Activitatea instituţiilor de învățământ superior în anul de studii 2018/19

Activitatea instituţiilor de învățământ superiorîn anul de studii 2018/19

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învățământ superior (pentru nivelurile învăţământului superior de licență și master) în anul de studii 2018/191.

Reţeaua instituţiilor de învățământ superior este formată din 29 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat (din care 2 instituţii nu au avut admitere în anul de studii 2018/19)2 şi 10 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învățământ superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 25 unităţi şi câte 1 unitate – în municipiile Bălţi, Cahul şi Comrat, şi orașul Taraclia.

La începutul anului de studii 2018/19, numărul de studenţi a fost de 60,6 mii persoane (exclusiv străini), fiind cu circa 5 mii studenţi mai puţin comparativ cu anul de studii precedent. Numărul de studenţi în instituțiile de stat a fost de 50,6 mii persoane, reprezentând 83,5% din totalul studenţilor. Comparativ cu anul de studii 2017/18 numărul de studenți în instituțiile de stat s-a diminuat cu 4,7 mii persoane (sau 8,5%), mai puţin în cele nestatale (cu 0,2 mii persoane sau 2,1%). Distribuția pe sexe a studenţilor din învățământul superior relevă o pondere mai mare a populaţiei feminine (57,9%). La studii superioare de master (inclusiv studiile integrate) ponderea studentelor a atins valoarea de 64,2% faţă de totalul studenţilor înscrişi în acest nivel, la studii superioare de licenţă este de 55,8%.

În medie la 10 mii locuitori revin 171 studenţi din instituţiile de învățământ superior, comparativ cu 185 în anul de studii 2017/18.

În instituţiile de stat studenţii la forma de învățământ cu frecvenţă deţin o pondere de 65,4%, în timp ce în instituţiile nestatale ponderea acestora este de 53,9%.

Tabelul 1. Studenţi în învățământul superior pe forme de învățământ şi forme de proprietate, în anii de studii 2017/18– 2018/19

 

2017/18

2018/19

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total

65 543

38 054

42 283

60 608

35 091

38 725

cu frecvenţă

42 577

25 315

20 857

38 481

22 732

17 967

cu frecvenţă redusă

22 966

12 739

21 426

22 127

12 359

20 758

Instituţii de stat

55 341

32 029

32 081

50 620

29 437

28 737

cu frecvenţă

36 833

21 715

15 113

33 099

19 510

12 585

cu frecvenţă redusă

18 508

10 314

16 968

17 521

9 927

16 152

Instituţii nestatale

10 202

6 025

10 202

9 988

5 654

9 988

cu frecvenţă

5 744

3 600

5 744

5 382

3 222

5 382

cu frecvenţă redusă

4 458

2 425

4 458

4 606

2 432

4 606

Diminuarea numărului de studenţi în instituţiile de stat este evidentă în cazul celor care îşi fac studiile în bază de contract (cu 3,3 mii persoane faţă de anul de studii 2017/18), în special, la forma de învățământ cu frecvenţă (cu 2,5 mii persoane). Numărul studenţilor care îşi fac studiile cu finanțare din buget s-a diminuat cu 1,4 mii persoane, majoritatea fiind de la secţia cu frecvenţă (cu 1,2 mii). Totodată, ponderea studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în aceste instituţii a rămas superioară ponderii studenţilor bugetari, respectiv 56,8% și 43,2%.

La fel, ca şi în anul de studii 2017/18 cea mai mare scădere a numărului de studenţi înscrişi în învăţământul superior s-a înregistrat la studii superioare de licenţă, Ciclul I (cu 3,6 mii persoane sau 7,4%), în cazul studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în instituţiile de stat cu 2,9 mii persoane (10,9%).

Tabelul 2. Studenţi în învățământul superior pe programe, în anii de studii 2017/182018/19

 

2017/18

2018/19

Total studenţi

din care în instituţii

Total studenţi

din care în instituţii

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

65 543

10 202

55 341

23 260

60 608

9 988

50 620

21 883

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

49 112

8 572

40 540

14 100

45 466

8 440

37 026

13 477

Studii superioare de master (Ciclul II)

12 074

1 616

10 458

6 282

10 947

1 548

9 399

5 580

Studii superioare integrate

4 357

14

4 343

2 878

4 195

4 195

2 826

Înmatricularea. În anul de studii 2018/19, în învățământul superior au fost înmatriculate 13,5 mii persoane la Ciclul I3 şi 5,4 mii persoane la Ciclul II (vezi anexa Tabelul 2). Din totalul de înmatriculaţi la Ciclul I, în instituţiile de învățământ de stat au fost înscrişi 11,1 mii studenţi (82,2%), 57,5% dintre aceştia cu finanţare în bază de contract. Totodată, în instituţiile de învățământ de stat la Ciclul II au fost înmatriculaţi 4,7 mii persoane, majoritatea fiind înscrişi la buget (60,4%). Comparativ cu anul de studii 2017/18, în instituţiile de învățământ de stat au fost înmatriculați mai puţini studenţi în bază de contract (cu 11,2% la Ciclul I și 4,7% la Ciclul II), în timp ce s-a remarcat creşterea celor înmatriculați la Ciclul I cu finanţare din buget (cu 7,4%).

În acelaşi timp, numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal la Ciclul I a constituit 2,4 mii persoane, cu 39,2% mai mult comparativ cu anul de studii 2017/18, la Ciclul II – 0,7 mii sau cu 7,1% mai puţin.

Domeniul business, administrare şi drept a atras cel mai mare număr de studenți din Ciclul II (40,3%), precum şi din Ciclul I (37,2%). Un alt domeniu atractiv pentru studenții din Ciclul II a fost domeniul educație (20,1%), iar pentru studenții din Ciclul I, cu o proporție de 13,5%, cel de inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcţii.

Totodată, specialitățile pentru care au optat cei mai mulți studenți sunt următoarele: drept (12,6% din total înmatriculați), business și administrare (8,3%), contabilitate (5,3%), finanțe și bănci (4,6%), marketing și logistică (4,0%), medicină (3,6%), tehnologia informației (3,1%), servicii hoteliere, turism şi agrement (3,0%).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, majoritatea sunt în baza studiilor liceale (71,4%), iar 24,8% – în baza studiilor profesional tehnice postsecundare.

Absolvenţi. Înanul 2018, 11,9 mii persoane au absolvit Ciclul I și 6,2 mii – Ciclul II (inclusiv medicina şi farmacia). Comparativ cu anul 2017, s-a înregistrat scăderea numărului de absolvenţi atât la Ciclul I (cu 10,9%), cât şi la Ciclul II (cu 5,1%). Ponderea absolventelor în totalul fiecărui nivel a fost majoritară: 64,5% pentru Ciclul II, respectiv, 59,6% pentru Ciclul I.

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic. În instituţiile de învățământ superior şi-au desfăşurat activitatea 4,5 mii persoane (personal de bază), cu 6,1% mai puţin comparativ cu anul de studii 2017/18. Din total personal, 2,5 mii persoane deţin titlu ştiinţific, dintre care 86,5% de doctor în ştiinţe şi 13,5% de doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 54,7%, fiind mai superioară în cazul funcţiei de lector universitar (61,7%).

Informativ. La începutul anului de studii 2018/19, numărul studenţilor străini a constituit 4,1 mii persoane, din care 2,1 mii (51,2%) îşi fac studiile în domeniul sănătate. Cei mai mulți studenți sunt din Israel – 41,8%, România – 39,2%, India – 6,3%, Ucraina – 2,8% şi Turcia – 2,0%.

 

Note:

1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2018.
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Academia de Administrare Publică, ambele cu studii la master, nu au avut admitere.
3 Inclusiv la medicină şi farmacie.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 31 03

2018 absolvenți admitere cifre date indicatori înmatricularea instituții de învățămînt instituţii de stat instituţii nestatale învățământ superior moldova numărul de studenţi statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER