Activitatea industriei în ianuarie-iulie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna iulie 2022, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 14,4%. Reducerea producției în iulie 2022 față de luna iulie 2021 a fost determinată de decreșteri în industria extractivă (-6,2%), în industria prelucrătoare (-15,5%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,4%), generând descreșterea producției pe total industrie cu respectiv 0,2%, 14,1% și 0,1% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).

În luna iulie 2022, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 11,6% față de luna iulie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției în industria extractivă (-4,8%), în industria prelucrătoare (-17,8%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,6%).

Datele graficului în format .xls

Evoluția producției industriale în iulie 2011–iulie 2022 față de anul de bază (media anului 2010) este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iulie 2022, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mică cu 1,4%. Micșorarea producției în ianuarie-iulie 2022 față de perioada similară a anului precedent a fost generată de descreșterea producției în industria prelucrătoare (-0,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,0%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+2,8%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-iulie 2022, comparativ cu ianuarie-iulie 2021, s-a micșorat cu 0,2%, ca rezultat al descreșterii producției în industria prelucrătoare (-0,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-7,5%). Totodată, s-a înregistrat creștere în industria extractivă (+4,0%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %

 

 

Iulie 2022 față de
iulie 2021

Ianuarie-iulie 2022 față de ianuarie-iulie 2021

Informativ:
iulie 2021 față de iulie 2020

Informativ:
ianuarie-iulie 2021 față de ianuarie-iulie 2020

TOTAL

B

85,6

98,6

116,0

113,8

S

88,4

99,8

113,9

111,3

Industria extractivă

B

93,8

102,8

98,4

109,4

S

95,2

104,0

101,4

111,8

Industria prelucrătoare

B

84,5

99,6

117,1

112,1

S

82,2

99,8

114,0

110,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

97,6

93,0

110,7

123,6

S

96,4

92,5

110,9

118,7

B=serie brută; S=serie ajustatăîn funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

Datele graficului în format .xls

În luna iulie 2022, comparativ cu lună iulie 2021, industria alimentară a înregistrat o creștere a producției cu 25,0% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 3,6%), atenuând astfel tendințele de descreștere a producției în alte activități industriale. Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – de 57,8 ori (generând majorarea indicelui general pe total industrie cu 2,6%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 66,9% (+1,2%) și producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 7,4% (+0,4%).

În același timp, s-au înregistrat descreșteri ale producției industriale la fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor cu 53,3% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 18,8% (-0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 8,0% (-0,2%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 7,5% (-0,2%) etc.

Totodată, în luna iulie 2022 față de iulie 2021, s-au înregistrat descreșteri și la alte activități ale industriei prelucrătoare decât industria alimentară, în special la activitățile: fabricarea echipamentelor electrice, care s-a redus cu 67,7% (cauzând reducerea indicelui general pe total industrie cu 3,1%); fabricarea de mobilă – cu 60,5% (-6,8%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 36,0% (-2,0%); fabricarea băuturilor – cu 35,6% (-3,8%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 35,5% (-1,5%); repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor – cu 33,9% (-0,5%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4 – 33,0% (-0,9%); industria metalurgică – cu 27,1% (-0,1%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – cu 19,8% (-0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 12,6% (-1,1%); fabricarea produselor textile – cu 9,6% (-0,4%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 1,2% (-0,1%) etc.

În luna iulie 2022 s-au înregistrat creșteri față de iulie 2021 la unele activități ale industriei prelucrătoare (în afară de industria alimentară), în special la: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice optice cu 71,9% (cauzând majorarea indicelui general pe total industrie cu 0,4%); fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 69,2% (+2,3%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite cu – 31,8% (+0,2%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 18,7% (+0,3%); alte activități industriale n.c.a.4 – cu 8,8% (+0,1%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 4,8% (+0,1%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 2,5% (+0,2%).

Tabelul 2.Indicii producției industriale, pe activități economice îniulie 2022, % (serie brută)

 

Iulie 2022 față de:

Iulie 2022 față de
iulie 2021: gradul de influență(+/-) asupra indicelui general de producție, %

iunie 2022

iulie 2021

INDUSTRIE – TOTAL

93,0

85,6

-14,4

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

93,1

93,8

-0,2

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

92,8

84,5

-14,1

Industria alimentara

82,8

125,0

+3,6

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

100,0

107,4

+0,4

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

97,2

81,2

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

85,1

166,9

+1,2

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

55,4

57,8 ori

+2,6

Fabricarea produselor lactate

92,4

92,0

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

107,7

90,8

-0,0

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

98,6

92,5

-0,2

Fabricarea altor produse alimentare (inclusiv zahăr)

37,6

91,4

-0,0

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

71,0

46,7

-0,1

Fabricarea băuturilor

110,3

64,4

-3,8

Fabricarea produselor textile

77,0

90,4

-0,4

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

86,8

102,5

+0,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

127,7

118,7

+0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

90,8

131,8

+0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

83,3

104,8

+0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

76,7

80,2

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

203,1

169,2

+2,3

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

45,0

96,5

-0,0

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

88,4

98,8

-0,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

99,4

87,4

-1,1

Industria metalurgică

90,5

72,9

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

83,4

64,0

-2,0

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

185,8

171,9

+0,4

Fabricarea echipamentelor electrice

138,5

32,3

-3,1

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.4

81,5

67,0

-0,9

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

78,0

64,5

-1,5

Fabricarea de mobilă

109,4

39,5

-6,8

Alte activități industriale n.c.a. 4

99,5

108,8

+0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

81,5

66,1

-0,5

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

96,4

97,6

-0,1

Datele graficului în format .xls

 

Anexă:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare prețurile producției industriale producția industrială

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER