micșorarea livrărilor din România (-3,3%), Israel (-62,4%), Turcia (-5,5%), Austria (-18,5%), Japonia (-34,9%), Bulgaria (-19,4%), Germania (-2,3%), Kazahstan (-72,6%) şi Uzbekistan (-74,6%), care a influențat diminuarea pe total importuri cu 3,1%.

Totodată, au fost înregistrate creșteri la importurile din China (+6,6%), Belarus (+20,4%), Ucraina (+2,9%), Ungaria (+16,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+19,4%), Franța (+11,8%), Spania (+14,3%) și Vietnam (de 1,8 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,5%.

Figura 4. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-noiembrie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-24,1%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (-11,9%), legume și fructe (-19,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-13,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-29,3%), fier și oțel (-9,7%), metale neferoase (-19,3%), cărbune, cocs și brichete (-52,3%), influențînd la diminuarea pe total importuri cu 5,2%.

Totodată, au sporit importurile de fire, țesături și articole textile (+21,9%), vehicule rutiere (+25,1%), îmbrăcăminte și accesorii (+29,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+29,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,9 ori), mașini şi aparate specializate pentru industriile specifice (+6,9%), articole prelucrate din metal (+7,9%), cauciuc prelucrat (+12,7%), pește, crustacee, moluște (+21,8%), piele și blană prelucrate (+23,6%), încălțăminte (+46,9%), atenuînd astfel micșorarea pe total importuri cu 4,5%.

Deficitul balanței comerciale în luna noiembrie 2016 a fost de 135,8 mil. dolari SUA, cu 43,6 mil. dolari SUA (-24,3%) mai mic decît cel înregistrat în luna precedentă și cu 31,6 mil. dolari SUA (-18,9%) - comparativ cu luna noiembrie 2015.

Figura 5. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2016 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1778,5 mil. dolari SUA, cu 52,3 mil. dolari SUA (-2,9%) mai mic față de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 595,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2015 - 678,1 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 539,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2015 - 462,6 mil. dolari SUA).

Figura 6. Tendințele comerțului exterior

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2016 a fost de 51,0%, față de 49,6% înregistrat în aceeași perioadă din anul 2015.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-noiembrie 2016mărfuri și produse în valoare de 99,1 mil. dolari SUA,cu 43,8% mai mult față de perioada corespunzătoare din anul 2015. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal de creșterea livrărilor de autoturisme și autovehicule (+38,1%), cărora le-au revenit 87,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexe:

*Note:

1.Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.
2.Datele pentru luna noiembrie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă și perioada corespunzătoare din anul 2015 - date rectificate
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri
după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER