Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2020

Biroul Național de Statistică informează că în luna martie 2020, producția industrială (serie brută) s-a micșorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 10,5%, ca urmare a descreșterii producției industriale în industria extractivă (-20,9%), în industria prelucrătoare (-8,7%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-16,0%).

În luna martie 2020, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a micșorat cu 6,8% față de luna martie a anului precedent, ca efect al descreșterii producției industriale în industria extractivă (-7,4%), în industria prelucrătoare (-4,4%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-9,6%).

În ianuarie-martie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 0,2%, ca urmare a creșterii în industria extractivă (+2,2%) și în industria prelucrătoare (+4,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-11,0%).

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-martie 2020, comparativ cu ianuarie-martie 2019, a crescut cu 0,2%, datorită creșterii în industria extractivă (+4,8%) și în industria prelucrătoare (+4,0%). Totodată, s-a înregistrat descreștere la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-6,6%).

Tabelul 1. Indicii producției industriale, pe total și secțiuni ale industriei, % 

 

 

Martie 2020 față de martie 2019

Ianuarie-martie 2020 față de ianuarie-martie 2019

TOTAL

B

89,5

100,2

S

93,2

100,2

Industria extractivă

B

79,1

102,2

S

92,6

104,8

Industria prelucrătoare

B

91,3

104,0

S

95,6

104,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

B

84,0

89,0

S

90,4

93,4

B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate

 

INFORMATIV: Activitatea industriei în luna martie 2020, perioadă declarată stare de urgență pe teritoriul Republicii Moldova

În luna martie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului 2019 industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 3,3% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,7%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon – cu 56,6% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 15,2% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,7%); fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale – cu 5,4% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); etc.

În același timp s-au înregistrat reduceri a producției industriale la următoarele activități ale industriei alimentare: prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 22,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea altor produse alimentare – cu 7,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 5,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor – cu 5,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); etc.

În perioada de referință s-au înregistrat descreșteri față de martie 2019 și la alte activități ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: industria metalurgică – cu 42,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 35,4% (cauzând reducerea pe total industrie cu 3,2%); prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite – cu 34,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 33,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,2%); fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice – cu 31,0% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor – cu 22,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 1,3%); fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. – cu 23,1% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea produselor textile – cu 22,6% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,9%); tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor – cu 17,8% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea de mobilă – cu 13,7% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor – 8,9% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,1%); producția altor produse din minerale nemetalifere – cu 7,5% (cauzând reducerea pe total industrie cu 0,4%); etc.

Totodată, în perioada de referință față de martie 2019, producția industrială înregistrează creșteri la activitățile: fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 50,9% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,6%), fabricarea substanțelor și a produselor chimice – cu 17,0% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,5%); industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații – cu 11,1% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie – cu 7,0% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice – cu 1,8% (motivând creșterea pe total industrie cu 0,1%). 

Tabelul 2. Indicii producției industriale, pe total activități economice industriale în martie 2020, %

 

Martie 2020 față de februarie 2019

Martie 2020 față de martie 2019

Gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, % (martie 2020 față de martie 2019)

INDUSTRIE - TOTAL

92,6

89,5

-10,5

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

127,6

79,1

-0,5

Alte activități extractive

126,3

77,0

-0,6

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

94,7

91,3

-6,8

Industria alimentara

103,2

103,3

+0,7

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

104,0

115,2

+0,7

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

72,1

77,3

-0,1

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

105,0

94,9

-0,1

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

101,0

105,4

+0,2

Fabricarea produselor lactate

99,3

94,5

-0,2

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

113,7

156,6

+0,2

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

105,0

100,5

+0,0

Fabricarea altor produse alimentare

114,8

92,3

-0,1

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

144,4

111,8

+0,0

Fabricarea băuturilor

93,8

95,8

-0,4

Fabricarea produselor textile

86,3

77,4

-0,9

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte

65,7

64,6

-3,2

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor

69,3

82,2

-0,3

Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

111,9

65,3

-0,2

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

97,7

107,0

+0,1

Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

103,2

91,1

-0,1

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

118,5

117,0

+0,5

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

162,5

150,9

+0,6

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

97,2

101,8

+0,1

Producția altor produse din minerale nemetalifere

110,6

92,5

-0,4

Industria metalurgică

46,0

57,2

-0,1

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații

125,0

111,1

+0,2

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

72,3

69,0

-0,2

Fabricarea echipamentelor electrice

87,5

66,9

-1,2

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.

105,5

76,9

-0,3

Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor

87,8

77,1

-1,3

Fabricarea de mobilă

68,9

86,3

-0,4

Alte activitați industriale n.c.a.

98,6

85,7

-0,1

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

128,0

99,7

-0,0

PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT

82,1

84,0

-3,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

82,1

84,0

-3,2

Sectorul energetic în perioada martie 2020 față de martie 2019 a înregistrat micșorarea producției industriale cu 16,0%, motivând descreșterea indicelui general de producție pe total industrie cu 3,2%.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității din domeniul industrial.

 

Anexă:

Precizări metodologice:

 

 Informații relevante:

 Persoana de contact:
Galina Ermurachi
şef al direcţiei statistica industriei și energeticii
Tel. 067 770 045

2020 cifre date indicatori indicii producției industriale industria extractivă industria prelucrătoare industrie IPPI moldova producția industrială serie ajustată serie brută statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER