Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, în anul de studii 2016/17

Activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic, 
în anul de studii 2016/17

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în anul de studii 2016/171.

Învăţămîntul profesionaltehnic.  La începutul anului de studii 2016/17 numărul de instituţii de învăţămînt profesional tehnic a constituit 86 unităţi, inclusiv 11 centre de excelenţă,  32 colegii şi 43 şcoli profesionale. Totodată, 6 centre de excelenţă oferă numai programe de formare profesională tehnică postsecundară, iar 5 centre de excelenţă ‒ programe de formare profesională tehnică postsecundară şi secundară. În învăţămîntul profesional tehnic îşi fac studiile 48,8 mii elevi, din care 14,4 mii ‒ în centre de excelenţă, iar cîte 17,2 mii ‒ în colegii şi în şcoli profesionale. Activitatea educaţională şi de instruire din învăţămîntul profesional tehnic este asigurată de 4,1 mii cadre didactice.

Învăţămîntul profesional tehnic secundar

La începutul anului de studii 2016/17, numărul de elevi în învăţămîntul profesional tehnicsecundar a constituit 19,0 mii persoane, prezentînd o creştere cu 17,9% faţă de anul de studii precedent. Creşterea numărului de elevi a fost determinată de majorarea duratei programului de instruire în baza studiilor gimnaziale de la 1 an pînă la 2 ani, ca urmare a reformei învăţămîntului profesional tehnic. Astfel, numărul de elevi care îşi fac studiile 2 ani practic s-a dublat faţă de anul de studii 2015/16, iar în schimbul cursurilor de instruire profesională cu durata de 3 ani (6,1 mii elevi faţă de 9,8 mii în anul de studii 2015/16) au fost introduse meseriile conexe cu durata de 3 ani (2,0 mii elevi). Majoritatea elevilor (94,6%) îşi fac studiile în instituţiile de învăţămînt cu sediul în mediul urban. Acest nivel de învăţămînt continuă să fie solicitat mai mult de către băieţi (70,3% din total elevi).

Tabelul 1. Elevi în învăţămîntul profesional tehnic secundarpe programe de studii, la începutul anilor de studii 2015/16–2016/17

 

2015/16

2016/17

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

cu finanţare bugetară

fete

cu finanţare bugetară

Total

16 098

4 721

15 524

18 980

5 635

18 285

În baza studiilor gimnaziale:

 

 

 

 

 

 

o meserie ‒ 2 ani (inclusiv fără studii gimnaziale)

5 416

1 826

5 055

10 289

3 400

9 722

meserii conexe ‒ 3 ani

1 954

470

1 954

grupe profesionale ‒ 3 ani (continuare, anii de studii 2 şi 3)

9 802

2 650

9 659

6 061

1 576

5 941

învăţămînt dual ‒ 1 an

107

90

107

263

97

263

În baza studiilor medii de cultură generală şi liceale

773

155

703

413

92

405

În mod constant, cea mai mare parte a elevilor îşi fac studiile cu finanţare bugetară (96,3%).

Structura pe vîrste a elevilor înscrişi în învăţămîntul profesional tehnic secundar denotă o pondere mai mare a persoanelor de 17 ani (32,0%), fiind urmate de cele de 16 ani (29,6%), iar 20,9% au vîrsta de 18 ani.

Înmatricularea. În anul de studii 2016/17, în învăţămîntul profesional tehnic secundar au fost înmatriculate 8,3 mii persoane, prezentînd o reducere cu 11,8% faţă de anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 93,1% au fost înmatriculaţi în baza certificatului de studii gimnaziale, din care 87 la sută sînt absolvenţi ai anului 2016.

Distribuţia pe programe relevă că, pentru instruirea în baza studiilor gimnaziale la programe cu durata de 2 ani au fost înmatriculate 5,7 mii persoane (din care 95,0% cu finanţare bugetară), la meserii conexe cu durata de 3 ani – 2,0 mii persoane cu finanţare bugetară şi în învăţămîntul dual2 – 280 persoane cu finanţare bugetară. În acelaşi timp, persoanele înmatriculate în baza studiilor medii de cultură generală sau liceale enumeră 0,4 mii, din care cei cu finanţare bugetară alcătuiesc 97,8%.

În anul de studii 2016/17, cele mai solicitate meserii au fost următoarele: bucătar (7,3% din total înmatriculaţi), mecanic auto (7,3%), operator pentru suport tehnic al calculatoarelor (5,4%), tencuitor (4,9%), electrogazosudor-montator (4,0%), cusător (3,1%), cusătoreasă în industria confecţiilor (2,8%), etc. Totodată, unele meserii dintre acestea se regăsesc şi în meseriile conexe. Astfel, se remarcă preferinţe pentru următoarele meserii conexe: electrogazosudor-montator – tăietor cu gaze (4,6%), croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – cusător (3,2%), electromontor utilaj electric – lăcătuş-electrician utilaj electric (3,1%), bucătar – chelner (2,4%), electrician-electronist auto – mecanic auto (2,1%), tencuitor – placator cu plăci (1,6%), etc.

Figura 1. Structura elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul profesional tehnic secundar pe domenii generale, în anul de studii 2016/17

 

Trei pătrimi din numărul total de elevi au fost înmatriculaţi în domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, practic fiecare al cincilea în domeniul servicii, iar cea mai mică pondere revine domeniului ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială – 0,3%.  

Absolvenţi. În anul 2016 numărul de absolvenţi a constituit 3,6 mii persoane, sau cu peste 60 la sută mai puţin comparativ cu anul precedent.

Din total absolvenţi, 12,8% au obţinut calificarea bucătar, 11,6% – mecanic auto, 8,6% – electrogazosudor-montator, 7,3% – operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, 5,5% – cusătoreasă în industria confecţiilor, 5,0% – electromontor utilaj electric, 4,5% – tencuitor, etc.

Învăţămîntul profesionaltehnicpostsecundar

La începutul anului de studii 2016/17, numărul total de elevi din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar a înregistrat o uşoară descreştere în comparaţie cu anul de studii precedent (cu 0,6 mii sau cu 2,0%) constituind 29,8 mii persoane. Din totalul elevilor cuprinşi în acest nivel educaţional, doar 6 la sută îşi fac studiile în instituţii nestatale. Ponderea elevilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este de 45,4%, fiind cu 1,8 puncte procentuale mai mare comparativ cu anul de studii 2015/16.

Distribuţia elevilor pe sexe relevă o pondere mai mare a fetelor (52,4%) faţă de cea a băieţilor (47,6%). 

Tabelul 2. Elevi în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar pe forme de proprietate, la începutul anilor de studii 2015/16 – 2016/17

 

2015/16

2016/17

Total elevi

din care:

Total elevi

din care:

fete

pe bază de contract

fete

pe bază de contract

Total

30 428

16 090

14 301

29 811

15 632

14 473

Instituţii de stat 

28 592

14 664

12 465

28 067

14 249

12 729

Instituţii nestatale

1 836

1 426

1 836

1 744

1 383

1 744

Distribuţia elevilor pe vîrste se prezintă astfel: 2,8% din elevii înscrişi la acest nivel educaţional au vîrsta de pînă la 16 ani, 21,7% – 16 ani, 22,6% – 17 ani, 22,2% – 18 ani, 18,5% – 19 ani, iar 12,2% dintre elevi au vîrste de 20 ani şi peste.

Înmatricularea. În anul de studii 2016/17, în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar au fost înmatriculate 8,2 mii persoane, fiind în scădere cu 8,3% comparativ cu anul de studii precedent. Din totalul elevilor înmatriculaţi, 90 la sută sînt în baza studiilor gimnaziale.

În instituţiile de stat au fost înmatriculate 7,7 mii persoane, sau circa 94% din total elevi. Comparativ cu anul de studii 2015/16, numărul elevilor înmatriculaţi cu finanţare bugetară (3,9 mii) a înregistrat o scădere cu 8,0%, iar cei înmatriculaţi în bază de contract (3,7 mii) – o scădere cu 7,1%.

Peste o treime din numărul total de elevi au fost înmatriculaţi în domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, practic fiecare al cincilea în domeniile afaceri, administrare şi drept, ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială, iar cea mai mică pondere revine domeniului ştiinţe exacte, matematică şi statistică. 

Figura 2. Structura elevilor înmatriculaţi în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar, pe domenii generale, în anul de studii 2016/17

 

Totodată, în anul de studii 2016/17 se remarcă preferinţe pentru următoarele specialităţi: îngrijirea bolnavilor (8,3% din total înmatriculaţi), contabilitate (7,4%), turism (3,9%), medicină (3,8%), asistenţă socială (3,6%), exploatarea tehnică a transportului auto (3,1%), frizerie şi cosmetică (3,1%), calculatoare (3,0%), etc.

Absolvenţi.În anul 2016, numărul absolvenţilor a constituit 6,8 mii persoane, înregistrînd o creştere cu 8,6% comparativ cu anul precedent. Fiecare al treilea specialist a absolvit domeniul inginerie, prelucrare şi construcţii, de două ori mai puţini elevi au absolvit domeniile ocrotirea sănătăţii şi asistenţă socială, afaceri, administrare şi drept. Din numărul total de absolvenţi, 87 la sută au urmat studii liceale şi cursuri de specialitate.

Note:

1 Situaţia la începutul anului de studii, la data de 01 octombrie.
2 Învăţămînt în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează în instituţia de învăţămînt, iar cea practică – la întreprindere.

Persoană de contact: 
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai 
tel. 0 22 73 15 68


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER