Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2011

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 20111

Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în luna ianuarie 2011 faţă de ianuarie 2010 a marcat o creştere de 9,8%2.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 3,9 ori şi în cea prelucrătoare – cu 19,4%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,8%.

Industria alimentară şi a băuturilor in ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 6,9%, în special la: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor a crescut de 3,9 ori; fabricarea băuturilor – cu 15,6%; fabricarea produselor lactate – cu 3,6% etc.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: industria metalurgică – de 3,2 ori; fabricarea de maşini şi echipamente – de 1,9 ori; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – de 1,8 ori; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – de 1,7 ori; industria chimică – cu 44,7%;   producţia de maşini şi aparate electrice – cu 41,7%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 34,1%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 28,7%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 24,4%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 22,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 21,7%; producţia de mobilier cu 20,2% etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea produselor de morărit – cu 29,9%; fabricarea grăsimilor vegetale şi animale – cu 16,3%; fabricarea produselor de tutun – cu 11,0%; fabricarea produselor textile – cu 7,9%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 7,1%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 4,5%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,4% etc.

Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în luna ianuarie 2011

Indicele producţiei industriale în ianuarie 2011 faţă de ianuarie 20103, %

Informativ: ianuarie 2010 faţă de ianuarie 2009, %

Industria – total

109,8

105,0

Industria extractivă

385,6

26,7

Industria prelucrătoare

119,4

100,1

Industria alimentară şi a băuturilor

106,9

101,7

producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselordincarne

101,3

101,6

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

389,8

66,6

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

83,7

113,2

fabricarea produselor lactate

103,6

98,1

fabricarea produselor de morărit

70,1

136,8

fabricarea altor produse alimentare

105,2

99,0

fabricarea băuturilor

115,6

104,3

Fabricarea produselor de tutun

89,0

745,8

Fabricarea produselor textile

92,1

91,5

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

121,7

97,5

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

169,7

80,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

122,9

39,8

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

124,4

135,4

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

95,5

73,7

Industria chimică

144,7

129,1

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

134,1

81,3

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

128,7

97,5

Industria metalurgică

320,3

38,0

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

103,6

75,6

Fabricarea de maşini şi echipamente

192,7

67,3

Producţia de maşini şi aparate electrice

141,7

100,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

175,8

60,9

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

126,0

96,3

producţia de mobilier

120,2

87,6

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

94,2

117,2

Producţia şi distribuţia energiei electrice

92,9

119,5

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

95,6

110,7

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf)

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER