Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2011/12

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2011/12

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, în anul de studii 2011/121.

Reţeaua învăţămîntului superior este formată din 34 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat,  din care 2 unităţi realizează numai studii de masterat2 şi 15 – nestatale sau cu o instituţie mai mult faţă de anul de studii 2010/113. La începutul anului de studii 2011/12 numărul total de studenţi a constituit 103,9 mii persoane (exclusiv cei străini),prezentîndo micşorare cu 3,6% faţă de anul de studii precedent. Din totalul studenţilor înscrişi în învăţămîntul superior, 71 la sută urmează studiile la zi.

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2010/11 2011/12   (persoane)              

2010/11

2011/12

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

107.813

61.202

76.906

103.956

58.576

74.781

 la zi 

77.742

44.649

48.819

73.840

42.184

46.616

frecvenţă redusă

30.071

16.553

28.087

30.116

16.392

28.165

Instituţii de stat 

88.791

51.269

57.884

84.946

48.959

55.771

 la zi 

64.696

37.471

35.773

61.196

35.451

33.972

frecvenţă redusă

24.095

13.798

22.111

23.750

13.508

21.799

Instituţii nestatale

19.022

9.933

19.022

19.010

9.617

19.010

 la zi 

13.046

7.178

13.046

12.644

6.733

12.644

frecvenţă redusă

5.976

2.755

5.976

6.366

2.884

6.366

În anul de studii 2011/12, în învăţămîntul superior femeile deţin o pondere de 56,3%, inclusiv în învăţămîntul de zi – 57,1%, iar la cel cu frecvenţă redusă – 54,4%.

Ponderea studenţilor care urmează studiile în bază de contract în numărul total de studenţi a fost de 71,9%, fiind în creştere cu 0,6 puncte procentuale faţă de anul de studii 2010/11. Constatăm, că majoritatea studenţilor înscrişi la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă urmează studiile în bază de contract (93,5%), iar în cazul învăţămîntului de zi ponderea celor care urmează studiile în bază de contract este de 63,1%.

Din numărul total al studenţilor înscrişi în învăţămîntul superior, 81,7% sînt cuprinşi în instituţii de stat şi 18,3% în cele nestatale. Comparativ cu anul de studii 2010/11 studenţii sînt mai puţini la număr în instituţiile de stat (cu 3,8 mii persoane sau cu 4,3%), în cele nestatale menţinînduse practic acelaşi nivel.

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe cicluri este următoarea: 82,1% din total studenţi sînt înscrişi la studii superioare de licenţă, 13,9% – la studii de masterat şi 4,0% – la studii superioare medicale şi farmaceutice. Comparativ cu anul de studii 2010/11, această structură s-a modificat, ponderea studenţilor la Ciclul II s-a majorat cu 2 p. p.

Din repartiţia pe cicluri a studenţilor care urmează studiile din contul bugetului comparativ cu anul de studii 2010/11, se observă scăderea numărului de studenţi la Ciclul I (cu 2,3 mii persoane sau 10,1%) şi majorarea numărului de studenţi la Ciclul II (cu 0,5 mii persoane).

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe cicluri şi forme de proprietate, în anii de studii 2010/11 2011/12(persoane)    

2010/11

2011/12

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

107.813

19.022

88.791

30.907

103.956

19.010

84.946

29.175

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

90.702

17.032

73.670

22.420

85.345

16.865

68.480

20.147

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

12.855

1.932

10.923

5.295

14.438

2.145

12.293

5.845

Studii superioare medicale şi farmaceutice

4.186

4.186

3.192

4.173

4.173

3.183

Studii superioare preBologna

70

58

12

                                                                                                                                                                                          

Înmatricularea. Înanul de studii 2011/12, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 20,8 mii persoane la Ciclul I5 (în scădere cu 1,5% faţă de anul de studii precedent) şi 7,4 mii persoane la Ciclul II (în creştere cu 10,0%).

Din numărul total al celor înmatriculaţi la Ciclul I, 81,4% au fost înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 6,2 p. p. mai mult faţă de anul de studii precedent), 10,2% – în baza studiilor medii de specialitate, 4,9% – în baza studiilor secundare profesionale,  2,1% – în baza studiilor medii de cultură generală şi 1,4% – în baza studiilor superioare.

Comparativ cu anul de studii 2010/11, la Ciclul I se atestă creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi la ştiinţe sociale, economie şi drept (cu 5,3%), la ştiinţe umanistice şi arte (cu 3,9%), la inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii (cu 1,6%) şi scăderea numărului de studenţi înmatriculaţi pentru celelalte domenii fundamentale. Dacă ne referim la Ciclul II, atunci remarcăm evoluţii pozitive în numărul de studenţi înmatriculaţi în toate domeniile fundamentale, mai cu seamă în agricultură (cu 55,4%), educaţie (cu 30,1%), servicii (cu 19,1%), etc.

Figura 1. Structura studenţilor înmatriculaţi conform domeniilor fundamentale, în anii de studii 2010/11-2011/12

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 16,7 mii persoane la Ciclul I şi 6,3 mii persoane la Ciclul II. Deşi numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul I este în scădere faţă de anul de studii 2010/11 cu 0,8 mii persoane sau 4,5%, ponderea celor înmatriculaţi cu finanţare bugetară a crescut cu 0,4 p.p. (38,4% în anul de studii 2011/12). În cazul înmatriculării la Ciclul II, se remarcă o creştere a persoanelor înmatriculate cu 11,9%, în special, mai mulţi studenţi au fost înmatriculaţi în bază de contract (vezi anexa, tab. 2).

Numărul de studenţi înmatriculaţi la Ciclul I în sectorul nestatal constituie 4,2 mii persoane sau a cincia parte din total studenţi înmatriculaţi. Faţă de anul precedent de studii numărul acestor studenţi a crescut cu 0,5 mii persoane sau cu 12,8%. La Ciclul II numărul persoanelor înmatriculate a rămas fără schimbări (1,1 mii persoane).

Absolvenţi. Înanul 2011, în învăţămîntul superior numărul absolvenţilor a constituit 27,8 mii persoane, din care 21,9 mii persoane au finalizat Ciclul I (faţă de 22,0 mii în 2010), 5,1 mii – Ciclul II (faţă de 4,5 mii în 2010), iar 0,7 mii persoane – studiile superioare medicale/farmaceutice şi PreBologna (faţă de 1,9 mii în 2010).

Majoritatea persoanelor au absolvit instituţiile de stat (22,1 mii), numărul acestor absolvenţi fiind în descreştere cu 1,1% faţă de anul 2010. Din numărul total al absolvenţilor instituţiilor de stat, 8,4 mii persoane sau 37,9% au studiat cu finanţare bugetară .

Personal didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 6,1 mii persoane (personal de bază) sau cu 5,3% mai puţin comparativ cu anul de studii 2010/11. Ponderea femeilor din total personal didactic este de 53,0%. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,8 mii persoane, inclusiv 2,4 mii doctori în ştiinţe şi 425 doctori habilitaţi. În afară de aceasta, personalul didactic auxiliar, în componenţa cărora intră laboranţii, tehnicienii şi bibliotecarii, număra 2,1 mii persoane.

Informativ: La începutul anului de studii 2011/12, numărul studenţilor străini a constituit 1,6 mii, inclusiv 65,4% fiind din Israel, 9,6% – Ucraina, 6,9% – Rusia, 4,9% –România, 3,5% – Turcia, 1,5% – Bulgaria, etc.

Note:

1 situaţia la 1 octombrie 2011
2 Academia de Administrare Publică şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
3 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată din Moldova
4 în domeniul "Medicină veterinară" şi la specialitatea "Arhitectură" se organizează studii superioare integrate: licenţă şi masterat. Astfel, studenţii din anii 1-4 sunt incluşi în numărul studenţilor din Ciclul I, iar cei din anii 5-6 – în numărul studenţilor din Ciclul II
5 inclusiv studii medicale şi farmaceutice

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER